Aktuality

 • Provoz archivu v době opatření proti onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 Podrobné informace najdete zde.

 • Upozornění pro badatele Nově rekonstruovaná badatelna ve Škroupově ulici bude fungovat od pondělí 6. ledna 2019 v obvyklých časech – v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Těšíme se na Vás.  
  Upozornění pro naše badatele
   
  V souvislosti se změnou připojení datového centra SOA v Zámrsku došlo 28. března 2019 ke změně veřejné IP adresy, pomocí které je přistupováno k zip souborům na webových stránkách SOkA Hradec Králové. Na aktualizaci adresy ve všech dotčených odkazech usilovně pracujeme. Soubory jsou i nadále přístupné, pro jejich stažení před změnou odkazu je však v internetovém prohlížeči nutné změnit IP adresu ručně, viz   Děkujeme za pochopení.    

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:                      
  • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
  • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky budou zrušeny,
  • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.
  Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci. Předem děkujeme za pochopení.
   


   
  Vážení badatelé,
  s platností od 17.5.2017 byl vydán nový knihovní řád naší archivní knihovny.
   


   
   
  Právě vyšla kniha o dějinách Hradce Králové.
  Hradec Králové / historie / kultura / lidé
  Území města ležícího na soutoku Labe a Orlice bylo osídleno už v prehistorických dobách.
  Na konci 10. století se Hradec stal knížecím sídlem, roku 1225 svobodným královským městem, pak věnným městem českých královen. Za husitské revoluce se postavil na stranu Jana Žižky, k dalšímu rozvoji došlo v době poděbradské. Do 16. století spadá renesanční rozkvět města, zato z pohrom třicetileté války se Hradec vzpamatovával dlouho. Založení biskupství v roce 1664 a nová výstavba daly městu barokní vzhled. Vznik pevnosti na konci 18. století nadlouho ovlivnil vzhled města i život jeho obyvatel. V druhé čtvrtině 19. století se Hradec stává střediskem české vlastenecké agitace. Porážka revoluce 1848–1849 slibný rozvoj na nějaký čas zbrzdila, ale atmosféra občanské společnosti, zřetelná od šedesátých let 19. století, Hradec oživila. Roku 1893 došlo ke zrušení pevnosti. Dvě léta poté byl zvolen starostou František Ulrich. Především jeho zásluhou se z Hradce stala elegantní metropole, centrum vzdělanosti, kultury a moderní architektury. Rozvoj přerušila druhá světová válka. Socialistická výstavba vzhledu města naštěstí příliš neuškodila, jeho politickému a kulturnímu životu však ano. Listopad 1989 umožnil návrat k hodnotám demokratické společnosti, mezi které patří úcta k historickým tradicím i otevřenost novým architektonickým směrům.
  Počet stran: 860 Vazba: vázaná s přebalem Ilustrace: barevné fotografie Formát: 170 x 235 ISBN: 978-80-7422-504-8 Datum vydání: 3. dubna 2017  


  S platností od 30. 11. 2015 byl aktualizován badatelský řád. Změna se týká používání rukavic při studiu archiválií (Při studiu archiválií musí badatel používat rukavice, které mu při jeho první návštěvě v rámci kalendářního roku vydá zdarma dozor v badatelně, a to v počtu jeden pár. Pokud si při další návštěvě či návštěvách v rámci stejného roku badatel obdržené rukavice nepřinese, musí pro studium archiválií použít pár nový, který mu bude dozorem badatelny prodán za nákupní cenu. Viz. článek 2, ostavec 2 badatelského řádu).  

  1.12.2015 – Právě vyšla nová kniha o dějinách obce Lejšovka. Doporučujeme všem zájemcům o dějiny obcí královéhradeckého okresu: BARTOŇ, Václav. Lejšovka. Obec Lejšovka:2015, ISBN 978-80-260-8183-8. Cena 350,- Kč lejsovka_jpg_00000001
  1.6.2015 – na stránku předarchivní péče pro veřejnoprávní původce vložena prezentace z našeho školení spisové služby pro veřejnoprávní původce okresu Hradec Králové, které proběhlo dne 25.5. v Novém Bydžově a dne 28.5. v Hradci Králové. Přiloženy jsou i vzory, metodiky a odkazy na literaturu.
  17.3.2015 – dovolujeme si upozornit všechny příznivce historie a archivního bohatství na tři nedávno vydané publikace, které přímo souvisí s archiváliemi v péči našeho archivu: První je kniha z pera předního českého odborníka na právní dějiny a zasloužilého východočeského archiváře, která se týká zásadního pramene k hrdelnímu soudnictví z provenience města Chlumce nad Cidlinou… Smolná kniha města Chlumce nad Cidlinou (1562-1671) a jeho hrdelní soudnictví v letech 1542-1671 / Jindřich Francek. — Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR v Praze a Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice, 2014. — 389 s. : il., faksim. ; 21 cm ISBN: 978-80-87151-32-7. smolna  
    Chcete si procvičit transkripci raně novověkého českého textu? Je nám ctí vřele doporučit novou cvičebnici z pera Dr. Jany Vojtíškové. Většina archiválií je uložena v našem archivu a jejich digitální podobu naleznete v naší digitální badatelně, můžete tak pokračovat v prohlubování získaných dovedností… VOJTÍŠKOVÁ, Jana. Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové). Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014, 43 s. ISBN 978-80-260-7228-7. 114Vojtiskova
  Další kniha přibližuje podobu středověkých a předbělohorských (králové)hradeckých městských kanceláří, je též učiněn exkurz do působnosti kanceláře královského rychtáře, do činnosti kanceláře purkrabství Hradeckého kraje, do úřadování zeměpanských úředníků působících ve městě a do sféry soukromých kanceláří bohatých měšťanů. Svým komplexním zaměřením, kdy je představena i typologie písemností vedených v jednotlivých kancelářských zařízeních, monografie přináší řadu zcela nových poznatků v oblasti městské diplomatiky. Úvod a kapitolu o středověkém vývoji napsala J. Vojtíšková, období předbělohorské zpracovala jako hlavní autorka táž s pomocí V. Šebesty… VOJTÍŠKOVÁ, Jana a Vít ŠEBESTA. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, 368 s. ISBN 978-80-7405-322-1. _vyr_112Vojtiskova-Sebesta
  4.3.2015 – zdá se, že konec čekání je na spadnutí, digitální kopie zbylých operátů se snad již nacházejí ve fázi posledních úprav a zamíří brzy do našeho archivu, zároveň se chýlí ke konci proces přípravy zveřejnění sčítacích operátů jičínského okresu, který probíhal v našem archivu, zlomyslností osudu tak zřejmě přispějeme ke zveřejnění operátů sousedního archivu dříve, než budeme mít v digitální badatelně všechny vlastní
    29.10.2014 – žel přes naše urgence stále ještě nemáme k dispozici zbylé již digitalizované sčítací operáty.
    Vážení badatelé, na základě Vašich dotazů upřesňujeme, že všechny v našem archivu uložené sčítací operáty z let 1870-1921 budou v digitální badatelně k dispozici během následujících měsíců, bohužel vzhledem k technickým problémům s dodávkou poslední části digitalizátů nelze jejich úplné prozatím dokončit, protože je prostě nemáme k dispozici, po jejich obdržení bude ještě nutné provést úpravu a samotné navěšení. O úplném zveřejnění budeme samozřejmě na našich stránkách i facebookové prezentaci informovat. Seznam obcí a dochovaných sčítání je ke stažení zde, sami si tedy můžete zkontrolovat, zda Vámi požadovaná sčítání jsou již k dispozici, čekají na zveřejnění, nebo se vůbec nedochovala. V případě, že narazíte na chybu – poškozený soubor, chybějící list, špatně určenou obec, neváhejte nám napsat a na chybu nahlásit, za laskavé upozornění Vám budeme vděčni. Pokud nenaleznete požadované operáty na našich stránkách, můžete si nechat předložit originály v naší klasické badatelně, naopak dálkově zpřístupněné operáty již předkládány nebudou, v současné době probíhá jejich kontrola, revize stavu a detailní popis, který se v budoucnu promítne i do již zveřejněných souborů, a to formou zpřesnění pomocí metadat, kdy bude samostatně popsáno každé čp. Přednost však má co nejrychlejší zveřejnění archiválií, i když ne způsobem, který považujeme za optimální, na druhou stranu je dle vašich reakcí možnost stažení celých souborů bez omezení akceptována a oceňována. V současné době probíhá na našem pracovišti ve spolupráci s jičínskými kolegy příprava navěšení digitalizacích operátů SOkA Jičín, doufáme tedy, že společně s dokončením zveřejnění všech operátů našeho královéhradeckého okresu, budeme moci poskytnout badatelské veřejnosti i operáty okresu sousedního. Děkujeme Vám za trpělivost, žel danou záležitost nemůžeme zcela ovlivnit, vzhledem k našim možnostem, personálnímu zázemí i zahlcení archivu agendou církevních restitucí, třetího odboje, ztotožňování osob pro potřeby revize katastru a dalších povinností, o průběžném popisu a zpřístupňování archiválií a předarchivní péči   nemluvě, postupujeme s maximální možnou rychlostí a výsledky digitalizace se Vám snažíme předložit v co nejkratším termínu.      

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/