Return to Hradec Králové

Plotiště nad Labem

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1318 první zmínka
  • 1850-1942 obec, 1.4.1942-16.5.1954 část obce Hradec Králové, 17.5.1954-25.11.1971 obec, od 26. 11. 1971 součást Hradce Králové

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

 


Archivní fondy Plotiště

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1336Archiv obce Plotiště nad LabemPŠ - AO1834 - 1945 (1960)4,0501, 02276
1346Československá strana lidová - místní organizace Plotiště nad LabemPŠ - ČSL1925 - 19480,062825
2486Četnická stanice Plotiště nad LabemPŠ - Čet.s.1939 - 19450,131
1334Farní úřad Plotiště nad LabemPŠ - AF1788 - 1955 (1957)311192
1340Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Plotiště nad LabemPŠ - HDPE1912 - 19500,121092
1337Jednotné zemědělské družstvo Plotiště nad LabemPŠ - JZD1952 - 1962 (1965)1,121314
1344Lidová scéna Plotiště nad LabemPŠ - SDO1943 - 19570,022607
1338Lidová škola hospodářská Plotiště nad LabemPŠ - LŠH1939 - 19480,021366
1335Místní národní výbor Plotiště nad LabemPŠ - MNV1946 - 19714,301, 02277
1348Místní školní rada Plotiště nad LabemPŠ - MŠR1876 - 19490,051365
1341Sdružení rodičů a přátel křesťanské výchovy Plotiště nad LabemPŠ - SKR1925 - 19310,012826
1347Skupina katolické mládeže Plotiště nad LabemPŠ - SKM1925 - 19320,022827
1343Sokol - tělocvičná jednota Plotiště nad LabemPŠ - SKL1909 - 19480,032683
1342Sportovní klub Plotiště nad LabemPŠ - SK1942 - 19480,032682
1339Strojní družstvo Domovina Plotiště nad LabemPŠ - DDM1932 - 19530,0221093
1350Základní devítiletá škola Hradec Králové, Plotiště nad Labem - jihPŠ - OŠ - JIH1932 - 19791,81364
1351Základní devítiletá škola Hradec Králové, Plotiště nad Labem - severPŠ - OŠ - SEVER1815 - 19745,491363
2204Záložní jednota Plotiště nad LabemPŠ - ZJ1868 - 19520,3521474
1349Živnostenská škola pokračovací Plotiště nad LabemPŠ - ŠŽP1922 - 19320,051367
1995Živnostenská záložna Plotiště nad LabemPŠ - ŽZ1912 - 1948 (1951)0,1521475
1345Živnostenské společenstvo Plotiště nad LabemPŠ - ŽS1868 - 19420,122

 


 

Digitalizované archiválie Plotiště

Pamětní knihy- kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Plotiště n. L. 1914-1933

Pamětní kniha obce Plotiště n. L. 1934-1938

Pamětní kniha obce Plotiště  n. L. 1946-1952

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Plotiště

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Plotiště nad Labem, od 1787 vyfařením z Hradce Králové farnost Plotiště nad Labem,dnes farnost Hradec Králové – Pražské Předměstí

evangelická církev: farní úřad Černilov, 1784 luterský český sbor, 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Klášter nad Dědinou, 1782 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920 

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/plotiste/