Return to Stěžery

Charbuzice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


  • 1547 první zmínka
  • 1850-1976 osada,poději část Stěžírek, od 1. 1. 1976 součást Stěžer

 

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

 

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

 


Archivní fondy Charbuzice

 


 

Digitalizované archiválie Charbuzice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


 

Matriční příslušnost Charbuzice

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Probluz,  od 1860 farní úřad Stěžery, dnes farnost Hradec Králové-Pražské Předměstí

evangelická církev: farní úřad Hradec Králové,  kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny od 1920 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/stezery/charbuzice/