Return to Hradec Králové

Nový Hradec Králové

 

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 

 

  • 1766 první zmínka –  předměstské sídliště pro obyvatele bouraného Mýtského podměstí
  • 1850-1869 obec, 1869-1942 městys, od 1. 4. 1942 součást Hradce Králové

 

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

 


 

Archivní fondy Nový Hradec Králové

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1126Archiv obce Nový Hradec KrálovéNHK - AO1809 - 1942 (1989)7,8201, 02117
1146Československá strana lidová - místní organizace Nový Hradec KrálovéNHK - ČSL1922 - 19370,012821
2478Četnická stanice Nový Hradec KrálovéNHK - Čet.s.1937 - 19410,061
1135Čtenářská jednota Nový Hradec KrálovéNHK - ČJ1884 - 19190,042953
1137Dělnická beseda Nový Hradec KrálovéNHK - DB1891 - 19210,022822
1130Družstvo pro stavbu Sokolovny Nový Hradec KrálovéNHK - DSKL1911 - 19390,05211/2
1127Farní úřad Nový Hradec KrálovéNHK - AF1770 - 19494,311
1142Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka Nový Hradec KrálovéNHK - HDPD1910 - 19240,0321080
1125Jednotné zemědělské družstvo Nový Hradec KrálovéNHK - JZD1957 - 19620,321303
1147Komité pro oslavu M. J. Husa Nový Hradec KrálovéNHK - KOH1913 - 19150,032893
2217Lesní úřad Nový Hradec KrálovéHK-LÚ1785 - 1951 (1955)8,7252
1140Místní osvětová komise Nový Hradec KrálovéNHK - MOK1920 - 1943 (1948)0,062954
1148Místní školní rada Nový Hradec KrálovéNHK - MŠR1870 - 19420,31388
1124Mládenecký spolek Bujarost Nový Hradec KrálovéNHK - MSB1890 - 18950,022955
1139Občanská skupina Nový Hradec KrálovéNHK - OBČ19230,012823
1138Okrašlovací spolek Nový Hradec KrálovéNHK - OS1890 - 19360,12956
1132Pěvecko hudební spolek Bendl Nový Hradec KrálovéNHK - PHS1895 - 1950 (1958)0,082629
1891Pitaš FrantišekSP - PITAŠ1929 - 19370,151
2721Rodinný archiv JežkůSP - JEŽEK1895 - 20051,061
1894Rodinný archiv PůlpánůSP - PŮLPÁN(1718) 1769 - 18890,051
1144Sbírka - soudobá dokumentace Nový Hradec KrálovéNHK - SB1848 - 19380,152
2256Sbor dobrovolných hasičů Nový Hradec KrálovéNHK - SDH1901 - 19500,152
1129Sokol - tělocvičná jednota Nový Hradec KrálovéNHK - SKL1894 - 1948 (1951)1,9501, 0211/1
1134Sportovní klub Nový Hradec KrálovéNHK - SK1927 - 19460,062681
1141Ústřední matice školská - místní odbor Nový Hradec KrálovéNHK - ÚMŠ1906 - 19150,012957
1133Včelařský spolek Nový Hradec KrálovéNHK - VS1929 - 19620,112874
1143Veřejná knihovna Nový Hradec KrálovéNHK - VK1913 - 19280,032958
2277Vodní družstvo Nový Hradec KrálovéNHK - VD1910 - 19560,12
1989Všeobecná záložna Nový Hradec KrálovéNHK - OZ1867 - 1950 (1952)1,4521468
1136Výbor pro postavení památníku padlým Nový Hradec KrálovéNHK - VPP19230,032894
1128Základní devítiletá škola Hradec Králové, Nový Hradec KrálovéNHK - OŠ1791 - 19766,311387
1145Živnostenská škola pokračovací Nový Hradec KrálovéNHK - ŽŠP(1902) 1905 - 19330,231389
1131Živnostenské společenstvo Nový Hradec KrálovéNHK - ŽS1883 - 19420,352

 


 

 

 

Digitalizované archiválie Nový Hradec Králové

 

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

 

Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 13. st. – 1929

 

Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1776-1960

 

Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1851-1890

 

Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1888-1976 (1983)

 

 

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 

 

 


 

 

 

Matriční příslušnost Nový Hradec Králové

 

dnešní matriční úřad Hradec Králové

 

římskokatolická církev: farní úřad Nový Hradec Králové, od 1766  filiální k Hradci Králové, 1850 farnost Hradec Králové, dnes farnost Hradec Králové – Nový Hradec Králové

 

 

evangelická církev:  farní úřad Černilov, 1784 luterský český sbor, 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

 

farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

 

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

 

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

 

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

 

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

 

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

 

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

 

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

 

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

 

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

 

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

 

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

 

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

 

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

 

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

 

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

 

sign. L 1-12 index O 1842-1919

 

 

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

 

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

 

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

 

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

 

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

 

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

 

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

 

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

 

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

 

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

 

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

 

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

 

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

 

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

 

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

 

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

 

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

 

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/novy-hradec-kralove/