Menu Zavřeno

E-výstava archiválií - odkazy na staré stránky

Na výše uvedených odkazech je k dispozici prezentace vybraných digitalizátů pořízených podle starších technických a metodických pravidel. Omlouváme se za nízkou kvalitu způsobu zpřístupnění a někdy i snímků.

Díky podpoře ministerstva vnitra bude od roku 2022 v provozu zcela nový informační systém, který bude obsahovat nejen digitalizáty, ale i popisy archiválií. Do tohoto systému bude třeba převést přes deset tisíc starších archivních pomůcek a zhruba šest milionů již dříve pořízených snímků, a to včetně ošetření ochrany osobních údajů a dalších práv. Postupně budou tvořeny nové pomůcky, nové digitalizáty a přístupové body (zjednodušeně řečeno „rejstříková hesla“).

Vzhledem k tomu, že na tuto činnost nemá archiv žádné specializované pracoviště ani pracovní síly (a žádné nové s ohledem na limitovaný počet míst ve státním archivnictví neobdrží), musí ji vykonávat archiváři vedle svých dalších povinností v podobě kontrolní činnosti u původců, skartačních řízení, výběru archiválií, obsluhy badatelen, odpovědí na badatelské dotazy atd. Věc tedy nepůjde tak rychle, jak bychom sami chtěli, budeme se však snažit maximálně zúročit naše nové technické prostředky a postupně zlepšovat služby veřejnosti.