Return to Praskačka

Vlčkovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1465 první zmínka
  • 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Praskačky

 

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

 


Archivní fondy Vlčkovice

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1794Archiv obce VlčkoviceVL - AO1774 - 1945 (1952)0,701, 02
1795Jednotné zemědělské družstvo VlčkoviceVL - JZD1950 - 1960 (1961)0,8321377
1793Místní národní výbor VlčkoviceVL - MNV1945 - 1964 (1967)0,52
1792Sbor dobrovolných hasičů VlčkoviceVL - SDH1906 - 19520,022745

 


 

Digitalizované archiválie Vlčkovice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Vlčkovice 1547-1937

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Vlčkovice

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: farní úřad Opatovice nad Labem, do 1420 benediktinský klášter, 1620 filiální k Hradci Králové, 1769 expozitura, 1857 farnost Opatovice nad Labem, dnes farnost Opatovice nad Labem

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;  farní úřad Hradec Králové, kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v černilově sloučeny od 1920 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/praskacka/vlckovice/