Return to Hradec Králové

Svinary

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1379 první zmínka
  • 1850-1985 obec, od 1. 7. 1985 součást Hradce Králové

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

 


Archivní fondy Svinary

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1647Archiv obce SvinarySV - AO1787 - 1945 (1954)0,6501, 02
1649Jednotné zemědělské družstvo SvinarySV - JZD1949 - 19641,2421360
1646Místní národní výbor SvinarySV - MNV1945 - 1980 (1990)2,501, 02
1645Místní osvětová komise SvinarySV - MOK1923 - 19480,032990
2224Šrámek Bohumil, plk.SP - ŠRÁMEK(1894) 1899 - 1946 (1953)0,1211522
1648Zemědělské strojní družstvo SvinarySV - ZSD1947 - 1949 (1951)0,0321152

 


 

Digitalizované archiválie Svinary

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Svinary 1923-1950

Pamětní kniha obce Svinary 1951-1969

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Svinary

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev:

evangelická církev: farní úřad Černilov, 1784 luterský český sbor, 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/svinary/