ič 96 Václav Žebrovský kupuje masný krám, ležící mezi krámem Martina Uhlíře ... uč.35;9.3.1612
Stránkování
1
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
NAD: 283
Archivní fond: HK000283
fond: Archiv města Hradce Králové
abstrakt pro WEB: ič. 96, Václav Žebrovský kupuje masný krám, ležící mezi krámem cechovním a krámem Martina Uhlíře od Víta Slona, HK, uč.35
datum vydání: 1612 březen 9
inventární číslo: 96
evidenční jednotka: li 96
ukládací číslo: 35
obsah nebo regest: Hradec KrálovéVáclav Žebrovský kupuje masný krám, ležící mezi krámem cechovním a krámem Martina Uhlíře od Víta Slona, který jej zdědil po Janu Vocáskovi za 70 kop grošů míšeňských, z kteréžto sumy má dostati Jiřík Opočenský 30 kop na úhradu dluhu, který u něho učinil zesnulý Jan Vocásek.Orig.,pap., česky, 2 listy, 20,5x32,5 cmStopa po přitištěné pečeti z červeného vosku.
jazyk: čeština
nosič záznamu - materiál: papír
připojené pečetě: stopa po přitištěné pečeti
rozměry nebo velikost: 205x325 mm
způsob dochování: originál
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 1
Digitalizoval: Bc. Miloslav Mikulka
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200
Datum digitalizace: 22.11.2010 - 22.11.2010