Return to Hradec Králové

Svobodné Dvory

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1836 první zmínka
  • 1850-1942 obec, 1.4.1942-16.5.1954 část obce Hradec Králové, 17.5.1954-25.11.1971 obec, od 26. 11. 1971 součást Hradce Králové

 

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

Archivní fondy Svobodné Dvory

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1443Archiv obce Svobodné DvorySD - AO1850 - 1942 (1970)4,401, 027
2495Četnická stanice Svobodné DvorySD - Čet.s.1940 - 19410,021
1436Družstvo pro výstavbu sokolského domu Svobodné DvorySD -DSKL1924 - 19540,032783
1440Hospodářské strojní družstvo Svobodné DvorySD - HSTD(1909) 1918 - 1953 (1955)0,321153
1437Jednotné zemědělské družstvo Svobodné DvorySD - JZD1953 - 19753,6521361
1880Lahůlek MiloslavSP - LAHŮLEK1865 - 19730,381
1438Místní národní výbor Svobodné DvorySD - MNV(1870) 1954 - 1971 (1997)3,3501, 02295
1442Místní školní rada Svobodné DvorySD - MŠR1875 - 1942 (1962)0,111354
1439Rolnická váha Svobodné DvorySD - RV1882 - 19030,0121154
1441Základní devítiletá škola Hradec Králové, Svobodné DvorySD - OŠ1859 - 19734,641353
2048Záložna Kampelička Svobodné DvorySD - K(1897) 1902 - 19520,4821505

 


 

Digitalizované archiválie Svobodné Dvory

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1892-1932

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1895-1933

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1923-1931

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1937-1938

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1945-1961

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1962-1970

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1970-1975

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1976-1984

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1988-1991

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1990-1993

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1993-1995

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1995-1996

Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1996-1997

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Svobodné Dvory

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Plotiště nad Labem, od 1787 vyfařením z Hradce Králové farnost Plotiště nad Labem,dnes farnost Hradec Králové – Pražské Předměstí

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

farní úřad Hradec Králové, od 1920 sloučena kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filální sbor luterského českého sboru v Černilově v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

 

evangelické matriky –  reformovaný český sbor – farní úřad Třebechovice pod Orebem

R 19-2 matrika N 1871-1887

R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

R 19-3 matrika Z 1871-1902

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/hradec-kralove/svobodne-dvory/