Return to Hradec Králové

Pouchov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1400 první zmínka
  •  1850-1942 obec, 1.4.1942-16.5.1954 část obce Hradec Králové, 17.5.1954-25.11.1971 obec, od 26. 11. 1971 součást Hradce Králové

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové


Archivní fondy Pouchov

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1279Archiv obce PouchovPO - AO1840 - 1942 (1973)0,7501, 02140
2487Četnická stanice PouchovPO - Čet.s.1944 - 19450,021
1267Čtenářsko ochotnická beseda Turinský PouchovPO - ČOJ1896 - 19060,052142
1269Družstvo dělnický dům PouchovPO - DD1946 - 19560,152149
1270Družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie PouchovPO - HDPE1924 - 19300,032150
1284Farní úřad PouchovPO - AF1780 - 19525,711219
1271Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka PouchovPO - HDPD1914 - 19360,052151
1273Jednotné zemědělské družstvo PouchovPO - JZD1952 - 19882,1921318
1277Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina PouchovPO - JSČZ1948 - 1952 (1954)0,012152
1272Katolická národní jednota PouchovPO - KNJ1912 - 19480,052144
1268Místní národní výbor PouchovPO - MNV1946 - 19712,542288
1276Místní rada osvětová PouchovPO - MRO1946 - 19500,052141
1278Místní školní rada PouchovPO - MŠR1874 - 19420,021379
2691Myslivecké sdružení Mír PouchovPO-MS1972 - 19820,122
1280Okrašlovací spolek PouchovPO - OS1901 - 19400,052143
1281Podpůrný spolek živnostníků PouchovPO - PSŽ1903 - 19220,052148
1275Sbor dobrovolných hasičů PouchovPO - PO1927 - 19560,052146
1282Spolek sv. Vincence z Pauly PouchovPO - SVP1892 - 19170,052145
1274Základní škola Hradec Králové, PouchovPO - OŠ1817 - 20064,171378
1997Záložna Kampelička PouchovPO - K1901 - 19500,8721477
1283Živnostenské společenstvo PouchovPO - ŽS1884 - 19300,122147


Digitalizované archiválie Pouchov

Pamětní knihy- kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Pouchov 1566-1973

Pamětní kniha obce Pouchov 1937-1940

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Pouchov

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Pouchov, 1784 vyfařením z Hradce Králové farnost Pouchov, dnes farnost Hradec Králové – Pouchov

evangelická církev: farní úřad Černilov, 1784 luterský český sbor, 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické (městské části Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice, Nový Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Pouchov, Pražské Předměstí, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Svinary, Svobodné Dvory, Třebeš, Věkoše)

československá církev:farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/pouchov/