Žádost - Purkmistr a rada města Nového Bydžova, 1482

Předchozí stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p42
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: Nový BydžovPurkmistr a rada města Nového Bydžova žádají Hradecké o radu, jak by měli rozsoudit spornou záležitost dědictví po Prokopovi sladovníku, sousedu novobydžovském.Do listu vložen zápis závětí Prokopa sladovníka z 31.III.1469.Dále vložen opis přátelské smlouvy mezi Matoušem z Prasku, zetěm sladovníka Prokopa a Brikcím, synem Prokopovým o rozdělení dědictví mezi Prokopovy vnuky.Orig., pap., český,32x31,5 cm.Pečeť odtržena.
----------------------------------------
Název: Žádost - Purkmistr a rada města Nového Bydžova, 1482
Jazyk: Český
Místo vydání: Nový Bydžov
Datace dokumentů: 1482 červen 3.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009