Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 8
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 8
Obsah: Praha Karel IV., císař římský a český král, postupuje radě a kmetům v Hradci ungelt ze soli a šrotéřský úřad, aby z důchodů odtud plynoucích mohli upravovati městské příkopy, hradby a věže. Orig.,perg., zašpinavělý, něm.,24,2x37,6-7,5 cm.Na pergamenovém proužku přivěšena majestátní pečeť císaře Karla IV., zhotovená z vosku přiroz. barvy světlého tónu, dobře zachovaná.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 712-714, č. 548. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. I., 169. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Karel IV., 1378
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 11. června 1378
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,Canon EOS 450 D,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009