Menu Zavřeno

Co v ARchivu ONline najdete?

Typ dat Aktuální stav Poznámky
Seznamy a popisy archiválií v archivních souborech částečně – Aktuálně obsahuje podrobnější popis zhruba u 8 500 archivních souborů z více než 27 000 evidovaných.
– Popisy jsou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
Matriky narození, sňatků a úmrtí ano Všechny zveřejnitelné prvopisy matrik z území bývalého Východočeského kraje. O sbírku matrik pečuje Archivní oddělení Zámrsk. Podrobnější informace k matrikám jsou zde.
Sčítací operáty ne – Data jsou v přípravě, budou zveřejněna v roce 2023.
– Prozatímní prezentace z okresů Jičín a Ústí nad Orlicí je k dispozici zde.
Digitalizáty archiválií částečně – Aktuálně jsou vystaveny digitalizáty všech zveřejnitelných prvopisů matrik z území bývalého Východočeského kraje.
– V roce 2023 budou zveřejněny sčítací operáty.
– Další digitalizáty budou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
– Lze prohlížet a stahovat jednotlivé snímky i celé sady digitalizátů (např. všechny stránky jedné matriky).
Seznamy archivních souborů Co je to archivní soubor? všechny k datu 15. 11. 2022 Seznamy jsou aktualizovány obvykle na konci čtvrtletí.
Rejstříková hesla částečně – Aktuálně je zveřejněn zeměpisný rejstřík k matrikám a rejstřík původců matrik.
– Další hesla jsou přidávána průběžně podle kapacitních možností archivu.
Archivní pomůcky
Co je to archivní pomůcka?
ne Pomůcky budou zveřejňovány v případě, že vhodně doplní popisy archiválií.
Objednávky archiválie do badatelny nebo objednávky kopie archiválie ne – ARchiv ONline neobsahuje funkci přímého objednání. Pro objednání jiným způsobem (datovou zprávou, e-mailem, telefonicky, písemně, osobně) kontaktujte prosím příslušný organizační útvar archivu. Kontakty na organizační útvary archivu jsou zde.
– Před objednáním si ze záznamu v ARchivu ONline poznamenejte důležité údaje.