Return to Předarchivní péče

Soukromoprávní původci a likvidátoři

Žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího soukromoprávního původce – vzor ke stažení upozornění – týká se pouze původců, kteří vešli do likvidace před 1.1.2014 Zákon 499/2004 Sb. – příloha č. 1 – Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností (archiválie)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/predarchivni-pece/soukromopravni-puvodci/