Return to Hradec Králové

Roudnička

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1465 první zmínka
  • 1850-1950 obec, 1.10.1950-16.5.1954 část obce Hradec Králové, 17.5.1954-30.6.1980 obec, od 1. 7. 1980 součást Hradce Králové

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

 


Archivní fondy Roudnička

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1386Archiv obce RoudničkaRN - AO1840 - 1945 (1961)0,601, 02289
1384Jednotné zemědělské družstvo RoudničkaRN - JZD1949 - 19620,9521332
749Místní národní výbor RoudničkaRN - MNV1945 - 1980 (1982)1,1801, 02290
1385Okrašlovací spolek RoudničkaRN - OS(1935) 1936 - 19380,032969
1921Sbor dobrovolných hasičů RoudničkaRN - SDH1905 - 19390,0301, 02731

 


 

Digitalizované archiválie Roudnička

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Roudnička do r. 1930

Pamětní kniha obce Roudnička 1931-1961

Pamětní kniha obce Roudnička 1962-1970

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Roudnička

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Nový Hradec Králové, filiální k Hradci Králové, 1850 farnost Hradec Králové, dnes farnost Hradec Králové – Nový Hradec

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/roudnicka/