Id.č.x3, Fotografická příloha kroniky zachycující období 1933-1989, datace vzniku 1933-1989

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Chrudim
NAD: 65
Archivní fond: SOKACR000065
fond: Mistni narodni vybor Bor u Skutce
inventární číslo: x3
evidenční jednotka: al n1
název: Foto-dokumentace Boru a okolí
obsah nebo regest: Fotodokumentace Boru a okolí. Příloha ke kronice
autor textu: Kadlec František
autor výtvarné stránky: Kadlec František
vydavatel dokumentu - fyzická osoba: Kadlec František
vydavatel dokumentu - korporace: Místní národní výbor Bor u Skutče
datace vzniku dokumentu: 1933-1989
datace obsahu dokumentu: 1933-1989
digitalizace: digitalizováno
jazyk: čeština
látka záznamu - materiál: inkoust, náplň kuličkového pera, náplň fibrového hrotu
látka záznamu - stav: bezvadný
nosič záznamu - materiál: papír
nosič záznamu - stav: bezvadný
počet stran nebo listů nebo kusů: 82 s., popsáno 73 stran
práva reprodukční: SOkA Chrudim. Údaj lze zveřejnit.
rozměry nebo velikost: 224x310 mm
technika záznamu: rukopis, pozitiv
vazba a její popis: plastová na šrouby
vybavení: fotografie, obsah
způsob dochování: originál
místo vzniku dokumentu: Bor u Skutče, okres Chrudim
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 86
Digitalizoval: Mgr. Jiří Vaněček
Digitalizační zařízení: Scanner Mustek SE A3 USB 600 Pro
Datum digitalizace: 27.10.2011 - 08.02.2012