Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 9
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 9
Obsah: Praha Eliška, císařovna římská a česká královna, potvrzuje radě a kmetům města Hradce ungelt ze soli a šrotérský úřad, jež jim udělil její manžel císař Karel IV. k zlepšování příkopů, hradeb a věží, jakož i výroční trh, konaný na den Narození P.Marie, a zakazuje hradeckému purkrabí osobovat si z tohoto trhu větší důchod než na jaký má nárok, a jaký měli jeho předhůdci.Orig.,perg., zašpinavělý, něm.,34x22,4-5,5 cm.Na pergamenovém proužku přivěšena dobře zachovaná pečeť císařovny a české královny Elišky, zhotovená z červeného vosku, v masivní misce z vosku přirozené barvy světlého tónuČelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 714-716, č. 550. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 170-171. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Eliška, 1378
Jazyk: Německý
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 11. června 1378
Počet snímků: 3
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,Canon EOS 450 D,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009