Return to Hradec Králové

Slatina

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1547 první zmínka
  • 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Hradce Králové

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

 


Archivní fondy Slatina

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1490Archiv obce SlatinaSL - AO1840 - 1945 (1952)0,752293
1496Družstvo pro rozvod elektrické energie SlatinaSL - HDPE1930 - 19490,0521131
2127Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka SlatinaSL - HDPD1913 - 19200,0221132
1493Jednotné zemědělské družstvo SlatinaSL - JZD1949 - 1964 (1965)2,2521342
1492Místní národní výbor SlatinaSL - MNV1945 - 19760,812294
1495Místní rada osvětová SlatinaSL - MRO(1945) 1946 - 19500,062973
1494Místní školní rada SlatinaSL - MŠR1877 - 1949 (1950)0,32340
1491Základní devítiletá škola SlatinaSL - OŠ1842 - 19762,8101, 02339
2035Záložna Kampelička SlatinaSL - K1905 - 1952 (1954)0,1921491

 


 

Digitalizované archiválie Slatina

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Slatina

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Pouchov, 1784 vyfařením z Hradce Králové farnost Pouchov, dnes farnost Hradec Králové – Pouchov

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/slatina/