Archivní fondy

Seznam archivních fondů hradeckého archivu.

zpět na hlavní stránku

Vyhledávat lze pomocí filtrování, řadit podle zvoleného sloupce.

Stárá verze seznamu fondů včetně části pomůcek v digitální podobě je přístupná zde (pouze Internet Explorer, viz Návod…)

Návod k prohlížení starší verze digitalizovaných dat  je pro Vás připraven ke stažení zde

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta vznikuČísla archivních pomůcek 
1Archiv obce BabiceBA - AO1880 - 1945 (1950)0,55Babice
2Jednotné zemědělské družstvo BabiceBA - JZD I.1957 - 1973 (1974)0,95Babice1222
3Jednotné zemědělské družstvo Malé BabiceBA - JZD II1957 - 1965 (1966)0,30Malé Babice1223
4Základní devítiletá škola BabiceBA - OŠ1838 - 19752,75Babice406
5Místní národní výbor BabiceBA - MNV1945 - 19750,70Babice
6Místní školní rada BabiceBA - MŠR1884 - 19490,06Babice407
7Sbor dobrovolných hasičů BabiceBA - SDH(1894) 1895 - 19610,33Babice700
8Vodní družstvo BabiceBA - VD1924 - 19570,03Babice998
9Jednotné zemědělské družstvo BenátkyBE - JZD1956 - 1964 (1965)0,57Benátky1225
10Archiv obce BenátkyBE - AO1840 - 1945 (1979)0,80Benátky
11Místní národní výbor BenátkyBE - MNV1945 - 1975 (1976)0,50Benátky
12Základní devítiletá škola BenátkyBE - OŠ1926 - 19620,35Benátky479
13Spolek divadelních ochotníků BenátkyBE - SDO1935 - 19380,03Benátky590
14Místní školní rada BenátkyBE - MŠR1927 - 19490,04Benátky480
15Nedohledán při GI 2001: Osvětová beseda BenátkyBE-OB1958 - 19620,00Benátky
16Honební společenstvo Běleč nad OrlicíBĚ - HBV19480,01Běleč nad Orlicí1001
17Místní rada osvětová Běleč nad OrlicíBĚ - MRO1946 - 19480,01Běleč nad Orlicí896
18Sokol - tělocvičná jednota Běleč nad OrlicíBĚ - SKL1921 - 19440,20Běleč nad Orlicí631
19Jednotné zemědělské družstvo BukovinaBU - JZD1952 - 19710,07Bukovina1231
20Místní školní rada Běleč nad OrlicíBĚ - MŠR1869 - 1949 (1951)0,23Běleč nad Orlicí304
21Základní devítiletá škola Běleč nad OrlicíBĚ - OŠ1849 - 1963 (1965)0,85Běleč nad Orlicí303
22Družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie Běleč nad OrlicíBĚ - HDPE1931 - 19580,06Běleč nad Orlicí1000
23Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka Běleč nad OrlicíBĚ - HDPD1911 - 19220,12Běleč nad Orlicí1002
25Místní národní výbor Běleč nad OrlicíBĚ - MNV1945 - 19901,50Běleč nad Orlicí
26Nedohledán při GI 2001: Knihovní rada Běleč nad OrlicíBĚ - KnR1921 - 19340,00Běleč nad Orlicí
27Archiv obce Běleč nad OrlicíBĚ - AO1791 - 1945 (1953)1,40Běleč nad Orlicí
28Jednotné zemědělské družstvo Běleč nad OrlicíBĚ - JZD1957 - 1961 (1962)0,27Běleč nad Orlicí1226
29Místní národní výbor BarchůvekBK - MNV1945 - 19750,85Barchůvek1673
30Archiv obce BarchůvekBK - AO1857 - 1945 (1966)1,30Barchůvek1672
31Strojní sdružení BarchůvekBK - ZSD(1913) 1945 - 19570,10Barchůvek999
32Archiv obce BlešnoBL - AO1840 - 1945 (1956)0,70Blešno1577
33Místní národní výbor BlešnoBL - MNV1945 - 19881,20Blešno1578
34Jednotné zemědělské družstvo BlešnoBL - JZD1955 - 1974 (1975)0,50Blešno1227
35Osvětová beseda BlešnoBL - OB1953 - 19670,02Blešno897
36Archiv obce Bydžovská LhotkaBLH - AO1853 - 1945 (1956)0,30Bydžovská Lhotka1601
37Jednotné zemědělské družstvo Bydžovská LhotkaBLH - JZD1955 - 1961 (1962)0,65Bydžovská Lhotka1232
38Místní národní výbor Bydžovská LhotkaBLH - MNV1945 - 19640,50Bydžovská Lhotka1602
39Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin Bydžovská LhotkaBLH - RDZP1912 - 19510,20Bydžovská Lhotka1007
40Obecná škola Bydžovská LhotkaBLH - OŠ1898 - 19450,70Bydžovská Lhotka408
41Místní školní rada Bydžovská LhotkaBLH - MŠR1921 - 19340,01Bydžovská Lhotka409
42Spolek divadelních ochotníků Jirásek Bydžovská LhotkaBLH - SDO1921 - 19510,02Bydžovská Lhotka593
43Hospodářské družstvo pro rozvod elektrické energie BoharyněBO - HDPE1920 - 19480,05Boharyně1003
44Archiv obce BoharyněBO - AO1850 - 1945 (1947)0,25Boharyně
45Místní národní výbor BoharyněBO - MNV1945 - 19901,85Boharyně
46Základní škola BoharyněBO - OŠ1818 - 19892,45Boharyně348
47Zpěvácko ochotnický spolek BoharyněBO - ZOS1933 - 19510,03Boharyně591
48Československý svaz mládeže - místní skupina BoharyněBO - ČSM1948 - 19510,01Boharyně
49Místní školní rada BoharyněBO - MŠR1873 - 1949 (1952)0,20Boharyně349
50Farní úřad BoharyněBO - AF1787 - 19492,58Boharyně1175
51Místní národní výbor BarchovBR - MNV1945 - 1990 (1991)0,90Barchov
52Jednotné zemědělské družstvo BarchovBR - JZD1957 - 1972 (1973)1,00Barchov1224
53Archiv obce BarchovBR - AO1831 - 1945 (1985)0,55Barchov
54Hospodářské, nájemné, úsporné a stavební družstvo BřezhradBŘ - HSD1926 - 19410,02Březhrad1004
55Místní školní rada BřezhradBŘ - MŠR1878 - 1949 (1950)0,10Březhrad306
56Mateřská škola BřezhradBŘ - MŠ1951 - 19530,05Březhrad
57Místní národní výbor BřezhradBŘ - MNV1945 - 19751,95Březhrad279
58Jednotné zemědělské družstvo BřezhradBŘ - JZD1953 - 1961 (1965)0,50Březhrad1229
59Základní devítiletá škola BřezhradBŘ - OŠ1876 - 19771,35Březhrad305
60Archiv obce BřezhradBŘ - AO1862 - 1945 (1957)0,87Březhrad278
61Spolek vzájemně pojišťovací proti pádu hovězího dobytka BřezhradBŘ - HDPD1905 - 19220,02Březhrad1005
62Sbor dobrovolných hasičů BřezhradBŘ - SDH1925 - 19460,02Březhrad701
63Spolek divadelních ochotníků Havlíček BřezhradBŘ - SDO1921 - 19420,03Březhrad592
64Místní národní výbor BukovinaBU - MNV1945 - 19750,70Bukovina
65Archiv obce BukovinaBU - AO1654 - 1945 (1954)0,40Bukovina
66Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické energie BukovinaBU - HDPE1912 - 19500,05Bukovina1006
67Národní škola BukovinaBU - OŠ1908 - 19490,33Bukovina330
68Místní národní výbor BřízaBZ - MNV1945 - 1960 (1989)0,65Bříza
69Archiv obce BřízaBZ - AO1841 - 1945 (1951)0,55Bříza
70Farní úřad ČibuzČB - AF1781 - 1949 (1970)3,18Čibuz1177
71Základní devítiletá škola ČibuzČB - OŠ1833 - 19753,05Čibuz483
72Jednotné zemědělské družstvo ČibuzČB - JZD(1949) 1957 - 1960 (1961)0,25Čibuz1236
73Archiv obce ČibuzČB - AO1737 - 1945 (1952)0,08Čibuz
74Místní školní rada ČibuzČB - MŠR1874 - 19470,12Čibuz484
75Děkanský úřad ČernilovČE - AD1720 - 1949 (1970)6,43Černilov1176
76Ochotnické divadlo ČernilovČE - OD(1819) 1870 - 18980,06Černilov101
78Družstvo pro rozvod elektrické energie ČernilovČE - HDPE1912 - 19500,06Černilov108
79Evangelická reformovaná škola ČernilovČE - ŠE1864 - 19180,21Černilov372
80Hospodářsko živnostenská beseda ČernilovČE - HČB1881 - 19430,12Černilov102
81Jednotné zemědělské družstvo ČernilovČE - JZD1950 - 1983 (1985)0,60Černilov1233
82Katolická národní jednota ČernilovČE - KNJ1897 - 19500,12Černilov784
83Komitét pro stavbu dráhy ČernilovČE - KSD1908 - 19200,12Černilov109
84Místní národní výbor ČernilovČE - MNV1945 - 19905,10Černilov
85Základní devítiletá škola ČernilovČE - OŠ1835 - 19742,85Černilov371
86Místní osvětová komise ČernilovČE - MRO1938 - 19460,01Černilov103
87Místní školní rada ČernilovČE - MŠR1873 - 1949 (1957)0,30Černilov373
88Archiv obce ČernilovČE - AO1589 - 1945 (1952)4,22Černilov93
89Politický spolek ČernilovČE - PLS1903 - 19110,05Černilov99
90Živnostenská škola pokračovací ČernilovČE - ŠPP1898 - 19410,25Černilov374
91Sbor dobrovolných hasičů ČernilovČE - SDH1881 - 1952 (1981)0,21Černilov106
92Sbírka - soudobá dokumentace ČernilovČE - SB1843 - 19630,12Černilov110
93Spolek divadelních ochotníků Tyl ČernilovČE - SDO1898 - 19700,60Černilov100
94Ústřední matice školská - místní odbor ČernilovČE - ÚMŠ1907 - 19330,05Černilov98
95Vodní družstvo ČernilovČE - VD1899 - 19560,77Černilov107
96Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni ČernilovČE - VPSO1865 - 1946 (1947)0,35Černilov105
97Společenstvo různých živností ČernilovČE - ŽSRŽ1884 - 19420,20Černilov104
98Místní národní výbor ČernožiceČER - MNV(1922) 1945 - 1990 (1995)4,70Černožice1750
99Jednotné zemědělské družstvo ČernožiceČER - JZD1957 - 1961 (1962)0,26Černožice1234
100Archiv obce ČernožiceČER - AO(1840) 1850 - 1945 (1952)3,00Černožice1749
101Sbor dobrovolných hasičů ČernožiceČER - SDH1881 - 19670,10Černožice702
102Nedohledán při GI 2001: Osvětová beseda ČernožiceČER - OB1955 - 19610,00Černožice
103Místní školní rada ČernožiceČER - MŠR1921 - 1949 (1950)0,05Černožice468
104Základní škola ČernožiceČER - OŠ1890 - 19901,85Černožice467
105Hospodářské strojní družstvo ČistěvesČI - HSTD1906 - 19500,07Čistěves1011
106Jednotné zemědělské družstvo ČistěvesČI - JZD1952 - 1973 (1974)1,47Čistěves1237
107Místní národní výbor ČistěvesČI - MNV1945 - 1988 (1989)1,10Čistěves
108Archiv obce ČistěvesČI - AO1840 - 1945 (1948)0,30Čistěves
109Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin ČistěvesČI - RMD1905 - 19500,55Čistěves1012
110Ochotnický spolek Havlíček ČistěvesČI - JDO1920 - 19440,03Čistěves594
111Místní národní výbor ČerveněvesČV - MNV1945 - 1960 (1963)0,45Červeněves
112Jednotné zemědělské družstvo ČerveněvesČV - JZD1950 - 199210,75Červeněves1235
113Archiv obce ČerveněvesČV - AO1890 - 1945 (1958)1,40Červeněves
114Hospodářsko čtenářská beseda ČerveněvesČV - HČB1939 - 19490,01Červeněves1009
115Hospodářské strojní družstvo ČerveněvesČV - HSTD1946 - 19500,02Červeněves1008
116Vodní družstvo ČerveněvesČV - VD1902 - 19520,08Červeněves1010
117Místní národní výbor Dlouhé DvoryDD - MNV1945 - 19750,40Dlouhé Dvory
118Archiv obce Dlouhé DvoryDD - AO1840 - 1945 (1953)0,30Dlouhé Dvory
119Družstvo pro rozvod elektrické energie Dlouhé DvoryDD - HDPE1936 - 19590,10Dlouhé Dvory1015
120Farní úřad DohaliceDH - AF1737 - 19582,67Dohalice1189
121Jednota divadelních ochotníků DohaliceDH - JDO1895 - 19480,03Dohalice
122Lidová škola hospodářská DohaliceDH - LŠH1925 - 19480,20Dohalice359
123Místní školní rada DohaliceDH - MŠR1929 - 19430,03Dohalice358
124Školní výbor Lidové školy hospodářské DohaliceDH - LŠH - v1925 - 19470,01Dohalice360
125Základní škola DohaliceDH - OŠ1797 - 19872,06Dohalice357
126Místní národní výbor DohaliceDH - MNV1945 - 19902,00Dohalice1648
127Archiv obce DohaliceDH - AO1870 - 1945 (1950)1,41Dohalice1647
128Katolická národní jednota DohaliceDH - KNJ1899 - 19080,02Dohalice785
129Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva DohaliceDH - VSKD1907 - 19160,03Dohalice849
130Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické energie DivecDI - HDPE1925 - 19520,20Divec1013
131Hospodářsko živnostenská beseda DivecDI - HŽB1923 - 19330,01Divec1014
132Jednotné zemědělské družstvo DivecDI - JZD(1951) 1952 - 19732,07Divec1238
133Obecná škola DivecDI - OŠ1909 - 1946 (1947)0,51Divec307
134Místní školní rada DivecDI - MŠR1907 - 19490,05Divec308
135Sbor dobrovolných hasičů DivecDI - SDH1906 - 19480,10Divec703
136Místní národní výbor DivecDI - MNV1945 - 19731,55Divec
137Archiv obce DivecDI - AO1850 - 1945 (1951)0,60Divec
138Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly DobřeniceDO - HDPE1919 - 19510,15Dobřenice1016
139Jednota československého Orla DobřeniceDO - OR1922 - 19390,03Dobřenice634
140Místní školní rada DobřeniceDO - MŠR1874 - 19480,20Dobřenice399
141Ústřední matice školská - místní odbor DobřeniceDO - UMŠ1906 - 19260,03Dobřenice898
142Lidová škola hospodářská DobřeniceDO - LŠH1931 - 19330,02Dobřenice400
143Základní škola DobřeniceDO - OŠ(1793) 1798 - 19902,85Dobřenice398
144Jednotné zemědělské družstvo DobřeniceD0 - JZD1951 - 1962 (1965)0,85Dobřenice1239
145Farní úřad DobřeniceDO - AF(1711) 1738 - 1949 (1951)3,67Dobřenice1190
146Místní národní výbor DobřeniceDO - MNV1945 - 1990 (1991)2,55Dobřenice
147Archiv obce DobřeniceDO - AO1785 - 1945 (1950)1,35Dobřenice
148Družstvo pro rozvod elektrické energie Dolní PřímDP - HDPE1930 - 19530,05Dolní Přím1017
149Jednota pracujícího lidu Komenský Dolní PřímDP - KOM.1907 - 19140,01Dolní Přím786
150Sbor dobrovolných hasičů Dolní PřímDP - SDH1894 - 19360,07Dolní Přím704
151Archiv obce Dolní PřímDP - AO1799 - 1945 (1951)0,75Dolní Přím
152Místní národní výbor Dolní PřímDP - MNV1945 - 1990 (1994)0,95Dolní Přím
153Místní národní výbor DubDU - MNV1945 - 19640,30Dub
154Jednotné zemědělské družstvo DubDU - JZD1958 - 1960 (1961)0,11Dub1242
155Archiv obce DubDU - AO1880 - 1945 (1951)0,06Dub
156Nedohledán při GI 2001: Honební společenstvo HabřinaHA - HVB1941 - 19480,00Habřina
157Vodní družstvo HabřinaHA - VD1936 - 19470,06Habřina1018
158Místní národní výbor HabřinaHA - MNV1945 - 19900,50Habřina
159Archiv obce HabřinaHA - AO1850 - 1945 (1962)0,85Habřina
160Jednotné zemědělské družstvo HabřinaHA - JZD1949 - 1961 (1962)0,45Habřina1243
161Místní školní rada HabřinaHA - MŠR1877 - 18800,01Habřina490
162Základní devítiletá škola HabřinaHA - OŠ1850 - 19751,38Habřina489
163Místní národní výbor HumburkyHB - MNV1945 - 19901,31Humburky1624
164Jednotné zemědělské družstvo HumburkyHB - JZD1957 - 19925,55Humburky1254
165Základní devítiletá škola HumburkyHB - OŠ1891 - 19640,70Humburky496
166Archiv obce HumburkyHB - AO1862 - 1945 (1979)1,15Humburky1623
167Místní osvětová komise HumburkyHB - MOK1926 - 19430,01Humburky919
168Místní školní rada HumburkyHB - MŠR1901 - 19490,01Humburky497
169Archiv obce HlušiceHC - AO1867 - 1945 (1959)0,80Hlušice
170Místní národní výbor HlušiceHC - MNV1945 - 1990 (1991)1,70Hlušice
171Farní úřad HlušiceHC - AF1779 - 19522,10Hlušice1187
173Základní škola HlušiceHC - OŠ(1848) 1891 - 19912,83Hlušice410
174Místní školní rada HlušiceHC - MŠR1895 - 1949 (1950)0,20Hlušice411
175Vodní družstvo HlušiceHC - VD1904 - 19560,09Hlušice1019
176Zemědělské odborné učiliště HlušiceHC - ZOÚ1952 - 20034,72Hlušice
177Místní národní výbor Horní ČernůtkyHČ - MNV1945 - 1964 (1968)0,30Horní Černůtky
178Archiv obce Horní ČernůtkyHČ - AO1872 - 1945 (1961)0,35Horní Černůtky
179Družstvo pro rozvod elektrické energie Horní DohaliceHD - HDPE1939 - 19490,06Horní Dohalice1021
180Archiv obce Horní DohaliceHD - AO1878 - 1945 (1950)0,20Horní Dohalice1649
181Místní národní výbor Horní DohaliceHD - MNV1945 - 19600,40Horní Dohalice1650
182Advokátní kancelář Blum Bedřich, JUDr., Hradec KrálovéHK - AK - BLUM1942 - 19531,40Hradec Králové1567
183Advokátní kancelář Jirák Karel, JUDr., Hradec KrálovéHK - AK - JIRÁK1945 - 19510,10Hradec Králové1568
184Advokátní kancelář Jüttner Alfréd, JUDr., Hradec KrálovéHK - AK - JÜTTNER1940 - 19510,05Hradec Králové1569
185Alliance francaise Hradec KrálovéHK - AF1901 - 1951 (1968)0,06Hradec Králové903
186Beseda Hradec KrálovéHK - BESEDA(1867) 1872 - 19300,64Hradec Králové788
187Brynychův pěvecký sbor Hradec KrálovéHK - BPS1945 - 19480,01Hradec Králové618
189Cech bednářů Hradec KrálovéHK - CB15800,01Hradec Králové245/1
190Cech hřebenářů, špendlíkářů Hradec KrálovéHK - CHŠ1733 - 18510,18Hradec Králové245/2
191Cech knihařů Hradec KrálovéHK - CKN1776 - 18550,03Hradec Králové245/3
192Cech konvářů, soustružníků, sklenářů Hradec KrálovéHK - CZK1743 - 18590,11Hradec Králové245/4
193Cech kotlářů Hradec KrálovéHK - CKT1662 - 18350,05Hradec Králové245/5
194Cech kovářů, kolářů Hradec KrálovéHK - CKK1574 - 1859 (1860)0,31Hradec Králové245/6
195Cech kožešníků Hradec KrálovéHK - CKŽ1781 - 1859 (1861)0,04Hradec Králové245/7
196Cech krejčích, postřihačů Hradec KrálovéHK - CK1533 - 18580,51Hradec Králové245/8
197Cech kupců, kramářů Hradec KrálovéHK - CKU1669 - 18550,15Hradec Králové245/9
198Cech lazebníků Hradec KrálovéHK - CLA16130,01Hradec Králové245/10
199Cech mydlářů Hradec KrálovéHK - CMY1739 - 18160,07Hradec Králové245/11
200Cech pekařů, mlynářů, perníkářů, krupařů Hradec KrálovéHK - CP1640 - 1859 (1861)0,26Hradec Králové245/13
201Cech provazníků Hradec KrálovéHK - CPR1687 - 18550,05Hradec Králové245/14
202Cech punčochářů Hradec KrálovéHK - CPU1629 - 17070,04Hradec Králové245/15
203Cech puškařů, hodinářů, pasířů, klempířů Hradec KrálovéHK - CPH1775 - 18590,17Hradec Králové245/16
204Cech řemenářů, uzdařů Hradec KrálovéHK - CŘU1666 - 1859 (1863)0,40Hradec Králové245/17
205Cech řezníků Hradec KrálovéHK - CŘ1509 - 1859 (1860)0,50Hradec Králové245/18
206Cech sedlářů Hradec KrálovéHK - CSE1664 - 18090,02Hradec Králové245/19
207Cech soukeníků Hradec KrálovéHK - CS1585 - 18160,06Hradec Králové245/20
208Cech ševců Hradec KrálovéHK - CŠ1590 - 1859 (1868)0,30Hradec Králové245/12
209Cech tkalců Hradec KrálovéHK - CT1794 - 1859 (1894)0,06Hradec Králové245/21
210Cech truhlářů Hradec KrálovéHK - CTR1813 - 18550,11Hradec Králové245/22
211Cech zámečníků Hradec KrálovéHK - CZ1561 - 18590,26Hradec Králové245/23
212Cech zedníků, tesařů, kameníků Hradec KrálovéHK - CZT1704 - 18590,31Hradec Králové245/24
213Sbírka - cechovní dokumenty Hradec KrálovéHK - C - SB1694 - 1859 (1879)0,53Hradec Králové245/25
214Farní úřad českobratrské církve evangelické Hradec KrálovéHK - AF ČCE1912 - 19490,83Hradec Králové1606
215Farní úřad československé církve Hradec KrálovéHK - AF ČC1921 - 19492,11Hradec Králové1607
216Česká hedvábnická jednota Hradec KrálovéHK - ČHJ(1835) 1863 - 1895 (1912)0,25Hradec Králové1026
217Česká sociální pomoc - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČSP1939 - 19500,12Hradec Králové
218Český svaz tělesné výchovy - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČSTV /ov./(1956) 1957 - 199610,10Hradec Králové1735
219Česká zemědělská společnost - okresní rada Hradec KrálovéHK - ČZS1961 - 19750,06Hradec Králové
220Československý červený kříž - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČČK - ov.1945 - 19947,00Hradec Králové
221Český myslivecký svaz - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČMS - ov1924 - 19922,47Hradec Králové1203
222Československá strana lidová - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČSL - /ov./1919 - 19220,01Hradec Králové791
223Československo polská společnost - odbočka Hradec KrálovéHK - ČPS(1914) 1931 - 19330,09Hradec Králové881
224Český klub fotografů amatérů Hradec KrálovéHK - KFA1930 - 19500,08Hradec Králové904
225Český Ski klub Hradec KrálovéHK - ČSK1923 - 19430,07Hradec Králové635
226Dámský pěvecký spolek Eliška Hradec KrálovéHK - ELIŠKA1897 - 19100,08Hradec Králové619
227Děkanský úřad a vikariátní úřad Hradec KrálovéHK - AD1638 - 194917,95Hradec Králové31/1
228Dělnická tělocvičná jednota Hradec KrálovéHK - DTJ1910 - 19480,90Hradec Králové636
229Dělnická tělocvičná jednota - IX. okres Hradec KrálovéHK - DTJ - okr.1924 - 19390,06Hradec Králové637
230Dívčí gymnasium Hradec KrálovéHK - DG1907 - 19508,57Hradec Králové3
231Spolek akademiků Dobroslav Hradec KrálovéHK - DOBROSLAV1878 - 19390,07Hradec Králové850
232Dobročinný komitét dam Hradec KrálovéHK - DKD1883 - 19420,06Hradec Králové749
233Dodávkové, nákupní a výrobní družstvo krejčovské Hradec KrálovéHK - DNVDK1914 - 19400,03Hradec Králové1027
235Dramatické sdružení Tyl Hradec KrálovéHK - TYL1907 - 19480,40Hradec Králové596
236Druhé živnostenské společenstvo Hradec KrálovéHK - ŽS II1865 - 19280,16Hradec Králové1221/3
238Grandhotel Hradec KrálovéHK - GH1911 - 19510,31Hradec Králové
239Gremium zprostředkovatelů koupě a prodeje realit Hradec KrálovéHK - ŽSGZ1929 - 19490,03Hradec Králové1221/16
240Gymnasium J. K. Tyla Hradec KrálovéHK - GY1775 - 198420,52Hradec Králové19
241Hasičská župa Hradec KrálovéHK - HŽK(1882) 1898 - 19751,12Hradec Králové707
242Hedvábnický spolek Hradec KrálovéHK - HS(1940) 1942 - 19490,09Hradec Králové1028
243Hlavní a nižší reálná škola Hradec KrálovéHK - HŠ1774 - 1870 (1905)1,65Hradec Králové546
244Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava - výstavní výbor Hradec KrálovéHK - HPNV1893 - 18950,60Hradec Králové882
245Okresní hospodářská skupina ambulantních povolání - obvodová úřadovna Hradec KrálovéHK - HSAP1944 - 19480,08Hradec Králové1221/7
246Hospodářská skupina maloobchodu - okresní úřadovna Hradec KrálovéHK - HSM1941 - 19480,18Hradec Králové1221/6
247Hospodářské družstvo Hradec KrálovéHK - HD1893 - 19210,06Hradec Králové1029
248Husův fond - místní odbor Hradec KrálovéHK - HF1896 - 19080,05Hradec Králové750
249Chlapecká výchovna Hradec KrálovéHK - CHV1910 - 1948 (1955)5,77Hradec Králové113/1
251Bohoslovci královéhradečtí Hradec KrálovéHK - JBK1883 - 19500,12Hradec Králové789
253Jednota českých střelců Hradec KrálovéHK - JČS(1888) 1889 - 19030,04Hradec Králové638
254Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec KrálovéHK - KLICPERA1869 - 19592,40Hradec Králové597
255Jednota, lidové spotřební družstvo Hradec KrálovéHK - LSD1911 - 19601,10Hradec Králové1032
256Jednotný svaz českých zemědělců - okresní sdružení Hradec KrálovéHK - JSČZ/o./1946 - 19520,60Hradec Králové1625
257Klub alpinistů - odbočka Hradec KrálovéHK - KA(1933) 1935 - 19400,03Hradec Králové639
258Klub českých turistů - odbor Hradec KrálovéHK - KČT (o.)(1896) 1911 - 1949 (1950)1,19Hradec Králové640
260Spolek šachistů Hradec KrálovéHK - SŠ1879 - 1887 (1960)0,03Hradec Králové644
261Klub českých velocipedistů Hradec KrálovéHK - KV1894 - 19130,06Hradec Králové642
262Komitét pro úpravu řeky Labe Hradec KrálovéHK - KSL(1884) 1899 - 19460,06Hradec Králové770
263Komitét pro polské válečné uprchlíky Hradec KrálovéHK - KWG19150,03Hradec Králové751
264Společenstvo stavitelů Hradec KrálovéHK - ŽSKS1905 - 1949 (1952)1,45Hradec Králové1221/29
265Krajinský spolek jednoty učitelstva měšťanských škol Hradec KrálovéHK - KSU1928 - 19320,01Hradec Králové853
266Všeobecná zemská výstava - krajský komitét Hradec KrálovéHK - KKZV1890 - 18920,05Hradec Králové883
267Královéhradecké smyčcové kvarteto Hradec KrálovéHK - KSK1919 - 1947 (1977)0,14Hradec Králové621
268Krejčovská lidoslužba Hradec KrálovéHK - KL1951 - 19590,02Hradec Králové1030
269Kriminální soud Hradec KrálovéHK - KRS(1778) 1813 - 18513,10Hradec Králové90
270Kroužek kaktusářů Hradec KrálovéHK - KK1926 - 19380,06Hradec Králové906
271Kruh přátel umění Hradec KrálovéHK - KPU1931 - 19360,08Hradec Králové907
272Křesťanská snaha mládeže Hradec KrálovéHK - KŘS(1923) 1926 - 19450,10Hradec Králové792
273Křesťanský spolek mladíků Hradec KrálovéHK - KSM(1886) 1896 - 1905 (1939)0,05Hradec Králové793
274Kuratorium Obchodní akademie Hradec KrálovéHK - ŠVH - kur.1895 - 19500,50Hradec Králové33
275Kuratorium Odborné školy pro ženská povolání Hradec KrálovéHK - ŠOŽP - KUR.1920 - 19500,30Hradec Králové10/2
276Kuratorium Koželužské školy Hradec KrálovéHK - ŠK - kur.1926 - 19470,05Hradec Králové27/3
277Masarykova letecká liga - odbor Hradec KrálovéHK - MLL1926 - 19390,06Hradec Králové643
278Masarykův jubilejní legionářský fond župy královéhradecké Hradec KrálovéHK - MLF1928 - 19390,12Hradec Králové752
279Mateřská škola Hradec Králové, U souduHK - ŠMA 1(1926) 1956 - 19780,67Hradec Králové
280Mateřská škola Hradec Králové, Tylovo nábřežíHK - ŠMA 21929 - 19800,42Hradec Králové
281Jednotné zemědělské družstvo Dolní PřímDP - JZD1953 - 1975 (1976)0,61Dolní Přím1241
282Městský národní výbor Hradec KrálovéHK - MěstNV(1945) 1954 - 1990 (1992)134,80Hradec Králové263, 264, 265, 266, 267, 1211, 1700
283Archiv města Hradec KrálovéHK - AM1225 - 1945 (1952)241,60Hradec Králové210, 211, 1689
284Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - místní organizace Hradec KrálovéHK - RS1920 - 19380,18Hradec Králové795
285Místní pevnostní velitelství Hradec KrálovéHK - MPV1765 - 18680,57Hradec Králové
286Místní školní rada Hradec KrálovéHK - MŠR1904 - 19500,36Hradec Králové563
287Národní jednota severočeská - místní odbor Hradec KrálovéHK - NJS(1885) 1886 - 19450,05Hradec Králové753
288Národní škola (chlapecká) prof. Drtiny Hradec KrálovéHK - OŠ-ch1871 - 19533,63Hradec Králové547
289Národní škola (dívčí) prof. Drtiny Hradec KrálovéHK - OŠ-d1867 - 19533,62Hradec Králové548
290Vzdělávací a podpůrný spolek Neruda Hradec KrálovéHK - NERUDA1896 - 19040,12Hradec Králové908
291Německá obecná škola Hradec KrálovéHK - NOŠ 11874 - 19190,52Hradec Králové560
292Německá obecná škola Hradec KrálovéHK - NOŠ 21939 - 19440,01Hradec Králové561
293Německý učitelský ústav Hradec KrálovéHK - NUÚ1942 - 19430,06Hradec Králové
294Německá měšťanská škola Hradec KrálovéHK - NVŠ1940 - 19450,70Hradec Králové562
295Okresní národní výbor Hradec Králové IVHK - ONV(1885) 1960 - 1990 (2002)436,24Hradec Králové1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1734, 1743, 1748, 1756, 1760, 1769, 1771, 1773
296Německá učňovská škola Hradec KrálovéHK - NUŠ1942 - 19450,03Hradec Králové
297Hradecký kurýr Puls Hradec KrálovéHK - HKP1958 - 19942,75Hradec Králové1210
298Německé notářství Lawitschka Vinzenz, Hradec KrálovéHK - NOT. /něm./1941 - 19450,20Hradec Králové1551
300Obchodní gremium Hradec KrálovéHK - OG1884 - 19440,59Hradec Králové1221/5
301Obrodné hnutí československého studentstva - místní odbor Hradec KrálovéHK - OHČS1921 - 19260,03Hradec Králové854
302Jednota dílovedoucích a úředníků kovoprůmyslu Hradec KrálovéHK - JDÚK1931 - 19360,12Hradec Králové851
303Odbor učitelek domácích nauk Hradec KrálovéHK - OUDN1932 - 19460,01Hradec Králové856
304Společenstvo instalatérů Hradec KrálovéHK - ŽSI1941 - 1949 (1951)0,19Hradec Králové1221/20
305Společenstvo krejčích Hradec KrálovéHK - ŽSKR1922 - 1949 (1952)0,66Hradec Králové1221/28
306Společenstvo majitelů prádelen, žehlíren, mandloven, sběren prádla Hradec KrálovéHK - ŽSMPŽ1942 - 1949 (1951)0,15Hradec Králové1221/37
307Společenstvo zámečníků Hradec KrálovéHK - ŽSZM1942 - 1949 (1952)0,35Hradec Králové1221/52
308Odborná škola pro ženská povolání Hradec KrálovéHK - ŠOŽP1913 - 1949 (1950)5,93Hradec Králové10/1
309Okrašlovací spolek Hradec KrálovéHK - OS1884 - 19470,12Hradec Králové909
310Jednotné zemědělské družstvo HubeniceHU - JZD1959 - 1970 (1971)0,11Hubenice1252
311Okresní jednota společenstva kovářů, podkovářů Hradec KrálovéHK - OJKP1936 - 1947 (1951)0,12Hradec Králové1221/2
312Okresní jednota živnostenských společenstev Hradec KrálovéHK - OJŽS1900 - 19491,77Hradec Králové1221/1
313Okresní národní pojišťovna Hradec KrálovéHK - ONP1889 - 19520,45Hradec Králové1683
314Okresní národní výbor Hradec Králové IHK - ONV (s.)1918 (1930)po0,55Hradec Králové1720
315Jednota učitelstva národních škol - okresní odbočka Hradec KrálovéHK - JUNŠ1940 - 19430,06Hradec Králové852
316Okresní odborová rada Hradec KrálovéHK - OOR(1945) 1946 - 1990 (1992)9,10Hradec Králové1204
317Republikánská strana - okresní organizace Hradec KrálovéHK - RS (o.)1921 - 19380,06Hradec Králové796
318Svaz československých invalidů - okresní organizace Hradec KrálovéHK - SČI1950 - 19580,12Hradec Králové
319Okresní osvětový sbor Hradec KrálovéHK - OOS1919 - 19380,06Hradec Králové910
320Okresní péče o mládež Hradec KrálovéHK - OPM1911 - 1949 (1954)5,60Hradec Králové1596
321Okresní pedagogické středisko Hradec KrálovéHK - OPS1945 - 19760,19Hradec Králové1658
322Okresní národní výbor Hradec Králové IIIHK - ONV(1851) 1954 - 1960 (1976)78,62Hradec Králové301
323Okresní prokuratura Hradec KrálovéHK - OPR(1937) 1949 - 1993162,29Hradec Králové
324Léčebný fond veřejných zaměstnanců - okresní sbor Hradec KrálovéHK - LF1930 - 19480,07Hradec Králové1682
325Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva Hradec KrálovéHK - OSCHZ1929 - 19510,24Hradec Králové857
326Okresní soud Hradec KrálovéHK - OS(1848) 1850 - 2000411,73Hradec Králové1741, 1742, 1745, 1755, 1761, 1770, 1778, 1782
327Společenstvo holičů, kadeřníků, vlásenkářů Hradec KrálovéHK - ŽSHL1913 - 1949 (1952)0,60Hradec Králové1221/18
328Společenstvo pekařů Hradec KrálovéHK - ŽSPE1903 - 1949 (1952)0,33Hradec Králové1221/39
330Okresní školní rada Hradec KrálovéHK - OŠR1871 - 19031,72Hradec Králové14
331Okresní školní výbor Hradec KrálovéHK - OŠV1869 - 1949 (1952)15,05Hradec Králové48
332Československá strana sociálně demokratická - okresní výbor Hradec KrálovéHK - SD - /ov./1921 - 19480,16Hradec Králové790
333Jednotné zemědělské družstvo LišiceLE - JZD1951 - 1960 (1961)0,77Lišice1281
334Obvodní výbor kovodělníků Hradec KrálovéHK - OVK1924 - 19360,05Hradec Králové855
335Sokol - tělocvičná jednota, okresní výbor Hradec KrálovéHK - SKL - ov1949 - 19520,11Hradec Králové648
336Svaz československo sovětského přátelství - okresní výbor Hradec KrálovéHK - SČSP - ov.1945 - 19862,11Hradec Králové1519
337Okresní zastupitelstvo Hradec KrálovéHK - OZ1866 - 19281,75Hradec Králové302
338Opatrovna Hradec KrálovéHK - OP1837 - 18850,05Hradec Králové
339Ošetřovatelská škola Šedých sester III. řádu svatého Františka Hradec KrálovéHK - ŠOŠ1935 - 1949 (1952)0,12Hradec Králové1214
340Palackého čítárna Hradec KrálovéHK - PČ1899 - 1938 (1941)0,25Hradec Králové912
341Památkový úřad, dopisovatel pro politický okres Hradec KrálovéHK - PÚ(1893) 1940 - 1945 (1984)0,03Hradec Králové913
342Park kultury a oddechu Hradec KrálovéHK - PKO1957 - 19917,37Hradec Králové
343Pedagogická škola pro vzdělání učitelů národních škol Hradec KrálovéHK - PŠ1950 - 1961 (1966)2,45Hradec Králové1670
344Pěvecký a orchestrální spolek Smetana Hradec KrálovéHK - SMETANA1923 - 20031,63Hradec Králové18
345Podpůrný fond zaměstnanců policejního ředitelství Hradec KrálovéHK - PFPŘ1940 - 19490,01Hradec Králové754
346Podpůrný spolek při Obchodní akademii Hradec KrálovéHK - PSP1898 - 19510,13Hradec Králové34
347Pokrokový klub při české straně pokrokové Hradec KrálovéHK - POK1900 - 19120,12Hradec Králové794
348Pomocný výbor pro péči o uprchlíky Hradec KrálovéHK - PVPU1938 - 1940 (1946)0,05Hradec Králové755
349Jednotné zemědělské družstvo LovčiceLV - JZD1949 - 19900,93Lovčice1285
350Průmyslová škola chemická Hradec KrálovéHK - ŠPCH1952 - 19601,18Hradec Králové1216
351Osvětová beseda RosniceRO - OB1958 - 19650,01Rosnice968
352Přírodovědecký klub Hradec Králové IHK - PK(1910) 1911 - 1914 (1925)0,06Hradec Králové914
353Přírodovědecký klub Hradec Králové IIHK - PK 21945 - 19780,45Hradec Králové
354Reálné gymnasium Hradec KrálovéHK - RE1870 - 195111,40Hradec Králové12
355Sbor dobrovolných hasičů Hradec KrálovéHK - SDH1876 - 19720,98Hradec Králové708
356Sbor pro zřízení a vydržování Obchodní akademie Hradec KrálovéHK - SZOA1895 - 19030,06Hradec Králové36
357Sbor pro zřízení a vydržování Odborné školy koželužské Hradec KrálovéHK - ŠK - SZ1897 - 19220,05Hradec Králové27/2
359Sdružení odborných lékařů - místní odbočka Hradec KrálovéHK - SOL(1924) 1932 - 19410,05Hradec Králové858
360Pěvecká jednota Slavjan Hradec KrálovéHK - SLAVJAN1859 - 19030,31Hradec Králové623
361Společenstvo hodinářů, zlatníků Hradec KrálovéHK - ŽSHD1923 - 1949 (1952)0,19Hradec Králové1221/17
362Socialistická akademie - okresní výbor Hradec KrálovéHK - SCA(1951) 1960 - 19901,25Hradec Králové1387
363Soukromá odborná škola pro ženská povolání Školských sester de Notre Dame Hradec KrálovéHK - ŠSŽP(1930) 1940 - 19490,24Hradec Králové1213
364Soukromý kurs ku vzdělání učitelek ženských ručních prací Hradec KrálovéHK - KURP1908 - 1915 (1920)0,05Hradec Králové1618
365Společenstevní nemocenská pokladna Hradec KrálovéHK - SNP1922 - 19250,05Hradec Králové1684
366Společenstvo barvíren, chemických čistíren Hradec KrálovéHK - ŽSBČ1942 - 19470,02Hradec Králové1221/9
367Společenstvo bednářů Hradec KrálovéHK - ŽSB1941 - 1949 (1952)0,18Hradec Králové1221/8
368Společenstvo cukrářů, perníkářů, voskařů Hradec KrálovéHK - ŽSC1906 - 1949 (1952)0,52Hradec Králové1221/10
369Společenstvo čalouníků, dekoratérů Hradec KrálovéHK - ŽSČ1942 - 1949 (1952)0,08Hradec Králové1221/11
370Společenstvo elektroinstalatérů Hradec KrálovéHK - ŽSE1922 - 1949 (1952)0,72Hradec Králové1221/13
371Společenstvo fotografů Hradec KrálovéHK - ŽSF1920 - 1949 (1952)0,48Hradec Králové1221/14
372Společenstvo hostinských, výčepníků Hradec KrálovéHK - ŽSHO1890 - 19480,36Hradec Králové1221/19
373Společenstvo kamnářů, hrnčířů Hradec KrálovéHK - ŽSKH1940 - 1949 (1952)0,12Hradec Králové1221/23
374Společenstvo kapelníků Hradec KrálovéHK - ŽSKA1942 - 1949 (1952)0,27Hradec Králové1221/21
375Společenstvo klempířů Hradec KrálovéHK - ŽSKL1938 - 1949 (1951)0,18Hradec Králové1221/24
376Společenstvo kloboučníků Hradec KrálovéHK - ŽSKB1936 - 1949 (1951)0,12Hradec Králové1221/22
377Společenstvo knihařů Hradec KrálovéHK - ŽSKN1940 - 1949 (1952)0,22Hradec Králové1221/26
378Společenstvo kovářů, podkovářů Hradec KrálovéHK - ŽSKV1913 - 1949 (1951)0,13Hradec Králové1221/30
379Společenstvo kožešníků Hradec KrálovéHK - ŽSKŽ1933 - 1949 (1952)0,24Hradec Králové1221/31
380Společenstvo lakýrníků, natěračů, malířů písma a štítů Hradec KrálovéHK - ŽSLA1924 - 1949 (1952)0,23Hradec Králové1221/32
381Společenstvo majitelů pil, obchodníků, komisionářů dřívím Hradec KrálovéHK - ŽSMP1923 - 1949 (1952)0,12Hradec Králové1221/36
382Společenstvo malířů pokojů Hradec KrálovéHK - ŽSMA(1931) 1937 - 1949 (1952)0,15Hradec Králové1221/33
383Společenstvo dlaždičů Hradec KrálovéHK - ŽSD1933 - 1949 (1952)0,27Hradec Králové1221/12
384Společenstvo kominíků Hradec KrálovéHK - ŽSKM1901 - 1949 (1952)0,95Hradec Králové1221/25
385Společenstvo pokrývačů, asfaltérů Hradec KrálovéHK - ŽSPO1930 - 1949 (1952)0,19Hradec Králové1221/40
386Společenstvo zedníků Hradec KrálovéHK - ŽSZD1912 - 1949 (1952)0,20Hradec Králové1221/51
387Společenstvo stáčečů piva Hradec KrálovéHK - ŽSSP1941 - 1949 (1952)0,15Hradec Králové1221/43
388Společenstvo truhlářů, řezbářů, soustružníků dřeva Hradec KrálovéHK - ŽSTŘ1939 - 1949 (1952)0,21Hradec Králové1221/46
389Společenstvo výrobců zboží cementového, z umělého kamene Hradec KrálovéHK - ŽSVC1930 - 1949 (1951)0,21Hradec Králové1221/47
390Společenstvo výrobců likérů, lihovin, octa Hradec KrálovéHK - ŽSVL1923 - 1949 (1952)0,40Hradec Králové1221/48
391Společenstvo výrobců prádla Hradec KrálovéHK - ŽSVP1942 - 1949 (1952)0,20Hradec Králové1221/49
392Společenstvo výrobců sodové vody, minerálních vod a šumivých nápojů Hradec KrálovéHK - ŽSVSV1909 - 1949 (1952)0,21Hradec Králové1221/50
393Společenstvo zahradníků, sadařů Hradec KrálovéHK - ŽSZS1924 - 19480,12Hradec Králové1221/53
394Spolek absolventů Obchodní akademie Oliva Hradec KrálovéHK - OLIVA1898 - 19471,20Hradec Králové35
395Společenstvo mlynářů Hradec KrálovéHK - ŽSML1889 - 1949 (1952)0,18Hradec Králové1221/35
396Společenstvo modistů, modistek Hradec KrálovéHK - ŽSMD1927 - 1949 (1951)0,14Hradec Králové1221/34
397Společenstvo obuvníků Hradec KrálovéHK - ŽSOB1904 - 1949 (1952)0,24Hradec Králové1221/38
398Společenstvo řezníků, uzenářů Hradec KrálovéHK - ŽSŘ1909 - 1949 (1952)0,26Hradec Králové1221/41
399Společenstvo sedlářů, řemenářů Hradec KrálovéHK - ŽSSŘ1936 - 1949 (1952)0,17Hradec Králové1221/44
400Společenstvo sklenářů, brusičů skla Hradec KrálovéHK - ŽSSK1926 - 1949 (1951)0,38Hradec Králové1221/42
401Společenstvo stavebních a přidělených živností Hradec KrálovéHK - ŽSSŽ1906 - 1949 (1952)0,43Hradec Králové1221/45
402Spolek pro podporování kněžského dorostu Hradec KrálovéHK - SPKD1922 - 19410,03Hradec Králové756
403Spolek pro podporu chudých studujících Hradec KrálovéHK - SPS(1871) 1875 - 19490,09Hradec Králové757
404Podpůrný spolek pro nemajetné žáky průmyslové školy Hradec KrálovéHK - SPSP1918 - 19500,13Hradec Králové39/2
405Spolek sv. Vincence z Pauly Hradec KrálovéHK - SVP1883 - 19420,21Hradec Králové758
406Spolek vojenských vysloužilců Hradec KrálovéHK - SVV1875 - 19130,06Hradec Králové645
407Spolek zahrádkářů Hradec KrálovéHK - SZ1944 - 19520,05Hradec Králové859
408Sportovní klub Hradec KrálovéHK - SK1897 - 19310,05Hradec Králové646
409Státní odborná škola koželužská Hradec KrálovéHK - ŠK1923 - 1950 (1952)3,10Hradec Králové27/1
411Základní devítiletá škola Hradec Králové, Pospíšilova tř.HK - MŠ-d1869 - 19804,62Hradec Králové551
412Střední škola (chlapecká) prof. Drtiny Hradec KrálovéHK - MŠ-ch1900 - 1953 (1958)2,12Hradec Králové549
413Středostavovská kuchyně Hradec KrálovéHK - SSK1919 - 19210,02Hradec Králové759
414Studentský domov Hradec KrálovéHK - STD1920 - 19510,50Hradec Králové17
415Svaz českého důstojnictva - odbočka Hradec KrálovéHK - SČD(1911) 1919 - 19450,12Hradec Králové760
416Svaz krejčích a příbuzných odvětví v Rakousku - skupina Hradec KrálovéHK - SZK1906 - 19140,03Hradec Králové860
417Český svaz bojovníků za svobodu - okresní výbor Hradec KrálovéHK - SPB(1875) 1945 - 20074,86Hradec Králové251, 252
418Školní výbor učňovských škol Hradec KrálovéHK - ŠU - šv.1910 - 19460,62Hradec Králové37/4
419Střední průmyslová škola stavební Hradec KrálovéHK - ŠP(1875) 1878 - 200111,54Hradec Králové39/1, 40
420Sokol - tělocvičná jednota Hradec KrálovéHK - SKL1866 - 1952 (1953)0,35Hradec Králové647
421Třetí živnostenské společenstvo Hradec KrálovéHK - ŽS III1867 - 19260,05Hradec Králové1221/4
422Tělovýchovné sdružení Hradec KrálovéHK - TS1924 - 19380,09Hradec Králové649
423Základní devítiletá škola Hradec Králové, nám. V. I. LeninaHK - ZDŠ - PF1953 - 19801,69Hradec Králové556
424Učitelská jednota Budeč královéhradecká Hradec KrálovéHK - UJB1877 - 19400,42Hradec Králové2
425Střední odborné učiliště Hradec Králové, Dlouhá ul.HK - ŠU 11951 - 19941,97Hradec Králové
426Učňovská besídka Hradec KrálovéHK - UB1902 - 19470,13Hradec Králové37/5
427Učitelský ústav Hradec KrálovéHK - UÚ1848 - 194813,26Hradec Králové13
428Střední odborné učiliště služeb Hradec Králové, Dlouhá ul.HK - ŠU 21955 - 20041,55Hradec Králové
429Učňovská škola Hradec KrálovéHK - ŠU1883 - 19464,40Hradec Králové37/1
430Ústřední matice školská - místní a dámský odbor Hradec KrálovéHK - ÚMŠ1888 - 19430,05Hradec Králové915
431Ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů - pobočka Hradec KrálovéHK - ÚSZCH1940 - 19440,05Hradec Králové861
432Včelařský spolek Hradec KrálovéHK - VS1906 - 19620,27Hradec Králové862
433Vikariátní úřad Hradec Králové venkovHK - VV1884 - 19480,60Hradec Králové31/2
434Vodohospodářský svaz Hradec KrálovéHK - VDS1922 - 19400,20Hradec Králové771
435Všeobecná veřejná okresní nemocnice - správní výbor Hradec KrálovéHK - NE - /o./1929 - 19420,12Hradec Králové761
436Výbor pro pořádání výstavy stavebních živností a průmyslu Hradec KrálovéHK - VVSŽ1922 - 19230,03Hradec Králové884
439Obchodní akademie Hradec KrálovéHK - ŠVH1895 - 199615,43Hradec Králové32, 1697
440Střední průmyslová škola strojnická Hradec KrálovéHK - ŠPS1952 - 19951,13Hradec Králové
441Vyšší škola výživy Hradec KrálovéHK - ŠVV1948 - 1950 (1954)0,10Hradec Králové1215
442Masarykova základní škola Hradec Králové, V lipkáchHK - MŠ-ch-lip.1927 - 20057,47Hradec Králové554, 1763
443Jednotné zemědělské družstvo LubnoLU - JZD1955 - 1960 (1961)0,32Lubno1286
444Základní škola Hradec Králové, Šimkova ul.HK - ZDŠ-Šim.1953 - 19833,21Hradec Králové550
445Základní odborná škola (kovo) Hradec KrálovéHK - ZOŠ 11945 - 19522,62Hradec Králové37/2
446Základní odborná škola (místní hospodářství) Hradec KrálovéHK - ZOŠ 21945 - 19530,65Hradec Králové37/3
448Střední zdravotnická škola Hradec KrálovéHK - ŠZ1949 - 20055,42Hradec Králové1217
449Zemědělská nemocenská pojišťovna Hradec KrálovéHK - ZNP1921 - 19450,40Hradec Králové1685
451Zemská jednota zřízenců drah - místní skupina Hradec KrálovéHK - ZJZD1908 - 19150,01Hradec Králové863
452Speciální školy Hradec Králové, Hradecká ul. (mateřská, základní, praktická škola)HK - ŠZV1935 - 20084,09Hradec Králové113/2
453Železniční konsum Hradec KrálovéHK - ŽK1920 - 19480,18Hradec Králové1034
454Židovská náboženská obec Hradec KrálovéHK - ŽNO(1939) 1945 - 19570,12Hradec Králové
455Společenstvo kolářů Hradec KrálovéHK - ŽSKO1933 - 1949 (1952)0,19Hradec Králové1221/27
456Živnostensko čtenářská jednota Hradec KrálovéHK - ŽČJ1881 - 19500,12Hradec Králové916
460Župní pedagogické muzeum Hradec KrálovéHK - ŽPM(1909) 1922 - 19250,12Hradec Králové917
461Hospodářské strojní družstvo HolohlavyHL - HSTD1909 - 19270,02Holohlavy1020
462Základní devítiletá škola HolohlavyHL - OŠ1833 - 19751,65Holohlavy494
463Děkanský úřad HolohlavyHL - AD1700 - 1949 (1983)6,05Holohlavy1699
464Farní úřad československé církve HolohlavyHL - AF ČC1920 - 19490,60Holohlavy1610
465Jednotné zemědělské družstvo HolohlavyHL - JZD1952 - 1972 (1973)1,10Holohlavy1245
466Knihovní rada HolohlavyHL - KNR1945 - 19480,01Holohlavy901
467Místní národní výbor HolohlavyHL - MNV1945 - 1974 (1980)1,32Holohlavy1675
468Archiv obce HolohlavyHL - AO1854 - 1945 (1961)1,33Holohlavy1674
469Místní školní rada HolohlavyHL - MŠR1900 - 19370,03Holohlavy495
470Místní rada osvětová HolohlavyHL - MRO1945 - 19670,09Holohlavy902
471Spolek divadelních ochotníků HolohlavyHL - SDO1938 - 19600,02Holohlavy595
472Svaz československo sovětského přátelství - místní odbočka HolohlavyHL - SČSP1949 - 19520,03Holohlavy
474Farní úřad HněvčevesHN - AF1701 - 19473,88Hněvčeves
475Místní národní výbor HněvčevesHN - MNV1945 - 19900,45Hněvčeves
476Hřbitovní komitét HněvčevesHN - HK1899 - 19460,04Hněvčeves900
477Jednotné zemědělské družstvo HněvčevesHN - JZD(1948) 1952 - 1961 (1965)0,60Hněvčeves1244
478Krejcarový spolek HněvčevesHN - KS1905 - 19380,04Hněvčeves748
479Místní školní rada HněvčevesHN - MŠR1875 - 19480,20Hněvčeves441
480Archiv obce HněvčevesHN - AO1861 - 1945 (1958)1,10Hněvčeves
481Základní devítiletá škola HněvčevesHN - OŠ1829 - 19772,15Hněvčeves440
482Domovina domkařů a rolníků - místní odbor Horní PřímHP - DDM1935 - 19430,02Horní Přím787
483Sbor dobrovolných hasičů Horní PřímHP - SDH1914 - 19520,02Horní Přím706
484Vodní družstvo Horní PřímHP - VD1905 - 19310,03Horní Přím1025
485Hospodářské strojní družstvo Horní PřímHP - HSTD1911 - 1920 (1954)0,03Horní Přím1023
486Hospodářsko občanská beseda Horní PřímHP - HČB1907 - 19440,02Horní Přím1024
487Honební výbor Horní PřímHP - HVB1909 - 19300,02Horní Přím1022
488Místní národní výbor Horní PřímHP - MNV1945 - 1975 (1976)0,45Horní Přím
489Jednotné zemědělské družstvo Horní PřímHP - JZD1953 - 1960 (1961)0,60Horní Přím1248
490Archiv obce Horní PřímHP - AO1850 - 1945 (1953)0,35Horní Přím
491Československá strana národně socialistická - místní organizace HrádekHR - ČSNS1945 - 19480,04Hrádek798
492Místní školní rada HrádekHR - MŠR1873 - 19490,13Hrádek310
493Základní devítiletá škola HrádekHR - OŠ1871 - 19751,85Hrádek309
494Svaz české mládeže - místní skupina HrádekHR - ČSM1945 - 19460,02Hrádek
495Jednotné zemědělské družstvo HrádekHR - JZD(1952) 1957 - 1961 (1962)0,38Hrádek1250
496Místní národní výbor HrádekHR - MNV1945 - 19900,80Hrádek
497Archiv obce HrádekHR - AO1841 - 1945 (1956)0,25Hrádek
498Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie HřibskoHŘ - HDPE1911 - 19530,15Hřibsko1035
499Sbor dobrovolných hasičů HřibskoHŘ - SDH1915 - 19610,10Hřibsko709
500Místní národní výbor HřibskoHŘ - MNV1945 - 19750,75Hřibsko
501Archiv obce HřibskoHŘ - AO1840 - 1945 (1949)0,45Hřibsko
502Jednotné zemědělské družstvo HřibskoHŘ - JZD1953 - 1960 (1961)0,80Hřibsko1251
503Místní osvětová komise HřibskoHŘ - MRO1924 - 19510,02Hřibsko918
504Místní školní rada HřibskoHŘ - MŠR1904 - 19490,20Hřibsko312
505Základní devítiletá škola HřibskoHŘ - OŠ1907 - 19640,80Hřibsko311
506Farní úřad HořiněvesHŘÍ - AF1719 - 19493,59Hořiněves41
507Jednota divadelních ochotníků Hanka HořiněvesHŘÍ - JDO1882 - 19470,05Hořiněves42
508Jednotné zemědělské družstvo HořiněvesHŘÍ - JZD1957 - 1960 (1962)0,50Hořiněves1249
509Místní národní výbor HořiněvesHŘÍ - MNV1945 - 19903,25Hořiněves
510Archiv obce HořiněvesHŘÍ - AO1713 - 1945 (1960)1,30Hořiněves
511Místní školní rada HořiněvesHŘÍ - MŠR1872 - 19480,15Hořiněves465
512Základní devítiletá škola HořiněvesHŘÍ - OŠ1823 - 19771,65Hořiněves464
513Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin HořiněvesHŘÍ - RDZP1906 - 19521,05Hořiněves45
514Sbírka - soudobá dokumentace HořiněvesHŘÍ - SB1792 - 19590,10Hořiněves47
515Sbor dobrovolných hasičů HořiněvesHŘÍ - SDH1905 - 19560,06Hořiněves43
516Sbírka - osobní fondy občanů HořiněvesHŘÍ - SP1814 - 1918 (1961)0,05Hořiněves46
517Živnostenské společenstvo HořiněvesHŘÍ - ŽS1877 - 19400,09Hořiněves44
518Lidová škola hospodářská HořiněvesHŘÍ - LŠH1921 - 19480,08Hořiněves466
519Jednotné zemědělské družstvo HubilesHS - JZD1949 - 1961 (1973)0,40Hubiles1253
520Místní národní výbor HubilesHS - MNV1945 - 19660,30Hubiles
521Archiv obce HubilesHS - AO1881 - 1945 (1957)0,13Hubiles
522Místní národní výbor HlušičkyHŠ - MNV1945 - 1965 (1966)0,25Hlušičky
523Archiv obce HlušičkyHŠ - AO1909 - 1945 (1957)0,25Hlušičky
524Místní národní výbor HubeniceHU - MNV1945 - 1975 (1976)0,35Hubenice
525Vodní družstvo HubeniceHU - VD1904 - 19320,10Hubenice1036
526Archiv obce HubeniceHU - AO1879 - 1945 (1953)0,35Hubenice
527Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly HvozdniceHV - HDPE1913 - 19510,15Hvozdnice1038
528Sbor dobrovolných hasičů HvozdniceHV - SDH1932 - 19550,02Hvozdnice711
529Archiv obce HvozdniceHV - AO1791 - 1945 (1950)0,55Hvozdnice
530Místní národní výbor HvozdniceHV - MNV1945 - 1964 (1981)0,40Hvozdnice
531Jednotné zemědělské družstvo HvozdniceHV - JZD(1948) 1951 - 1973 (1975)3,78Hvozdnice1255
532Atleticko fotbalový klub Chlumec nad CidlinouCH - AFK(1906) 1925 - 19470,35Chlumec nad Cidlinou650
533Berní úřad Chlumec nad CidlinouCH - BÚ1856 - 1949 (1951)9,05Chlumec nad Cidlinou1206
534Bytový podnik Chlumec nad CidlinouCH - BP1957 - 19881,50Chlumec nad Cidlinou
535Cech bečvářů, (bednářů), soustružníků Chlumec nad CidlinouCH - CBS(1741) 1768 - 1859 (1865)0,06Chlumec nad Cidlinou209/1
536Cech hrnčířů Chlumec nad CidlinouCH - CHR1763 - 18570,04Chlumec nad Cidlinou209/2
537Cech kovářů, kolářů, zámečníků Chlumec nad CidlinouCH - CKK1670 - 1859 (1924)0,40Chlumec nad Cidlinou209/3
538Cech krejčích, postřihačů Chlumec nad CidlinouCH - CK1523 - 1859 (1901)0,40Chlumec nad Cidlinou209/4
539Cech ševců Chlumec nad CidlinouCH - CŠ1645 - 1859 (1940)0,24Chlumec nad Cidlinou209/6
540Cech mlynářů, pekařů, perníkářů, sladovníků Chlumec nad CidlinouCH - CMP1586 - 18530,19Chlumec nad Cidlinou209/5
541Cech patera řemesel Chlumec nad CidlinouCH - CPŘ1823 - 1859 (1895)0,05Chlumec nad Cidlinou209/7
542Cech pekařů Chlumec nad CidlinouCH - CP1739 - 1859 (1879)0,13Chlumec nad Cidlinou209/8
543Cech provazníků Chlumec nad CidlinouCH - CPR17230,04Chlumec nad Cidlinou209/9
544Cech řezníků Chlumec nad CidlinouCH - CŘ1641 - 1859 (1933)0,21Chlumec nad Cidlinou209/10
545Cech tkalců Chlumec nad CidlinouCH - CT(1753) 1804 - 1859 (1883)0,04Chlumec nad Cidlinou209/11
546Cech zedníků, tesařů, pokrývačů Chlumec nad CidlinouCH - CZT1760 - 18580,28Chlumec nad Cidlinou209/12
548Čtenářská beseda Chlumec nad CidlinouCH - ČB1881 - 19480,15Chlumec nad Cidlinou920
549Dámský pěvecký spolek Cidlina Chlumec nad CidlinouCH - DPS1872 - 19070,05Chlumec nad Cidlinou624
550Děkanský úřad Chlumec nad CidlinouCH - AD(1721) 1738 - 19586,81Chlumec nad Cidlinou26
551Dělnická tělocvičná jednota Chlumec nad CidlinouCH - DTJ1911 - 19470,47Chlumec nad Cidlinou651
552Dobrovolný svaz lidového motorismu Chlumec nad CidlinouCH - DSLM1951 - 19520,02Chlumec nad Cidlinou652
553Výbor dělnického domu Chlumec nad CidlinouCH - VDD1927 - 19360,03Chlumec nad Cidlinou869
554Družstvo pro stavbu rodinných domků Svépomoc Chlumec nad CidlinouCH - DSRD1920 - 19280,12Chlumec nad Cidlinou772
555Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Chlumec nad CidlinouCH - DSKL1913 - 19280,05Chlumec nad Cidlinou773
556Družstvo stavebních živností Chlumec nad CidlinouCH - DSŽ1938 - 19390,01Chlumec nad Cidlinou774
558Jednotný svaz českých zemědělců - okresní sdružení Chlumec nad CidlinouCH - JSČZ/o./1946 - 19480,04Chlumec nad Cidlinou1626
559Junák - ústředí skautské výchovy Chlumec nad CidlinouCH - JU1936 - 19480,06Chlumec nad Cidlinou653
560Klub českých turistů - odbor Chlumec nad CidlinouCH - KČT1932 - 19480,03Chlumec nad Cidlinou654
561Komitét pro postavení památníku T. G. Masaryka Chlumec nad CidlinouCH - KTGM1926 - 19320,06Chlumec nad Cidlinou885
562Komunální služby Chlumec nad CidlinouCH - KS1958 - 19710,75Chlumec nad Cidlinou1635
563Kovoplast, okresní podnik Chlumec nad CidlinouCH - KOV1948 - 19754,80Chlumec nad Cidlinou
564Krejcarový spolek Chlumec nad CidlinouCH - KS1873 - 18750,03Chlumec nad Cidlinou762
565Lidová škola hospodářská Chlumec nad CidlinouCH - LŠH1922 - 1949 (1952)0,65Chlumec nad Cidlinou584
566Městský národní výbor Chlumec nad CidlinouCH - MěNV1945 - 199027,45Chlumec nad Cidlinou1218
567Archiv města Chlumec nad CidlinouCH - AM(1525) 1531 - 1945 (1951)76,98Chlumec nad Cidlinou173
568Ústřední matice školská - místní odbor Chlumec nad CidlinouCH - MOMŠ1882 - 19050,06Chlumec nad Cidlinou926
569Československá sociálně demokratická strana - místní organizace Chlumec nad CidlinouCH - SD1919 - 19470,06Chlumec nad Cidlinou799
570Republikánský dorost československého venkova - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - MSD1934 - 19350,02Chlumec nad Cidlinou801
571Místní školní rada Chlumec nad CidlinouCH - MŠR1872 - 19491,35Chlumec nad Cidlinou586
572Museum Chlumecka Chlumec nad CidlinouCH - MM1927 - 19600,20Chlumec nad Cidlinou922
573Mužský pěvecký spolek Klicpera Chlumec nad CidlinouCH - MPS1874 - 19020,12Chlumec nad Cidlinou625
575Obchodní gremium Chlumec nad CidlinouCH - OG1939 - 1944 (1948)0,06Chlumec nad Cidlinou188
576Okrašlovací spolek Chlumec nad CidlinouCH - OSP1885 - 19510,06Chlumec nad Cidlinou923
577Okresní hospodářsko lesnický spolek Chlumec nad CidlinouCH - OHLS1876 - 18980,03Chlumec nad Cidlinou1039
578Československá sociálně demokratická strana - okresní výbor Chlumec nad CidlinouCH - SD - /ov./1945 - 19480,03Chlumec nad Cidlinou800
579Okresní péče o mládež Chlumec nad CidlinouCH - OPM1918 - 19450,05Chlumec nad Cidlinou
580Republikánský dorost československého venkova - okresní sdružení Chlumec nad CidlinouCH - OSRD1912 - 19380,12Chlumec nad Cidlinou802
581Okresní soud Chlumec nad CidlinouCH - OS1850 - 1949 (1954)63,21Chlumec nad Cidlinou1202, 1698, 1707
582Okresní úřad Chlumec nad CidlinouCH - OÚ1850 - 18682,72Chlumec nad Cidlinou16, 249
583Okresní zastupitelstvo Chlumec nad CidlinouCH - OZ1865 - 1928 (1929)12,10Chlumec nad Cidlinou29
584Osvětová beseda Chlumec nad CidlinouCH - OB1951 - 19690,76Chlumec nad Cidlinou924
585Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad CidlinouCH - POJ1902 - 19870,37Chlumec nad Cidlinou598
586Pohřební bratrstvo sboru ostrostřeleckého Chlumec nad CidlinouCH - PB1869 - 19400,18Chlumec nad Cidlinou763
587Hospodářská škola pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPH1881 - 18890,02Chlumec nad Cidlinou581
588Živnostenská škola pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPP1889 - 19481,19Chlumec nad Cidlinou582
589Řemeslnicko živnostenská beseda Chlumec nad CidlinouCH - ŘŽB1882 - 19110,12Chlumec nad Cidlinou925
590Sbor měšťanských ostrostřelců Chlumec nad CidlinouCH - SMO1825 - 19400,28Chlumec nad Cidlinou655
591Sdružení chlumeckých studujících Chlumec nad CidlinouCH - SCHS1911 - 19390,18Chlumec nad Cidlinou865
592Sdružení malorolníků a domkářů Chlumec nad CidlinouCH - SMZ1912 - 19470,06Chlumec nad Cidlinou803
593Odborový svaz kovodělníků - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - SSK1909 - 19340,06Chlumec nad Cidlinou864
594Společenstvo hostinských, výčepníků Chlumec nad CidlinouCH - ŽSHO1890 - 19410,03Chlumec nad Cidlinou182
595Společenstvo krejčích Chlumec nad CidlinouCH - ŽSKR1864 - 19480,35Chlumec nad Cidlinou183
596Společenstvo obuvníků Chlumec nad CidlinouCH - ŽSOB1864 - 19440,17Chlumec nad Cidlinou184
597Společenstvo pekařů, krupařů, cukrářů, pernikářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSPE1884 - 19410,06Chlumec nad Cidlinou181
598Společenstvo různých živností Chlumec nad CidlinouCH - ŽSRŽ1883 - 19430,15Chlumec nad Cidlinou187
599Společenstvo kovářů, řemenářů, podkovářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSKV1865 - 19480,10Chlumec nad Cidlinou185
600Společenstvo řezníků, uzenářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSŘ1864 - 1942 (1945)0,30Chlumec nad Cidlinou180
601Společenstvo stavebních živností Chlumec nad CidlinouCH - ŽSŽS1860 - 18870,06Chlumec nad Cidlinou186
602Spolek divadelních ochotníků Chlumec nad CidlinouCH - SDO1881 - 19070,06Chlumec nad Cidlinou599
603Spolek majitelů domů, nemovitostí a hospodářství Chlumec nad CidlinouCH - SMD1912 - 19140,03Chlumec nad Cidlinou866
604Základní škola Chlumec nad CidlinouCH - OŠ - D1885 - 19968,00Chlumec nad Cidlinou579
605Svaz textilního dělnictva - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - STD1919 - 19370,09Chlumec nad Cidlinou867
606Školní výbor Lidové školy hospodářské Chlumec nad CidlinouCH - LŠH - v1922 - 19490,03Chlumec nad Cidlinou585
607Školní výbor Průmyslové školy pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPP - v1890 - 19070,02Chlumec nad Cidlinou583
608Tenisový klub Chlumec nad CidlinouCH - TK1925 - 19480,15Chlumec nad Cidlinou658
609Sokol - tělocvičná jednota Chlumec nad CidlinouCH - SKL1883 - 19521,30Chlumec nad Cidlinou657
610Včelařský spolek Chlumec nad CidlinouCH - VS1900 - 19150,06Chlumec nad Cidlinou868
611Veřejná městská knihovna a čítárna Chlumec nad CidlinouCH - VMK(1904) 1907 - 19610,28Chlumec nad Cidlinou927
612Veřejná osvětová služba Chlumec nad CidlinouCH - VOS1944 - 19450,05Chlumec nad Cidlinou928
613Vodní družstvo Chlumec nad CidlinouCH - VD1909 - 19560,08Chlumec nad Cidlinou1040
614Výbor pro pasivní obranu obyvatelstva Chlumec nad CidlinouCH - VPOO1935 - 19360,03Chlumec nad Cidlinou659
615Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou ICH - VOCH - 11910 - 19120,03Chlumec nad Cidlinou886
616Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou IICH - VOCH - 21932 - 19330,10Chlumec nad Cidlinou887
617Vzdělávací a zábavný spolek Pokrok Chlumec nad CidlinouCH - VZS - P1904 - 19350,09Chlumec nad Cidlinou804
618Vzdělávací a zábavný spolek Svornost Chlumec nad CidlinouCH - VZS - S1893 - 19060,03Chlumec nad Cidlinou805
619Lidová škola hospodářská ChudeřiceCHD - LŠH1923 - 19480,10Chudeřice515
620Archiv obce ChudeřiceCHD - AO1841 - 1945 (1951)0,70Chudeřice1639
621Základní devítiletá škola ChudeřiceCHD - OŠ1932 - 19740,60Chudeřice513
622Místní národní výbor ChudeřiceCHD - MNV1945 - 19900,65Chudeřice1640
623Místní školní rada ChudeřiceCHD - MŠR1931 - 19480,03Chudeřice514
624Místní národní výbor ChudoniceCHE - MNV1945 - 19510,10Chudonice
625Jednotné zemědělské družstvo ChudoniceCHE - JZD(1952) 1953 - 1959 (1960)0,60Chudonice1259
626Archiv obce ChudoniceCHE - AO1850 - 1945 (1953)0,30Chudonice
627Místní školní rada ChlumCHL - MŠR1908 - 1949 (1951)0,09Chlum314
628Základní devítiletá škola ChlumCHL - OŠ1867 - 19771,96Chlum313
629Jednotné zemědělské družstvo ChlumCHL - JZD(1949) 1951 - 1961 (1965)0,64Chlum1256
630Místní národní výbor ChlumCHL - MNV1947 - 1971 (1981)0,50Chlum
631Archiv obce ChlumCHL - AO1850 - 1945 (1984)0,55Chlum
632Místní národní výbor ChmeloviceCHM - MNV1945 - 19600,20Chmelovice
633Archiv obce ChmeloviceCHM - AO1851 - 1945 (1958)0,25Chmelovice
634Jednotné zemědělské družstvo ChotěliceCHO - JZD1949 - 1974 (1975)2,22Chotělice1257
635Archiv obce ChotěliceCHO - AO1893 - 1945 (1965)0,55Chotělice
636Místní národní výbor ChotěliceCHO - MNV1945 - 19752,05Chotělice
637Vodní družstvo ChotěliceCHO - VD1908 - 19580,10Chotělice1041
638Základní devítiletá škola ChotěliceCHO - OŠ1856 - 19651,30Chotělice504
639Místní školní rada ChotěliceCHO - MŠR1877 - 19490,10Chotělice505
640Místní školní rada JanoviceJA - MŠR1906 - 19490,03Janovice503
641Místní národní výbor JanoviceJA - MNV1948 - 19640,20Janovice
642Archiv obce JanoviceJA - AO1870 - 1945 (1960)0,30Janovice
643Jednotné zemědělské družstvo JanoviceJA - JZD1957 - 1960 (1964)0,36Janovice1260
644Hospodářská beseda JanoviceJA - HB1905 - 1944 (1945)0,02Janovice1042
645Národní škola JanoviceJA - OŠ1906 - 19590,70Janovice502
646Dělnická tělocvičná jednota JeníkoviceJE - DTJ1936 - 19410,01Jeníkovice660
647Jednotné zemědělské družstvo JeníkoviceJE - JZD1952 - 1963 (1965)1,88Jeníkovice1261
648Místní rada osvětová JeníkoviceJE - MRO1946 - 19470,01Jeníkovice929
649Honební společenstvo JeníkoviceJE - HVB1948 - 19500,01Jeníkovice1043
650Základní devítiletá škola JeníkoviceJE - OŠ1870 - 19762,00Jeníkovice315
651Místní školní rada JeníkoviceJE - MŠR1869 - 19480,05Jeníkovice316
652Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly v hospodářství a živnostech JeníkoviceJE - HDPE1920 - 19520,10Jeníkovice1044
653Lidová škola zemědělská JeníkoviceJE - LŠZ1943 - 1944 (1945)0,08Jeníkovice317
654Místní národní výbor JeníkoviceJE - MNV1945 - 1985 (1986)1,46Jeníkovice1586
655Sbor dobrovolných hasičů JeníkoviceJE - SDH1880 - 19800,30Jeníkovice712
656Archiv obce JeníkoviceJE - AO1832 - 1945 (1966)0,50Jeníkovice1585
657Sportovní klub JeníkoviceJE - SK1934 - 1950 (1953)0,06Jeníkovice661
658Sokol - tělocvičná jednota JeníkoviceJE - SKL1912 - 19540,10Jeníkovice662
659Živnostenské společenstvo JeníkoviceJE - ŽS1884 - 19420,08Jeníkovice
660Místní národní výbor JeřičkyJŘ - MNV1945 - 19750,50Jeřičky
661Archiv obce JeřičkyJŘ - AO1852 - 1945 (1953)0,30Jeřičky
662Družstvo pro rozvod elektrické energie KaniceKA - HDPE(1925) 1926 - 19500,03Kanice1045
663Jednotné zemědělské družstvo KaniceKA - JZD1957 - 19600,13Kanice1262
664Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina KaniceKA - JSČZ1945 - 19500,05Kanice1627
665Místní národní výbor KaniceKA - MNV1945 - 19600,35Kanice
666Archiv obce KaniceKA - AO1875 - 1945 (1952)0,50Kanice
667Místní národní výbor KobyliceKB - MNV1945 - 19640,56Kobylice
668Místní školní rada KobyliceKBC - MŠR1880 - 19490,10Kobylice501
669Národní škola KobyliceKBC - OŠ1879 - 19590,70Kobylice500
670Archiv obce KobyliceKB - AO1864 - 1945 (1954)0,65Kobylice
671Vodní družstvo KobyliceKB - VD1930 - 19490,05Kobylice1047
672Osadní úřad KladrubyKD - OS1859 - 19450,35Kladruby
673Místní národní výbor KáraniceKE - MNV1945 - 19901,15Káranice1642
674Archiv obce KáraniceKE - AO1871 - 1945 (1974)0,95Káranice1641
675Spolek divadelních ochotníků KáraniceKE - SDO1929 - 19510,03Káranice600
676Sbor dobrovolných hasičů KáraniceKE - SDH1896 - 19600,07Káranice713
677Farní úřad KuklenyKK - AF1733 - 19496,30Kukleny28
678Základní devítiletá škola Hradec Králové, KuklenyKK - ŠS1905 - 19732,93Hradec Králové, Kukleny384
679Ústřední matice školská - místní odbor KuklenyKK - ÚMŠ1897 - 19070,02Kukleny123
680Národní pomoc - místní odbor KuklenyKK - NP1939 - 19420,05Kukleny126
681Spolek Kulturní dům KuklenyKK - SKK1945 - 19460,05Kukleny124
682Jednota divadelních ochotníků Tyl KuklenyKK - JDO-Tyl1872 - 19500,30Kukleny119
683Živnostenská škola pokračovací KuklenyKK - ŠŽP1890 - 19330,50Kukleny386
684Spolek absolventů Rolnické a odborné školy hospodářské KuklenyKK - SA (ŠZR)1934 - 19350,02Kukleny116
685Stolní společnost baráčníků KuklenyKK - SSB1901 - 19300,06Kukleny125
686Pěvecký spolek Libuše KuklenyKK - PS-Libuše1893 - 19450,06Kukleny122
687Jednota divadelních ochotníků Havlíček KuklenyKK - JDO-Havlíček1927 - 1952 (1956)0,12Kukleny120
688Federace proletářské tělovýchovy KuklenyKK - JPT1925 - 19380,05Kukleny129
689Obchodní gremium KuklenyKK - ŽSOG1909 - 19210,05Kukleny128
690Živnostenské společenstvo KuklenyKK - ŽS1857 - 19300,50Kukleny127
691Sbírka - soudobá dokumentace KuklenyKK - SB1875 - 19530,06Kukleny131
692Jednotné zemědělské družstvo KuklenyKK - JZD1951 - 1962 (1964)0,58Kukleny1273
693Sokol - tělocvičná jednota KuklenyKK - SKL1890 - 19900,72Kukleny130
694Střední odborná škola veterinární Hradec KrálovéHK - ŠZT1952 - 20004,53Hradec Králové1764
695Archiv města KuklenyKK - OÚ1851 - 1942 (1950)15,40Kukleny111
696Místní školní rada KuklenyKK - MŠR(1862) 1873 - 19400,16Kukleny385
697Zemědělská mistrovská škola KuklenyKK - ŠZR1884 - 1953 (1974)2,97Kukleny115
698Národní škola Hradec Králové, KuklenyKK - ŠN1789 - 1953 (1964)4,08Hradec Králové, Kukleny383
699Pěvecký spolek Vlastimil KuklenyKK - PS-Vlastimil1864 - 19500,17Kukleny121
700Archiv obce KlukyKL - AO1880 - 1945 (1949)0,50Kluky280
701Okresní péče o mládež NechaniceNE - OPM(1909) 1915 - 19491,20Nechanice1612
702Archiv obce KleniceKN - AO1867 - 1945 (1954)0,35Klenice
703Místní národní výbor KleniceKN - MNV1945 - 1964 (1965)0,26Klenice
704Archiv obce KrňoviceKŇ - AO1869 - 1945 (1955)0,20Krňovice1579
705Jednotné zemědělské družstvo KrňoviceKŇ - JZD1957 - 19610,27Krňovice1271
706Místní národní výbor KrňoviceKŇ - MNV1945 - 1964 (1967)0,20Krňovice1580
707Archiv obce KosiceKO - AO1730 - 1945 (1949)0,60Kosice
708Základní devítiletá škola KosiceKO - OŠ1879 - 19740,75Kosice517
709Jednotné zemědělské družstvo KosiceKO - JZD1957 - 1975 (1976)3,03Kosice1266
710Místní národní výbor KosiceKO - MNV1945 - 1990 (1991)1,10Kosice
711Místní národní výbor KrásniceKR - MNV1945 - 1966 (1974)0,50Krásnice
712Archiv obce KrásniceKR - AO1850 - 1945 (1958)0,35Krásnice
713Místní školní rada KrálíkyKRL - MŠR1909 - 19490,07Králíky438
714Místní národní výbor KrálíkyKRL - MNV1945 - 19901,45Králíky
715Archiv obce KrálíkyKRL - AO1851 - 1945 (1957)1,05Králíky
716Základní devítiletá škola KrálíkyKRL - OŠ1867 - 19660,98Králíky437
717Archiv obce KřičovKŘ - AO1894 - 1945 (1949)0,20Křičov
718Sbor dobrovolných hasičů KřičovKŘ - SDH1910 - 19560,03Křičov715
719Jednotné zemědělské družstvo KřičovKŘ - JZD(1949) 1957 - 1959 (1961)0,23Křičov1272
720Místní národní výbor KřičovKŘ - MNV1945 - 19600,15Křičov
721Jednota divadelních ochotníků KřičovKŘ - DO1931 - 19410,01Křičov602
722Archiv obce KlamošKŠ - AO1804 - 1945 (1961)0,70Klamoš
723Osvětová beseda KlamošKŠ - OB1964 - 19720,03Klamoš930
724Československý červený kříž - místní skupina KlamošKŠ - ČČK1951 - 19710,03Klamoš
725Základní devítiletá škola KlamošKŠ - OŠ1901 - 19761,13Klamoš516
726Jednotné zemědělské družstvo KlamošKŠ - JZD1956 - 1974 (1977)3,40Klamoš1264
727Místní národní výbor KlamošKŠ - MNV1945 - 19900,95Klamoš
728Zemědělské strojní družstvo KlamošKŠ - ZSD1946 - 19550,04Klamoš1046
730Farní úřad KratonohyKT - AF(1642) 1658 - 19502,39Kratonohy1220
731Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly KratonohyKT - HDPE1920 - 19510,12Kratonohy1048
732Lidová škola hospodářská KratonohyKT - LŠH1931 - 19480,03Kratonohy345
733Společenstvo smíšených živností KratonohyKT - ŽS1884 - 19420,07Kratonohy
734Místní školní rada KratonohyKT - MŠR1874 - 19490,10Kratonohy344
735Základní škola KratonohyKT - OŠ1788 - 19943,20Kratonohy343
736Místní národní výbor KratonohyKT - MNV1945 - 1990 (1994)2,15Kratonohy
737Archiv obce KratonohyKT - AO1783 - 1945 (1961)0,85Kratonohy
738Zpěvácko ochotnický spolek Jiří Volný KratonohyKT - ZS1904 - 19190,01Kratonohy601
739Místní národní výbor KunčiceKU - MNV1945 - 19890,80Kunčice1582
740Vodní družstvo KunčiceKU - VD1923 - 19570,09Kunčice1049
741Archiv obce KunčiceKU - AO1859 - 1945 (1995)0,80Kunčice1581
742Jednotné zemědělské družstvo KunčiceKU - JZD1957 - 19710,73Kunčice1274
743Místní národní výbor KosičkyKY - MNV1945 - 19900,65Kosičky
744Sokol - tělocvičná jednota KosičkyKY - SKL1934 - 19480,03Kosičky663
745Jednotné zemědělské družstvo KosičkyKY - JZD1949 - 1975 (1976)2,34Kosičky1267
746Místní školní rada KosičkyKY - MŠR1886 - 19490,03Kosičky520
747Archiv obce KosičkyKY - AO1840 - 1945 (1950)0,55Kosičky
748Československý svaz mládeže - místní skupina KosičkyKY - ČSM1945 - 19530,02Kosičky
749Místní národní výbor RoudničkaRN - MNV1945 - 1980 (1982)1,13Roudnička290
750Základní škola KosičkyKY - OŠ1886 - 19820,92Kosičky519
751Archiv obce KozojídkyKZ - AO1874 - 1945 (1955)0,15Kozojídky
752Místní národní výbor KozojídkyKZ - MNV1946 - 19640,20Kozojídky
753Jednotné zemědělské družstvo KozojídkyKZ - JZD1957 - 1960 (1961)0,27Kozojídky1268
754Jednotné zemědělské družstvo LukováLÁ - JZD(1953) 1956 - 1960 (1961)0,48Luková1288
755Čapek JanSP - ČAPEK1935 - 19810,20Hradec Králové
756Místní národní výbor LukováLÁ - MNV1945 - 1975 (1976)0,55Luková
757Archiv obce LukováLÁ - AO1841 - 1945 (1960)0,45Luková
758Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina LibníkoviceLB - JSČZ1945 - 19510,03Libníkovice1628
759Jednotné zemědělské družstvo LibníkoviceLB - JZD1957 - 1973 (1974)1,35Libníkovice1278
760Archiv obce LibníkoviceLB - AO1792 - 1945 (1952)1,35Libníkovice50
761Místní národní výbor LibníkoviceLB - MNV1945 - 19751,60Libníkovice51
762Vodní družstvo LibníkoviceLB - VD1912 - 19510,10Libníkovice1055
763Družstvo pro rozvod elektrické energie LibníkoviceLB - HDPE(1930) 1938 - 19550,10Libníkovice1054
764Místní rada osvětová LibníkoviceLB - MRO1945 - 19570,03Libníkovice931
765Okresní úřad Hradec Králové IIHK - OkÚ1990 - 200259,25Hradec Králové
766Národní souručenství - místní organizace LibníkoviceLB - NS1939 - 19400,01Libníkovice807
767Archiv obce LučiceLC - AO1861 - 1945 (1953)1,30Lučice
768Hospodářské strojní družstvo LučiceLC - HSTD1945 - 19590,12Lučice1067
769Jednotné zemědělské družstvo LučiceLC - JZD1958 - 1972 (1978)1,05Lučice1287
770Místní národní výbor LučiceLC - MNV1946 - 19850,81Lučice
771Městské kulturní středisko Chlumec nad CidlinouCH - MKS1976 - 19960,54Chlumec nad Cidlinou
772Čtenářská beseda LučiceLC - ČB1898 - 19470,03Lučice937
773Svaz české mládeže LučiceLC - ČSM1946 - 19500,01Lučice
774Základní devítiletá škola LučiceLČ - OŠ1876 - 19711,20Lučice527
775Družstvo pro povznesení venkova LučiceLC - DPV1948 - 19490,02Lučice1065
776Elektrický odbor LučiceLC - EO1923 - 19410,08Lučice1066
777Farní úřad LibčanyLČ - AF1651 - 19499,04Libčany1722
778Národní škola LibčanyLČ - OŠ1835 - 19531,00Libčany368
779Jednotné zemědělské družstvo LibčanyLČ - JZD1952 - 19935,51Libčany1277
780Místní školní rada LibčanyLČ - MŠR1926 - 1949 (1950)0,05Libčany370
782Místní národní výbor LibčanyLČ - MNV1945 - 19811,28Libčany
783Archiv obce LibčanyLČ - AO1886 - 1945 (1956)0,60Libčany
784Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin LibčanyLČ - RDZP1934 - 19430,07Libčany1053
785Živnostenské společenstvo LibčanyLČ - ŽS1925 - 19420,15Libčany
786Družstvo pro rozvod elektrické energie LodínLD - HDPE1926 - 19490,06Lodín1059
787Vodní družstvo LodínLD - VD1927 - 19350,01Lodín1061
788Hospodářsko čtenářský spolek LodínLD - HČS1919 - 19490,02Lodín1060
789Základní devítiletá škola LodínLD - OŠ1907 - 19660,85Lodín439
790Jednotné zemědělské družstvo LodínLD - JZD1949 - 19740,60Lodín1282
791Archiv obce LodínLD - AO1863 - 1945 (1948)0,65Lodín
792Místní národní výbor LodínLD - MNV1945 - 1988 (1990)1,01Lodín
793Archiv obce LišiceLE - AO1909 - 1945 (1952)0,12Lišice1775
794Základní devítiletá škola LišiceLE - OŠ1901 - 19750,90Lišice522
795Místní národní výbor LišiceLE - MNV1946 - 19901,00Lišice1776
796Místní školní rada LišiceLE - MŠR1901 - 1949 (1950)0,08Lišice523
797Družstvo pro rozvod elektrické energie LišiceLE - DPE1934 - 19510,04Lišice1058
798Místní osvětová komise LišiceLE - MOK1921 - 19320,02Lišice934
799Zemědělské strojní družstvo LišiceLE - ZSD1918 - 19530,03Lišice
800Místní národní výbor Loučná HoraLH - MNV1945 - 19640,60Loučná Hora
801Jednotné zemědělské družstvo Loučná HoraLH - JZD1950 - 1960 (1961)0,53Loučná Hora1284
802Archiv obce Loučná HoraLH - AO1843 - 1945 (1950)1,50Loučná Hora
803Místní školní rada Loučná HoraLH - MŠR1896 - 19490,05Loučná Hora499
804Národní škola Loučná HoraLH - OŠ1876 - 19530,30Loučná Hora498
805Sbor dobrovolných hasičů Loučná HoraLH - SDH1892 - 19460,05Loučná Hora718
806Spolek divadelních ochotníků Havlíček Loučná HoraLH - SDO1912 - 19480,03Loučná Hora604
807Místní národní výbor LípaLI - MNV1945 - 1971 (1978)0,30Lípa
808Archiv obce LípaLI - AO1840 - 1945 (1948)0,85Lípa
809Hospodářské družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Lhota pod LibčanyLL - HDPE1911 - 19480,01Lhota pod Libčany1051
810Archiv obce Lhota pod LibčanyLL - AO1813 - 1945 (1950)1,05Lhota pod Libčany
811Místní národní výbor Lhota pod LibčanyLL - MNV1945 - 19901,70Lhota pod Libčany
812Sokol - tělocvičná jednota Lhota pod LibčanyLL - SKL1920 - 19480,30Lhota pod Libčany665
813Jednotné zemědělské družstvo Lhota pod LibčanyLL - JZD1953 - 19946,32Lhota pod Libčany1276
814Honební společenstvo Lhota pod LibčanyLL - MYS1928 - 19500,03Lhota pod Libčany1050
815Hospodářské družstvo pro vzájemnou náhradu škod na hovězím dobytku Lhota pod LibčanyLL - HDPD1910 - 19170,01Lhota pod Libčany1052
816Zařizující výbor pro postavení družstevního lihovaru Lhota pod LibčanyLL - ZVL19140,01Lhota pod Libčany775
817Základní škola Lhota pod LibčanyLL - OŠ1835 - 19911,35Lhota pod Libčany355
818Místní školní rada Lhota pod LibčanyLL - MŠR1873 - 19490,15Lhota pod Libčany356
819Učitelská jednota Komenský Lhota pod LibčanyLL - UJK1898 - 19210,03Lhota pod Libčany870
820Místní národní výbor LevínLN - MNV1946 - 19600,40Levín
821Archiv obce LevínLN - AO1870 - 1945 (1954)0,45Levín
822Sbor dobrovolných hasičů LevínLN - SDH1944 - 19590,06Levín716
823Farní úřad LocheniceLO - AF1762 - 19494,15Lochenice1524
824Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly LocheniceLO - HSTD1914 - 19520,06Lochenice1062
825Jednotné zemědělské družstvo LocheniceLO - JZD1952 - 1960 (1961)0,54Lochenice1283
826Základní devítiletá škola LocheniceLO - OŠ1836 - 19671,65Lochenice318
827Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor LocheniceLO - DDM1919 - 19270,01Lochenice812
828Čtenářsko ochotnická jednota Jirásek LocheniceLO - ČOJ1912 - 19500,20Lochenice603
829Pěvecký spolek Svatopluk LocheniceLO - PS1887 - 19500,03Lochenice627
830Místní národní výbor LocheniceLO - MNV1945 - 19901,25Lochenice1614
831Literárské bratrstvo LocheniceLO - LB(1749) 1803 - 19330,05Lochenice626
832Archiv obce LocheniceLO - AO1867 - 1945 (1963)0,75Lochenice1613
833Čtenářsko hospodářská beseda LibranticeLR - ČHB1902 - 19310,03Librantice25
834Družstvo pro rozvod elektrické energie LibranticeLR - HDPE1933 - 19530,25Librantice22
835Sbírka - fotokopie LibranticeLR - SB - FOT1588 - 18420,80Librantice
836Hasičský sbor LibranticeLR - SDH1872 - 19590,20Librantice24
837Hospodářské družstvo LibranticeLR - HD(1929) 1932 - 19400,25Librantice1056
838Jednota divadelních ochotníků LibranticeLR - JDO1877 - 19310,10Librantice23
839Jednotné zemědělské družstvo LibranticeLR - JZD1957 - 19903,17Librantice1279
840Lidová škola hospodářská LibranticeLR - LŠH1921 - 1945 (1949)0,22Librantice458
841Sbírka - mapy a plány LibranticeLR - SB - PLÁNY,MAPY1840 - 19680,50Librantice
842Místní národní výbor LibranticeLR - MNV1945 - 19734,10Librantice
843Hospodářské sdružení českých křesťanských zemědělců LibranticeLR - ČSL1910 - 19480,06Librantice808
844Sdružení české mládeže křesťansko sociální LibranticeLR - SKM1910 - 19280,06Librantice810
845Místní osvětová komise LibranticeLR - MOK1919 - 19560,07Librantice932
846Místní školní rada LibranticeLR - MŠR1876 - 19490,16Librantice457
847Základní devítiletá škola LibranticeLR - OŠ(1799) 1816 - 19692,60Librantice456
848Archiv obce LibranticeLR - AO1837 - 1945 (1953)2,75Librantice30
849Vodní družstvo TřesoviceTS - VD1925 - 19480,10Třesovice
850Sbírka - dokumenty občanů LibranticeLR - SB - O1846 - 19571,45Librantice
851Hospodářské družstvo pro pojišťování dobytka LibranticeLR - HDPD1910 - 19500,15Librantice1057
852Sokol - tělocvičná jednota LibranticeLR - SKL1919 - 19560,10Librantice667
853Čtenářská beseda LibřiceLŘ - ČB1926 - 19430,02Libřice
854Jednotné zemědělské družstvo LibřiceLŘ - JZD1956 - 1973 (1974)3,85Libřice1280
855Sbor dobrovolných hasičů LibřiceLŘ - SDH1878 - 19780,16Libřice717
856Archiv obce LibřiceLŘ - AO1864 - 1945 (1956)1,75Libřice
857Místní školní rada LibřiceLŘ - MŠR1875 - 1949 (1950)0,12Libřice478
858Místní národní výbor LibřiceLŘ - MNV1945 - 1980 (1996)2,49Libřice
859Základní devítiletá škola LibřiceLŘ - OŠ1837 - 19661,40Libřice477
860Místní rada osvětová LibřiceLŘ - MRO1947 - 19540,01Libřice933
861Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektřiny LibřiceLŘ - HDPE1919 - 19470,04Libřice
862Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva LibřiceLŘ - SCHHZ1929 - 19460,03Libřice871
863Mládež národního souručenství LibřiceLŘ - NS1940 - 19450,02Libřice811
864Československý svaz mládeže - místní organizace LibřiceLŘ - ČSM19510,01Libřice
865Sokol - tělocvičná jednota LibřiceLŘ - SKL1918 - 19520,06Libřice668
866Hospodářské družstvo pro vzájemné pojištění hovězího dobytka Stračovská LhotaSTL - HDPD1912 - 19340,02Stračovská Lhota1146
867Jednotné zemědělské družstvo Stračovská LhotaSTL - JZD1952 - 1960 (1961)0,25Stračovská Lhota1356
868Družstvo pro rozvod elektrické energie Stračovská LhotaSTL - HDPE(1925) 1926 - 19520,10Stračovská Lhota1144
869Místní národní výbor Stračovská LhotaSTL - MNV1945 - 1964 (1965)0,20Stračovská Lhota
870Archiv obce Stračovská LhotaSTL - AO1925 - 1945 (1951)0,12Stračovská Lhota
871Hospodářsko čtenářská beseda Stračovská LhotaSTL - HČB1911 - 19310,05Stračovská Lhota1147
872Honební výbor Stračovská LhotaSTL - HVB1935 - 19420,01Stračovská Lhota1145
873Sbor dobrovolných hasičů Stračovská LhotaSTL - SDH1930 - 19440,03Stračovská Lhota739
874Místní národní výbor LejšovkaLŠ - MNV1945 - 19751,60Lejšovka
875Nedohledán při GI 2001: Sbor dobrovolných hasičů LejšovkaLŠ - SDH1933 - 19380,00Lejšovka
876Archiv obce LejšovkaLŠ - AO1840 - 1945 (1959)1,00Lejšovka
877Jednotné zemědělské družstvo LejšovkaLŠ - JZD1957 - 1973 (1975)1,45Lejšovka1275
878Sokol - tělocvičná jednota LejšovkaLŠ - SKL1913 - 19400,10Lejšovka664
879Místní školní rada LejšovkaLŠ - MŠR1884 - 19490,07Lejšovka470
880Základní devítiletá škola LejšovkaLŠ - OŠ1877 - 19670,85Lejšovka469
881Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - místní organizace LubnoLU - ČSA1908 - 19090,01Lubno814
882Archiv obce LubnoLU - AO1851 - 1945 (1948)1,00Lubno
883Místní národní výbor LubnoLU - MNV1945 - 19640,65Lubno
884Archiv obce LovčiceLV - AO1785 - 1945 (1971)1,85Lovčice
885Místní národní výbor LovčiceLV - MNV1945 - 19904,20Lovčice
886Farní úřad LovčiceLV - AF1823 - 1949 (1950)1,30Lovčice1188
887Čtenářská beseda Přemysl LovčiceLV - ČB1896 - 19090,04Lovčice935
888Dělnická tělocvičná jednota LovčiceLV - DTJ1919 - 19390,03Lovčice669
889Sportovní klub LovčiceLV - SK1936 - 19480,02Lovčice670
890Sokol - tělocvičná jednota LovčiceLV - TJS1919 - 19410,10Lovčice671
891Lidová škola hospodářská LovčiceLV - LŠH1923 - 19450,30Lovčice526
892Československá strana národně socialistická, odbočka mládeže LovčiceLV - ČSNS - ML1935 - 19370,01Lovčice813
893Místní školní rada LovčiceLV - MŠR1877 - 19480,15Lovčice525
894Okresní veterinární správa Hradec KrálovéHK - OVS1960 - 20031,80Hradec Králové
895Základní škola LovčiceLV - OŠ1832 - 19892,95Lovčice524
896Hospodářsko čtenářská jednota LužanyLY - HČJ1901 - 19420,04Lužany938
897Archiv obce LužanyLY - AO1876 - 1945 (1953)0,30Lužany
898Místní národní výbor LužanyLY - MNV1945 - 19750,75Lužany
899Místní školní rada LužanyLY - MŠR1907 - 19460,02Lužany493
900Obecná škola LužanyLY - OŠ1912 - 19460,04Lužany492
901Farní úřad Lužec nad CidlinouLŽ - AF1719 - 19584,26Lužec nad Cidlinou
902Jednotné zemědělské družstvo Lužec nad CidlinouLŽ - JZD1957 - 19750,92Lužec nad Cidlinou1289
903Místní národní výbor Lužec nad CidlinouLŽ - MNV1945 - 1980 (1986)3,00Lužec nad Cidlinou
904Archiv obce Lužec nad CidlinouLŽ - AO1751 - 1945 (1956)1,20Lužec nad Cidlinou
905Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina Lužec nad CidlinouLŽ - JSČZ1946 - 19520,01Lužec nad Cidlinou1629
906Místní osvětová rada Lužec nad CidlinouLŽ - MOR1946 - 19490,01Lužec nad Cidlinou939
907Mateřská škola Lužec nad CidlinouLŽ - ŠMA1939 - 20000,14Lužec nad Cidlinou
908Místní školní rada Lužec nad CidlinouLŽ - MŠR1875 - 19490,14Lužec nad Cidlinou529
909Základní škola Lužec nad CidlinouLŽ - OŠ1806 - 20052,87Lužec nad Cidlinou528
910Čtenářsko ochotnická jednota Havlíček MalšoviceMA - ČOJ1907 - 19380,06Malšovice176
911Základní devítiletá škola Hradec Králové, MalšoviceMA - OŠ1822 - 19732,30Hradec Králové, Malšovice361
912Archiv obce MalšoviceMA - AO1840 - 1942 (1973)1,86Malšovice174
913Místní školní rada MalšoviceMA - MŠR1904 - 19420,06Malšovice362
914Okrašlovací spolek MalšoviceMA - OS1901 - 19470,05Malšovice177
915Sbírka - soudobá dokumentace MalšoviceMA - SB1924 - 19520,05Malšovice179
916Sportovní klub Slavoj MalšoviceMA - SKSL1938 - 19480,03Malšovice178
917Místní rada osvětová MalšoviceMA - MRO1946 - 19510,12Malšovice175
918Místní osvětová komise MěníkMĚ - MOK1920 - 19390,01Měník941
919Jednotné zemědělské družstvo MěníkMĚ - JZD1957 - 1960 (1964)0,40Měník1293
920Místní národní výbor MěníkMĚ - MNV1945 - 19900,80Měník1598
921Místní školní rada MěníkMĚ - MŠR1903 - 19480,10Měník413
922Archiv obce MěníkMĚ - AO1862 - 1945 (1957)0,40Měník1597
923Základní devítiletá škola MěníkMĚ - OŠ1839 - 19791,10Měník412
924Jednotné zemědělské družstvo MichnovkaMI - JZD1957 - 19620,22Michnovka1294
925Archiv obce MichnovkaMI - AO1900 - 1945 (1949)0,35Michnovka
926Místní národní výbor MichnovkaMI - MNV1945 - 19640,60Michnovka
927Sbor dobrovolných hasičů MichnovkaMI - SDH1930 - 19570,05Michnovka721
928Jednotné zemědělské družstvo MáslojedyMJ - JZD1956 - 1960 (1965)0,31Máslojedy1291
929Místní národní výbor MáslojedyMJ - MNV(1935) 1945 - 1971 (1999)0,29Máslojedy
930Archiv obce MáslojedyMJ - AO1725 - 1945 (1954)0,45Máslojedy
931Osvětová beseda MáslojedyMJ - OB(1953) 1955 - 19620,05Máslojedy940
932Základní devítiletá škola MáslojedyMJ - OŠ1867 - 19630,85Máslojedy485
933Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly MáslojedyMJ - HDPE1922 - 19510,03Máslojedy1068
934Místní školní rada MáslojedyMJ - MŠR1874 - 19480,04Máslojedy486
935Dělnická tělocvičná jednota Malšova LhotaML - DTJ1926 - 19280,01Malšova Lhota672
936Místní školní rada Malšova LhotaML - MŠR1879 - 19500,05Malšova Lhota347
937Základní škola Hradec Králové, Malšova LhotaML - OŠ1872 - 19851,68Hradec Králové, Malšova Lhota346
938Místní národní výbor Malšova LhotaML - MNV1945 - 1976 (2008)0,71Malšova Lhota282
939Archiv obce Malšova LhotaML - AO1892 - 1945 (1952)0,20Malšova Lhota281
940Jednotné zemědělské družstvo Malšova LhotaML - JZD1952 - 1974 (1975)2,68Malšova Lhota1290
941Místní národní výbor MokrovousyMO - MNV1945 - 1990 (1994)1,25Mokrovousy1679
942Hospodářsko čtenářská beseda MokrovousyMO - HČB1909 - 1943 (1948)0,03Mokrovousy1071
943Místní osvětová komise MokrovousyMO - MRO1925 - 19500,02Mokrovousy943
944Osvětová beseda MokrovousyMO - OB1957 - 19720,05Mokrovousy944
945Knihovní rada MokrovousyMO - KNR1926 - 19500,01Mokrovousy942
946Jednotné zemědělské družstvo MokrovousyMO - JZD1952 - 1986 (1987)4,68Mokrovousy1296
947Archiv obce MokrovousyMO - AO1841 - 1945 (1974)0,71Mokrovousy1678
948Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické energie MokrovousyMO - HDPE1920 - 19510,03Mokrovousy1070
949Farní úřad MlékosrbyMS - AF1743 - 19533,85Mlékosrby1655
950Jednotné zemědělské družstvo MlékosrbyMS - JZD1957 - 1970 (1971)1,85Mlékosrby1295
951Základní devítiletá škola MlékosrbyMS - OŠ1892 - 19750,95Mlékosrby530
952Archiv obce MlékosrbyMS - AO1725 - 1945 (1955)0,50Mlékosrby1676
953Místní národní výbor MlékosrbyMS - MNV1945 - 1990 (1991)0,95Mlékosrby1677
954Honební společenstvo MlékosrbyMS - HBV1882 - 18900,01Mlékosrby1069
955Sportovní klub MlékosrbyMS - SK1933 - 19440,01Mlékosrby673
956Hospodářské sdružení křesťanských zemědělců MlékosrbyMS - HSKZ1922 - 19390,01Mlékosrby815
957Sbor dobrovolných hasičů MlékosrbyMS - SDH1891 - 19530,05Mlékosrby722
958Místní školní rada MlékosrbyMS - MŠR1890 - 19490,03Mlékosrby531
959Místní školní rada MyštěvesMY - MŠR1896 - 19490,10Myštěves415
960Místní národní výbor MyštěvesMY - MNV1945 - 1990 (1992)0,50Myštěves1681
961Základní devítiletá škola MyštěvesMY - OŠ1806 - 19641,31Myštěves414
962Sokol - tělocvičná jednota MyštěvesMY - SKLpr(1920) 19330,03Myštěves674
963Archiv obce MyštěvesMY - AO1864 - 1945 (1960)0,70Myštěves1680
964Farní úřad MetličanyMT - AF(1755) 1785 - 1949 (1958)2,91Metličany1178
965Jednotné zemědělské družstvo MžanyMŽ - JZD1950 - 19914,57Mžany1297
966Místní národní výbor MžanyMŽ - MNV1945 - 19901,01Mžany
967Archiv obce MžanyMŽ - AO1865 - 1945 (1951)0,40Mžany
968Místní školní rada MžanyMŽ - MŠR1909 - 19490,05Mžany443
969Základní škola MžanyMŽ - OŠ1909 - 19920,95Mžany442
970Obecní veřejná knihovna MžanyMŽ - KN1933 - 19490,02Mžany945
971Berní správa Nový BydžovNB - BS1880 - 1949 (1951)7,38Nový Bydžov1209
972Biograf invalidů Nový BydžovNB - BIO[1920]0,01Nový Bydžov1075
973Klub českých velocipedistů Nový BydžovNB - KV1890 - 19010,04Nový Bydžov678
974Československá obec legionářská - jednota Nový BydžovNB - ČOL(1919) 1922 - 19480,12Nový Bydžov677
975Okresní dětský domov Nový BydžovNB - DTD1921 - 19691,55Nový Bydžov1651
976Druhé živnostenské společenstvo Nový BydžovNB - ŽS II1863 - 19390,15Nový Bydžov194
977Družstvo pro postavení Sokolovny Nový BydžovNB - DSKL1908 - 19280,03Nový Bydžov776
979Gymnasium Nový BydžovNB - GY1872 - 200119,37Nový Bydžov38
981Děkanský úřad Nový BydžovNB - AD1661 - 1949 (1953)11,51Nový Bydžov1182
982Nedohledán při GI 2001 : Hospodářská skupina maloobchodu Nový BydžovNB - HSM1942 - 19510,00Nový Bydžov
983Přípravný výbor pro pořádání výstavy 1913 Nový BydžovNB - HV19120,03Nový Bydžov890
984Jednota, lidové spotřební družstvo Nový BydžovNB - LSD1950 - 19740,65Nový Bydžov1076
985Jednota pro vystavění jubilejního chrámu Páně Nový BydžovNB - JK1888 - 1903 (1907)0,50Nový Bydžov777
986Jednotné zemědělské družstvo MetličanyMT - JZD1957 - 19590,14Metličany1292
987Jubilejní nadace učitelstva Nový BydžovNB - JNU1899 - 19550,05Nový Bydžov764
988Komité pro postavení pomníku T. G. Masaryka Nový BydžovNB - KTGM1936 - 19390,03Nový Bydžov888
989Komunální služby Nový BydžovNB - KSL1953 - 19751,35Nový Bydžov1636
990Kriminální soud Nový BydžovNB - KRS1801 - 18506,56Nový Bydžov1704
991Muzejní spolek a kuratorium městského muzea Nový BydžovNB - MM (k.)1888 - 1940 (1958)0,14Nový Bydžov950
992Kuratorium mateřské školy Nový BydžovNB - ŠMA (k.)1928 - 19340,01Nový Bydžov765
993Kuratorium městského sirotčince Nový BydžovNB - MS (k.)1892 - 19050,02Nový Bydžov766
994Kuratorium průmyslového muzea Nový BydžovNB - PM -kur.1910 - 19370,10Nový Bydžov948
995Kuratorium Veřejné odborné školy pro ženská povolání Nový BydžovNB - ŠVŽP-kur.1902 - 19490,25Nový Bydžov8/2
996Kuratorium Zimní hospodářské školy Nový BydžovNB - ŠZR-kur.1911 - 19150,01Nový Bydžov1173
997Léčebný fond veřejných zaměstnanců - okresní sbor Nový BydžovNB - LF1926 - 19460,20Nový Bydžov1686
999Literátské bratrstvo Nový BydžovNB - LB15830,15Nový Bydžov
1000Městský národní výbor Nový BydžovNB - MěNV1945 - 199022,37Nový Bydžov1212
1001Archiv města Nový BydžovNB - AM1311 - 1945 (1976)77,74Nový Bydžov1391, 1392
1002Místní spolek novobydžovský pro zachování pomníků Nový BydžovNB - SZP1892 - 19380,02Nový Bydžov889
1003Místní školní rada Nový BydžovNB - MŠR1895 - 19420,10Nový Bydžov572
1005Obchodní akcionářský spolek Bratr Nový BydžovNB - OAS1868 - 18840,27Nový Bydžov
1006Obchodní gremium Nový BydžovNB - OG1874 - 19490,31Nový Bydžov195
1007Odborný poradce státního pozemkového úřadu Nový BydžovNB - SPÚ1920 - 19220,55Nový Bydžov
1008Společenstvo hostinských, výčepních Nový BydžovNB - ŽSHO1896 - 19490,15Nový Bydžov196
1009Okresní hospodářský spolek Nový BydžovNB - OHS1864 - 19110,37Nový Bydžov1078
1010Okresní jednota živnostenských společenstev Nový BydžovNB - ŽSOJ1913 - 1949 (1951)0,33Nový Bydžov193
1011Okresní národní výbor Nový Bydžov IINB - ONV(1893) 1945 - 196080,64Nový Bydžov214, 1693
1012Okresní národní výbor Nový Bydžov INB - ONV (s)19180,02Nový Bydžov
1013Okresní národní pojišťovna Nový BydžovNB - ONP1926 - 1953 (1960)1,45Nový Bydžov1687
1014Československá strana agrární - okresní organizace Nový BydžovNB - AS (o.)1908 - 19090,03Nový Bydžov818
1015Okresní prokuratura Nový BydžovNB - OPR1949 - 19608,78Nový Bydžov
1016Okresní rada osvětová Nový BydžovNB - ORO(1940) 1946 - 19520,22Nový Bydžov951
1017Okresní soud Nový BydžovNB - OS1850 - 1960155,24Nový Bydžov212, 1708
1018Okresní školní výbor Nový BydžovNB - OŠV(1814) 1869 - 1949 (1956)12,98Nový Bydžov221
1019Okresní úřad Nový BydžovNB - OÚ(1790) 1850 - 1949192,64Nový Bydžov53, 218, 219, 220
1020Okresní zastupitelstvo Nový BydžovNB - OZ(1860) 1864 - 192929,60Nový Bydžov1199
1021Základní škola Nový Bydžov, Klicperova ul.NB - MŠ - CH(1873) 1890 - 20044,75Nový Bydžov567
1022Zpěvácký spolek Lubor - Ludiše Nový BydžovNB - PS1892 - 19610,85Nový Bydžov628
1024Živnostenská škola pokračovací Nový BydžovNB - ŽŠP1871 - 19472,20Nový Bydžov571
1026Sdružení pro zřízení desky B. Němcové Nový BydžovNB - SZD19280,03Nový Bydžov891
1027Sdružení studenstva novobydžovského Nový BydžovNB - SSN1888 - 19480,65Nový Bydžov9
1028Sokol - tělocvičná jednota Nový BydžovNB - SKL(1869) 1881 - 19470,46Nový Bydžov680
1029Solidarita, sdružení pro obranu práv a sociální pomoc - odbočka Nový BydžovNB - SO1937 - 19380,05Nový Bydžov819
1030Učitelská jednota Budeč Nový BydžovNB - UJB1870 - 19400,15Nový Bydžov873
1031Městské kulturní středisko Nový BydžovNB - MKS1982 - 19904,79Nový Bydžov
1032Spolek vojenských vysloužilců Nový BydžovNB - SVV1865 - 19500,25Nový Bydžov679
1033Státní okresní archiv Hradec KrálovéHK - AA(1951) 1953 - 2002 (2004)5,30Hradec Králové1780
1034Svaz přátel SSSR - okresní sekretariát Nový BydžovNB - SČSP /o./1945 - 19520,06Nový Bydžov
1035Svaz osvobozených politických vězňů - místní odbočka Nový BydžovNB - SOPV1945 - 19560,25Nový Bydžov
1036Sbírka - učebniceHK - učebnice1715 - 198918,921544
1037Sbírka - fotografie a obrazová dokumentace Hradec Králové a okresHK - foto1890 - 19997,01Hradec Králové a okres
1038Vodní družstvo Nový BydžovNB - VD1885 - 19550,46Nový Bydžov1079
1040Ústřední komitét pro stavbu drah Nový BydžovNB - UKSD1922 - 19460,02Nový Bydžov778
1041Veřejná odborná škola pro ženská povolání Nový BydžovNB - ŠVŽP1897 - 19492,06Nový Bydžov8/1
1042Volná myšlenka - místní sdružení Nový BydžovNB - VM1921 - 19390,03Nový Bydžov820
1043Výstava kraje novobydžovského Nový BydžovNB - VKN1933 - 19350,33Nový Bydžov892
1044Vyšší zdravotnická škola - obor dětských sester Nový BydžovNB - ŠZD(1945) 1949 - 19580,78Nový Bydžov1170
1045Zemědělská nemocenská pojišťovna Nový BydžovNB - ZNP1924 - 1945 (1946)0,35Nový Bydžov1688
1046Střední zemědělsko technická škola Nový BydžovNB - ŠZR1884 - 19820,95Nový Bydžov1172
1047Zemědělské odborné učiliště Nový BydžovNB - ZOU1956 - 19640,68Nový Bydžov1171
1048Zvláštní škola Nový BydžovNB - ŠZV1931 - 19760,58Nový Bydžov570
1049Společenstvo holičů, kadeřníků, vlásenkářů Nový BydžovNB - ŽSHL1943 - 19490,09Nový Bydžov197
1050Společenstvo kolářů Nový BydžovNB - ŽSKO1919 - 19490,12Nový Bydžov198
1051Společenstvo kovářů, podkovářů Nový BydžovNB - ŽSK1924 - 19480,11Nový Bydžov199
1052Společenstvo krejčích Nový BydžovNB - ŽSKR1861 - 1949 (1950)0,12Nový Bydžov200
1053Společenstvo pokrývačů Nový BydžovNB - ŽSPO1923 - 19420,02Nový Bydžov204
1054Společenstvo mlynářů Nový BydžovNB - ŽSML1890 - 19470,15Nový Bydžov201
1055Společenstvo obuvníků Nový BydžovNB - ŽSOB1865 - 1949 (1951)0,42Nový Bydžov202
1056Společenstvo pekařů, krupařů, cukrářů, perníkářů Nový BydžovNB - ŽSPE1876 - 19490,25Nový Bydžov203
1057Společenstvo řezníků, uzenářů Nový BydžovNB - ŽSŘ1861 - 19490,44Nový Bydžov205
1058Společenstvo truhlářů Nový BydžovNB - ŽSTŘ1864 - 1949 (1950)0,65Nový Bydžov206
1059Společenstvo zámečníků Nový BydžovNB - ŽSZM1919 - 19490,50Nový Bydžov207
1060Berní úřad NechaniceNE - BÚ1850 - 1949 (1950)2,05Nechanice1207
1061Jednotné zemědělské družstvo NechaniceNE - JZD(1952) 1956 - 19922,57Nechanice1299
1062Biograf NechaniceNE - BIO1947 - 19480,06Nechanice64
1063Cech krejčích NechaniceNE - CKR1822 - 1859 (1889)0,09Nechanice58/2
1064Cech pekařů, mlynářů, krupařů NechaniceNE - CMP(1731) 1767 - 1859 (1911)0,25Nechanice58/1
1065Cech spojených řemesel NechaniceNE - CSŘ1695 - 1859 (1940)0,13Nechanice58/6
1066Cech ševců NechaniceNE - CŠ1795 - 1859 (1892)0,13Nechanice58/3
1067Cech tkalců NechaniceNE - CT1762 - 1859 (1887)0,01Nechanice58/4
1068Cech truhlářů NechaniceME - CTR1853 - 1859 (1883)0,01Nechanice58/7
1069Důchodkový kontrolní úřad NechaniceNE - DKÚ1916 - 19340,12Nechanice1208
1070Farní úřad NechaniceNE - AF(1702) 1754 - 19476,85Nechanice91
1071Jednota divadelních ochotníků Kolár NechaniceNE - DSOK1883 - 19640,21Nechanice62
1072Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina NechaniceNE - JSČZ1946 - 19500,03Nechanice68
1073Komitét pro postavení památníku T. G. Masaryka NechaniceNE - KTGM1925 - 19350,03Nechanice80
1074Lidová škola hospodářská NechaniceNE - ŠLH1922 - 1950 (1951)1,20Nechanice454
1075Městský národní výbor NechaniceNE - MĚNV1945 - 199012,71Nechanice49/2
1076Masarykova liga proti tuberkuloze - odbor NechaniceNE - MLT1924 - 19470,03Nechanice76
1077Archiv města NechaniceNE - MÚ1809 - 1945 (1953)9,61Nechanice49/1
1078Základní škola NechaniceNE - MŠ1891 - 20033,02Nechanice452
1079Místní poradní výbor pro protileteckou ochranu NechaniceNE - CPO1935 - 19430,03Nechanice78
1080Národní škola NechaniceNE - OŠ1795 - 1953 (1956)3,41Nechanice451
1082Občanský klub NechaniceNE - OK1893 - 19010,03Nechanice65
1083Obchodní gremium NechaniceNE - OG1884 - 19490,25Nechanice59/3
1084Spolek Červeného kříže NechaniceNE - ČK1914 - 19190,05Nechanice75
1085Okrašlovací spolek NechaniceNE - OS1884 - 19500,04Nechanice77
1086Okresní osvětový sbor NechaniceNE - OOS1919 - 19500,30Nechanice60
1087Okresní soud NechaniceNE - OS1850 - 194983,54Nechanice1195, 1694
1088Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva NechaniceNE - OSCHZ1942 - 19490,20Nechanice70
1089Okresní starostenský sbor NechaniceNE - OSS1940 - 19410,02Nechanice72
1090Okresní úřad NechaniceNE - OÚ1855 - 18680,75Nechanice15, 248
1091Domovina - místní organizace republikánské strany NechaniceNE - RS1922 - 19420,03Nechanice66
1092Okresní zastupitelstvo NechaniceNE - OZ1865 - 19290,57Nechanice54
1093Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin NechaniceNE - RD1902 - 19440,45Nechanice67
1094Sbírka - soudobá dokumentace NechaniceNE - SB1863 - 19590,80Nechanice81
1095Společenstvo hostinských, výčepníků NechaniceNE - ŽSHO1914 - 19420,08Nechanice59/5
1096Společenstvo krejčích NechaniceNE - ŽSKR1939 - 19480,15Nechanice59/8
1097Společenstvo krejčích, kožešníků, kloboučníků NechaniceNE - ŽSKR1861 - 18880,03Nechanice59/1
1098Společenstvo mlynářů, pekařů, sládků NechaniceNE - ŽSMPK1860 - 18810,03Nechanice59/10
1099Společenstvo oděvních živností NechaniceNE - ŽSŽO1890 - 19460,25Nechanice59/4
1100Společenstvo pekařů NechaniceNE - ŽSPE1936 - 19420,08Nechanice59/9
1101Společenstvo různých živností NechaniceNE - ŽSRŽ1884 - 19420,30Nechanice59/2
1102Společenstvo řezníků, uzenářů NechaniceNE - ŽSŘ1930 - 19410,10Nechanice59/6
1103Spolek ku polednímu stravování chudých školních dětí NechaniceNE - SSD1893 - 19480,10Nechanice57
1104Spolek porotců NechaniceNE - SPR1891 - 19360,07Nechanice73
1105Štolbova knihovna NechaniceNE - KN1894 - 19200,03Nechanice63
1106Učitelská jednota Lindner NechaniceNE - UJL1897 - 19210,05Nechanice56
1107Místní školní rada NechaniceNE - ÚŠR1887 - 19491,15Nechanice453
1108Ústřední jednota řepařská NechaniceNE - ÚJŘ1911 - 19370,02Nechanice69
1109Ústřední matice školská - místní odbor NechaniceNE - ÚMŠ1884 - 19140,05Nechanice74
1110Včelařský spolek NechaniceNE - VS1888 - 19860,22Nechanice71
1111Výbor pro všenárodní oslavy NechaniceNE - VVO1934 - 19350,03Nechanice79
1112Základní odborná škola pro malíře pokojů NechaniceNE - ZOŠ1947 - 19510,42Nechanice55
1113Pěvecký spolek Hlahol NechaniceNE - PS1887 - 1914 (1943)0,30Nechanice61
1114Průmyslová škola pokračovací NechaniceNE - ŠŽP1896 - 1944 (1945)1,10Nechanice455
1115Společenstvo holičů, kadeřníků, vlásenkářů NechaniceNE - ŽSHL1932 - 19410,10Nechanice59/7
1116Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly NedělištěND - HSTD1921 - 19500,10Neděliště1072
1117Jednotné zemědělské družstvo NedělištěND - JZD(1949) 1950 - 19600,86Neděliště1298
1118Místní školní rada NedělištěND - MŠR1893 - 1949 (1950)0,08Neděliště320
1119Základní devítiletá škola NedělištěND - OŠ1889 - 19751,50Neděliště319
1120Místní národní výbor NedělištěND - MNV1945 - 1985 (1989)2,75Neděliště
1121Archiv obce NedělištěND - AO1840 - 1945 (1950)1,15Neděliště
1122Místní rada osvětová NedělištěND - MRO19470,02Neděliště946
1123Sokol - tělocvičná jednota NedělištěND - SKL1948 - 19520,02Neděliště675
1124Mládenecký spolek Bujarost Nový Hradec KrálovéNHK - MSB1890 - 18950,02Nový Hradec Králové955
1125Jednotné zemědělské družstvo Nový Hradec KrálovéNHK - JZD1957 - 19620,30Nový Hradec Králové1303
1126Archiv obce Nový Hradec KrálovéNHK - AO1809 - 1942 (1989)7,67Nový Hradec Králové117
1127Farní úřad Nový Hradec KrálovéNHK - AF1770 - 19494,30Nový Hradec Králové1
1128Základní devítiletá škola Hradec Králové, Nový Hradec KrálovéNHK - OŠ1791 - 19766,31Hradec Králové, Nový Hradec Králové387
1129Sokol - tělocvičná jednota Nový Hradec KrálovéNHK - SKL1894 - 1948 (1951)1,90Nový Hradec Králové11/1
1130Družstvo pro stavbu Sokolovny Nový Hradec KrálovéNHK - DSKL1911 - 19390,05Nový Hradec Králové11/2
1131Živnostenské společenstvo Nový Hradec KrálovéNHK - ŽS1883 - 19420,35Nový Hradec Králové
1132Pěvecko hudební spolek Bendl Nový Hradec KrálovéNHK - PHS1895 - 1950 (1958)0,08Nový Hradec Králové629
1133Včelařský spolek Nový Hradec KrálovéNHK - VS1929 - 19620,11Nový Hradec Králové874
1134Sportovní klub Nový Hradec KrálovéNHK - SK1927 - 19460,06Nový Hradec Králové681
1135Čtenářská jednota Nový Hradec KrálovéNHK - ČJ1884 - 19190,04Nový Hradec Králové953
1136Výbor pro postavení památníku padlým Nový Hradec KrálovéNHK - VPP19230,03Nový Hradec Králové894
1137Dělnická beseda Nový Hradec KrálovéNHK - DB1891 - 19210,02Nový Hradec Králové822
1138Okrašlovací spolek Nový Hradec KrálovéNHK - OS1890 - 19360,10Nový Hradec Králové956
1139Občanská skupina Nový Hradec KrálovéNHK - OBČ19230,01Nový Hradec Králové823
1140Místní osvětová komise Nový Hradec KrálovéNHK - MOK1920 - 1943 (1948)0,06Nový Hradec Králové954
1141Ústřední matice školská - místní odbor Nový Hradec KrálovéNHK - ÚMŠ1906 - 19150,01Nový Hradec Králové957
1142Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka Nový Hradec KrálovéNHK - HDPD1910 - 19240,03Nový Hradec Králové1080
1143Veřejná knihovna Nový Hradec KrálovéNHK - VK1913 - 19280,03Nový Hradec Králové958
1144Sbírka - soudobá dokumentace Nový Hradec KrálovéNHK - SB1848 - 19380,15Nový Hradec Králové
1145Živnostenská škola pokračovací Nový Hradec KrálovéNHK - ŽŠP(1902) 1905 - 19330,23Nový Hradec Králové389
1146Československá strana lidová - místní organizace Nový Hradec KrálovéNHK - ČSL1922 - 19370,01Nový Hradec Králové821
1147Komité pro oslavu M. J. Husa Nový Hradec KrálovéNHK - KOH1913 - 19150,03Nový Hradec Králové893
1148Místní školní rada Nový Hradec KrálovéNHK - MŠR1870 - 19420,30Nový Hradec Králové388
1149Zákrejs Vladimír, Ing.SP - ZÁKREJS(1886) 1926 - 19410,50Hradec Králové
1150Archiv obce NepolisyNL - AO1724 - 1945 (1981)0,95Nepolisy
1151Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor NepolisyNL - DDM1919 - 19240,03Nepolisy816
1152Místní národní výbor NepolisyNL - MNV1945 - 19902,30Nepolisy
1153Místní rada osvětová NepolisyNL - MRO1947 - 19480,02Nepolisy947
1154Sokol - tělocvičná jednota NepolisyNL - SKL1921 - 19240,02Nepolisy676
1155Základní škola NepolisyNL - OŠ1835 - 19832,17Nepolisy532
1156Místní školní rada NepolisyNL - MŠR1876 - 19490,11Nepolisy533
1157Archiv obce Nové MěstoNM - AO1842 - 1945 (1985)0,65Nové Město
1158Jednotné zemědělské družstvo Nové MěstoNM - JZD1957 - 19902,68Nové Město1302
1159Místní národní výbor Nové MěstoNM - MNV1952 - 1990 (1992)0,95Nové Město
1160Hospodářské strojní družstvo Nové MěstoNM - HSTD1946 - 19550,03Nové Město
1161Základní škola Nové MěstoNM - OŠ1870 - 19891,67Nové Město534
1162Místní školní rada Nové MěstoNM - MŠR1898 - 19280,02Nové Město535
1163Družstvo pro rozvod elektrické energie NepasiceNP - HDPE1943 - 1952 (1954)0,03Nepasice1073
1164Sokol - tělocvičná jednota NepasiceNP - SKL1919 - 19250,15Nepasice134
1165Honební společenstvo NepasiceNP - HVB1938 - 19620,02Nepasice1074
1166Místní školní rada NepasiceNP - MŠR1876 - 19490,15Nepasice322
1167Základní devítiletá škola NepasiceNP - OŠ1836 - 19761,80Nepasice321
1168Místní národní výbor NepasiceNP - MNV1945 - 19800,55Nepasice1588
1169Archiv obce NepasiceNP - AO1840 - 1945 (1971)0,55Nepasice1587
1170Jednotné zemědělské družstvo NerošovNR - JZD1957 - 1960 (1961)0,12Nerošov1301
1171Místní národní výbor NerošovNR - MNV1945 - 19750,61Nerošov
1172Archiv obce NerošovNR - AO1840 - 1945 (1950)0,20Nerošov
1173Místní národní výbor ObědoviceOB - MNV1945 - 19640,45Obědovice
1174Archiv obce ObědoviceOB - AO1840 - 1945 (1973)0,70Obědovice
1175Farní úřad OhnišťanyOH - AF1695 - 1951 (1952)2,75Ohnišťany1390
1176Společenstvo různých živností OhnišťanyOH - ŽSRŽ1908 - 19420,10Ohnišťany
1177Základní devítiletá škola OhnišťanyOH - OŠ1835 - 19751,55Ohnišťany461
1178Místní národní výbor OhnišťanyOH - MNV1945 - 19900,75Ohnišťany1702
1179Archiv obce OhnišťanyOH - AO1826 - 1945 (1952)1,35Ohnišťany1701
1180Jednotné zemědělské družstvo OhnišťanyOH - JZD1950 - 1974 (1975)1,62Ohnišťany1305
1181Místní školní rada OhnišťanyOH - MŠR1892 - 19480,10Ohnišťany462
1182Lidová škola hospodářská OhnišťanyOH - LŠH1928 - 19480,35Ohnišťany463
1183Archiv obce OlešniceOL - AO1791 - 1945 (1963)0,35Olešnice
1184Místní národní výbor OlešniceOL - MNV1945 - 1988 (1990)1,06Olešnice
1185Jednotné zemědělské družstvo OlešniceOL - JZD1952 - 1971 (1975)2,82Olešnice1306
1186Družstvo pro povznesení venkova OlešniceOL - DPV1949 - 19520,02Olešnice1083
1187Zemědělské strojní družstvo OlešniceOL - ZSD1948 - 19520,05Olešnice1084
1188Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina OlešniceOL - JSČZ1947 - 19520,01Olešnice1630
1189Farní úřad OsiceOS - AF1671 - 19586,00Osice1779
1190Archiv obce OsiceOS - AO1851 - 1945 (1948)0,35Osice
1191Cech kožešníků Nový BydžovNB - CKŽ1583 - 1859 (1860)0,13Nový Bydžov1196/4
1192Jednotné zemědělské družstvo OsiceOS - JZD(1948) 1949 - 1975 (1976)3,74Osice1307
1193Sbor dobrovolných hasičů OsiceOS - SDH1946 - 19770,02Osice724
1194Místní národní výbor OsiceOS - MNV1945 - 1976 (1980)1,26Osice
1195Družstvo pro rozvod elektrické energie OsiceOS - HDPE1942 - 19510,06Osice1085
1196Vzdělávací a divadelní jednota Škroup OsiceOS - VDJ1929 - 19510,02Osice606
1197Katolická akce OsiceOS - KAA1931 - 19320,01Osice824
1198Národní škola OsiceOS-OŠ1832 - 19531,55Osice375
1199Základní devítiletá škola OsiceOS - SŠ1948 - 19810,70Osice376
1200Místní školní rada OsiceOS - MŠR1942 - 1949 (1950)0,05Osice377
1201Mateřská škola OsiceOS - ŠMA1945 - 19490,02Osice
1202Sbírka - periodika Hradec Králové a okresHK - periodika1802 - 19955,40Hradec Králové a okres
1203Místní osvětová beseda OsiceOS - OB1952 - 19580,02Osice
1204Místní národní výbor OsičkyOSČ - MNV1945 - 1976 (1978)0,50Osičky
1205Jednotné zemědělské družstvo OsičkyOSČ - JZD1957 - 1970 (1971)0,92Osičky1308
1206Archiv obce OsičkyOSČ - AO1883 - 1945 (1951)0,20Osičky
1207Archiv obce PamětníkPA - AO1871 - 1945 (1955)0,40Pamětník
1208Jednotné zemědělské družstvo PamětníkPA - JZD1957 - 1960 (1961)0,28Pamětník1309
1209Místní národní výbor PamětníkPA - MNV1949 - 19850,71Pamětník
1210Čtenářsko hospodářská jednota ProbluzPB - ČHB1899 - 19040,02Probluz964
1211Archiv obce ProbluzPB - AO1800 - 1945 (1954)0,75Probluz
1212Místní národní výbor ProbluzPB - MNV1945 - 19760,91Probluz
1213Základní devítiletá škola ProbluzPB - OŠ1881 - 19771,95Probluz323
1214Místní školní rada ProbluzPB - MŠR1824 - 1949 (1950)0,20Probluz324
1215Lidová škola hospodářská ProbluzPB - LŠH1924 - 1945 (1948)0,30Probluz325
1216Jednotné zemědělské družstvo ProbluzPB - JZD1952 - 1959 (1960)0,21Probluz1321
1217Sbírka - výstřižky Hradec Králové a okresHK - výstřižky1883 - 19998,75Hradec Králové a okres
1218Farní úřad ProbluzPB - AF1765 - 1949 (1951)2,80Probluz1191
1219Sokol - tělocvičná jednota ProbluzPB - SKL1911 - 19590,12Probluz687
1220Družstvo pro rozvod elektrické energie ProbluzPB - HDPE(1925) 1930 - 19520,10Probluz1105
1221Osvětová beseda ProbluzPB - OB1953 - 19620,04Probluz966
1222Místní rada osvětová ProbluzPB - MRO1946 - 19500,03Probluz965
1223Místní národní výbor PláckyPC - MNV1953 - 19712,45Plácky285
1224Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Polánky nad DědinouPD - HDPE1924 - 19520,10Polánky nad Dědinou1095
1225Jednotné zemědělské družstvo Polánky nad DědinouPD - JZD1952 - 1961 (1966)0,93Polánky nad Dědinou1315
1226Jednota divadelních ochotníků Alois Jirásek Polánky nad DědinouPD - JDO1919 - 19430,06Polánky nad Dědinou609
1227Komité pro vybudování Husovy knihovny a mohyly Svobody Polánky nad DědinouPD - KHK1918 - 19210,02Polánky nad Dědinou895
1228Archiv obce Polánky nad DědinouPD - AO1784 - 1945 (1973)1,85Polánky nad Dědinou1583
1229Místní národní výbor Polánky nad DědinouPD - MNV1945 - 1964 (1989)0,90Polánky nad Dědinou1584
1230Vodní družstvo Polánky nad DědinouPD - VD1925 - 19480,03Polánky nad Dědinou1096
1231Farní úřad PetrovicePE - AF1716 - 19492,58Petrovice1186
1232Základní devítiletá škola PetrovicePE - OŠ1808 - 19752,05Petrovice434
1233Jednotné zemědělské družstvo PetrovicePE - JZD1957 - 1974 (1975)1,01Petrovice1310
1234Lidová škola hospodářská PetrovicePE - LŠH1923 - 19480,50Petrovice436
1235Místní národní výbor PetrovicePE - MNV1945 - 19890,81Petrovice
1236Místní školní rada PetrovicePE - MŠR1879 - 19490,05Petrovice435
1237Archiv obce PetrovicePE - AO1860 - 1945 (1957)0,30Petrovice
1238Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly v hospodářství a živnostech PileticePI - HDPE1912 - 19500,12Piletice1088
1239Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka PileticePI - HDPD1913 - 19170,05Piletice1087
1240Místní národní výbor PileticePI - MNV1946 - 19720,80Piletice284
1241Rolnické mlýnské družstvo PileticePI - RMD1908 - 19490,20Piletice1090
1242Jednotné zemědělské družstvo PileticePI - JZD1952 - 1960 (1961)0,62Piletice1311
1243Archiv obce PileticePI - AO1856 - 19450,20Piletice283
1244Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin PileticePI - RSD1906 - 19520,25Piletice1089
1245Družstvo pro rozvod elektrické energie PrasekPK - HDPE1930 - 19510,10Prasek1098
1246Archiv obce PrasekPK - AO1603 - 1945 (1954)0,45Prasek
1247Místní národní výbor PrasekPK - MNV1945 - 19901,16Prasek
1248Místní školní rada PrasekPK - MŠR1898 - 19490,10Prasek460
1249Sokol - tělocvičná jednota PrasekPK - SKL1936 - 19470,02Prasek684
1250Knihovní rada PrasekPK - KNR1920 - 19510,03Prasek960
1251Vodní družstvo PrasekPK - VD1907 - 19490,15Prasek1100
1252Sbor dobrovolných hasičů PrasekPK - SDH1888 - 19510,10Prasek726
1253Hospodářsko čtenářská beseda PrasekPK - HČB1899 - 19530,05Prasek1099
1254Základní škola PrasekPK - OŠ1860 - 19901,40Prasek459
1255Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly v hospodářství a živnostech PlačicePL - HDPE1911 - 19530,06Plačice1091
1256Místní národní výbor PlačicePL - MNV1945 - 19711,53Plačice287
1257Jednotné zemědělské družstvo PlačicePL - JZD1952 - 1960 (1961)0,94Plačice1313
1258Archiv obce PlačicePL - AO1850 - 1945 (1951)1,23Plačice286
1259Základní devítiletá škola Hradec Králové, PlačicePL - OŠ1892 - 19741,37Hradec Králové, Plačice341
1260Místní školní rada PlačicePL - MŠR1898 - 19480,08Plačice342
1261Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly PšánkyPN - HDPE1922 - 19240,03Pšánky1107
1262Místní národní výbor PšánkyPN - MNV1945 - 19710,45Pšánky
1263Myslivecká společnost PšánkyPN - MYS1953 - 19590,01Pšánky1108
1264Jednotné zemědělské družstvo PšánkyPN - JZD(1952) 1953 - 1970 (1971)0,47Pšánky1324
1265Archiv obce PšánkyPN - AO1857 - 1945 (1957)0,25Pšánky
1266Československá strana agrární - místní organizace PšánkyPN - RS1919 - 19380,02Pšánky830
1267Čtenářsko ochotnická beseda Turinský PouchovPO - ČOJ1896 - 19060,05Pouchov142
1268Místní národní výbor PouchovPO - MNV1946 - 19712,64Pouchov288
1269Družstvo dělnický dům PouchovPO - DD1946 - 19560,15Pouchov149
1270Družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie PouchovPO - HDPE1924 - 19300,03Pouchov150
1271Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka PouchovPO - HDPD1914 - 19360,05Pouchov151
1272Katolická národní jednota PouchovPO - KNJ1912 - 19480,05Pouchov144
1273Jednotné zemědělské družstvo PouchovPO - JZD1952 - 19882,15Pouchov1318
1274Základní škola Hradec Králové, PouchovPO - OŠ1817 - 20064,17Hradec Králové, Pouchov378
1275Sbor dobrovolných hasičů PouchovPO - PO1927 - 19560,05Pouchov146
1276Místní rada osvětová PouchovPO - MRO1946 - 19500,05Pouchov141
1277Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina PouchovPO - JSČZ1948 - 1952 (1954)0,01Pouchov152
1278Místní školní rada PouchovPO - MŠR1874 - 19420,02Pouchov379
1279Archiv obce PouchovPO - AO1840 - 1942 (1973)0,75Pouchov140
1280Okrašlovací spolek PouchovPO - OS1901 - 19400,05Pouchov143
1281Podpůrný spolek živnostníků PouchovPO - PSŽ1903 - 19220,05Pouchov148
1282Spolek sv. Vincence z Pauly PouchovPO - SVP1892 - 19170,05Pouchov145
1283Živnostenské společenstvo PouchovPO - ŽS1884 - 19300,12Pouchov147
1284Farní úřad PouchovPO - AF1780 - 19525,70Pouchov1219
1285Československá strana lidová - místní organizace Pražské PředměstíPP - ČSL1945 - 19480,04Pražské Předměstí829
1286Občanská beseda Komenský Pražské PředměstíPP - KOMENSKÝ1892 - 19270,25Pražské Předměstí963
1287Místní osvětová komise Pražské PředměstíPP - MOK1919 - 19360,03Pražské Předměstí962
1288Základní devítiletá škola Hradec Králové, ul. M. GorkéhoPP - OŠ - G1896 - 19755,54Hradec Králové, Pražské Předměstí381
1289Sokol - tělocvičná jednota Pražské PředměstíPP - SKL1895 - 1951 (1968)1,40Pražské Předměstí686
1290Archiv města Pražské PředměstíPP - MÚ1854 - 1942 (1986)14,14Pražské Předměstí4
1291Základní škola Hradec Králové, Jiráskovo nám.PP - ZDŠ - MOR1940 - 20024,78Hradec Králové, Pražské Předměstí382
1292Jednotné zemědělské družstvo Pražské PředměstíPP - JZD(1950) 1952 - 1960 (1961)0,11Pražské Předměstí1320
1293Studentské sdružení Pražské PředměstíPP - STS(1893) 1896 - 18970,02Pražské Předměstí875
1294Jednota pro stavbu a vydržování kostela Pražské PředměstíPP - JK(1920) 1921 - 19500,06Pražské Předměstí780
1295Farní úřad Pražské PředměstíPP - AF(1919) 1932 - 1949 (1951)0,40Pražské Předměstí1180
1296Čtenářsko hospodářská beseda PraskačkaPR - ČHB1896 - 19050,02Praskačka961
1297Spolek pro vydržování vesnické letní opatrovny PraskačkaPR - SVLO1911 - 19140,02Praskačka767
1298Národní souručenství - místní organizace PraskačkaPR - NS1939 - 19420,02Praskačka828
1299Sbor dobrovolných hasičů PraskačkaPR - SDH1906 - 19380,03Praskačka727
1300Sokol - tělocvičná jednota PraskačkaPR - SKL1904 - 19500,28Praskačka685
1301Družstvo pro postavení Sokolovny PraskačkaPR - DSKL(1919) 1921 - 19490,06Praskačka779
1302Rolnické družstvo pro zpracování čekanky PraskačkaPR - RDZČ1903 - 19260,05Praskačka1103
1303Rolnické mlýnské a pekárenské družstvo PraskačkaPR - RMD1916 - 19480,33Praskačka1104
1304Družstvo chovatelů plemenného dobytka PraskačkaPR - DCHD1932 - 19420,02Praskačka1101
1305Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly PraskačkaPR - HDPE1911 - 19490,05Praskačka1102
1306Lidová škola zemědělská PraskačkaPR - LŠZ1943 - 19460,01Praskačka352
1307Místní školní rada PraskačkaPR - MŠR1876 - 1949 (1951)0,15Praskačka351
1308Základní škola PraskačkaPR - OŠ1826 - 19882,03Praskačka350
1309Archiv obce PraskačkaPR - AO1793 - 1945 (1950)0,95Praskačka
1310Místní národní výbor PraskačkaPR - MNV1945 - 1990 (1992)3,30Praskačka
1311Jednotné zemědělské družstvo PraskačkaPR - JZD1950 - 1975 (1976)3,23Praskačka1319
1312Hospodářská beseda Předměřice nad LabemPŘ - HB1886 - 19150,02Předměřice nad Labem165
1313Družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie Předměřice nad LabemPŘ - HDPE1914 - 19500,27Předměřice nad Labem171
1314Jednotné zemědělské družstvo Předměřice nad LabemPŘ - JZD1950 - 1992 (1995)9,10Předměřice nad Labem1322
1315Místní národní výbor Předměřice nad LabemPŘ - MNV1945 - 19906,60Předměřice nad Labem
1316Místní osvětová komise Předměřice nad LabemPŘ - MOK1933 - 19400,02Předměřice nad Labem166
1317Archiv obce Předměřice nad LabemPŘ - AO1832 - 1945 (1956)3,80Předměřice nad Labem164
1318Ochotnický spolek Kolár Předměřice nad LabemPŘ - SDO1904 - 19350,02Předměřice nad Labem167
1319Národní škola Předměřice nad LabemPŘ - OŠ1886 - 19532,50Předměřice nad Labem392
1320Sbírka - soudobá dokumentace Předměřice nad LabemPŘ - SB1881 - 19740,35Předměřice nad Labem172
1321Základní devítiletá škola Předměřice nad LabemPŘ - SŠ1945 - 19740,65Předměřice nad Labem393
1322Sokol - tělocvičná jednota Předměřice nad LabemPŘ - SKL1919 - 19560,55Předměřice nad Labem169
1323Místní školní rada Předměřice nad LabemPŘ - ÚŠR1886 - 19490,30Předměřice nad Labem394
1324Ústřední matice školská - místní odbor Předměřice nad LabemPŘ - ÚMŠ1906 - 19150,01Předměřice nad Labem168
1325Živnostenská škola pokračovací Předměřice nad LabemPŘ - ŠŽP1921 - 19320,07Předměřice nad Labem395
1326Živnostenské společenstvo Předměřice nad LabemPŘ - ŽS1890 - 19420,10Předměřice nad Labem170
1327Jednotné zemědělské družstvo PřevýšovPŘE - JZD1951 - 19641,07Převýšov1323
1328Základní devítiletá škola PřevýšovPŘE - OŠ1885 - 19750,90Převýšov536
1329Místní národní výbor PřevýšovPŘE - MNV1945 - 19902,40Převýšov
1330Archiv obce PřevýšovPŘE - AO1841 - 1945 (1999)0,45Převýšov
1331Vodní družstvo PřevýšovPŘE - VD1928 - 19560,10Převýšov1106
1332Archiv obce PísekPS - AO1763 - 1945 (1958)0,55Písek
1333Místní národní výbor PísekPS - MNV1950 - 19902,20Písek
1334Farní úřad Plotiště nad LabemPŠ - AF1788 - 1955 (1957)3,00Plotiště nad Labem1192
1335Místní národní výbor Plotiště nad LabemPŠ - MNV1946 - 19714,29Plotiště nad Labem277
1336Archiv obce Plotiště nad LabemPŠ - AO1834 - 1945 (1960)4,29Plotiště nad Labem276
1337Jednotné zemědělské družstvo Plotiště nad LabemPŠ - JZD1952 - 1962 (1965)1,10Plotiště nad Labem1314
1338Lidová škola hospodářská Plotiště nad LabemPŠ - LŠH1939 - 19480,02Plotiště nad Labem366
1339Strojní družstvo Domovina Plotiště nad LabemPŠ - DDM1932 - 19530,02Plotiště nad Labem1093
1340Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Plotiště nad LabemPŠ - HDPE1912 - 19500,10Plotiště nad Labem1092
1341Sdružení rodičů a přátel křesťanské výchovy Plotiště nad LabemPŠ - SKR1925 - 19310,01Plotiště nad Labem826
1342Sportovní klub Plotiště nad LabemPŠ - SK1942 - 19480,03Plotiště nad Labem682
1343Sokol - tělocvičná jednota Plotiště nad LabemPŠ - SKL1909 - 19480,03Plotiště nad Labem683
1344Lidová scéna Plotiště nad LabemPŠ - SDO1943 - 19570,02Plotiště nad Labem607
1345Živnostenské společenstvo Plotiště nad LabemPŠ - ŽS1868 - 19420,12Plotiště nad Labem
1346Československá strana lidová - místní organizace Plotiště nad LabemPŠ - ČSL1925 - 19480,06Plotiště nad Labem825
1347Skupina katolické mládeže Plotiště nad LabemPŠ - SKM1925 - 19320,02Plotiště nad Labem827
1348Místní školní rada Plotiště nad LabemPŠ - MŠR1876 - 19490,05Plotiště nad Labem365
1349Živnostenská škola pokračovací Plotiště nad LabemPŠ - ŠŽP1922 - 19320,05Plotiště nad Labem367
1350Základní devítiletá škola Hradec Králové, Plotiště nad Labem - jihPŠ - OŠ - JIH1932 - 19791,80Hradec Králové, Plotiště nad Labem364
1351Základní devítiletá škola Hradec Králové, Plotiště nad Labem - severPŠ - OŠ - SEVER1815 - 19745,49Hradec Králové, Plotiště nad Labem363
1352Archiv obce PuchlovicePU - AO1872 - 1945 (1950)0,58Puchlovice
1353Místní národní výbor PuchlovicePU - MNV1946 - 1960 (1988)0,10Puchlovice
1354Družstvo pro rozvod elektrické energie PopovicePV - HDPE1942 - 19530,06Popovice1097
1355Jednotné zemědělské družstvo PopovicePV - JZD1952 - 1960 (1962)0,40Popovice1317
1356Místní národní výbor PopovicePV - MNV1945 - 19750,35Popovice
1357Archiv obce PopovicePV - AO1867 - 1945 (1955)0,20Popovice
1358Archiv obce PodolibyPY - AO1894 - 1945 (1950)0,20Podoliby
1359Místní národní výbor PodolibyPY - MNV1945 - 1960 (1968)0,60Podoliby
1360Místní školní rada PodolibyPY - MŠR1942 - 19490,01Podoliby510
1361Spolek divadelních ochotníků Svornost PodolibyPY - SDO1905 - 19490,02Podoliby608
1362Základní devítiletá škola PodolibyPY - OŠ1934 - 19660,20Podoliby509
1363Hospodářsko čtenářská beseda PodolibyPY - HČB1900 - 1947 (1953)0,10Podoliby1094
1364Místní národní výbor PolizyPZ - MNV1945 - 1975 (1976)0,20Polizy
1365Jednotné zemědělské družstvo PolizyPZ - JZD1957 - 1967 (1968)0,80Polizy1316
1366Archiv obce PolizyPZ - AO1851 - 1945 (1961)0,20Polizy
1367Místní národní výbor RadíkoviceRA - MNV1945 - 19800,50Radíkovice
1368Republikánský dorost - místní skupina RadíkoviceRA - RD1920 - 19380,02Radíkovice831
1369Archiv obce RadíkoviceRA - AO1924 - 1945 (1953)0,20Radíkovice
1370Jednota divadelních ochotníků Račice nad TrotinouRČ - JDO1921 - 19510,06Račice nad Trotinou611
1371Jednotné zemědělské družstvo Račice nad TrotinouRČ - JZD1956 - 1961 (1962)0,52Račice nad Trotinou1326
1372Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin Račice nad TrotinouRČ - RDZP1912 - 19520,40Račice nad Trotinou1111
1373Sbor dobrovolných hasičů Račice nad TrotinouRČ - SDH1893 - 19340,03Račice nad Trotinou728
1374Základní devítiletá škola Račice nad TrotinouRČ - OŠ1875 - 19670,75Račice nad Trotinou491
1375Místní národní výbor Račice nad TrotinouRČ - MNV1945 - 1974 (1975)0,75Račice nad Trotinou
1376Archiv obce Račice nad TrotinouRČ - AO1864 - 1945 (1957)0,55Račice nad Trotinou
1377Družstvo pro postavení a udržování Chvojkova domu RoudniceRD - DPCHD1928 - 19450,05Roudnice781
1378Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - místní organizace RoudniceRD - RS1930 - 19390,02Roudnice835
1379Místní školní rada RoudniceRD - MŠR1870 - 1949 (1950)0,10Roudnice327
1380Základní devítiletá škola RoudniceRD - OŠ1859 - 19761,88Roudnice326
1381Místní národní výbor RoudniceRD - MNV1945 - 19902,92Roudnice1622
1382Archiv obce RoudniceRD - AO1804 - 1945 (1951)1,31Roudnice1621
1383Jednotné zemědělské družstvo RoudniceRD - JZD1952 - 19751,90Roudnice1331
1384Jednotné zemědělské družstvo RoudničkaRN - JZD1949 - 19620,93Roudnička1332
1385Okrašlovací spolek RoudničkaRN - OS(1935) 1936 - 19380,03Roudnička969
1386Archiv obce RoudničkaRN - AO1840 - 1945 (1961)0,60Roudnička289
1387Emfyteutická obec RosniceRO - EO1888 - 19520,03Rosnice1116
1388Místní národní výbor RosniceRO - MNV1945 - 1960 (1973)0,71Rosnice
1389Archiv obce RosniceRO - AO1840 - 1945 (1972)1,10Rosnice
1390Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly RosniceRO - HDPE1925 - 19510,10Rosnice1117
1391Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina RosniceRO - JSČZ1950 - 19510,02Rosnice1631
1392Jednotné zemědělské družstvo RosniceRO - JZD1951 - 1960 (1964)0,24Rosnice1330
1393Československá strana národně socialistická - místní organizace RosniceRO - ČSN1945 - 19480,02Rosnice834
1394Československá strana agrární - místní organizace RosniceRO - RS1911 - 19370,02Rosnice833
1395Sbor dobrovolných hasičů RosniceRO - SDH1924 - 19400,03Rosnice730
1396Vodní družstvo RosniceRO - VD1914 - 19510,05Rosnice1118
1397Místní osvětová komise RosniceRO - MOK1926 - 19310,03Rosnice967
1398Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor RodovROD - DDM1924 - 19390,02Rodov832
1399Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly RodovROD - HDPE1921 - 1954 (1957)0,10Rodov1115
1400Jednotné zemědělské družstvo RodovROD - JZD1956 - 1960 (1961)0,54Rodov1329
1401Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva RodovROD - SCHHZ1929 - 19530,02Rodov876
1402Místní národní výbor RodovROD - MNV1945 - 19850,40Rodov1600
1403Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka RodovROD - HDPD1905 - 19200,05Rodov1114
1404Archiv obce RodovROD - AO1875 - 1945 (1959)1,55Rodov1599
1405Místní školní rada RodovROD - MŠR1876 - 19490,10Rodov488
1406Národní škola RodovROD - OŠ1876 - 19521,15Rodov487
1407Družstvo pro rozvod elektrické energie RadostovRS - HDPE(1928) 1930 - 19500,05Radostov1112
1408Vodní družstvo RadostovRS - VD1928 - 19390,01Radostov1113
1409Místní národní výbor RadostovRS - MNV1948 - 19800,56Radostov
1410Archiv obce RadostovRS - AO1892 - 1945 (1948)0,20Radostov
1411Národní souručenství - místní organizace RusekRU - NS1939 - 19430,06Rusek836
1412Archiv obce RusekRU - AO1850 - 1945 (1951)0,85Rusek291
1413Místní národní výbor RusekRU - MNV1945 - 19761,61Rusek292
1414Jednotné zemědělské družstvo RusekRU - JZD1952 - 1960 (1961)0,85Rusek1334
1415Místní školní rada RusekRU - MŠR1905 - 1949 (1951)0,15Rusek329
1416Základní devítiletá škola RusekRU - OŠ1904 - 19761,25Rusek328
1417Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly RusekRU - HDPE1912 - 1952 (1955)0,06Rusek1120
1418Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly RozběřiceRZ - HDPE1925 - 19480,05Rozběřice1119
1419Osvětová beseda RozběřiceRZ - OB1955 - 19560,01Rozběřice970
1420Archiv obce RozběřiceRZ - AO1840 - 1945 (1954)0,75Rozběřice
1421Místní národní výbor RozběřiceRZ - MNV1945 - 19850,60Rozběřice
1422Jednotné zemědělské družstvo RozběřiceRZ - JZD1950 - 1972 (1973)2,06Rozběřice1333
1423Farní úřad Starý BydžovSB - AF1747 - 1949 (1952)0,90Starý Bydžov1179
1424Základní devítiletá škola Starý BydžovSB - OŠ(1770) 1788 - 19772,10Starý Bydžov423
1425Jednotné zemědělské družstvo Starý BydžovSB - JZD1957 - 19750,45Starý Bydžov1352
1426Archiv obce Starý BydžovSB - AO1850 - 1945 (1960)1,10Starý Bydžov
1427Místní národní výbor Starý BydžovSB - MNV1945 - 19803,30Starý Bydžov
1428Místní školní rada Starý BydžovSB - MŠR1915 - 19490,05Starý Bydžov424
1429Sokol - tělocvičná jednota Starý BydžovSB - SKL1953 - 19630,06Starý Bydžov697
1430Hospodářská beseda Starý BydžovSB - HB(1883) 1889 - 19450,35Starý Bydžov985
1431Místní národní výbor SověticeSC - MNV1945 - 19891,09Sovětice
1432Archiv obce SověticeSC - AO1724 - 1945 (1977)0,75Sovětice
1433Družstvo pro rozvod elektrické energie SověticeSC - HDPE1940 - 19500,02Sovětice1139
1434Jednotné zemědělské družstvo SověticeSC - JZD1949 - 1975 (1981)2,56Sovětice1349
1435Vodní družstvo SověticeSC - VD1898 - 19070,05Sovětice1140
1436Družstvo pro výstavbu sokolského domu Svobodné DvorySD -DSKL1924 - 19540,03Svobodné Dvory783
1437Jednotné zemědělské družstvo Svobodné DvorySD - JZD1953 - 19753,65Svobodné Dvory1361
1438Místní národní výbor Svobodné DvorySD - MNV(1870) 1945 - 1971 (1997)3,31Svobodné Dvory295
1439Rolnická váha Svobodné DvorySD - RV1882 - 19030,01Svobodné Dvory1154
1440Hospodářské strojní družstvo Svobodné DvorySD - HSTD(1909) 1918 - 1953 (1955)0,30Svobodné Dvory1153
1441Základní devítiletá škola Hradec Králové, Svobodné DvorySD - OŠ1859 - 19734,64Hradec Králové, Svobodné Dvory353
1442Místní školní rada Svobodné DvorySD - MŠR1875 - 1942 (1962)0,11Svobodné Dvory354
1443Archiv obce Svobodné DvorySD - AO1850 - 1945 (1970)4,40Svobodné Dvory7
1444Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly SedliceSE - HDPE1911 - 19500,06Sedlice1121
1445Základní devítiletá škola SedliceSE - OŠ1889 - 19741,05Sedlice331
1446Archiv obce SedliceSE - AO1840 - 1945 (1955)0,80Sedlice
1447Místní národní výbor SedliceSE - MNV1945 - 1975 (1976)0,85Sedlice
1448Místní školní rada SedliceSE - MŠR1890 - 1949 (1950)0,15Sedlice332
1449Sbor dobrovolných hasičů SedliceSE - SDH1897 - 19160,02Sedlice732
1450Rolnické družstvo pro zpracování zemědělských plodin SedliceSE - RDZP1903 - 19470,35Sedlice1122
1451Sokol - tělocvičná jednota SedliceSE - SKL1926 - 19520,08Sedlice688
1452Lidová škola hospodářská SkochoviceSCH - LŠH1924 - 1948 (1949)0,12Skochovice420
1453Jednotné zemědělské družstvo SkochoviceSCH - JZD1957 - 1974 (1975)1,87Skochovice1339
1454Archiv obce SkochoviceSCH - AO1864 - 1945 (1960)3,70Skochovice
1455Místní národní výbor SkochoviceSCH - MNV1945 - 19792,60Skochovice
1456Místní školní rada SkochoviceSCH - MŠR1883 - 1949 (1950)0,02Skochovice419
1457Základní devítiletá škola SkochoviceSCH - OŠ1868 - 19741,60Skochovice418
1458Jednota divadelních ochotníků Jirásek SvětíSÍ - JDO1935 - 19500,02Světí617
1459Archiv obce SvětíSÍ - AO1870 - 1945 (1957)0,35Světí
1460Místní národní výbor SvětíSÍ - MNV1946 - 19600,15Světí
1461Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly SkaličkaSK - HSTD1914 - 19500,10Skalička1126
1462Archiv obce SkaličkaSK - AO1850 - 1945 (1951)0,25Skalička
1463Místní osvětová komise SkaličkaSK - MOK1938 - 1941 (1945)0,01Skalička972
1464Jednotné zemědělské družstvo SkaličkaSK - JZD1950 - 1962 (1965)1,42Skalička1338
1465Místní národní výbor SkaličkaSK - MNV1945 - 19711,60Skalička
1466Nedohledán při GI 2001 : Družstvo pro povznesení obce SkaliceSKC - DKV19480,00Skalice
1467Družstvo chovatelů hospodářského zvířectva SkaliceSKC - DCHD1938 - 19420,01Skalice877
1468Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly SkaliceSKC - HDPE1914 - 1949 (1951)0,12Skalice1124
1469Jednotné zemědělské družstvo SkaliceSKC - JZD1949 - 1973 (1974)3,20Skalice1337
1470Místní národní výbor SkaliceSKC - MNV1945 - 1990 (1991)3,20Skalice
1471Sokol - tělocvično hasičská jednota SkaliceSKC - SDH1900 - 19530,05Skalice689
1472Záložna ku pomoci pádem ohně postiženým SkaliceSKC - VPSO1867 - 19270,05Skalice1125
1473Archiv obce SkaliceSKC - AO1840 - 1945 (1965)1,10Skalice
1474Místní školní rada Nová SkřeněřSKN - MŠR1921 - 19480,05Nová Skřeněř507
1475Jednotné zemědělské družstvo Nová SkřeněřSKN - JZD1952 - 1960 (1961)0,18Nová Skřeněř1340
1476Místní národní výbor Nová SkřeněřSKN - MNV1946 - 19640,70Nová Skřeněř
1477Archiv obce Nová SkřeněřSKN - AO1879 - 1945 (1949)0,96Nová Skřeněř
1478Sbor dobrovolných hasičů Nová SkřeněřSKN(N) - SDH1904 - 19360,02Nová Skřeněř733
1479Základní devítiletá škola Nová SkřeněřSKN - OŠ(1888) 1921 - 19620,40Nová Skřeněř506
1480Zemědělské strojní družstvo Nová SkřeněřSKN(N) - ZSD1946 - 19510,06Nová Skřeněř1128
1481Vodní družstvo Stará SkřeněřSKN - VD1904 - 19510,12Stará Skřeněř1127
1482Zemědělské strojní družstvo Stará SkřeněřSKN - ZSD1946 - 19530,10Stará Skřeněř1129
1483Jednotné zemědělské družstvo SkřivanySKŘ - JZD1957 - 1960 (1963)0,55Skřivany1341
1484Místní národní výbor SkřivanySKŘ - MNV1945 - 1988 (1996)3,96Skřivany
1485Základní škola SkřivanySKŘ - OŠ1900 - 19861,98Skřivany421
1486Archiv obce SkřivanySKŘ - AO1850 - 1945 (1958)2,80Skřivany
1487Místní školní rada SkřivanySKŘ - MŠR1914 - 1949 (1950)0,05Skřivany422
1488Sbor dobrovolných hasičů SkřivanySKŘ - SDH1939 - 19580,10Skřivany734
1489Vodní družstvo SkřivanySKŘ - VD1928 - 19470,03Skřivany1130
1490Archiv obce SlatinaSL - AO1840 - 1945 (1952)0,75Slatina293
1491Základní devítiletá škola SlatinaSL - OŠ1842 - 19762,81Slatina339
1492Místní národní výbor SlatinaSL - MNV1945 - 19760,81Slatina294
1493Jednotné zemědělské družstvo SlatinaSL - JZD1949 - 1964 (1965)2,27Slatina1342
1494Místní školní rada SlatinaSL - MŠR1877 - 1949 (1950)0,30Slatina340
1495Místní rada osvětová SlatinaSL - MRO(1945) 1946 - 19500,06Slatina973
1496Družstvo pro rozvod elektrické energie SlatinaSL - HDPE1930 - 19490,05Slatina1131
1497Místní školní rada Smidarská LhotaSLH - MŠR1899 - 19490,08Smidarská Lhota429
1498Místní národní výbor Smidarská LhotaSLH - MNV1945 - 19640,20Smidarská Lhota
1499Archiv obce Smidarská LhotaSLH - AO1820 - 1945 (1959)0,35Smidarská Lhota
1500Obecná škola Smidarská LhotaSLH - OŠ(1783) 1811 - 19490,70Smidarská Lhota428
1501Sbor dobrovolných hasičů Smidarská LhotaSLH - SDH1911 - 19510,03Smidarská Lhota735
1502Jednotné zemědělské družstvo Smidarská LhotaSLH - JZD1957 - 1960 (1961)0,61Smidarská Lhota1345
1503Jednotné zemědělské družstvo SloupnoSLO - JZD1957 - 19610,13Sloupno1344
1504Místní školní rada SloupnoSLO - MŠR1904 - 19490,03Sloupno417
1505Základní devítiletá škola SloupnoSLO - OŠ1806 - 19740,80Sloupno416
1506Archiv obce SloupnoSLO - AO1841 - 1945 (1972)1,12Sloupno
1507Místní národní výbor SloupnoSLO - MNV1945 - 1980 (1991)2,70Sloupno
1508Cech krejčích SmiřiceSM - CK1655 - 1859 (1866)0,10Smiřice
1509Cech řezníků SmiřiceSM - CŘ1612 - 1859 (1872)0,12Smiřice
1510Rybářský spolek SmiřiceSM - ČRS1934 - 19620,12Smiřice694
1511Československá strana národně socialistická - místní skupina SmiřiceSM - ČSNS1945 - 19480,02Smiřice840
1512Čtenářská beseda SmiřiceSM - ČB1872 - 18870,05Smiřice976
1513Dělnická tělocvičná jednota SmiřiceSM - DTJ1919 - 19480,09Smiřice692
1514Hospodářská skupina maloobchodu SmiřiceSM - HSM1941 - 19430,05Smiřice
1515Cech ševců SmiřiceSM - CŠ1830 - 1859 (1863)0,02Smiřice
1516Jednota zaměstnanců československých drah - odbočka SmiřiceSM - JZČD1919 - 19390,03Smiřice878
1517Katolická národní jednota SmiřiceSM - KNJ19460,01Smiřice841
1518Klub českých turistů - odbor SmiřiceSM - KČT1945 - 19480,05Smiřice693
1519Mateřská škola SmiřiceSM - ŠMA1887 - 19390,02Smiřice
1520Městská knihovna SmiřiceSM - KN1912 - 19550,05Smiřice977
1521Městský národní výbor SmiřiceSM - MĚNV1945 - 1990 (1998)10,14Smiřice1518
1522Archiv města SmiřiceSM - AM1611 - 1945 (1951)23,46Smiřice92
1523Místní osvětová komise SmiřiceSM - MOK(1913) 1919 - 19500,12Smiřice978
1524Místní školní rada SmiřiceSM - MŠR1869 - 19480,65Smiřice543
1525Národní jednota severočeská - odbor SmiřiceSM - NJS1896 - 19260,05Smiřice769
1526Národní souručenství - místní organizace SmiřiceSM - NS1939 - 19410,12Smiřice842
1527Občanská beseda SmiřiceSM - OBB1884 - 19280,07Smiřice979
1528Základní škola SmiřiceSM - OŠ1839 - 19827,05Smiřice542
1529Obchodní gremium SmiřiceSM - OG1910 - 1941 (1944)0,34Smiřice
1530Okrašlovací spolek SmiřiceSM - OS1909 - 19220,06Smiřice980
1531Pěvecko ochotnická jednota Hanka SmiřiceSM - POJ1868 - 19570,37Smiřice615
1532Nedohledán při GI 2001 : SRPŠ SmiřiceSM - SRPŠ1950 - 19520,00Smiřice
1533Společenstvo hostinských SmiřiceSM - ŽSHO1910 - 19430,06Smiřice
1534Společenstvo krejčích SmiřiceSM - ŽSKR1925 - 19410,06Smiřice
1535Spolek absolventů státních zemědělských škol SmiřiceSM - SA (ŠZR)1930 - 19380,02Smiřice161
1536Svaz brannosti - odbočka SmiřiceSM - SB(1946) 1947 - 19480,06Smiřice695
1537Svaz českých kovodělníků - skupina SmiřiceSM - SČK1919 - 19300,01Smiřice879
1538Sokol - tělocvičná jednota SmiřiceSM - SKL1901 - 19490,26Smiřice696
1539Újezdní osvětová beseda SmiřiceSM - OB1950 - 19540,03Smiřice981
1540Ústřední konsumní družstvo SmiřiceSM - ÚKD1931 - 19490,01Smiřice1136
1541Ústřední matice školská - místní odbor SmiřiceSM - ÚMŠ1884 - 19360,02Smiřice982
1542Ústřední svaz potravních odborů - místní skupina SmiřiceSM - ÚSPO1927 - 19360,01Smiřice880
1543Zemědělská mistrovská škola SmiřiceSM - ŠZM1957 - 19681,27Smiřice160
1544Státní zemědělské školy SmiřiceSM - ŠZR1920 - 1953 (1968)11,90Smiřice159, 162
1545Průmyslová škola pokračovací SmiřiceSM - ŽŠP(1864) 1904 - 19351,05Smiřice544
1546Živnostenské společenstvo SmiřiceSM - ŽS1860 - 19410,64Smiřice
1547Farní úřad SmidarySMI - AF1706 - 19495,96Smidary1706
1548Archiv města SmidarySMI- AM(1579) 1623 - 1945 (1957)6,82Smidary589
1549Jednotné zemědělské družstvo SmidarySMI - JZD1952 - 1960 (1961)0,40Smidary1346
1550Vodní družstvo SmidarySMI - VD1901 - 19510,12Smidary1135
1551Živnostenská škola pokračovací SmidarySMI - ŽŠP1890 - 19410,25Smidary427
1552Cech pekařů SmidarySMI - CP1835 - 18580,01Smidary
1553Místní národní výbor SmidarySMI - MNV1945 - 19907,00Smidary
1554Živnostenské společenstvo SmidarySMI - ŽS1868 - 19420,10Smidary
1555Strojní družstvo SmidarySMI - HSTD1946 - 19510,03Smidary1134
1556Cech rozličných řemesel SmidarySMI - CŘR1757 - 1859 (1893)0,03Smidary
1558Nedohledán při GI 2001 : Cech ševců SmidarySMI - CŠ1779 - 18580,00Smidary
1559Základní škola SmidarySMI - OŠ1785 - 19893,22Smidary425
1560Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina SmidarySMI - JSČZ1945 - 19500,01Smidary1632
1561Komité pro postavení památníku padlým SmidarySMI - KPP1922 - 19340,01Smidary
1562Místní školní rada SmidarySMI - MŠR1880 - 1949 (1950)0,35Smidary426
1563Sbírka - plakáty Hradec Králové a okresHK - plakáty1837 - 199938,25Hradec Králové a okres
1564Polévkové družstvo SmidarySMI - PD1903 - 19150,02Smidary768
1565Okrskový osvětový výbor SmidarySMI - OOV19450,02Smidary975
1566Společenstvo hostinských a výčepníků SmidarySMI - ŽSHO1912 - 19390,02Smidary
1567Čtenářsko ochotnický spolek Tyl SmržovSMŽ - ČOS1909 - 19500,03Smržov614
1568Jednotné zemědělské družstvo SmržovSMŽ - JZD1951 - 19903,77Smržov1347
1569Místní národní výbor SmržovSMŽ - MNV1945 - 19900,65Smržov
1570Místní školní rada SmržovSMŽ - MŠR1896 - 1949 (1950)0,04Smržov472
1571Archiv obce SmržovSMŽ - AO1862 - 1945 (1957)0,25Smržov
1572Sbor dobrovolných hasičů SmržovSMŽ - SDH1931 - 19620,03Smržov736
1573Osvětová beseda SmržovSMŽ - OB1950 - 19660,03Smržov983
1574Základní devítiletá škola SmržovSMŽ - OŠ1895 - 19660,62Smržov471
1575Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Staré NechaniceSN - HDPE1914 - 19500,10Staré Nechanice1141
1576Jednotné zemědělské družstvo Staré NechaniceSN - JZD(1949) 1950 - 1960 (1961)0,80Staré Nechanice1351
1577Archiv obce Staré NechaniceSN - AO1803 - 1945 (1959)0,70Staré Nechanice
1578Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina Staré NechaniceSN - JSČZ1947 - 1949 (1953)0,02Staré Nechanice1633
1579Místní národní výbor Staré NechaniceST - MNV1945 - 19631,55Staré Nechanice
1580Družstvo pro rozvod elektrické energie SobětušSO - HDPE(1945) 1946 - 19520,10Sobětuš1137
1581Československý svaz mládeže - základní organizace SobětušSO - ČSM1950 - 19610,03Sobětuš
1582Sbor dobrovolných hasičů SobětušSO - SDH1941 - 19500,03Sobětuš737
1583Osvětová jizba SobětušSO - OJ1956 - 19590,01Sobětuš984
1584Vodní družstvo SobětušSO - VD1927 - 19410,02Sobětuš1138
1585Místní školní rada SobětušSO - MŠR1901 - 1949 (1950)0,12Sobětuš334
1586Národní škola SobětušSO - OŠ1879 - 19590,55Sobětuš333
1587Místní národní výbor SobětušSO - MNV1945 - 19750,86Sobětuš
1588Archiv obce SobětušSO - AO1923 - 1945 (1949)0,10Sobětuš
1589Jednotné zemědělské družstvo SobětušSO - JZD1952 - 1960 (1961)0,33Sobětuš1348
1590Nedohledán při GI 2001: Osvětová beseda Slezské PředměstíSP - OB1956 - 19690,00Slezské Předměstí
1591Jednota sv. Josefa katolických jinochů a mužů Slezské PředměstíSP - JJ1896 - 19170,04Slezské Předměstí837
1592Jednota československého Orla Slezské PředměstíSP - OR1921 - 19370,10Slezské Předměstí690
1593Sokol - tělocvičná jednota Slezské PředměstíSP - SKL1912 - 19510,25Slezské Předměstí691
1594Jednotné zemědělské družstvo Slezské PředměstíSP - JZD1956 - 1971 (1972)1,25Slezské Předměstí1343
1595Sdružení české mládeže křesťansko sociální Slezské PředměstíSP - SKM1907 - 19220,03Slezské Předměstí838
1596Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly Slezské PředměstíSP - HDPE1912 - 19390,10Slezské Předměstí1133
1597Archiv obce Slezské PředměstíSP - AO1870 - 1942 (1945)3,15Slezské Předměstí6
1598Archiv obce StřezeticeSŘ - AO1840 - 1945 (1997)0,40Střezetice
1599Vodní družstvo StřezeticeSŘ - VD1910 - 19560,07Střezetice1149
1600Honební společenstvo StřezeticeSŘ - HVB1938 - 19480,01Střezetice1148
1601Jednotné zemědělské družstvo StřezeticeSŘ - JZD1952 - 1973 (1974)1,70Střezetice1357
1602Místní národní výbor StřezeticeSŘ - MNV1945 - 1990 (1993)0,81Střezetice
1603Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly StěžeryST - HDPE1918 - 19490,03Stěžery1142
1604Místní národní výbor StěžeryST - MNV1945 - 1990 (1995)2,98Stěžery
1605Zemědělské odborné učiliště StěžeryST - ZOU1887 - 1975 (1977)7,33Stěžery1592
1606Archiv obce StěžeryST - AO1871 - 1945 (1970)1,20Stěžery
1607Kuratorium Hospodyňské školy StěžeryST - ŠZH - KUR1888 - 19310,10Stěžery1593
1608Ochotnický spolek Dobroslav StěžeryST - DOBROSLAV1939 - 1951 (1953)0,06Stěžery616
1609Živnostensko občanská beseda StěžeryST - ŽOB1895 - 19280,06Stěžery989
1610Hospodářsko občanská beseda StěžeryST - HOB1880 - 19330,05Stěžery986
1611Okrašlovací spolek StěžeryST - OS1934 - 19450,06Stěžery988
1612Nedohledán při GI 2001 : Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina StěžeryST - JSČZ19470,00Stěžery
1613Jednotné zemědělské družstvo StěžeryST - JZD(1945) 1947 - 1963 (1964)1,30Stěžery1353
1614Národní souručenství - místní organizace StěžeryST - NS1939 - 19440,03Stěžery844
1615Farní úřad StěžeryST - AF(1740) 1817 - 19531,48Stěžery1181
1616Místní osvětová komise StěžeryST - MOK1925 - 19450,03Stěžery987
1617Sbírka - varia Nový BydžovNB - varia1845 - 19952,45Nový Bydžov
1618Základní škola StěžeryST - OŠ1788 - 19912,75Stěžery396
1619Místní školní rada StěžeryST - MŠR1881 - 19490,10Stěžery397
1621Farní úřad StračovSTČ - AF1788 - 1945 (1961)1,27Stračov1185
1622Základní devítiletá škola StračovSTČ - OŠ1852 - 19751,70Stračov446
1623Spolek ustavičného klanění nejsvětější svátosti oltářní StračovSTČ - SUK1906 - 19300,03Stračov845
1624Jednotné zemědělské družstvo StračovSTČ - JZD(1948) 1949 - 1975 (1979)2,61Stračov1355
1625Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly StračovSTČ - HDPE1920 - 19500,10Stračov1143
1626Živnostenské společenstvo StračovSTČ - ŽS1884 - 19420,30Stračov
1627Lidová škola hospodářská StračovSTČ - LŠH1924 - 1944 (1945)0,25Stračov448
1628Místní školní rada StračovSTČ - MŠR1873 - 19360,05Stračov447
1629Místní národní výbor StračovSTČ - MNV1945 - 1990 (1992)2,40Stračov
1630Archiv obce StračovSTČ - AO1865 - 1945 (1954)0,40Stračov
1631Lidová škola hospodářská Stará VodaSTV - LŠH1923 - 1944 (1948)0,15Stará Voda539
1632Archiv obce Stará VodaSTV - AO1709 - 1945 (1957)0,41Stará Voda
1633Místní národní výbor Stará VodaSTV - MNV1945 - 19860,55Stará Voda
1634Základní devítiletá škola Stará VodaSTV - OŠ1832 - 19631,10Stará Voda537
1635Místní školní rada Stará VodaSTV - MŠR1903 - 19480,05Stará Voda538
1636Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly SucháSU - HDPE1924 - 19510,12Suchá1150
1637Jednotné zemědělské družstvo SucháSU - JZD1949 - 1974 (1975)2,32Suchá1358
1638Sbor dobrovolných hasičů SucháSU - SDH1896 - 19730,11Suchá740
1639Vodní družstvo SucháSU - VD1905 - 19480,12Suchá1151
1640Archiv obce SucháSU - AO1847 - 1945 (1967)1,00Suchá
1641Mateřská škola SucháSU - ŠMA1947 - 19580,04Suchá
1642Místní školní rada SucháSU - MŠR1865 - 19490,20Suchá445
1643Místní národní výbor SucháSU - MNV1945 - 19852,55Suchá
1644Základní devítiletá škola SucháSU - OŠ1832 - 19631,50Suchá444
1645Místní osvětová komise SvinarySV - MOK1923 - 19480,03Svinary990
1646Místní národní výbor SvinarySV - MNV1945 - 1980 (1990)2,50Svinary
1647Archiv obce SvinarySV - AO1787 - 1945 (1954)0,65Svinary
1648Zemědělské strojní družstvo SvinarySV - ZSD1947 - 1949 (1951)0,03Svinary1152
1649Jednotné zemědělské družstvo SvinarySV - JZD1949 - 19641,24Svinary1360
1650Místní národní výbor SyrovátkaSY - MNV1945 - 1988 (1996)1,00Syrovátka
1651Jednotné zemědělské družstvo SyrovátkaSY - JZD1957 - 1964 (1965)0,52Syrovátka1362
1652Národní souručenství - místní organizace SyrovátkaSY - NS19390,03Syrovátka846
1653Sbírka - varia Chlumec nad CidlinouCH - varia1845 - 19951,65Chlumec nad Cidlinou
1654Archiv obce SyrovátkaSY - AO1870 - 1945 (1963)1,10Syrovátka
1655Jednotné zemědělské družstvo StěžírkySŽ - JZD1957 - 1960 (1961)0,27Stěžírky1354
1656Sbor dobrovolných hasičů StěžírkySŽ - SDH1909 - 19550,05Stěžírky738
1657Místní národní výbor StěžírkySŽ - MNV1945 - 19750,30Stěžírky
1658Archiv obce StěžírkySŽ - AO1886 - 1945 (1951)0,25Stěžírky
1659Farní úřad SendražiceSŽC - AF1773 - 1949 (1950)1,50Sendražice1183
1660Základní devítiletá škola SendražiceSŽC - OŠ1821 - 19741,42Sendražice473
1661Pěvecko ochotnická jednota Palacký SendražiceSŽC - SDO1920 - 19270,02Sendražice613
1662Jednotné zemědělské družstvo SendražiceSŽC - JZD1956 - 1962 (1963)0,43Sendražice1336
1663Místní národní výbor SendražiceSŽC - MNV1945 - 19902,65Sendražice
1664Místní školní rada SendražiceSŽC - MŠR1941 - 1949 (1950)0,02Sendražice474
1665Místní osvětová komise SendražiceSŽC - MOK1921 - 19440,02Sendražice971
1666Archiv obce SendražiceSŽC - AO1848 - 1945 (1973)0,55Sendražice
1667Rolnické družstvo pro zpracování zemědělských plodin SendražiceSŽC - RDZP1905 - 19520,56Sendražice1123
1668Jednotné zemědělské družstvo ŠaplavaŠA - JZD1958 - 1960 (1961)0,18Šaplava1363
1669Místní národní výbor ŠaplavaŠA - MNV1945 - 19900,95Šaplava
1670Archiv obce ŠaplavaŠA - AO1819 - 1945 (1982)0,65Šaplava
1671Místní rada osvětová ŠaplavaŠA - MRO1946 - 19480,03Šaplava991
1672Sbor dobrovolných hasičů ŠaplavaŠA - SDH1937 - 19560,02Šaplava741
1673Místní školní rada ŠaplavaŠA - MŠR1878 - 1949 (1950)0,10Šaplava431
1674Základní devítiletá škola ŠaplavaŠA - OŠ1819 - 19620,75Šaplava430
1675Archiv obce ŠtítŠÍ - AO1841 - 1945 (1952)0,30Štít
1676Místní národní výbor ŠtítŠÍ - MNV1945 - 19640,10Štít
1677Jednotné zemědělské družstvo ŠtítŠÍ - JZD1958 - 1960 (1964)0,25Štít1365
1678Družstvo pro rozvod elektrické energie ŠtěnkovŠT - HDPE1939 - 19500,05Štěnkov1155
1679Nedohledán při GI 2001 : Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina ŠtěnkovŠT - JSČZ1949 - 19500,00Štěnkov
1680Jednotné zemědělské družstvo ŠtěnkovŠT - JZD1950 - 1960 (1961)0,92Štěnkov1364
1681Místní osvětová komise ŠtěnkovŠT - MRO1940 - 19500,03Štěnkov993
1682Místní národní výbor ŠtěnkovŠT - MNV1945 - 19640,55Štěnkov1590
1683Archiv obce ŠtěnkovŠT - AO1863 - 1945 (1954)0,50Štěnkov1589
1684Cech krejčích Třebechovice pod OrebemT - CK1582 - 18250,15Třebechovice pod Orebem86
1685Cech nádeníků Třebechovice pod OrebemT - CN1755 - 17810,03Třebechovice pod Orebem87
1686Cech pekařů, pernikářů, mlynářů, krupařů Třebechovice pod OrebemT - CP1708 - 18580,12Třebechovice pod Orebem88
1687Cech rozličných řemesel Třebechovice pod OrebemT - CŘR1600 - 1859 (1869)0,28Třebechovice pod Orebem83
1688Cech řezníků Třebechovice pod OrebemT - CŘ1585 - 1859 (1882)0,12Třebechovice pod Orebem82
1689Cech ševců Třebechovice pod OrebemT - CŠ1558 - 18470,12Třebechovice pod Orebem85
1690Cech tkalců Třebechovice pod OrebemT - CT1546 - 1859 (1888)0,12Třebechovice pod Orebem84
1691Československý červený kříž - místní odbočka Třebechovice pod OrebemT - ČK1922 - 19520,12Třebechovice pod Orebem222
1692Dělnická tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - DTJ1912 - 19470,05Třebechovice pod Orebem137
1693Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Třebechovice pod OrebemT - DSKL1903 - 19400,21Třebechovice pod Orebem133
1694Farní úřad Třebechovice pod OrebemT - AF1706 - 19525,00Třebechovice pod Orebem112
1695Honební společenstvo Třebechovice pod OrebemT - HVB1895 - 19610,12Třebechovice pod Orebem223
1696Jednotné zemědělské družstvo Třebechovice pod OrebemT - JZD1950 - 1990 (1991)5,31Třebechovice pod Orebem1369
1697Klub českých turistů - odbor Třebechovice pod OrebemT - KČT1921 - 19370,26Třebechovice pod Orebem139
1698Krejcarový spolek Třebechovice pod OrebemT - KS1879 - 19250,12Třebechovice pod Orebem118
1699Městský národní výbor Třebechovice pod OrebemT - MěNV1945 - 1990 (1995)19,06Třebechovice pod Orebem1388
1700Městské říční lázně Třebechovice pod OrebemT - MŘL1920 - 19570,15Třebechovice pod Orebem224
1701Archiv města Třebechovice pod OrebemT - AM1552 - 1945 (1957)48,74Třebechovice pod Orebem1520
1702Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor Třebechovice pod OrebemT - DDM1925 - 19470,01Třebechovice pod Orebem225
1703Místní osvětová komise Třebechovice pod OrebemT - MOK1922 - 19450,03Třebechovice pod Orebem227
1704Místní rada osvětová Třebechovice pod OrebemT - MRO1946 - 19500,07Třebechovice pod Orebem228
1705Národní jednota severočeská - místní odbor Třebechovice pod OrebemT - NJS1934 - 19420,05Třebechovice pod Orebem226
1706Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Třebechovice pod Orebem IT - SBD (I)1919 - 19360,25Třebechovice pod Orebem231
1707Veřejná osvětová služba Třebechovice pod OrebemT - VOS1943 - 19440,03Třebechovice pod Orebem229
1708Občanská beseda Třebechovice pod OrebemT - OB1882 - 19480,12Třebechovice pod Orebem230
1709Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Třebechovice pod Orebem IIT - SBD (II)1947 - 19500,12Třebechovice pod Orebem232
1710Okrašlovací spolek Třebechovice pod OrebemT - OS1892 - 19510,12Třebechovice pod Orebem233
1712Protiletecká ochrana Třebechovice pod OrebemT - CPO1935 - 19450,21Třebechovice pod Orebem235
1713Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod OrebemT - SDH1876 - 19550,45Třebechovice pod Orebem236
1714Společná pomocnická pokladna nemocniční Třebechovice pod OrebemT - SNP1906 - 19260,03Třebechovice pod Orebem237
1715Společenstvo oděvních živností Třebechovice pod OrebemT - ŽSOŽ1883 - 1941 (1949)0,28Třebechovice pod Orebem95
1716Společenstvo pekařů, krupařů, mlynářů Třebechovice pod OrebemT - ŽSKP1863 - 18700,05Třebechovice pod Orebem97
1717Společenstvo rozličných řemesel Třebechovice pod OrebemT - ŽSRŘ1852 - 1941 (1942)0,54Třebechovice pod Orebem94
1718Spolek divadelních ochotníků Symposion Třebechovice pod OrebemT - SDO(1853) 1947 - 19480,09Třebechovice pod Orebem243
1719Spolek vojenských vysloužilců Třebechovice pod OrebemT - SVV1872 - 19080,02Třebechovice pod Orebem238
1720Sportovní klub Třebechovice pod OrebemT - SK1919 - 19470,07Třebechovice pod Orebem138
1721Strana národní jednoty - místní organizace Třebechovice pod OrebemT - SNJ1938 - 19390,06Třebechovice pod Orebem847
1722Sokol - tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL1870 - 19503,45Třebechovice pod Orebem132
1723Sokol (sjednocený) - tělovýchovná jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL (sj.)1948 - 19520,18Třebechovice pod Orebem135
1724Veřejná válečná kuchyně Třebechovice pod OrebemT - VVK1916 - 19200,12Třebechovice pod Orebem239
1725Základní škola Třebechovice pod OrebemT - MŠ1895 - 20014,87Třebechovice pod Orebem574
1726Včelařský spolek Třebechovice pod OrebemT - VS1912 - 19490,18Třebechovice pod Orebem240
1727Kožena - závodní sokolská jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL (KOŽ)1951 - 19520,25Třebechovice pod Orebem136
1728Zemědělské strojní družstvo Třebechovice pod OrebemT - ZSD1948 - 19520,01Třebechovice pod Orebem241
1729Zpěvácký spolek Oreb Třebechovice pod OrebemT - ZSO1863 - 19430,06Třebechovice pod Orebem630
1730Živnostenská škola pokračovací Třebechovice pod OrebemT - ŽŠP1910 - 19460,35Třebechovice pod Orebem575
1731Společenstvo obchodníků a potravníků Třebechovice pod OrebemT - ŽSOP1867 - 19410,49Třebechovice pod Orebem96
1732Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly TěchloviceTĚ - HDPE1911 - 19480,06Těchlovice1156
1733Místní školní rada TěchloviceTĚ - MŠR1876 - 19490,07Těchlovice336
1734Místní národní výbor TěchloviceTĚ - MNV1945 - 1990 (1993)1,65Těchlovice
1735Archiv obce TěchloviceTĚ - AO1909 - 1945 (1949)0,20Těchlovice
1736Základní devítiletá škola TěchloviceTĚ - OŠ1880 - 19741,30Těchlovice335
1737Místní národní výbor TrnavaTN - MNV1945 - 1975 (1988)0,41Trnava
1738Archiv obce TrnavaTN - AO1870 - 1945 (1950)0,45Trnava
1739Sbor dobrovolných hasičů TrnavaTN - SDH1921 - 19470,10Trnava742
1740Vodní družstvo TrnavaTN - VD1925 - 19470,06Trnava1158
1741Vodní družstvo TrávníkTR - VD1906 - 19200,05Trávník
1742Družstvo pro rozvod elektrické energie TrávníkTR - HDPE1925 - 19290,03Trávník1157
1743Jednotné zemědělské družstvo TrávníkTR - JZD1957 - 19610,30Trávník1367
1744Místní národní výbor TrávníkTR - MNV1945 - 19660,45Trávník
1745Archiv obce TrávníkTR - AO1850 - 1945 (1957)0,40Trávník
1746Družstvo pro rozvod elektrické energie TřesoviceTS - HDPE1929 - 19510,12Třesovice1159
1747Jednotné zemědělské družstvo TřesoviceTS - JZD1951 - 1973 (1975)2,17Třesovice1371
1748Osvětová beseda TřesoviceTS - OB1955 - 19590,03Třesovice995
1749Hospodářsko čtenářská beseda Palacký TřesoviceTS - HČB(1902) 1903 - 19430,11Třesovice994
1750Místní školní rada TřesoviceTS - MŠR1893 - 19490,10Třesovice338
1751Základní devítiletá škola TřesoviceTS - OŠ1885 - 19671,50Třesovice337
1752Archiv obce TřesoviceTS - AO1850 - 1945 (1949)0,96Třesovice
1753Místní národní výbor TřesoviceTS - MNV1945 - 19901,80Třesovice
1754Čtenářsko hospodářská beseda TřebešTŠ - ČHB1898 - 19250,06Třebeš190
1755Základní devítiletá škola Hradec Králové, TřebešTŠ - ZDŠ1867 - 19751,97Hradec Králové, Třebeš390
1756Jednota divadelních ochotníků Jirásek TřebešTŠ - JDO1898 - 19600,20Třebeš191
1757Místní školní rada TřebešTŠ - MŠR1881 - 19430,09Třebeš391
1758Archiv obce TřebešTŠ - AO1840 - 1942 (1981)1,52Třebeš189
1759Jednotné zemědělské družstvo TřebešTŠ - JZD1956 - 19610,44Třebeš1370
1760Sbírka - soudobá dokumentace TřebešTŠ - SB1918 - 19580,05Třebeš192
1761Svazarm - základní organizace TřebešTŠ - SSA1956 - 19660,06Třebeš698
1762Družstvo pro rozvod elektrické energie TůněTU - HDPE1926 - 19500,10Tůně1160
1763Sbor dobrovolných hasičů TůněTU - SDH1930 - 19600,05Tůně743
1764Archiv obce TůněTU - AO1923 - 1945 (1951)0,15Tůně
1765Jednotné zemědělské družstvo TůněTU - JZD1949 - 1961 (1962)0,79Tůně1372
1766Místní národní výbor TůněTU - MNV1945 - 19750,90Tůně
1767Hospodářko čtenářská beseda TůněTU - HČB1911 - 19430,02Tůně1161
1768Archiv obce ÚjezdÚJ - AO1838 - 19450,60Újezd
1769Jednotné zemědělské družstvo ÚjezdÚJ - JZD1952 - 19720,17Újezd1373
1770Sbor dobrovolných hasičů ÚjezdÚJ - SDH1906 - 19540,06Újezd744
1771Místní národní výbor ÚjezdÚJ - MNV1945 - 19711,00Újezd
1772Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly UrbaniceUR - HSTD1924 - 19520,10Urbanice1162
1773Vodní družstvo UrbaniceUR - VD1928 - 19480,03Urbanice1163
1774Archiv obce UrbaniceUR - AO1801 - 1945 (1949)1,25Urbanice
1775Místní národní výbor UrbaniceUR - MNV1945 - 1964 (1981)0,76Urbanice
1776Jednotné zemědělské družstvo UrbaniceUR - JZD1952 - 1960 (1961)1,12Urbanice1374
1777Základní devítiletá škola Hradec Králové, VěkošeVĚ - OŠ1909 - 19740,76Hradec Králové, Věkoše380
1778Jednotné zemědělské družstvo VěkošeVĚ - JZD1952 - 1960 (1965)0,84Věkoše1375
1779Honební výbor VěkošeVĚ - HVB1925 - 19550,05Věkoše158
1780Vodní družstvo VěkošeVĚ - VD1923 - 19530,10Věkoše155
1781Místní rada osvětová VěkošeVĚ - MRO1949 - 19510,02Věkoše154
1782Archiv obce VěkošeVĚ - AO1840 - 1923 (1937)0,81Věkoše153
1783Hospodářské strojní družstvo VěkošeVĚ - HSTD1945 - 19520,03Věkoše157
1784Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka VěkošeVĚ - HDPD1910 - 19220,10Věkoše156
1785Místní národní výbor VěkošeVĚ - MNV1954 - 19641,16Věkoše296
1786Místní školní rada VinaryVI - MŠR1921 - 19480,03Vinary433
1787Jednotné zemědělské družstvo VinaryVI - JZD1957 - 19825,03Vinary1376
1788Základní devítiletá škola VinaryVI - OŠ1886 - 19751,05Vinary432
1789Místní národní výbor VinaryVI - MNV1945 - 1990 (1998)1,10Vinary
1790Archiv obce VinaryVI - AO1858 - 1945 (1949)1,20Vinary
1791Hospodářské strojní družstvo VinaryVI - HSTD1947 - 19560,01Vinary1164
1792Sbor dobrovolných hasičů VlčkoviceVL - SDH1906 - 19520,02Vlčkovice745
1793Místní národní výbor VlčkoviceVL - MNV1945 - 1964 (1967)0,45Vlčkovice
1794Archiv obce VlčkoviceVL - AO1774 - 1945 (1952)0,70Vlčkovice
1795Jednotné zemědělské družstvo VlčkoviceVL - JZD1950 - 1960 (1961)0,83Vlčkovice1377
1796Hospodářské družstvo pro vzájemné pojištění dobytka VýravaVR - HDPD1914 - 19210,10Výrava1165
1797Místní školní rada VýravaVR - MŠR1872 - 1949 (1950)0,15Výrava450
1798Sbírka - varia Třebechovice pod OrebemT - varia1845 - 19953,27Třebechovice pod Orebem
1799Jednotné zemědělské družstvo VýravaVR - JZD1956 - 19730,86Výrava1379
1800Sokol - tělocvičná jednota VýravaVR - SKL1921 - 19410,01Výrava699
1801Místní národní výbor VýravaVR - MNV1945 - 1976 (1992)2,42Výrava
1802Archiv obce VýravaVR - AO1770 - 1945 (1962)1,95Výrava
1803Základní devítiletá škola VýravaVR - OŠ1830 - 19741,74Výrava449
1804Místní národní výbor VrchovniceVRCH - MNV1945 - 1960 (1968)0,30Vrchovnice
1805Archiv obce VrchovniceVRCH - AO1841 - 1945 (1951)0,15Vrchovnice
1807Místní národní výbor VysočanyVS - MNV1945 - 19650,80Vysočany
1808Archiv obce VysočanyVS - AO1880 - 1945 (1948)0,85Vysočany
1809Jednotné zemědělské družstvo VysočanyVS - JZD1957 - 19610,25Vysočany1380
1810Základní devítiletá škola VysočanyVS - OŠ1826 - 19671,85Vysočany540
1811Místní školní rada VysočanyVS - MŠR1878 - 1949 (1950)0,15Vysočany541
1812Farní úřad VšestaryVŠ - AF1758 - 1947 (1974)7,16Všestary
1813Místní národní výbor VšestaryVŠ - MNV1945 - 1990 (1993)2,98Všestary
1814Archiv obce VšestaryVŠ - AO1819 - 1945 (1960)0,65Všestary
1815Osvětová beseda VšestaryVŠ - OB1953 - 19650,06Všestary996
1816Živnostenské společenstvo VšestaryVŠ - ŽS1934 - 19410,04Všestary
1817Živnostenská škola pokračovací VšestaryVŠ - ŽŠP1903 - 19090,05Všestary403
1818Místní školní rada VšestaryVŠ - MŠR1878 - 19470,20Všestary402
1819Základní škola VšestaryVŠ - OŠ1820 - 19923,55Všestary401
1820Čtenářsko zábavní hospodářská jednota Vysoká nad LabemVY - ČZHJ1883 - 19140,06Vysoká nad Labem997
1821Republikánská strana českého venkova - místní organizace Vysoká nad LabemVY - RS1931 - 19380,02Vysoká nad Labem848
1822Vodní družstvo Vysoká nad LabemVY - VD1924 - 19580,03Vysoká nad Labem1166
1823Místní školní rada Vysoká nad LabemVY - MŠR1892 - 1949 (1951)0,10Vysoká nad Labem405
1824Jednotné zemědělské družstvo Vysoká nad LabemVY - JZD1956 - 19915,91Vysoká nad Labem1381
1825Základní škola Vysoká nad LabemVY - OŠ1837 - 19822,05Vysoká nad Labem404
1826Místní národní výbor Vysoká nad LabemVY - MNV1945 - 1990 (1991)1,96Vysoká nad Labem
1827Archiv obce Vysoká nad LabemVY - AO1850 - 1945 (1952)1,55Vysoká nad Labem
1828Sbor dobrovolných hasičů ZadražanyZA - SDH(1886) 1935 - 19380,03Zadražany746
1829Místní národní výbor ZadražanyZA - MNV1945 - 1971 (1977)0,30Zadražany
1830Archiv obce ZadražanyZA - AO1870 - 1945 (1996)0,30Zadražany
1831Národní škola ZábědovZB - OŠ1905 - 19500,35Zábědov508
1832Jednotné zemědělské družstvo ZábědovZB - JZD1950 - 200013,58Zábědov1382
1833Hospodářské strojní družstvo ZábědovZB - HSTD1946 - 19500,06Zábědov1167
1834Hospodářsko čtenářská beseda ZábědovZB - HČB1932 - 1949 (1956)0,02Zábědov1168
1835Sbírka - varia Hradec KrálovéHK - varia1790 - 199617,10Hradec Králové
1836Archiv obce ZábědovZB - AO1911 - 19450,15Zábědov
1837Místní národní výbor ZdechoviceZD - MNV1945 - 19640,35Zdechovice
1838Archiv obce ZdechoviceZD - AO1851 - 1945 (1956)0,50Zdechovice
1839Místní školní rada ZdechoviceZD - MŠR1903 - 19490,05Zdechovice512
1840Základní devítiletá škola ZdechoviceZD - OŠ1901 - 19660,65Zdechovice511
1841Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina ZachrašťanyZCH - JSČZ(1944) 1945 - 19520,03Zachrašťany1634
1842Místní národní výbor ZachrašťanyZCH - MNV1945 - 19802,40Zachrašťany
1843Jednotné zemědělské družstvo ZachrašťanyZCH - JZD1958 - 1961 (1962)0,11Zachrašťany1383
1844Archiv obce ZachrašťanyZCH - AO1867 - 1945 (1950)1,10Zachrašťany
1845Místní národní výbor ZvíkovZV - MNV1948 - 1975 (1988)0,35Zvíkov
1846Sbor dobrovolných hasičů ZvíkovZV - SDH1898 - 19730,03Zvíkov747
1847Archiv obce ZvíkovZV - AO1840 - 1945 (1955)0,25Zvíkov
1848Místní národní výbor ŽelíŽE - MNV1945 - 1963 (1981)0,25Želí
1849Jednotné zemědělské družstvo ŽelíŽE - JZD1957 - 1961 (1970)0,20Želí1385
1850Archiv obce ŽelíŽE - AO1877 - 1945 (1950)0,30Želí
1851Místní národní výbor ŽiželevesŽI - MNV1945 - 1975 (1976)1,00Žiželeves
1852Archiv obce ŽiželevesŽI - AO1840 - 1945 (1948)0,40Žiželeves
1853Obecná škola ŽiželevesŽI - OŠ1843 - 19490,55Žiželeves481
1854Místní školní rada ŽiželevesŽI - MŠR1903 - 19490,03Žiželeves482
1855Archiv obce ŽelkoviceŽL - AO1853 - 1945 (1952)0,25Želkovice
1856Místní národní výbor ŽelkoviceŽL - MNV1945 - 1960 (1964)0,40Želkovice
1857Národní škola ŽelkoviceŽL - OŠ1892 - 19560,55Želkovice475
1858Místní školní rada ŽelkoviceŽL - MŠR1882 - 19490,03Želkovice476
1859Farní úřad BabiceBA - AF1787 - 1949 (1952)1,92Babice1174
1860Smutného sbírka tiskovin z I. světové války Hradec KrálovéSB - SMUTNÝ1914 - 1918 (1919)0,60Hradec Králové274, 275
1861Batěk Leopold, Dr.SP - BATĚK1881 - 19360,09Hradec Králové1516
1862Brukner JaroslavSP - BRUKNER1920 - 19470,30Nový Bydžov1668
1863Rodinný archiv CaivasůSP - CAIVAS1803 - 18880,24Hradec Králové
1864Rodinný archiv ČervenýchSP - ČERVENÝ1844 - 19300,61Hradec Králové1529
1865Deyl VáclavSP - DEYL1878 - 19612,00Hradec Králové1201
1866Dvořák GustavSP - DVOŘÁK1886 - 19450,20Hradec Králové1523
1867Eiselt Jan NepomukSP - EISELT18670,07Hradec Králové
1868Held Jan Theobald, Dr.SP - HELD(1635) 1789 - 1851 (1969)0,51Třebechovice pod Orebem1772
1869Huňáček JosefSP - HUŇÁČEK1903 - 19470,18Hradec Králové
1870Rodinný archiv Chalupů a RoštlapilůSP - CHALUPOVI + ROŠTLAPILOVI1862 - 19432,61Kukleny1571
1871Rodinný archiv ChristenůSP - CHRISTENOVI1845 - 19120,10Hradec Králové1638
1872Khun KarelSP - KHUN1905 - 19340,27Chlumec nad Cidlinou1661
1873Klumpar Jan KvětoslavSP - KLUMPAR st.1840 - 19090,66Hradec Králové1531
1874Kořínek JosefSP - KOŘÍNEK1865 - 19220,25Hradec Králové1663
1875Klumpar Otakar, MUDr.SP - KLUMPAR ml.1869 - 19250,10Hradec Králové1532
1876Košťál JosefSP - KOŠŤÁL1890 - 19250,12Neděliště
1877Kotlant JanSP - KOTLANT1901 - 19350,15Holohlavy
1878Rodinný archiv KrálkůSP -KRÁLKOVI1821 - 19752,57Třebechovice pod Orebem
1879Kubálek JosefSP - KUBÁLEK1902 - 19301,00Hradec Králové1573
1880Lahůlek MiloslavSP - LAHŮLEK1865 - 19730,38Svobodné Dvory
1881Macák JaroslavSP - MACÁK1889 - 19040,10Hradec Králové1662
1882Machač RudolfSP - MACHAČ1911 - 19480,50Hradec Králové1525
1883Mervart František, Ing.SP - MERVART1954 - 19600,05Hradec Králové
1884Mikan JaroslavSP - MIKAN1909 - 19480,16Hradec Králové1665
1885Mikeš AdolfSP - MIKEŠ1849 - 19250,10Hradec Králové1664
1886Milota JosefSP - MILOTA1896 - 19722,90Třebechovice pod Orebem
1887Mladý Jaroslav, MUDr.SP - MLADÝ1876 - 19690,11Hradec Králové1526
1888Novák AloisSP - NOVÁK1940 - 19750,10Hradec Králové1666
1889Rodinný archiv PetrofůSP - PETROFOVI1846 - 19481,00Hradec Králové1528
1890Pilařovi Josef a FrantišekSP - PILAŘOVI1785 - 18470,20Hradec Králové1521
1891Pitaš FrantišekSP - PITAŠ1929 - 19370,15Nový Hradec Králové
1892Ponec Václav SvatoplukSP - PONEC(1790) 1875 - 19220,22Černilov1758
1893Rodinný archiv PospíšilůSP - POSPÍŠILOVI1832 - 18930,35Hradec Králové1534
1894Rodinný archiv PůlpánůSP - PŮLPÁN(1718) 1769 - 18890,05Nový Hradec Králové
1895Rejchl Václav, Ing. arch.SP - REJCHL1848 - 19630,12Hradec Králové
1896Rejmánek Leopold, MUDr.SP - REJMÁNEK1903 - 19700,62Hradec Králové1721
1897Reyl František, ThDr.SP - REYL1925 - 19350,25Hradec Králové
1898Sál František LadislavSP - SÁL1863 - 1941 (1967)0,44Hradec Králové1659
1899Simon Josef, prof.SP - SIMON1926 - 19660,12Hradec Králové1575
1900Sláva JosefSP - SLÁVA1920 - 19300,04Nechanice
1901Snížek Karel, Ing.SP - SNÍŽEK1921 - 19590,12Hradec Králové
1902Stein BedřichSP - STEIN1902 - 19580,25Hradec Králové
1903Rodinný archiv SteinfeldůSP - STEINFELD1859 - 19590,92Hradec Králové1709
1904Steinský JanSP - STEINSKÝ1859 - 19130,06Hradec Králové
1905Svoboda AntonínSP - SVOBODA1841 - 19740,10Hradec Králové1591
1906Šír KarelSP - ŠÍR1916 - 19510,10Hradec Králové
1907Šrámek VáclavSP - ŠRÁMEK1897 - 19630,58Třebechovice pod Orebem1572
1908Rodinný archiv ŠtolbůSP - ŠTOLBA1787 - 19500,31Hradec Králové1660
1909Tuhý BohumírSP - TUHÝ(1867) 1914 - 19730,46Rosnice1752
1910Ulrich FrantišekSP - ULRICH st.(1810) 1832 - 18930,10Hradec Králové1193
1911Ulrich František, JUDr.SP - ULRICH1868 - 19392,10Hradec Králové114
1912Válko VáclavSP - VÁLKO1920 - 19680,12Hradec Králové
1913Společenstvo dentistů, zubních techniků Hradec KrálovéHK - ŽSDE1942 - 19510,06Hradec Králové
1914Gremium lékárníků Hradec KrálovéHK - ŽSGL1940 - 19510,03Hradec Králové
1915Místní lidový soud - Gumokov Hradec KrálovéHK - MLS GUMOKOV1962 - 19680,05Hradec Králové1711
1916Místní lidový soud - ČSD stanice Hradec KrálovéHK - MLS ČSD-st.1963 - 1968 (1969)0,07Hradec Králové1712
1917Místní lidový soud - ČSD lokomotivní depo Hradec KrálovéHK-MLS ČSD LOK. DEPO1961 - 19690,06Hradec Králové1715
1918Místní lidový soud - ČKD Hradec KrálovéHK - MLS ČKD1961 - 19680,09Hradec Králové1714
1919Místní lidový soud - ZVÚ Hradec KrálovéHK - MLS ZVÚ1961 - 19690,15Hradec Králové1713
1920Místní lidový soud SmiřiceSM - MLS1962 - 1968 (1970)0,04Smiřice1718
1921Sbor dobrovolných hasičů RoudničkaRN - SDH1905 - 19390,03Roudnička731
1922Místní lidový soud Nový BydžovNB - MLS1962 - 19690,10Nový Bydžov1717
1923Místní lidový soud Hradec KrálovéHK - MLS1962 - 19690,70Hradec Králové1710
1924Jednotné zemědělské družstvo VšestaryVŠ - JZD1953 - 1991 (1993)2,96Všestary1378
1925Základní škola Nový Bydžov, Karlova ul.NB - ZDŠ - K1964 - 19820,53Nový Bydžov569
1926Jednotné zemědělské družstvo PísekPS - JZD1958 - 19670,35Písek1312
1927Jednotné zemědělské družstvo SvětíSÍ - JZD1957 - 1959 (1960)0,08Světí1359
1928Jednotné zemědělské družstvo BřízaBZ - JZD1952 - 19722,44Bříza1230
1929Místní lidový soud Třebechovice pod OrebemT - MLS1962 - 19690,07Třebechovice pod Orebem1719
1930Místní lidový soud Chlumec nad CidlinouCH - MLS1961 - 19680,09Chlumec nad Cidlinou1716
1931Jednotné zemědělské družstvo ChudeřiceCHD - JZD1953 - 1974 (1975)0,95Chudeřice1258
1932Jednotné zemědělské družstvo KáraniceKE - JZD1953 - 1972 (1975)1,07Káranice1263
1933Jednotné zemědělské družstvo Stará VodaSTV - JZD1957 - 1974 (1975)1,56Stará Voda1350
1934Spolek českých inženýrů - odbor Hradec KrálovéHK - SČI /o./1929 - 19380,25Hradec Králové1198
1935Okresní úřad Hradec Králové IHK - OÚ1850 - 1945 (1954)225,60Hradec Králové246, 247, 1197, 1705
1936Filharmonie Sokola Hradec KrálovéHK - SF1921 - 19630,58Hradec Králové620
1937Místní národní výbor ČibuzČB - MNV1952 - 19600,25Čibuz
1938Spořitelna Královéhradecká Hradec KrálovéHK - S1861 - 1948 (1955)10,34Hradec Králové1399
1939Spořitelní a záložní družstvo úředníků Hradec KrálovéHK - SZDÚ1921 - 19430,10Hradec Králové1400
1940Východočeská záložna Hradec KrálovéHK - VZ - Centrál1932 - 1948 (1949)0,80Hradec Králové1401
1941Nedohledán při GI 2001 : Zemědělská jednota - okresní odbočka Hradec KrálovéHK - ZJ1924 - 19420,00Hradec Králové
1942Družstevní záložna Hradec KrálovéHK - ZZ1925 - 19480,76Hradec Králové1403
1943Královéhradecká záložna Hradec KrálovéHK - ŽZ1914 - 19481,08Hradec Králové1404
1944Záložna Kampelička HřibskoHŘ - K1908 - 1952 (1955)0,35Hřibsko1433
1945Záložna Kampelička HumburkyHB - K1908 - 1952 (1953)0,24Humburky1434
1946Záložna Kampelička ChlumCHL - K1899 - 1952 (1954)0,25Chlum1435
1947Občanská záložna Chlumec nad CidlinouCH - OZ1867 - 19090,60Chlumec nad Cidlinou1405
1948Okresní záložna hospodářská Chlumec nad CidlinouCH - OZH1864 - 1947 (1952)1,85Chlumec nad Cidlinou1406
1949Spořitelna města Chlumec nad CidlinouCH - S1897 - 1948 (1952)0,55Chlumec nad Cidlinou1407
1950Živnostenská záložna Chlumec nad CidlinouCH - ŽZ1909 - 1947 (1948)0,25Chlumec nad Cidlinou1408
1951Záložna Kampelička ChotěliceCHO - K1911 - 19510,20Chotělice1436
1953Záložna Kampelička JeníkoviceJE - K1904 - 1952 (1954)0,53Jeníkovice1437
1954Záložna Kampelička KáraniceKE - K1905 - 1952 (1958)0,32Káranice1438
1955Záložna Kampelička KlamošKŠ - K1908 - 19520,20Klamoš1439
1956Záložna Kampelička KleniceKN - K1905 - 1952 (1953)0,31Klenice1440
1957Záložna Kampelička KosiceKO - K1910 - 1952 (1953)0,20Kosice1441
1958Záložna Kampelička KosičkyKY - K1905 - 1952 (1955)0,37Kosičky1442
1959Záložna Kampelička KrálíkyKRL - K1900 - 19520,23Králíky1443
1960Záložna Kampelička KratonohyKT - K1908 - 1952 (1953)0,45Kratonohy1444
1961Kuklenská záložna KuklenyKK - ŽZ1914 - 19480,47Kukleny1445
1962Záložna Kampelička LejšovkaLŠ - K1901 - 19520,22Lejšovka1446
1963Záložna Kampelička Bydžovská LhotkaBLH - K1910 - 1952 (1955)0,25Bydžovská Lhotka1420
1964Záložna Kampelička Lhota pod LibčanyLL - K1902 - 1952 (1954)0,49Lhota pod Libčany1447
1965Záložna Kampelička Smidarská LhotaSLH - K1905 - 1952 (1953)0,19Smidarská Lhota1495
1966Kontribučenská záložna LibčanyLČ - KZ1783 - 18980,10Libčany1448
1967Záložna Kampelička LibčanyLČ - K1905 - 1952 (1953)0,44Libčany1449
1968Záložna Kampelička LibníkoviceLB - K1928 - 1952 (1954)0,20Libníkovice1450
1969Záložna Kampelička LibranticeLR - K1902 - 1952 (1954)0,55Librantice1451
1970Záložna Kampelička LibřiceLŘ - K1901 - 19520,39Libřice1452
1971Záložna Kampelička LodínLD - K1908 - 19520,40Lodín1453
1972Záložna Kampelička Loučná HoraLH - K1912 - 1952 (1953)0,20Loučná Hora1454
1973Záložna Kampelička LovčiceLV - K1898 - 1952 (1953)0,55Lovčice1455
1974Záložna Kampelička LubnoLU - K1924 - 1952 (1954)0,10Lubno1456
1975Občanská záložna Lužec nad CidlinouLŽ - OZ1905 - 1952 (1958)0,45Lužec nad Cidlinou1457
1976Záložna Kampelička MlékosrbyMS - K1904 - 1952 (1953)0,26Mlékosrby1458
1977Záložna Kampelička MyštěvesMY - K1899 - 1952 (1953)0,29Myštěves1459
1978Záložna Kampelička MžanyMŽ - K1911 - 1952 (1953)0,36Mžany1460
1979Městská spořitelna NechaniceNE - MS1888 - 19481,90Nechanice1461
1980Spořitelna a záložna NechaniceNE - OZ1867 - 19524,05Nechanice1462
1981Okresní hospodářská záložna NechaniceNE - OZH1864 - 19482,50Nechanice1463
1982Živnostenská záložna NechaniceNE - ŽZ1919 - 1942 (1951)0,35Nechanice1464
1983Záložna Kampelička NepasiceNP - K1909 - 1948 (1950)0,20Nepasice1465
1984Záložna Kampelička NepolisyNL - K1906 - 1952 (1961)0,22Nepolisy1466
1985Záložna Kampelička Nové MěstoNM - K1912 - 19510,25Nové Město1467
1986Okresní spořitelna a záložna Nový BydžovNB - OZ1863 - 19492,92Nový Bydžov1410
1987Okresní záložna hospodářská Nový BydžovNB - OHZ1864 - 1948 (1950)0,80Nový Bydžov1411
1988Novobydžovská spořitelna Nový BydžovNB - NS1863 - 19480,84Nový Bydžov1409
1989Všeobecná záložna Nový Hradec KrálovéNHK - OZ1867 - 19521,23Nový Hradec Králové1468
1990Záložna Kampelička OhnišťanyOH - K1899 - 1952 (1956)0,50Ohnišťany1469
1991Záložna Kampelička OsiceOS - K1905 - 1952 (1956)0,42Osice1470
1992Záložna Kampelička PetrovicePE - K1899 - 1952 (1953)0,27Petrovice1471
1993Záložna Kampelička PísekPS - K1909 - 19500,10Písek1472
1994Záložna Kampelička PlačicePL - K1931 - 1952 (1953)0,27Plačice1473
1995Živnostenská záložna Plotiště nad LabemPŠ - ŽZ1912 - 1948 (1951)0,15Plotiště nad Labem1475
1996Záložna Kampelička PodolibyPY - K1899 - 1952 (1960)0,21Podoliby1476
1997Záložna Kampelička PouchovPO - K1901 - 19500,87Pouchov1477
1998Záložna Kampelička PrasekPK - K1901 - 1952 (1953)0,36Prasek1478
1999Záložna Kampelička PraskačkaPR - K1899 - 19510,76Praskačka1479
2000Občanská záložna Pražské PředměstíPP - OZ1924 - 1945 (1951)0,51Pražské Předměstí1480
2001Záložna Kampelička ProbluzPB - K1902 - 1952 (1954)0,59Probluz1481
2002Záložna Kampelička Předměřice nad LabemPŘ - K1909 - 19510,15Předměřice nad Labem1482
2003Záložna Kampelička PřevýšovPŘE - K1902 - 1952 (1954)0,14Převýšov1483
2004Záložna Kampelička RodovROD - K1904 - 1952 (1956)0,42Rodov1484
2005Záložna Kampelička RoudniceRD - K1923 - 1952 (1953)0,28Roudnice1485
2006Záložna Kampelička BabiceBA - K1922 - 1952 (1960)0,21Babice1415
2007Záložna Kampelička BlešnoBL - K1909 - 1952 (1953)0,39Blešno1416
2008Záložna Kampelička BoharyněBO - K1923 - 1952 (1953)0,20Boharyně1417
2009Záložna Kampelička BřezhradBŘ - K1912 - 1952 (1955)0,37Březhrad1418
2010Záložna Kampelička BukovinaBU - K1912 - 1952 (1953)0,20Bukovina1419
2011Kontribučenská záložna ČernilovČE - KZ1804 - 19260,60Černilov1421
2012Spořitelna a záložna ČernilovČE - OZ1896 - 1952 (1954)1,35Černilov1422
2013Záložna Kampelička ČernilovČE - K1908 - 1948 (1952)0,85Černilov1423
2014Záložna Kampelička ČernožiceČER - K1908 - 1952 (1953)0,34Černožice1424
2015Záložna Kampelička DobřeniceDO - K1904 - 1952 (1955)0,55Dobřenice1425
2016Záložna Kampelička DohaliceDH - K1899 - 1952 (1954)0,49Dohalice1426
2017Záložna Kampelička DubDU - K1923 - 1952 (1953)0,29Dub1427
2018Záložna Kampelička HabřinaHA - K1905 - 1952 (1953)0,31Habřina1428
2019Záložna Kampelička HlušiceHC - K1898 - 1952 (1953)0,41Hlušice1429
2020Záložna Kampelička HněvčevesHN - K1909 - 1952 (1953)0,42Hněvčeves1430
2021Záložna Kampelička HolohlavyHL - K1907 - 1952 (1953)0,38Holohlavy1431
2022Spořitelna a záložna HořiněvesHŘÍ - K1901 - 1952 (1955)0,55Hořiněves1432
2023Agrární záložna Hradec KrálovéHK - AZ1914 - 19481,49Hradec Králové1393
2025Dobytčí a masná pokladna Hradec KrálovéHK - DMP(1931) 1940 - 1949 (1952)0,15Hradec Králové1395
2026Záložna Hradec KrálovéHK - Z1863 - 1942 (1948)1,95Hradec Králové1402
2027Lidová záložna Hradec KrálovéHK - LZ-Eliška1911 - 19480,93Hradec Králové1396
2028Okresní spořitelna a záložna Hradec KrálovéHK - OSZ1940 - 1952 (1953)1,33Hradec Králové1398
2029Okresní záložna hospodářská Hradec KrálovéHK - OZH1865 - 1948 (1954)2,59Hradec Králové1397
2030Záložna Kampelička RusekRU - K1905 - 1952 (1954)0,24Rusek1486
2031Záložna Kampelička SedliceSE - K1911 - 1952 (1953)0,40Sedlice1487
2032Záložna Kampelička SendražiceSŽC - K1902 - 19520,35Sendražice1488
2033Záložna Kampelička SkaliceSKC - K1902 - 1952 (1955)0,30Skalice1489
2034Záložna Kampelička SkochoviceSCH - K1908 - 1952 (1955)0,23Skochovice1490
2035Záložna Kampelička SlatinaSL - K1905 - 1952 (1954)0,19Slatina1491
2036Záložna Kampelička Slezské PředměstíSP - K1901 - 19500,29Slezské Předměstí1492
2037Živnostensko občanská záložna Slezské PředměstíSP - ŽOZ1929 - 1948 (1952)0,34Slezské Předměstí1493
2038Záložna Kampelička SloupnoSLO - K1904 - 1952 (1953)0,41Sloupno1494
2039Spořitelna Smiřická SmiřiceSM - S1883 - 1948 (1954)2,60Smiřice1496
2040Záložna SmiřiceSM - ŽZ1911 - 1948 (1952)0,66Smiřice1497
2041Záložna Kampelička SmržovSMŽ - K1928 - 1952 (1953)0,18Smržov1498
2042Záložna Kampelička Stará VodaSTV - K1905 - 1952 (1956)0,31Stará Voda1499
2043Záložna Kampelička Staré NechaniceSN - K1910 - 19520,20Staré Nechanice1500
2044Záložna Kampelička Starý BydžovSB - K1897 - 1952 (1953)0,49Starý Bydžov1501
2045Záložna Kampelička StěžeryST - K1890 - 1952 (1954)0,66Stěžery1502
2046Záložna Kampelička StračovSTČ - K1905 - 1952 (1959)0,50Stračov1503
2047Záložna Kampelička SucháSU - K1908 - 19520,46Suchá1504
2048Záložna Kampelička Svobodné DvorySD - K(1897) 1902 - 19520,48Svobodné Dvory1505
2049Záložna Kampelička TěchloviceTĚ - K1914 - 1952 (1954)0,36Těchlovice1506
2050Záložna Třebechovice pod OrebemT - OZ1868 - 1952 (1953)2,50Třebechovice pod Orebem1412
2051Rolnická záložna Třebechovice pod OrebemT - RZ1873 - 1948 (1954)0,50Třebechovice pod Orebem1413
2052Živnostenská záložna Třebechovice pod OrebemT - ŽZ1919 - 19430,40Třebechovice pod Orebem1414
2053Záložna Kampelička TřesoviceTS - K1907 - 1952 (1956)0,39Třesovice1508
2054Záložna Kampelička TřebešTŠ - K1903 - 19500,49Třebeš1507
2055Kontribučenská záložna UrbaniceUR - KZ1853 - 18820,06Urbanice1509
2056Záložna Kampelička VinaryVI - K1899 - 1952 (1960)0,35Vinary1510
2057Záložna Kampelička VšestaryVŠ - K(1866) 1899 - 1952 (1954)0,75Všestary1511
2058Záložna Kampelička VýravaVR - K1902 - 1952 (1954)0,48Výrava1512
2059Záložna Kampelička Vysoká nad LabemVY - K1905 - 1952 (1954)0,40Vysoká nad Labem1513
2060Záložna Kampelička ZábědovZB - K1905 - 19510,24Zábědov1514
2061Záložna Kampelička ZachrašťanyZCH - K1909 - 1952 (1953)0,34Zachrašťany1515
2062Nepasičtí pěvci Hradec KrálovéHK - NP1910 - 19500,06Hradec Králové622
2063Základní škola Zálabí Hradec Králové, Tylovo nábřežíHK - ZDŠ - ZÁL.(1955) 1957 - 20054,67Hradec Králové557, 1765
2064Okresní kulturní středisko Hradec KrálovéHK - OKS1961 - 19902,90Hradec Králové1703
2065Měšťanská beseda Nový BydžovNB - OB1867 - 19190,07Nový Bydžov949
2066Jednotné zemědělské družstvo NepasiceNP - JZD1953 - 19740,85Nepasice1300
2067Cech řezníků NechaniceNE - CŘ1734 - 1859 (1884)0,10Nechanice58/5
2068Společný zemědělský podnik Starý BydžovSB - SZP1966 - 19922,23Starý Bydžov
2069Východočeské vodovody a kanalizace, s. p. Hradec KrálovéHK - VVK1956 - 199213,23Hradec Králové
2070Společný zemědělský podnik SkaliceSKC - SZP1967 - 19831,10Skalice
2071Jednotné zemědělské družstvo SedliceSE - JZD1950 - 1973 (1974)1,81Sedlice1335
2072Jednotné zemědělské družstvo KrásniceKR - JZD1950 - 1966 (1967)0,70Krásnice1269
2073Jednotný národní výbor Hradec KrálovéHK - JNV(1942) 1949 - 1954 (1961)30,46Hradec Králové257, 258, 259, 260, 261, 262, 1200
2074Cech pekařů, mlynářů, perníkářů Nový BydžovNB - CP1593 - 1859 (1897)0,13Nový Bydžov1196/8
2075Sbírka - rukopisyHK - rkp.1570 - 18493,00
2076Cech kloboučníků Nový BydžovNB - CKL1792 - 18470,12Nový Bydžov1196/3
2077Cech krejčích Nový BydžovNB - CK1695 - 1859 (1889)0,13Nový Bydžov1196/5
2078Cech spojených řemesel Nový BydžovNB - CSŘ(1604) 1708 - 1859 (1875)0,16Nový Bydžov1196/10
2079Cech truhlářů, sklenářů Nový BydžovNB - CTS(1680) 1796 - 1859 (1884)0,09Nový Bydžov1196/12
2080Cech mlynářů Nový BydžovNB - CM1738 - 18320,01Nový Bydžov1196/6
2081Cech bečvářů Nový BydžovNB - CBČ1795 - 1859 (1865)0,02Nový Bydžov1196/1
2082Cech hrnčířů Nový BydžovNB - CHR1603 - 18520,05Nový Bydžov1196/2
2083Cech ševců Nový BydžovNB - CŠ1581 - 1859 (1940)0,25Nový Bydžov1196/7
2084Cech tkalců Nový BydžovNB - CT1527 - 18440,06Nový Bydžov1196/11
2085Cech řezníků Nový BydžovBC - CŘ1506 - 1859 (1942)0,23Nový Bydžov1196/9
2086Národní fronta - místní výbory v obvodu Hradec KrálovéHK - NF MV MĚV1948 - 19902,25Hradec Králové297/2
2087Národní fronta - městský výbor Hradec KrálovéHK - NF MěV(1945) 1948 - 19803,70Hradec Králové297/1
2088Národní fronta - místní výbory okresu Hradec KrálovéHK - NF MV1948 - 19580,90Hradec Králové, Hradec Králové a okres298/2
2089Národní fronta - místní výbory okresu Nový BydžovNB - NF MV1948 - 19580,15Nový Bydžov299/2
2090Národní fronta - okresní výbor Nový BydžovNB - NF OV1948 - 19593,86Nový Bydžov299/1
2091Národní fronta - okresní výbor Hradec KrálovéHK - NF OV1948 - 198913,58Hradec Králové298/1
2092Okresní finanční správa Hradec KrálovéHK - OFS1967 - 19762,45Hradec Králové
2093Český svaz žen - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČSŽ-OV(1965) 1967 - 19911,02Hradec Králové1747
2094Jednotné zemědělské družstvo TěchloviceTĚ - JZD1953 - 19610,30Těchlovice1366
2095Jednotné zemědělské družstvo RadíkoviceRA - JZD(1949) 1957 - 1973 (1974)1,55Radíkovice1327
2096Jednotné zemědělské družstvo RadostovRS - JZD1957 - 1961 (1962)0,42Radostov1328
2097Místní národní výbor Hradec KrálovéHK - MNV1945 - 1949 (1950)5,34Hradec Králové253, 254, 255, 256, 300
2099Základní škola Hradec Králové, Bezručova ul.HK - ZDŠ - LABSKÁ II1971 - 20002,56Hradec Králové559
2100Základní škola Hradec Králové, tř. SNPHK - ZDŠ - SNP1963 - 19951,90Hradec Králové558
2101Služby, s. p. Hradec KrálovéHK - SŽ(1943) 1949 - 19984,19Hradec Králové1671
2102Sbor dobrovolných hasičů Nový BydžovNB - SDH1877 - 1969 (1974)0,25Nový Bydžov723
2103Jednotné zemědělské družstvo KleniceKN - JZD1952 - 1961 (1962)0,36Klenice1265
2104Lidová škola zemědělská KosičkyKY - LŠZ1942 - 19480,04Kosičky521
2105Průša PetrSP - PRŮŠA1913 - 19840,85Hradec Králové587
2106Český zahrádkářský svaz - územní rada Hradec KrálovéHK - ČOZS1954 - 20062,58Hradec Králové
2107Zvláštní škola Chlumec nad CidlinouCH - ŠZV1955 - 19880,15Chlumec nad Cidlinou580
2108Sbor dobrovolných hasičů LučiceLC - SDH1905 - 19590,04Lučice719
2109Spolek divadelních ochotníků LučiceLC - SDO1926 - 19600,03Lučice605
2110Rodinný archiv HudcůSP - HUDCOVI1812 - 19630,11Hradec Králové588
2111Základní škola LibčanyLČ - SŠ1947 - 19920,70Libčany369
2112Místní školní rada KosiceKO - MŠR1924 - 19420,01Kosice518
2113Zvláštní škola SmiřiceSM - ŠZV1957 - 20071,80Smiřice545
2114Národní škola (chlapecká) Hradec Králové, V lipkáchHK - OŠ-ch-lip.1927 - 1953 (1955)1,26Hradec Králové552
2115Národní škola (dívčí) Hradec Králové, V lipkáchHK - OŠ-d-lip.1927 - 19531,07Hradec Králové553
2116Měšťanská škola (dívčí) pres. Masaryka Hradec KrálovéHK - MŠ-d-lip.1927 - 19480,65Hradec Králové555
2117Hlavní škola Nový BydžovNB - HŠ1818 - 1872 (1906)1,50Nový Bydžov564
2118Národní škola (chlapecká) Nový Bydžov, Klicperova ul.NB - OŠ - CH(1866) 1871 - 19534,31Nový Bydžov565
2119Národní škola (dívčí) Nový Bydžov, Klicperova ul.NB - OŠ - D1858 - 19533,86Nový Bydžov566
2120Střední škola (dívčí) Nový Bydžov, Klicperova ul.NB - MŠ - D1873 - 1953 (1954)3,21Nový Bydžov568
2121Národní škola Třebechovice pod OrebemT - OŠ1789 - 19533,80Třebechovice pod Orebem573
2122Lidová škola zemědělská Třebechovice pod OrebemT - LŠH1946 - 19480,06Třebechovice pod Orebem576
2123Místní školní rada Třebechovice pod OrebemT - MŠR1867 - 19491,53Třebechovice pod Orebem577
2124Národní a střední škola (chlapecká) Chlumec nad CidlinouCH - OŠ - CH(1792) 1835 - 19537,41Chlumec nad Cidlinou578
2125Národní fronta - místní akční výbor LibníkoviceLB - NF MAV1949 - 19580,02Libníkovice
2126Národní fronta - místní akční výbor Vysoká nad LabemVY - NF MAV1948 - 19530,03Vysoká nad Labem
2127Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka SlatinaSL - HDPD1913 - 19200,02Slatina1132
2128Svaz brannosti - odbočka Chlumec nad CidlinouCH - SB1946 - 19470,03Chlumec nad Cidlinou656
2129Místní osvětová rada Chlumec nad CidlinouCH - MOR1946 - 19500,06Chlumec nad Cidlinou921
2130Spolek divadelních ochotníků Jirásek RodovROD - SDO1926 - 19430,02Rodov612
2131Spolek divadelních ochotníků Hviezdoslav PrasekPK - SDO19190,01Prasek610
2132Sdružení republikánského dorostu - místní skupina KosiceKO - SRD1927 - 19390,02Kosice806
2133Družstvo pro rozvod elektrické energie LovčiceLV - HDPE1923 - 19500,40Lovčice1064
2134Sbor dobrovolných hasičů MěníkMĚ - SDH1893 - 19750,12Měník720
2135Okresní rada osvětová Hradec KrálovéHK - ORO1945 - 19500,06Hradec Králové911
2136Vodní družstvo PšánkyPN - VD1897 - 19570,03Pšánky1109
2137Jednota československého Orla LibranticeLR - OR1921 - 19490,70Librantice666
2138Národní souručenství - místní organizace LibranticeLR - NS1939 - 19430,07Librantice809
2139Sokol - tělocvičná jednota ČernožiceČER - SKL1927 - 19390,04Černožice633
2140Místní osvětová komise HabřinaHA - MOK1926 - 19450,02Habřina899
2141Družstvo pro rozvod elektrické energie HubilesHS - HDPE(1931) 1936 - 19560,07Hubiles1037
2142Místní rolnická komise LužanyLY - MRK1947 - 19490,01Lužany
2143Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Račice nad TrotinouRČ - HDPE1921 - 19530,10Račice nad Trotinou1110
2144Svaz požární ochrany - základní organizace RodovROD - SDH1975 - 19770,01Rodov729
2145Československá národní demokracie - místní skupina SmiřiceSM - ND1924 - 19380,05Smiřice839
2146Strana národní jednoty - místní organizace SmiřiceSM - NJ19380,03Smiřice843
2147Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo SmiřiceSM - SD1922 - 19410,12Smiřice782
2148Československý červený kříž - místní skupina PamětníkPA - ČČK1957 - 19610,04Pamětník
2149Sbor dobrovolných hasičů PamětníkPA - SDH1952 - 19810,01Pamětník725
2150Sdružení pro povážení pozemků slínem PamětníkPA - SPP1932 - 19400,02Pamětník1086
2151Místní osvětová komise LovčiceLV - MOK1928 - 19490,02Lovčice936
2152Hospodářsko čtenářská jednota PetrovicePE - HČJ1883 - 19000,02Petrovice959
2153Vodní družstvo OhnišťanyOH - VD1901 - 19560,17Ohnišťany1082
2154Elektrické družstvo OhnišťanyOH - ED1927 - 19330,04Ohnišťany1081
2155Sbor dobrovolných hasičů KobyliceKB - SDH1903 - 1921 (1931)0,02Kobylice714
2156Sbor dobrovolných hasičů HumburkyHB - SDH1922 - 19600,10Humburky710
2157Sbor dobrovolných hasičů HlušiceHC - SDH1928 - 19870,11Hlušice705
2158Knihovna SmidarySMI - KN1844 - 18970,04Smidary974
2159Spolek přátel žehu SkřivanySKŘ - SPŽ19580,01Skřivany
2160Průmyslový svaz dělnictva stavebního Nový BydžovNB - PSD1935 - 19380,03Nový Bydžov872
2161Osvětová beseda Nový BydžovNB - OB19610,02Nový Bydžov952
2162Československá sociálně demokratická strana dělnická - okresní organizace Nový BydžovNB - SD (o.)1907 - 19470,05Nový Bydžov817
2163Vodní družstvo Třebechovice pod OrebemT - VD1889 - 19530,21Třebechovice pod Orebem244
2164Odbor sociální péče o mládež Třebechovice pod OrebemT - SPM (o.)1923 - 19390,02Třebechovice pod Orebem242
2165Veřejná obecní knihovna ŠaplavaŠA - VK1940 - 19470,03Šaplava992
2166Vodní družstvo Loučná HoraLH - VD1934 - 19370,01Loučná Hora1063
2167Jednota československého Orla ČernilovČE - OR1921 - 19480,05Černilov632
2168Družstevní mlékárna Hradec KrálovéHK - DMl1910 - 19522,07Hradec Králové1031
2169Mlékařské a hospodářské družstvo Nový BydžovNB - DMl1933 - 19522,16Nový Bydžov1077
2170Farní úřad československé církve Nový BydžovNB - AF ČC1921 - 1949 (1950)1,20Nový Bydžov1611
2171Farní úřad českobratrské církve evangelické Nový BydžovNB - AF EV ČB(1924) 1930 - 1950 (1960)0,10Nový Bydžov
2172Cech řezníků SmidarySMI - CŘ1684 - 18120,02Smidary
2173Hartman JosefSP - HARTMAN1921 - 19890,92Chlumec nad Cidlinou1194
2174Družstvo pro postavení Sokolovny TřebešTŠ - DSKL1920 - 19470,02Třebeš
2175Společný podnik pro výrobu vepřového masa SucháSU - SPVM1970 - 19880,60Suchá
2176Tvorba, s. p. Hradec KrálovéHK - TVORBA1960 - 199410,10Hradec Králové1615
2177KSČ - okresní výbor Hradec KrálovéHK - KSČ /ov/1945 - 1989 (1991)113,75Hradec Králové1724
2178Českomoravský svaz zemědělských družstev - územní organizace Hradec KrálovéHK - SDR-ov1968 - 19942,12Hradec Králové
2179Dobrovolný svaz lidového motorismu Hradec KrálovéHK - DLSM1925 - 19604,58Hradec Králové
2180Svazarm - okresní výbor Hradec KrálovéHK - SVAZARM - OV1968 - 1990 (1992)5,70Hradec Králové
2182Magistrát města Hradec KrálovéHK - ÚM1990 - 200567,35Hradec Králové
2187Národní souručenství - okresní výbor NechaniceNE - NS - ov.1939 - 19440,03Nechanice
2188Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - místní organizace Nový BydžovNB - ČSNS - MO1938 - 19480,00Nový Bydžov
2189Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - místní výbor Plotiště nad LabemPŠ - ČSNS - MV1937 - 19480,00Plotiště nad Labem
2190Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - místní organizace BřezhradBŘ - ČSNS - MO1935 - 19380,00Březhrad
2191Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - okresní výbor Hradec KrálovéHK - ČSNS - OV1945 - 19460,00Hradec Králové
2192Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - okresní sekretariát Chlumec nad CidlinouCH - ČSNS - OS1945 - 19470,00Chlumec nad Cidlinou
2193Národní fronta - místní akční výbor Chlumec nad CidlinouCH - NF - MAV1946 - 19480,05Chlumec nad Cidlinou
2194Republikánská strana - místní organizace Chlumec nad CidlinouCH - RS - MO1936 - 19370,02Chlumec nad Cidlinou
2195Dům dětí a mládeže Chlumec nad CidlinouCH - DDM1982 - 19920,40Chlumec nad Cidlinou
2196Vikariátní úřad Nový BydžovNB - AV1759 - 19503,03Nový Bydžov1184, 1657
2197Berní správa Hradec KrálovéHK - BS1860 - 1949 (1954)37,87Hradec Králové1205
2199Jednotné zemědělské družstvo DohaliceDH - JZD(1951) 1956 - 1973 (1975)1,91Dohalice1240
2200Jednotné zemědělské družstvo Horní DohaliceHD - JZD1953 - 19600,25Horní Dohalice1247
2201Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin TřesoviceTS - RDZP1906 - 19530,65Třesovice
2202Gymnázium B. Němcové Hradec KrálovéHK - GY - NĚM1978 - 20040,78Hradec Králové
2203Český statistický úřad - okresní oddělení Hradec KrálovéHK - ČSÚ - OO1959 - 199025,30Hradec Králové
2204Záložní jednota Plotiště nad LabemPŠ - ZJ1868 - 19520,33Plotiště nad Labem1474
2205Jednotné zemědělské družstvo Horní ČernůtkyHČ - JZD1957 - 19600,13Horní Černůtky1246
2206Okresní zemědělská správa Hradec KrálovéHK-OZS(1947) 1963 - 1988 (1989)11,55Hradec Králové1386
2207Jednotné zemědělské družstvo KratonohyKT - JZD1953 - 19923,89Kratonohy1270
2208Jednotné zemědělské družstvo BoharyněBO - JZD1952 - 19751,90Boharyně1228
2209Jednotné zemědělské družstvo ObědoviceOB - JZD1953 - 19620,25Obědovice1304
2210Jednotné zemědělské družstvo PuchlovicePU - JZD1956 - 19600,12Puchlovice1325
2211Jednotné zemědělské družstvo TrnavaTN - JZD1957 - 1971 (1983)0,40Trnava1368
2212Jednotné zemědělské družstvo ZvíkovZV - JZD1957 - 19730,62Zvíkov1384
2213Okresní národní výbor Hradec Králové IIHK - ONV(1938) 1945 - 1949 (1969)33,90Hradec Králové213, 216, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 1389
2214Sbírka - cechovní dokumenty Třebechovice pod OrebemT - C- Sb1739 - 1859 (1891)0,12Třebechovice pod Orebem89
2215Sbírka - cechovní dokumenty Nový BydžovNB-C-Sb1666 - 18380,05Nový Bydžov1196/13
2216Sbírka - jarmareční a nábožné písničky, modlitbyHK -písničky1728 - 19150,37250
2217Lesní úřad Nový Hradec KrálovéHK-LÚ1785 - 1951 (1955)8,24Nový Hradec Králové52
2218Správa městských kin Hradec KrálovéHK - SMK1983 - 19910,22Hradec Králové
2219Montik, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Mont.1992 - 19940,06Hradec Králové
2220Národní obec fašistická - místní jednota Třebechovice pod OrebemT - NOF1926 - 19370,05Třebechovice pod Orebem
2221Národní obec fašistická - místní jednota Hradec KrálovéHK - NOF1932 - 1938 (1946)0,06Hradec Králové
2222Společnost přátel žehu Hradec KrálovéHK - SPŽ1977 - 19850,08Hradec Králové
2223Hospodářsko čtenářská beseda BřízaBZ - HB1908 - 19400,03Bříza
2224Šrámek Bohumil, plk.SP - ŠRÁMEK(1894) 1899 - 1946 (1953)0,06Svinary1522
2225Vlček JindraSP - VLČEK1918 - 19570,05Hradec Králové
2227Restaurace a jídelny, s. p. Hradec KrálovéHK - RAJ1953 - 19952,65Hradec Králové
2228Okresní hospodářská komora Hradec KrálovéHK - OHK1992 - 19930,05Hradec Králové
2229Jednotné zemědělské družstvo ŽiželevesŽI - JZD1957 - 19751,46Žiželeves
2230Jednotné zemědělské družstvo LužanyLY - JZD1951 - 1975 (1976)1,07Lužany
2231Jednotné zemědělské družstvo ŽelkoviceŽL - JZD1957 - 19600,20Želkovice
2232Jednotné zemědělské družstvo JeřičkyJŘ - JZD1957 - 19600,14Jeřičky
2233Jednotné zemědělské družstvo VrchovniceVRCH - JZD1957 - 19600,14Vrchovnice
2235Občansko živnostenská beseda KuklenyKK - OŽB1897 - 19330,06Kukleny
2236Zemědělské družstvo SmržovSMŽ - ZD1990 - 19940,60Smržov
2237Zemědělské družstvo Třebechovice pod OrebemT - ZD1990 - 19970,31Třebechovice pod Orebem
2238Pacov JanSP - PACOV1946 - 19960,05Hradec Králové
2239Vlček Jiří, Ing.SP - VLČEK1990 - 19973,00Hradec Králové1566
2240Celní správa Hradec KrálovéHK - CS1981 - 19890,04Hradec Králové
2241Společenstvo smíšených živností HolohlavyHL - ŽS1897 - 19280,02Holohlavy
2242Živnostenské společenstvo ČernožiceČER - ŽS1898 - 19340,01Černožice
2243Soukromý ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol Hradec KrálovéHK - SÚMŠ1902 - 19400,30Hradec Králové1669
2244Consult Invest, s. r. o. Hradec KrálovéHK - CI19940,05Hradec Králové
2245Lima, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Lima1993 - 19940,06Hradec Králové
2246HC Stadion Hradec KrálovéHK - HCS1984 - 19940,60Hradec Králové
2247Krajské gremium chirurgů Nový BydžovNB -GCH1747 - 17480,02Nový Bydžov
2249Okresní stavební podnik Hradec KrálovéHK -OSP1951 - 19985,50Hradec Králové
2250Spolek pro zachování pomníků z r. 1866 Hradec KrálovéHK - SZP1892 - 19210,12Hradec Králové
2251Nesp, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Nesp1992 - 19940,06Hradec Králové
2252Okresní ústav národní zdraví Hradec KrálovéHK - OÚNZ1959 - 199315,56Hradec Králové
2253Redis, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Redis1995 - 19960,06Hradec Králové
2254Reffor Recycling, s. r. o. KrálíkyKRL - RR1990 - 20000,13Králíky
2255Sokol - tělocvičná jednota TřesoviceTS - SKL1918 - 19530,06Třesovice
2256Sbor dobrovolných hasičů Nový Hradec KrálovéNHK - SDH1901 - 19500,15Nový Hradec Králové
2257Beer RudolfSP - BEER1930 - 19380,06Hradec Králové
2258Vodní družstvo BarchovBR - VD1924 - 19510,01Barchov
2259Vodní družstvo BoharyněBO - VD1926 - 19500,03Boharyně
2260Vodní družstvo BřízaBZ - VD1925 - 19500,05Bříza
2261Vodní družstvo DohaliceDH - VD1934 - 19530,05Dohalice
2262Vodní družstvo HlušičkyHŠ - VD1913 - 19540,03Hlušičky
2263Vodní družstvo HvozdniceHV - VD1909 - 19560,03Hvozdnice
2264Vodní družstvo HumburkyHB - VD1927 - 19510,03Humburky
2265Vodní družstvo KáraniceKE - VD1906 - 19560,05Káranice
2266Vodní družstvo KlamošKŠ - VD1927 - 19530,03Klamoš
2267Vodní družstvo KosiceKO - VD1907 - 19560,03Kosice
2268Vodní družstvo KrálíkyKRL - VD1927 - 19530,03Králíky
2269Vodní družstvo KratonohyKT - VD1898 - 19560,03Kratonohy
2270Vodní družstvo LejšovkaLŠ - VD1951 - 19520,03Lejšovka
2271Vodní družstvo LišiceLE - VD1898 - 19550,04Lišice
2272Vodní družstvo LovčiceLV - VD1925 - 19550,03Lovčice
2273Vodní družstvo MalšoviceMA - VD1934 - 19410,04Malšovice
2274Vodní družstvo MyštěvesMY - VD1927 - 19560,02Myštěves
2275Vodní družstvo NechaniceNE - VD1910 - 19540,02Nechanice
2276Vodní družstvo NepolisyNL - VD1898 - 19550,15Nepolisy
2277Vodní družstvo Nový Hradec KrálovéNHK - VD1910 - 19560,10Nový Hradec Králové
2278Vodní družstvo OsiceOS - VD1922 - 19530,03Osice
2279Vodní družstvo ObědoviceOB - VD1903 - 19100,03Obědovice
2280Vodní družstvo PileticePI - VD1941 - 19560,03Piletice
2281Vodní družstvo PísekPS - VD1910 - 19560,03Písek
2282Vodní družstvo PodolibyPY - VD1939 - 19560,03Podoliby
2283Vodní družstvo PraskačkaPR - VD1913 - 19360,03Praskačka
2284Vodní družstvo Předměřice nad LabemPŘ - VD1934 - 19500,04Předměřice nad Labem
2285Vodní družstvo RoudniceRD - VD1910 - 19420,03Roudnice
2286Vodní družstvo SkochoviceSCH - VD1920 - 19540,02Skochovice
2287Vodní družstvo Stará VodaSTV - VD1934 - 19560,03Stará Voda
2288Vodní družstvo Staré NechaniceSN - VD1936 - 19570,01Staré Nechanice
2289Vodní družstvo Starý BydžovSB - VD1909 - 19560,19Starý Bydžov
2290Vodní družstvo TěchloviceTĚ - VD1922 - 19570,01Těchlovice
2291Vodní družstvo VysočanyVS - VD1908 - 19460,03Vysočany
2292Vodní družstvo ZadražanyZA - VD1928 - 19480,03Zadražany
2293Vodní družstvo ZachrašťanyZCH - VD1928 - 19560,03Zachrašťany
2294Vodní družstvo Hradec KrálovéHK - VD1915 - 19550,15Hradec Králové
2295Vkus, oděvní výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - VKUS1959 - 20031,97Hradec Králové
2296Sbor dobrovolných hasičů Slezské PředměstíSP - SDH1919 - 19340,01Slezské Předměstí
2297Komitét pro postavení pomníku padlým StěžeryST - KPP1921 - 19350,02Stěžery
2298Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly v hospodářství Horní ČernůtkyHČ - HDPE1923 - 19500,05Horní Černůtky
2299Hospodářsko čtenářská beseda PamětníkPA - HČB1926 - 19440,03Pamětník
2300Hospodářské strojní družstvo KáraniceKE - HSD1906 - 19260,07Káranice
2301Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor RozběřiceRZ - DDM1919 - 19370,02Rozběřice
2302Spolek pro vzájemné pojišťování koní Nový BydžovNB - SVPK1939 - 19500,01Nový Bydžov
2303Vodní družstvo RozběřiceRZ - VD1912 - 19560,05Rozběřice
2304Cech spojených řemesel SmiřiceSM - CSŘ1741 - 17870,01Smiřice
2305Hospodářsko čtenářský spolek VšestaryVŠ - HČS1873 - 18740,01Všestary
2306Honební společenstvo ČernilovČE - HBV1948 - 19490,03Černilov
2310KSČ - základní organizace Nový BydžovNB - KSČ1921 - 19280,03Nový Bydžov
2311Perun, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - Perun1968 - 19720,24Hradec Králové
2312Hradečan, stavební družstvo Hradec KrálovéHK - Hradečan1968 - 19720,50Hradec Králové
2313Institut hospodářského poradenství Hradec KrálovéHK - IHP1969 - 19720,06Hradec Králové
2314Národní fronta - místní akční výbor Třebechovice pod OrebemT - NF1948 - 19570,11Třebechovice pod Orebem
2316Farní úřad českobratrské církve evangelické ČernilovČE - AF ČCE1816 - 19491,00Černilov1609
2317Domečka Ludvík, JUDr.SP - DOMEČKA1881 - 1937 (1947)0,27Hradec Králové1517
2318Školský úřad Hradec KrálovéHK - ŠÚ(1957) 1990 - 2000 (2001)8,43Hradec Králové1774
2319Zvláštní škola internátní ChudeřiceCHD - ŠZV1988 - 19920,15Chudeřice1619
2320Velorex, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - Velorex(1949) 1950 - 200724,35Hradec Králové1695
2321Městský úřad Chlumec nad CidlinouCH - MÚ1990 - 200410,06Chlumec nad Cidlinou
2322Střední odborné učiliště obchodní Hradec KrálovéHK - SOUO1967 - 19860,12Hradec Králové
2323Český národní aeroklub - odbočka Chlumec nad CidlinouCH - Aero1939 - 19480,03Chlumec nad Cidlinou
2324Lidová akademie Chlumec nad CidlinouCH - LA1941 - 19480,03Chlumec nad Cidlinou
2325Vodní družstvo ŽelíŽE - VD1914 - 19470,05Želí
2326Česká správa sociálního zabezpečení - detašované pracoviště Hradec KrálovéHK - ČSSZ1990 - 19983,45Hradec Králové
2327Recar Group, a.s. Hradec KrálovéHK - RG1992 - 19950,03Hradec Králové
2328Gamma Color, s. r. o. Hradec KrálovéHK - GC1994 - 19980,05Hradec Králové
2329Jednotné zemědělské družstvo LišičkyLK - JZD1959 - 19600,06Lišičky
2330Okresní nemocnice Nový BydžovNB - ON1965 - 19880,20Nový Bydžov
2331Zemědělské družstvo Smidary, ČerveněvesČV - ZD1993 - 19980,16Červeněves
2332Schützner BřetislavSP - SCHÜTZNER1933 - 19610,05Hradec Králové1533
2333Rodinný archiv MádrůSP - MÁDROVI1893 - 19900,20Hradec Králové1530
2334Notářství Batěk František, Hradec KrálovéHK - Not. BATĚK1858 - 18941,70Hradec Králové1535
2335Notářství Čermák Jaroslav, Hradec KrálovéHK - Not. ČERMÁK1920 - 19270,40Hradec Králové1536
2336Notářství Dvořák Jan, Hradec KrálovéHK - Not. DVOŘÁK1858 - 18720,25Hradec Králové1537
2337Notářství Chládek Štěpán, Hradec KrálovéHK - Not. CHLÁDEK1905 - 19211,20Hradec Králové1538
2338Notářství Matoušek Karel, Hradec KrálovéHK - Not. MATOUŠEK1927 - 19500,80Hradec Králové1539
2339Základní škola Hradec Králové, Mandysova ul.HK - ZŠ Mandys.1985 - 20000,15Hradec Králové
2340Základní škola JIH Hradec Králové, Luční ul.HK - ZŠ-JIH1968 - 19860,71Hradec Králové
2341Obecní úřad StřezeticeSŘ - OÚ1991 - 19980,17Střezetice
2342Stavební, nákupní a výrobní družstvo Dělnický dům Hradec KrálovéHK - DD1990 - 19930,03Hradec Králové
2343Malba, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - Malba(1941) 1949 - 20012,42Hradec Králové
2344Obecní úřad SkřivanySKŘ - OÚ1990 - 20051,64Skřivany
2345Notářství Paprstein Vladimír, Hradec KrálovéHK - Not. PAPRSTEIN1921 - 19511,35Hradec Králové1540
2346Notářství Scheiner Ludvík, JUDr., Hradec KrálovéHK - Not. SCHEINER1894 - 19050,80Hradec Králové1541
2347Notářství Scherks Otomar, Hradec KrálovéHK - Not. SCHERKS1940 - 19510,62Hradec Králové1542
2348Notářství Válek Václav, JUDr., Hradec KrálovéHK - Not. VÁLEK1851 - 18810,30Hradec Králové1543
2349Notářství Jahoda Antonín, NechaniceNE - Not. JAHODA1872 - 18790,20Nechanice1545
2350Notářství Kadlec Jan, NechaniceNE - Not. KADLEC1920 - 19301,00Nechanice1546
2351Notářství Sixl Antonín, NechaniceNE - Not. SIXL1891 - 19100,90Nechanice1547
2352Notářství Šebek Josef, JUDr., NechaniceNE - Not. ŠEBEK1930 - 19511,05Nechanice1548
2353Notářství Štolba Josef, JUDr., NechaniceNE - Not. ŠTOLBA1880 - 18910,60Nechanice1549
2354Notářství Wolgner Leopold, NechaniceNE - Not. WOLGNER1910 - 19200,50Nechanice1550
2355Notářství Čeřovský Josef, Nový BydžovNB - Not.ČEŘOVSKÝ1905 - 19090,31Nový Bydžov1552
2356Notářství Drašner Jan, JUDr., Nový BydžovNB - Not. DRAŠNER1937 - 19510,51Nový Bydžov1553
2357Notářství Jahoda Antonín, Nový BydžovNB - Not. JAHODA1879 - 19040,93Nový Bydžov1554
2358Notářství Neumann Václav, Nový BydžovNB - Not. NEUMANN1857 - 18780,05Nový Bydžov1555
2359Notářství Postler Bedřich, Nový BydžovNB - Not. POSTLER1904 - 19050,10Nový Bydžov1556
2360Notářství Sixl Antonín, Nový BydžovNB - Not. SIXL1910 - 19381,60Nový Bydžov1557
2361Notářství Benninger Otokar, JUDr., Chlumec nad CidlinouCH - Not. BENNINGER1895 - 19040,44Chlumec nad Cidlinou1558
2362Notářství Černý František, Chlumec nad CidlinouCH - Not. ČERNÝ1904 - 19090,40Chlumec nad Cidlinou1559
2363Notářství Červinka Otto, Chlumec nad CidlinouCH - Not. ČERVINKA1892 - 18950,22Chlumec nad Cidlinou1560
2364Notářství Horák Bohumil, Chlumec nad CidlinouCH - Not. HORÁK1925 - 19431,03Chlumec nad Cidlinou1561
2365Notářství Kaplan Josef, JUDr., Chlumec nad CidlinouCH - Not. KAPLAN1882 - 18910,44Chlumec nad Cidlinou1562
2366Notářství Kořán Jaroslav, Chlumec nad CidlinouCH - Not. KOŘÁN1943 - 19510,50Chlumec nad Cidlinou1563
2367Notářství Milde Antonín, Chlumec nad CidlinouCH - Not. MILDE1851 - 18820,14Chlumec nad Cidlinou1564
2368Notářství Rádl Josef, Chlumec nad CidlinouCH - Not. RÁDL1909 - 19251,13Chlumec nad Cidlinou1565
2369Obecní úřad JeníkoviceJE - OÚ1992 - 19960,10Jeníkovice
2370Obecní úřad BlešnoBL - OÚ1992 - 19940,12Blešno
2371Nadace Lingua Hradec KrálovéHK - Nadace Lingua1994 - 19990,03Hradec Králové
2372Obecní úřad Lhota pod LibčanyLL - OÚ1990 - 20041,30Lhota pod Libčany
2373Sbírka - filmy Hradec Králové a okresHK - filmy1945 - 19903,60Hradec Králové a okres
2374Advokátní kancelář Prokeš Antonín, JUDr., PhDr., Hradec KrálovéHK - AK - Prokeš1928 - 19490,10Hradec Králové1570
2375Probošt FrantišekSP - PROBOŠT1909 - 19632,53Třebechovice pod Orebem1656
2376Tichý František, Ing. arch.SP - TICHÝ1884 - 19490,25Hradec Králové1652
2377Rodinný archiv ŠupkůSP - ŠUPKA1883 - 19791,10Hradec Králové1723
2378Holý KarelSP - HOLÝ1922 - 19810,10Těchlovice
2379Kosek MiroslavSP - KOSEK(1899) 1909 - 19684,04Hradec Králové1690
2380Koleš VilémSP - KOLEŠ1850 - 1944 (1969)0,55Třebechovice pod Orebem1603
2381Čapek AntonínSP - ČAPEK1922 - 19820,70Hradec Králové
2382Fořt Karel, Ing.SP - FOŘT1903 - 19680,25Hradec Králové
2383Rodinný archiv DědourkůSP - DĚDOUREK1870 - 19861,23Třebechovice pod Orebem1616
2384Paclt Jaromír, PhDr.SP - PACLT1904 - 19940,22Hradec Králové
2386Kolomazníková HedvikaSP - KOLOMAZNÍKOVÁ1945 - 19660,10Chlumec nad Cidlinou1637
2387Bárta KarelSP - BÁRTA(1890) 1903 - 19850,89Hradec Králové1751
2388Stejskalová AnnaSP - STEJSKALOVÁ1888 - 19650,25Hradec Králové
2389Paulus VincencSP - PAULUS1853 - 19120,91Hradec Králové1576
2390Spiesse Bedřich, prof.SP - SPIESSE1875 - 18760,05Hradec Králové
2391Skuherský KarelSP - SKUHERSKÝ1859 - 19460,12Hradec Králové
2392Říha JanSP - ŘÍHA1892 - 19220,09Chlumec nad Cidlinou
2393Štoček VáclavSP - ŠTOČEK1820 - 18240,10Chlumec nad Cidlinou
2394Haller AlexandrSP - HALLER1897 - 19670,10Hradec Králové
2395Hiršl Jindřich, Ing.SP - HIRŠL1917 - 19840,10Hradec Králové
2396Kafka František, JUDr.SP - KAFKA1953 - 19650,05Hradec Králové1667
2397Mareš Jaroslav, prof.SP - MAREŠ1902 - 19630,05Hradec Králové
2398Zemědělský podnik, s. r. o. Starý BydžovSB - ZP1992 - 19950,05Starý Bydžov
2399Obecní úřad ČernilovČE - OÚ1991 - 19920,05Černilov
2400Obecní úřad MěníkMĚ - OÚ1991 - 19960,10Měník
2401Republikánský dorost českého venkova - okresní sdružení NechaniceNE - OSRD1909 - 19320,04Nechanice
2402Okresní knihovna Hradec KrálovéHK - OK1922 - 20011,02Hradec Králové1574
2403Radouš František, Dr.SP - RADOUŠ(1904) 1907 - 19533,15Hradec Králové1594
2404Obecní úřad RoudniceRD - OÚ1990 - 19960,10Roudnice
2405Honební výbor ProbluzPB - HBV1911 - 19520,02Probluz
2406Myslivecké sdružení ProbluzPB - MS1951 - 19980,75Probluz
2407Obecní úřad VinaryVI - OÚ1990 - 19960,20Vinary
2408Obecní úřad HumburkyHB - OÚ1992 - 19960,10Humburky
2409Sirius - CZ, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Sirius1996 - 19990,01Hradec Králové
2410Včelařský spolek ČernilovČE - VS1922 - 19630,03Černilov
2411Obecní úřad VšestaryVŠ - OÚ1990 - 20020,32Všestary
2412IFM Melodia, s. r. o. Hradec KrálovéHK - MELODIA1992 - 19981,05Hradec Králové
2413Cottonex, s. r. o. Hradec KrálovéHK - COTTONEX1993 - 19980,25Hradec Králové
2414Fructa, s. r. o. Hradec KrálovéHK - FRUCTA1994 - 19980,16Hradec Králové, Libčany
2415Oáza, s. r. o. Chlumec nad CidlinouCH - OÁZA1991 - 19960,11Chlumec nad Cidlinou
2416Krejcar Jaroslav - truhlářská výroba Hradec KrálovéHK - Krejcar1991 - 20000,17Hradec Králové
2417Obecní úřad BarchovBR - OÚ1992 - 19980,10Barchov
2418Obecní úřad Běleč nad OrlicíBĚ - OÚ1991 - 19970,25Běleč nad Orlicí
2419Obecní úřad TřesoviceTS - OÚ1991 - 19960,12Třesovice
2420Obecní úřad ČernožiceČER - OÚ(1989) 1990 - 20050,50Černožice
2421Obecní úřad ObědoviceOB - OÚ1991 - 19930,10Obědovice
2422Obecní úřad KratonohyKT - OÚ1990 - 19960,25Kratonohy
2423Sokol - tělocvičná jednota SucháSU - SKL1959 - 19770,08Suchá
2424Městský úřad NechaniceNE - MÚ1995 - 19960,12Nechanice
2425Obecní úřad Starý BydžovSB - OÚ1990 - 19920,05Starý Bydžov
2426Sbor dobrovolných hasičů Stará VodaSTV - SDH1898 - 19530,05Stará Voda
2427Obecní úřad KrálíkyKRL - OÚ1991 - 19960,12Králíky
2428Sokol - tělocvičná jednota KunčiceKU - SKL1961 - 19800,04Kunčice
2429Sbor dobrovolných hasičů KunčiceKU - SDH1897 - 19820,07Kunčice
2430Obecní úřad StěžeryST - OÚ1991 - 19960,17Stěžery
2431Obecní úřad KlamošKŠ - OÚ1990 - 19990,03Klamoš
2432Obecní úřad MokrovousyMO - OÚ1990 - 20040,45Mokrovousy
2433Obecní úřad PrasekPK - OÚ1991 - 19950,22Prasek
2434Kryštof František, brig. gen.SP - KRYŠTOF(1910) 1918 - 1958 (1999)0,50Hradec Králové1595
2435Spolek divadelních ochotníků Tyl SkřivanySKŘ - SDO1899 - 19520,03Skřivany
2436Obecní úřad HořiněvesHŘI - OÚ1991 - 19930,03Hořiněves
2437Astor - export - import, s. r. o. Hradec KrálovéHK - ASTOR1993 - 19980,12Hradec Králové
2438Hotel Astra, s. r. o. Chlumec nad CidlinouCH - ASTRA(1971) 1993 - 19950,05Chlumec nad Cidlinou
2439Torin, s. r. o. DobřeniceDO - TORIN1994 - 19980,15Dobřenice
2440Štěpánek Ladislav - potraviny Hradec KrálovéHK - ŠTĚPÁNEK1993 - 19980,70Hradec Králové
2441Drutka, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - DRUTKA1952 - 19914,65Hradec Králové1620
2442Mrha AugustinSP - MRHA1840 - 19280,10Třebechovice pod Orebem1604
2443Farní úřad českobratrské církve evangelické Třebechovice pod OrebemT - AF ČCE1871 - 19490,40Třebechovice pod Orebem1605
2444Sbor Jednoty českobratrské Hradec KrálovéHK - JČB1892 - 19591,10Hradec Králové1608
2447Osvětová beseda MěníkMĚ - OB1953 - 19720,03Měník
2448Československý svaz mládeže - místní skupina MěníkMĚ - ČSM1961 - 19660,01Měník
2449Československý svaz mládeže - místní skupina ChudeřiceCHD - ČSM1937 - 19540,01Chudeřice
2452Sbor dobrovolných hasičů RoudniceRD - SDH1893 - 19880,03Roudnice
2453Obecní úřad ChudeřiceCHD - OÚ1990 - 19940,05Chudeřice
2454Obecní úřad DohaliceDH - OÚ1990 - 20060,40Dohalice
2455Obecní úřad OhnišťanyOH - OÚ1990 - 19960,10Ohnišťany
2456Obecní úřad PřevýšovPŘE - OÚ1992 - 19950,10Převýšov
2457Centrum sociální pomoci a služeb Hradec KrálovéHK - CSPS1991 - 19920,03Hradec Králové
2458Služby, s. p. Chlumec nad CidlinouCH - SŽ1990 - 19910,12Chlumec nad Cidlinou
2459Dřevotvar, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - DŘEVOTVAR1950 - 19916,20Hradec Králové1654
2460Provaznické výrobní lidové družstvo Hradec KrálovéHK - Prov. VLD1951 - 19580,60Hradec Králové1643
2461Lidové družstvo dřevozpracující Hradec KrálovéHK - LDDřev.1951 - 19580,42Hradec Králové1644
2462Střed, dřevozpracující lidové družstvo Chlumec nad CidlinouCH - STŘED(1952) 1958 - 19610,25Chlumec nad Cidlinou1645
2463Nový Směr, lidové výrobní a prodejní družstvo truhlářů a lakýrníků Nový BydžovNB - NOVÝ SMĚR1950 - 19570,10Nový Bydžov1646
2464Volicerová Anna, PaedDr., akademická malířkaSP - VOLICEROVÁ1915 - 20000,40Hradec Králové1617
2465KSČ - okresní výbor Nový BydžovNB - KSČ /ov/1945 - 19604,85Nový Bydžov1727
2466KSČ - městský výbor Hradec KrálovéHK - KSČ /mv./1952 - 19592,20Hradec Králové
2467Jednota divadelních ochotníků Jirásek Horní DohaliceHD - JDO1926 - 19490,03Horní Dohalice
2469Itec Motor, a. s. Hradec KrálovéHK - Itec Motor1995 - 19990,24Hradec Králové
2470Koho, s. r. o. Hradec KrálovéHK - KOHO1994 - 19970,12Hradec Králové
2471Četnická stanice ČernilovČE - Čet.s.1938 - 19420,11Černilov
2472Četnická stanice DobřeniceDO - Čet.s.1936 - 19450,20Dobřenice
2473Četnická stanice HlušiceHC - Čet.s.1935 - 19450,08Hlušice
2474Okresní četnické velitelství Hradec KrálovéHK - OČV1918 - 19450,04Hradec Králové
2475Četnická stanice Hradec KrálovéHK - Čet.s.1936 - 19440,32Hradec Králové
2476Četnická stanice KuklenyKK - Čet.s.1937 - 19400,03Kukleny
2477Četnická stanice Hradec Králové - nádražíHK - Čet.s.-nádraží1935 - 19450,23Hradec Králové
2478Četnická stanice Nový Hradec KrálovéNHK - Čet.s.1937 - 19410,06Nový Hradec Králové
2479Četnická stanice Hradec Králové - Pražské PředměstíHK /PP/ - Čet.s.1941 - 19440,21Pražské Předměstí
2480Četnická stanice Chlumec nad CidlinouCH - Čet.s.1849 - 19440,23Chlumec nad Cidlinou
2481Četnická stanice KratonohyKT - Čet.s.1941 - 19440,06Kratonohy
2482Četnická stanice LibčanyLČ - Čet.s.1934 - 19450,25Libčany
2483Četnická stanice Lužec nad CidlinouLŽ - Čet.s.1922 - 19490,09Lužec nad Cidlinou
2484Četnická stanice NechaniceNE - Čet.s.(1849) 1918 - 19450,12Nechanice
2485Četnická stanice Nový BydžovNB - Čet.s.1918 - 19490,18Nový Bydžov
2486Četnická stanice Plotiště nad LabemPŠ - Čet.s.1939 - 19450,13Plotiště nad Labem
2487Četnická stanice PouchovPO - Čet.s.1944 - 19450,02Pouchov
2488Četnická stanice PraskačkaPR - Čet.s.1923 - 19440,12Praskačka
2489Četnická stanice Předměřice nad LabemPŘ - Čet.s.(1849) 1912 - 19480,32Předměřice nad Labem
2490Četnická stanice SadováSA - Čet.s.1916 - 19440,09Sadová
2491Četnická stanice SmidarySMI - Čet.s.1936 - 19450,09Smidary
2492Četnická stanice SmiřiceSM - Čet.s.1906 - 19440,22Smiřice
2493Četnická stanice StěžeryST - Čet.s.1935 - 19440,11Stěžery
2494Četnická stanice StračovSTČ - Čet.s.1936 - 19440,07Stračov
2495Četnická stanice Svobodné DvorySD - Čet.s.1940 - 19410,02Svobodné Dvory
2496Četnická stanice Třebechovice pod OrebemT - Čet.s.1872 - 19440,41Třebechovice pod Orebem
2497Četnická stanice VšestaryVŠ - Čet.s.1940 - 19440,06Všestary
2498Policejní stanice Hradec Králové - Husova ul.HK - Polic.s.1938 - 19410,14Hradec Králové
2499Policejní stanice Hradec Králové - Mánesova ul.HK - Polic.s.1938 - 19450,20Hradec Králové
2500Okresní četnické velitelství Nový BydžovNB - OČV1938 - 19450,22Nový Bydžov
2501Okresní stavební podnik Nový BydžovNB - OSP1973 - 19800,03Nový Bydžov
2502Stavební podnik, s. p. Nový BydžovNB - SP1990 - 19930,36Nový Bydžov
2503Novobydžovská stavební, a. s. Nový BydžovNB - NS1993 - 19970,72Nový Bydžov
2504Sbírka - mapy, plánySb - mapy, plány1800 - 19900,60
2505Sbírka - varia SmiřiceSM - varia1848 - 19450,54Smiřice
2506Kuratorium Odborné školy pro umělecké zámečníky Hradec KrálovéHK - ŠP - kur.1882 - 19010,06Hradec Králové
2507Nadační fond Pamětní deska Hradec KrálovéHK - NF-Pamět.deska19990,09Hradec Králové
2508Nadace Paracelsus Hradec KrálovéHK - Nadace Paracelsus1997 - 19980,01Hradec Králové
2509Český ovocnářský a zahrádkářský svaz - místní organizace SedliceSE - ČOZS1964 - 19960,02Sedlice
2510Obecní úřad SendražiceSŽC - OÚ1991 - 19970,25Sendražice
2512Agrostav, společný podnik Hradec KrálovéHK - Agrostav1979 - 19920,22Hradec Králové
2513AGS Bohemiastone, a. s. Hradec KrálovéHK - AGS B1992 - 19970,62Hradec Králové
2514Konzum, spotřební družstvo Hradec KrálovéHK - KONZUM1995 - 19980,12Hradec Králové
2515Gumon Čechy, a. s. Hradec KrálovéHK - GUMON1996 - 20000,11Hradec Králové
2516Český zahrádkářský svaz - základní organizace "Rozkvět míru" Hradec KrálovéHK- ČZS - zo1959 - 19950,22Hradec Králové
2517Zemědělské družstvo RoudniceRD - ZD1990 - 20000,65Roudnice
2518Družstvo pro zúrodňování půdy SmiřiceSM - DZP1966 - 19991,65Smiřice
2519Obecní úřad MlékosrbyMS - OÚ1990 - 19940,05Mlékosrby
2520Jednotné zemědělské družstvo KrálíkyKRL - JZD1957 - 19936,42Králíky
2521Jednotné zemědělské družstvo ChmeloviceCHM - JZD1957 - 19600,10Chmelovice
2522Jednotné zemědělské družstvo KobyliceKB - JZD1958 - 19610,28Kobylice
2523Jednotné zemědělské družstvo MyštěvesMY - JZD1952 - 1975 (1977)0,55Myštěves
2524Jednotné zemědělské družstvo PodolibyPY - JZD1953 - 19600,28Podoliby
2525Jednotné zemědělské družstvo PrasekPK - JZD1954 - 19751,26Prasek
2526Jednotné zemědělské družstvo ZdechoviceZD - JZD1958 - 19620,15Zdechovice
2527Jednotné zemědělské družstvo HlušiceHC- JZD1957 - 1975 (1983)0,08Hlušice
2528Jednotné zemědělské družstvo HlušičkyHŠ - JZD1958 - 19650,05Hlušičky
2529Jednotné zemědělské družstvo NepolisyNL - JZD1955 - 1975 (1978)0,17Nepolisy
2530Jednotné zemědělské družstvo ZadražanyZA - JZD1957 - 19710,08Zadražany
2531Obecní úřad NepolisyNL - OÚ1990 - 19980,12Nepolisy
2532Technické služby Hradec KrálovéHK-TS1957 - 200111,81Hradec Králové
2533Technomat, n. p. Hradec KrálovéHK - Technomat1966 - 19880,21Hradec Králové
2534Technomat, s. p. Hradec KrálovéHK - Technomat1988 - 19920,24Hradec Králové
2535Kovomat, a. s. Hradec KrálovéHK - KOVOMAT(1990) 1992 - 20010,90Hradec Králové
2536Vodní družstvo ZábědovZB - VD1939 - 19530,01Zábědov
2537Vodní družstvo LišičkyLK - VD1932 - 19550,05Lišičky
2538Vodní družstvo Nové MěstoNM - VD1908 - 19550,05Nové Město
2539Vodní družstvo MichnovkaMI - VD1925 - 19450,03Michnovka
2540Vodní družstvo NepasiceNP- VD1925 - 19520,03Nepasice
2541Vodní družstvo ChmeloviceCHM - VD1928 - 19530,03Chmelovice
2542Vodní družstvo BarchůvekBK - VD1931 - 19560,01Barchůvek
2543Vodní družstvo MěníkMĚ - VD1926 - 19520,05Měník
2544Vodní družstvo ChudoniceCHE - VD1925 - 19460,06Chudonice
2545Správa a údržba silnic Hradec KrálovéHK - SÚS1971 - 19992,57Hradec Králové
2546Zemědělské družstvo VšestaryVŠ - ZD1992 - 19990,36Všestary
2547Sdružení k zlešení bytových poměrů Blahočin Hradec KrálovéHK - BLAHOČIN1928 - 19430,12Hradec Králové
2548Obecní úřad OsičkyOSČ - OÚ1990 - 20000,10Osičky
2549Obecní úřad TěchloviceTĚ - OÚ1991 - 19960,10Těchlovice
2550Sbor dobrovolných hasičů TěchloviceTĚ - SDH1924 - 19360,02Těchlovice
2551Obecní úřad PraskačkaPR - OÚ1991 - 20000,20Praskačka
2552Obecní úřad OsiceOS - OÚ1992 - 19940,06Osice
2553Obecní úřad Vysoká nad LabemVY - OÚ1990 - 19960,25Vysoká nad Labem
2554Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova ul.HK - SOŠ-Vocelova1991 - 19981,87Hradec Králové
2555KTH, veřejná obchodní společnost Hradec KrálovéHK - KTH1991 - 19990,43Hradec Králové
2556Sbor dobrovolných hasičů Lužec nad CidlinouLŽ - SDH1891 - 19850,06Lužec nad Cidlinou
2557Rolnická beseda Lužec nad CidlinouLŹ - RB1893 - 19240,02Lužec nad Cidlinou
2558Spolek divadelních ochotníků Tyl Lužec nad CidlinouLŽ - SDO1909 - 19830,10Lužec nad Cidlinou
2559Střední zdravotnická škola Nový BydžovNB - SZŠ1990 - 20041,06Nový Bydžov
2560NSDAP - místní skupina Hradec KrálovéHK - NSDAP1939 - 1942 (1945)0,03Hradec Králové1691
2561Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu - místní úřad Hradec KrálovéHK - NSV(1929) 1939 - 19450,44Hradec Králové1692
2562Kalivoda KarelSp - Kalivoda1869 - 19800,05
2563Středisko praktického vyučování Hradec KrálovéHK - SPV1991 - 19990,96Hradec Králové
2564Galex, a. s. Hradec KrálovéHK - GALEX19910,05Hradec Králové
2565Městské kulturní středisko Třebechovice pod OrebemT - MKS1975 - 19920,22Třebechovice pod Orebem
2566Bytový podnik, s. p. Třebechovice pod OrebemT - BP1973 - 19920,45Třebechovice pod Orebem
2567Městský úřad Třebechovice pod OrebemT - MÚ1990 - 20033,16Třebechovice pod Orebem
2568Městský úřad Nový BydžovNB - MÚ1990 - 19981,55Nový Bydžov
2569Východočeský investiční fond, a. s. Hradec KrálovéHK - VIF1991 - 20000,62Hradec Králové
2570Setrans, s. r. o. ZachrašťanyZCH - SETRANS1994 - 19970,39Zachrašťany
2571Zendovská společnost, s. r. o. ČerveněvesČV - Zendovská1994 - 19990,03Červeněves
2572Scalia Group, a. s. Hradec KrálovéHK - SCALIA1994 - 19960,03Hradec Králové
2573Tory, s. r. o. Hradec KrálovéHK - TORY19980,01Hradec Králové
2574Mika Trans, s. r. o. Hradec KrálovéHK -MIKA TRANS1993 - 19940,03Hradec Králové
2575Nákupní, prodejní a výrobní družstvo živnostníků a obchodníků velocipédy v ČSR, s. r. o. Hradec KrálovéHK -Velocipédy1936 - 19500,24Hradec Králové1696
2576Městský stavební podnik Hradec KrálovéHK - MSP1989 - 19900,11Hradec Králové
2577Domov mládeže a internát speciálních škol Hradec Králové, Hradecká ul.HK - DM1975 - 19940,19Hradec Králové
2578Zemědělské družstvo Vysoká nad LabemVY - ZD1992 - 19980,40Vysoká nad Labem
2580Zemědělská společnost Bystřice, a. s. KratonohyKT - ZS1993 - 19940,03Kratonohy
2581Služba škole Hradec KrálovéHK - SŠ1993 - 20000,11Hradec Králové
2582Poliklinika I. Hradec KrálovéHK - PK I.1993 - 20010,78Hradec Králové
2583Městská vodárna Hradec KrálovéHK - MV1915 - 19521,41Hradec Králové
2584Internační a pracovní středisko Nový BydžovNB - IPS1945 - 19462,36Nový Bydžov215
2585Okresní chorobinec Nový BydžovNB - Och1946 (1949)po0,01Nový Bydžov
2586Obecní úřad HvozdniceHV - OÚ1992 - 20000,10Hvozdnice
2587Protialkoholní záchytná stanice s protialkoholní poradnou Hradec KrálovéHK - PZS1993 - 19960,03Hradec Králové
2588Územní středisko záchranné služby Hradec KrálovéHK -ÚZS1960 - 19980,25Hradec Králové
2589Bytový podnik Hradec KrálovéHK - BP1972 - 19970,35Hradec Králové
2590První knihárenská, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - PK1997 - 20000,03Třebechovice pod Orebem
2591Potraviny u Trojanů, v. o. s. Hradec KrálovéHK-Potraviny-Trojan1993 - 19970,07Hradec Králové
2592Národní fronta - místní akční výbor HabřinaHA - NF-MAV1948 - 19520,01Habřina
2593Národní fronta - místní akční výbor HolohlavyHL- NF - MAV1948 - 19570,02Holohlavy
2594Národní fronta - místní akční výbor HořiněvesHŘI - NF - MAV1948 - 19530,03Hořiněves
2595Národní fronta - místní akční výbor LibřiceLŘ - NF - MAV1948 - 19560,02Libřice
2596Národní fronta - místní akční výbor MáslojedyMJ - NF - MAV1948 - 19530,05Máslojedy
2597Národní fronta - místní akční výbor RodovROD - NF - MAV1948 - 19570,01Rodov
2598Národní fronta - místní akční výbor SmiřiceSM - NF - MAV1948 - 19490,05Smiřice
2599Národní fronta - místní akční výbor VrchovniceVRCH - NF - MAV1948 - 19510,03Vrchovnice
2600Obecní úřad Dolní PřímDP - OÚ1990 - 19990,35Dolní Přím
2601Redos, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - REDOS1987 - 19980,12Hradec Králové
2602Yamaha Europa GmbH - zastupitelství Hradec KrálovéHK - YAMAHA1992 - 20030,12Hradec Králové
2603Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertinum Hradec KrálovéHK - HKVS1992 - 19980,19Hradec Králové
2604Četnická stanice SkřivanySKŘ - Čet.s.1918 - 19480,01Skřivany
2605Dům dětí a mládeže Hradec KrálovéHK - MDDM1982 - 19961,90Hradec Králové
2606Filmcentrum Hradec KrálovéHK - Filmcentrum1991 - 20020,34Hradec Králové
2607Nadace Bojiště u Hradce Králové 1866 Hradec KrálovéHK - Nadace Bojiště 18661995 - 20000,01Hradec Králové
2608Nadace Via Lucis Hradec KrálovéHK -Nadace Via Lucis1997 - 20000,01Hradec Králové
2609Nadace Zoologický výzkum a ochrana fauny Ethiopie Hradec KrálovéHK - Nadace Zoologický výzkum1993 - 20000,01Hradec Králové
2610Nadace POS Hradec KrálovéHK - Nadace POS1994 - 20010,01Hradec Králové
2611Vyskočilova zdravotní nadace Hradec KrálovéHK - Nadace Vyskočilova1994 - 20000,02Hradec Králové
2612Nadace Neuron Fund Hradec KrálovéHK - Nadace Neuron1994 - 20000,01Hradec Králové
2613Nadace Bílá stopa Hradec KrálovéHK - Nadace Bílá stopa1995 - 20000,01Hradec Králové
2614Nadace Regio Hradec KrálovéHK - Nadace Regio1992 - 20000,01Hradec Králové
2615Nadace Hrádek u Nechanic LubnoLU - Nadace Hrádek1995 - 20010,02Lubno
2616Nadace Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické Hradec KrálovéHK - Nadace PF VŠP1995 - 20020,01Hradec Králové
2617Nadace Comenius Hradec KrálovéHK - Nadace Comenius1995 - 20010,01Hradec Králové
2618Nadace Prvních soukromých škol Hradec KrálovéHK - Nadace soukrom.škol1992 - 20010,01Hradec Králové
2619Nadace Návraty Hradec KrálovéHK - Nadace Návraty1997 - 20010,01Hradec Králové
2620Nadace Zdenky Ludvíkové HřibskoHŘ - Nadace Z.Ludvíkové1994 - 20000,01Hřibsko
2621Nadace pro podporu koní a jezdeckého sportu KunčiceKU - Nadace pro podporu koní1996 - 20000,01Kunčice
2622Nadace Kopretina Hradec KrálovéHK - Nadace Kopretina1997 - 20000,01Hradec Králové
2623Nadace QI Hradec KrálovéHK - Nadace QI1991 - 20000,01Hradec Králové
2624Nadace Pro děti Hradec KrálovéHK - Nadace Pro děti1993 - 20000,01Hradec Králové
2625Nadace pro podporu sportovců - krasobruslařů Hradec KrálovéHK - Nadace krasobruslařů1997 - 20000,01Hradec Králové
2626Nadace Zavátá stezka Hradec KrálovéHK - Nadace Zavátá stezka1996 - 20000,01Hradec Králové
2627Sportovní nadace Hradec KrálovéHK - Nadace sportovní1991 - 20000,01Hradec Králové
2628Ústav pro hluchoněmé Hradec KrálovéHK - ÚPH1881 - 19490,01Hradec Králové
2629Záložní úvěrní ústav Hradec KrálovéHK - ZÚÚ1870 - 19160,02Hradec Králové
2630YMCA - křesťanské sdružení mladých lidí Hradec KrálovéHK - YMCA1924 - 1950 (1996)0,28Hradec Králové
2631Ústav moderních řečí Hradec KrálovéHK - ÚMŘ1948 - 19490,01Hradec Králové
2632Okresní dům pionýrů a mládeže Hradec KrálovéHK - ODPM1960 - 19900,08Hradec Králové
2633Okresní průmyslový kombinát Hradec KrálovéHK - OPK1953 - 19580,03Hradec Králové
2634PaF, s. r. o. Hradec KrálovéHK - PaF1992 - 19950,03Hradec Králové
2635Královéhradecká investiční společnost, a. s. Hradec KrálovéHK - KIS1994 - 19960,03Hradec Králové
2636Obecní úřad DobřeniceDO - OÚ1991 - 20020,75Dobřenice
2637Timea, s. r. o. Hradec KrálovéHK - TIMEA1991 - 19980,01Hradec Králové
2638Němečková ZoraSp. - Němečková1938 - 19970,35Hradec Králové
2639Nadační fond na pomoc Policii ČR Okresnímu ředitelství Hradec KrálovéHK - Nadační fond Policie1994 - 20020,01Hradec Králové
2640Kasio, účelové hospodářské zařízení Hradec KrálovéHK - KASIO1990 - 20000,23Hradec Králové
2641Interbys, s. r. o. Hradec KrálovéHK - INTERBYS1993 - 19980,03Hradec Králové
2642HSC Smiřice, a. s. Račice nad TrotinouRČ - HSC1992 - 19990,53Račice nad Trotinou
2643Bytové družstvo Severní 759 Hradec KrálovéHK - BD SEVERNÍ 7591998 - 20030,12Hradec Králové
2644Alrei, s. r. o. Hradec KrálovéHK- ALREI1996 - 20010,05Hradec Králové
2645Strnad Jan - UNI Hradec KrálovéHK - STRNAD1995 - 20020,12Hradec Králové
2646Rambousek Oldřich - KOD Hradec KrálovéHK - RAMBOUSEK1992 - 20020,07Hradec Králové
2647Svaz nuceně nasazených - okresní organizace Hradec KrálovéHK - SNN1992 - 20040,27Hradec Králové
2648Zemědělské družstvo Nové MěstoNM - ZD1991 - 19920,27Nové Město
2649Mateřská škola SendražiceSŽC - MŠ1978 - 19990,04Sendražice
2650Mateřská škola Hradec Králové, Leninova tř.HK - MŠ Leninova1955 - 19850,03Hradec Králové
2651Mateřská škola Hradec Králové, Na PříkopechHK - MŠ Příkopy1940 - 19460,02Hradec Králové
2652Mateřská škola Hradec Králové, ul. Fráni ŠrámkaHK - MŠ Šrámka1974 - 19880,04Hradec Králové
2653Mateřská škola Hradec Králové, Markovická ul.HK - MŠ Markovická1961 - 19870,08Hradec Králové
2654Mateřská škola Hradec Králové, ul. J. KrušinkyHK - MŠ Krušinky1979 - 20010,11Hradec Králové
2655Mateřská škola StěžeryST - MŠ1948 - 19590,05Stěžery
2656Mateřská škola Hradec Králové, NáhonHK - MŠ Náhon1946 - 19800,20Hradec Králové
2657Mateřská škola Hradec Králové, Malšova LhotaHK -MŠ Malš.Lhota1949 - 19811,18Hradec Králové
2658Mateřská škola Klíček Hradec Králové, Urxova ul.HK - MŠ Klíček1978 - 20020,62Hradec Králové
2659Policejní ředitelství Hradec KrálovéHK - PŘ(1925) 1938 - 19451,55Hradec Králové
2660Zapletal FrantišekSP - ZAPLETAL1923 - 19360,12Hradec Králové
2661Pramen H, s. r. o. Hradec KrálovéHK - PRAMEN1994 - 19980,03Hradec Králové
2662Metrodis, a. s. Hradec KrálovéHK - METRODIS1997 - 20010,03Hradec Králové
2663Atlas leasing, s. r. o. Hradec KrálovéHK - ATLAS1993 - 19980,75Hradec Králové
2664Energic, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Energic1992 - 20050,01Hradec Králové
2665Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální StěžeryST - SOŠ(1989) 1991 - 20090,79Stěžery
2666Bytové družstvo Plachta Hradec KrálovéHK - BD Plachta1998 - 20050,05Hradec Králové
2667Biskupská konsistoř Hradec KrálovéHK - BK1664 - 1950403,48Hradec Králové1731, 1732, 1733, 1744, 1753, 1754, 1759, 1766, 1767, 1768, 1777, 1781
2668Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nový BydžovNB - SOŠ1991 - 20040,53Nový Bydžov
2669Bytové družstvo Puškinova 1214 Hradec KrálovéHK - BD Puškinova1998 - 20050,03Hradec Králové
2670Bytové družstvo Škroupova 708 Hradec KrálovéHK - BD Škroupova1999 - 20040,03Hradec Králové
2671TC - Agora, s. r. o. Hradec KrálovéHK - TC Agora1996 - 20040,03Hradec Králové
2672SEZ Dolný Kubín ČR, a. s. Hradec KrálovéHK - SEZ1993 - 20040,35Hradec Králové
2673Kapitula svatého Ducha Hradec KrálovéHK - Kapitula1665 - 19508,16Hradec Králové1736
2674Diecézní katolická charita Hradec KrálovéHK - DKCH(1922) 1923 - 19607,50Hradec Králové1737
2675Borromaeum Hradec KrálovéHK - BOR.1841 - 19496,23Hradec Králové1738
2676Biskupský archiv Hradec KrálovéHK - BA1659 - 193413,61Hradec Králové1739
2677Biskupský seminář Hradec KrálovéHK - BSř1706 - 1948 (1960)12,95Hradec Králové1740
2678Fišer KarelSp. - FIŠER1924 - 19950,25
2679Enzo, s. r. o. Hradec KrálovéHK - ENZO2001 - 20050,01Hradec Králové
2680Česká státní spořitelna - okresní pobočka Hradec KrálovéHK - ČSS1953 - 19917,40Hradec Králové
2681Dopravní podnik, a. s. Hradec KrálovéHK - DP1978 - 20042,59Hradec Králové
2682Rebel Petrol Plus, a. s. Chlumec nad CidlinouCH - REBEL1997 - 20000,02Chlumec nad Cidlinou
2683Bytové družstvo Haškova 701 Hradec KrálovéHK - BD Haškova1997 - 20050,12Hradec Králové
2684Montáž, stavebně výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - Montáž1990 - 20050,12Hradec Králové
2685SYMI, s. r. o. Hradec KrálovéHK - SYMI1997 - 20020,12Hradec Králové
2686ISRB, s. r. o. Hradec KrálovéHK - ISBR1991 - 20060,03Hradec Králové
2687Technistone Investment and Quality, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Technistone1999 - 20060,03Hradec Králové
2688Junák - svaz skautů a skautek, středisko Třebechovice pod OrebemT - Junák1911 - 20053,87Třebechovice pod Orebem1746
2689Heldova městská knihovna Třebechovice pod OrebemT - HMK1919 - 19970,76Třebechovice pod Orebem
2690Myslivecké sdružení Ouliště BukovinaBU-MS1959 - 19870,25Bukovina
2691Myslivecké sdružení Mír PouchovPO-MS1972 - 19820,12Pouchov
2692Bytové družstvo Švendova 7-9 Hradec KrálovéHK - BD Švendova1997 - 20040,12Hradec Králové
2693Domov penzion pro důchodce Hradec KrálovéHK-DPD1990 - 20040,64Hradec Králové
2694Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třebechovice pod OrebemT -SOŠ1948 - 20084,40Třebechovice pod Orebem1762
2695Městský úřad SmiřiceSM - MÚ1990 - 20051,95Smiřice
2696Pionýrská organizace Československo-mongolského přátelství Třebechovice pod OrebemT - PO1950 - 19890,11Třebechovice pod Orebem
2697Junák - okresní rada Hradec Králové, venkovHK - Junák1970 - 20040,11Hradec Králové
2698Prášil JiříSP - Prášil1957 - 20050,48
2699Atlanta, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Atlanta1992 - 20060,38Hradec Králové
2700Coop - stavebniny, s. r. o. Hradec KrálovéHK - COOP1997 - 20060,12Hradec Králové
2701Lékárna Arnika, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Arnika1993 - 20050,05Hradec Králové
2702Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, s. r. o. Hradec KrálovéHK-SOA1996 - 19970,12Hradec Králové
2703Družstvo Jungmannova 1394/1395 Hradec KrálovéHK - D-Jungmann.1998 - 20030,05Hradec Králové
2704Resinter, v. o. s. - obchodní středisko Hradec KrálovéHK - Resinter1990 - 19960,05Hradec Králové
2705Soukromá hotelová škola a střední odborné učiliště služeb, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - SHŠ1994 - 20000,44Třebechovice pod Orebem
2706Cotton Commerce, s. r. o. Hradec KrálovéHK-COTTON1992 - 20060,05Hradec Králové
2707Vyšší odborná škola biblická Evangelické akademie Hradec KrálovéHK - EA1991 - 20070,72Hradec Králové
2708LaMa - knihkupectví, v. o. s. Hradec KrálovéHK - LAMA1991 - 20070,12Hradec Králové
2709Piranha X, s. r. o. Hradec KrálovéHK PIRANHA2002 - 20070,05Hradec Králové
2710Družstvo vlastníků bytů Mandysova 1297-1300 Hradec KrálovéHK - BD Mandysova1997 - 20070,11Hradec Králové
2711Užitek, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Užitek2000 - 20050,11Hradec Králové
2712Mateřská škola Hradec Králové, Průmyslova ul.HK - MŠ Průmyslova1981 - 20060,18Hradec Králové
2713Finanční úřad Nový BydžovNB - FÚ1991 - 20053,30Nový Bydžov
2714Rodinná družstevní záložna Hradec KrálovéHK - RDZ1996 - 20050,12Hradec Králové
2715Druhopisy matrik okresu Hradec KrálovéHK-matriky1799 - 194941,97Hradec Králové a okres1757
2716Imso, s. r. o. Hradec KrálovéHK - IMSO1994 - 20080,16Hradec Králové
2717Mce Poland, s. r. o. Hradec KrálovéHK - POLAND1994 - 20070,05Hradec Králové
2718Damello, s. r. o. Hradec KrálovéHK - DAMELLO1995 - 20050,03Hradec Králové
2719Stama, s. r. o. Hradec KrálovéHK - STAMA2000 - 20060,05Hradec Králové
2720Steinwald, v. o. s. Třebechovice pod OrebemT - STEINWALD1992 - 20040,05Třebechovice pod Orebem
2721Rodinný archiv JežkůSP - JEŽEK1895 - 20051,06Hradec Králové
2722Nadace na podporu středoškolských studentů města Hradec KrálovéHK - Nadace1998 - 20070,05Hradec Králové
2723Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež ChotěliceCHO - ÚSP1959 - 19930,25Chotělice
2724Okresní ústav sociálních služeb Hradec KrálovéHK - OÚSS1976 - 19900,37Hradec Králové
2725Královéhradecká obchodní společnost, v. o. s. Hradec KrálovéHK - KOS1996 - 20070,03Hradec Králové
2726Pantel, s. r. o. Hradec KrálovéHK - PANTEL2005 - 20070,03Hradec Králové
2727Jiskra - tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - TJ Jiskra1948 - 19550,12Třebechovice pod Orebem
2728Sdružení přátel Junáka Třebechovice pod OrebemT - SPJ1945 - 19460,02Třebechovice pod Orebem
2729Schemex, a. s. Hradec KrálovéHK - SCHEMEX1994 - 19970,11Hradec Králové
2730Chiara, s. r. o. Hradec KrálovéHK - CHIARA1993 - 19970,08Hradec Králové
2731Bytové družstvo Jižní 790-798 Hradec KrálovéHK - BD-Jižní1999 - 20070,03Hradec Králové
2732Bytové družstvo Sezemická 529-530 Hradec KrálovéHK - BD-Sezemická1999 - 20070,03Hradec Králové
2733Mateřská škola Hradec Králové, Kampánova ul.HK - MŠ Kampánova1995 - 19970,05Hradec Králové
2734Středisko pracovního vyučování - galanterní Třebechovice pod OrebemT - SPV1991 - 19990,30Třebechovice pod Orebem
2735Středisko pracovního vyučování - švadleny Hradec KrálovéHK - SPV1981 - 19970,40Hradec Králové
2736Záložna Kampelička MěníkMĚ - K1934 - 19520,03Měník
2737Lidová záložna SmidarySMI - LZ1936 - 19490,07Smidary
2738Moravská banka, filiálka Nový BydžovNB - MB1940 - 19490,03Nový Bydžov
2739Moravská banka, filiálka Hradec KrálovéHK - MB1926 - 19520,20Hradec Králové
2740Rolnické družstvo MyštěvesMY - RD1908 - 19520,08Myštěves
2741B. C. Building Centrum , s. r. o. Hradec KrálovéHK - BC1996 - 20090,35Hradec Králové
2742Domov důchodců HumburkyHB - DD1994 - 20060,45Humburky
2743Nadační fond město Hradec Králové Dr. F. Ulrichovi Hradec KrálovéHK - Nadace F.Ulrich2000 - 20080,07Hradec Králové
2744Bytové družstvo Vachek Hradec KrálovéHK - BD Vachek1999 - 20080,05Hradec Králové
2745Matrix Corporation, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Matrix2006 - 20090,05Hradec Králové
2746Odborné učiliště Hradec KrálovéHK - OUč1981 - 20020,55Hradec Králové
2747Bohemian Estate, s. r. o. SkřivanySKŘ - BE2002 - 20080,01Skřivany
2748Kawa CZ, a. s. Hradec KrálovéHK - Kawa2003 - 20080,01Hradec Králové
2749Rotom, výrobní družstvo Hradec KrálovéHK - Rotom1990 - 20080,02Hradec Králové
2750P + D Industriebedarf, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Industr.2002 - 20090,01Hradec Králové
2751Milpo Tagrid, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Milpo2003 - 20070,01Hradec Králové
2752Těžba - skládka - služby, s. r. o. Vysoká nad LabemVY - těžba1995 - 20090,01Vysoká nad Labem
2753Apexis, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Apexis2006 - 20070,01Hradec Králové
2754Maat, veřejná obchodní společnost Hradec KrálovéHK - Maat1990 - 20080,01Hradec Králové
2755Nadační fond Pocta prof. Vladimíru Preclíkovi Hradec KrálovéHK - NF-Preclík1999 - 20090,01Hradec Králové
2756Bohemiastone, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Bohemiastone1996 - 19970,05Hradec Králové
2757Store CZ, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Store2003 - 20090,05Hradec Králové
2758Národní fronta - místní akční výbor MyštěvesMY - NF-MAV1947 - 19490,03Myštěves
2759Mateřská škola NechaniceNE - MŠ1975 - 19990,12Nechanice
2760CZ Pardubice, s. r. o. Hradec KrálovéHK - CZ Pardubice1997 - 20090,03Hradec Králové
2761Hynek - Hynek, interier, s. r. o. Hradec KrálovéHK - HYNEK1989 - 20090,05Hradec Králové
2762Družstvo E. Beneše 1544 Hradec KrálovéHK - Družstvo E.Beneše1999 - 20090,07Hradec Králové
2763AGM Bohemiaflex, s. r. o. Hradec KrálovéHK - AGM Bohemiaflex1991 - 20090,05Hradec Králové
2764La Marea, a. s. Hradec KrálovéHK - La Marea1996 - 20080,05Hradec Králové
2765Teplomont HK, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Teplomont1999 - 20090,01Hradec Králové
2766Pris, v. o. s. Hradec KrálovéHK - Pris1993 - 20090,01Hradec Králové
2767Grand Palace, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Grand Palace2006 - 20090,01Hradec Králové
2768Řeznictví Silvar, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Silvar1995 - 20090,01Hradec Králové
2769Rysyp, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Rysyp1991 - 20100,01Hradec Králové
2770Hradecká vinárna, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Hradecká vinárna2005 - 20090,01Hradec Králové
2771Motofan, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Motofan1993 - 20090,02Hradec Králové
2772Limex, v. o. s. Hradec KrálovéHK - Limex1991 - 20080,20Hradec Králové
2773Zemědělské stavební sdružení Hradec KrálovéHK - ZSD1971 - 19760,05Hradec Králové
2774Střední škola potravinářská SmiřiceSM - SŠP1990 - 20010,65Smiřice
2775Mateřská škola Beruška Chlumec nad Cidlinou, Pod LoretouCH - MŠ1960 - 20030,25Chlumec nad Cidlinou
2776Mateřská škola Sluníčko Nový Bydžov, U plovárnyNB - MŠ1978 - 20030,25Nový Bydžov
2777Bytové družstvo Selicharova 1293,1294 Hradec KrálovéHK - BD Selicharova1999 - 20080,12Hradec Králové
2778Strojní a traktorová stanice n. p. Hradec KrálovéHK - STS1949 - 19930,32Hradec Králové
2779Strojní a traktorová stanice Chlumec nad CidlinouCH - STS1952 - 19550,07Chlumec nad Cidlinou
2780Procházka Jaroslav, Prof. MUDr., CSc.SP - PROCHÁZKA, MUDr.(1895) 1919 - 2003 (2006)0,34Hradec Králové
2781J C K - Plus , s. r. o. Hradec KrálovéHK - JCK Plus2009 - 20100,03Hradec Králové
2782Obecní úřad BoharyněBO - OÚ1990 - 20030,66Boharyně
2783Rolnické družstvo BoharyněBO - RD1906 - 19520,06Boharyně
2784Invates, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - Invates1991 - 20100,46Třebechovice pod Orebem
2785Mateřská škola Kamarád Hradec Králové, Veverkova ul.HK - MŠ Kamarád1988 - 20060,24Hradec Králové
2786Všeobecná družstevní záložna Hradec KrálovéHK - VDZ1996 - 20070,12Hradec Králové
2787Labtest, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Labtest2002 - 20110,05Hradec Králové
2788Skad spedition, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Skad sped.2002 - 20100,05Hradec Králové
2789Ertrag, s. r. o. HlušiceHC - Ertrag20100,03Hlušice
2790Prokon CZ, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Prokon2006 - 20110,03Hradec Králové
2791Plavecká škola Zéva Hradec KrálovéHK - Zéva1998 - 19990,12Hradec Králové
2792Kinoklub PKO Hradec KrálovéHK - Kinoklub1956 - 19890,46Hradec Králové
2793Osada Kováků Běleč nad OrlicíBĚ - Osada Kováků1960 - 19920,05Běleč nad Orlicí
2794Fincom International, a. s. Hradec KrálovéHK - Fincom Int.1997 - 20040,36Hradec Králové
2795Domov mládeže Hradec Králové, Komenského ul.HK - DM1975 - 20000,12Hradec Králové
2796Fi - Trans, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Fi-Trans2004 - 20090,05Hradec Králové
2797Mateřská škola Nový Bydžov, Husova ul.NB - MŠ - Husova1928 - 19910,03Nový Bydžov
2798Družstvo AK Libra LibranticeLR - AK Libra1999 - 20100,11Librantice
2799Základní umělecká škola Hradec Králové, Na StřeziněHk - ZUŠ1984 - 20020,23Hradec Králové
2800Rejmánek LeopoldHK - Rejmánek(1940) 1951 - 19750,05Hradec Králové
2801Royals, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Royals1992 - 20110,25Hradec Králové
2802Smart - Batteries, z. s. Hradec KrálovéHK - Smart2002 - 20110,03Hradec Králové
2803Kuba export-import, s. r. o. Hradec KrálovéHK - Kuba1998 - 20110,24Hradec Králové
2804CK CS Hradec Tour, v. o. s. Hradec KrálovéHK Hradec Tour2005 - 20090,01Hradec Králové
2805Knaifl JosefSP - KNAIFL1882 - 19671,14Nechanice
2806KSČ - místní organizace NechaniceNE - KSČ1924 - 19360,03Nechanice
2807Československá živnostenská obchodní strana středostavovská - místní organizace NechaniceNE - ČŽOSS1936 - 19380,02Nechanice
2808Auking group, s.r.o. Hradec KrálovéHK - Auking2009 - 20120,03Hradec Králové
2809Bytové družstvo u kostela S. K. Neumanna 453 Hradec KrálovéHK - BD-S.K. Neumanna1992 - 20110,12Hradec Králové
2810Ineco, v. o. s. Hradec KrálovéHK - INECO1991 - 20100,12Hradec Králové
2811Bytové družstvo č. 16 Čelakovského 638 Hradec KrálovéHK-BD-Čelakovského1992 - 20120,48Hradec Králové
2812Quality Group, s. r. o. Hradec KrálovéHK - QG1995 - 20120,03Hradec Králové
2813Dap - Provmex, a. s. Hradec KrálovéHK - DAP1991 - 20110,58Hradec Králové
1Sbírka - rukopisy1419 - 19571,88Nový Bydžov
2Sbírka - fotografie1860 - 19861,65Nový Bydžov
3Sbírka - pohlednice1898 - 19860,30Nový Bydžov
4Sbírka - plakáty1891 - 19340,30Nový Bydžov
5Sbírka - merendy(1841) 1850 - 19570,50Nový Bydžov
6Sbírka - typáře, pečetidla, razítka1581 - 19500,50Nový Bydžov
7Sbírka - mapy a plány1630 - 19501,05Nový Bydžov
8Pečinka František1890 - 19170,25Nový Bydžov
9Mádl Arnošt, JUDr.1881 - 19280,20Nový Bydžov
10Mádl Karel B.1868 - 19320,40Nový Bydžov
1Sbírka - tisky a fotografie1559 - 19961,22Třebechovice pod Orebem
2Sbírka - betlémyBE1855 - 19960,30Třebechovice pod Orebem

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/archivnifondy/