Publikační činnost

Královéhradecko – historický sborník pro poučenou veřejnost
 
Vydané publikace
Dějiny Hradce Králové do roku 1850
Jaro, invaze a normalizace na Královéhradecku
Válka 1866 na Královéhradecku
Nechanická aféra 1947
Radnice v Hradci Králové
 
Dějiny Hradce Králové do roku 1850 I., II.
Jaromír Mikulka Doposud nepřekonané zpracování dějin města od nejstarších dob do roku 1850 z pera renomovaného historika a slavisty PhDr. Jaromíra Mikulky, CSc. (*25.9.1923, + 6.1.2009).  Čtyřsvazkové dílo vycházelo péčí Nadace Historica při státním okresním archivu v letech 1994-1997. Dějiny HK 1/1

Jaromír Mikulka

Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl I./1

Od nejstarších dob do r. 1526

Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1996-1997

1. vydání, náklad 2 200, strany 1-180

ISBN 80-900048-9-X

Dějiny HK I/2

Jaromír Mikulka

Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl I./2

Léta 1526-1620

Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1996-1997

1. vydání, náklad 2 200, strany 181-420, + přílohy

ISBN 80-900048-9-X

Jaromír Mikulka

Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl II./1

Léta 1620-1740

Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1994-1995

1. vydání, náklad 2 200, strany 1-176, + přílohy

ISBN 80-900048-9-X

Jaromír Mikulka

Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl II./2

Léta 1740-1850

Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1994-1995

1. vydání, náklad 2200, strany 177-352, + přílohy

ISBN 80-900048-9-X


Jaro, invaze a normalizace na královéhradecku

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

Jaro, invaze a normalizace na královéhradecku

Sborník dokumentů z let 1968 – 1970

Vydalo nakladatelství Kruh pro Okresní archiv v Hradci Králové, 1990

1. vydání, náklad 3000, 108 stran, 16 s. příloh

ISBN 80-7031-588-1


Válka 1866 na Královéhradecku pohledem současníků
Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu Jaroslav Šůla, Stanislava Svatoňová, Petr Zimmermann

Jaroslav Šůla, Stanislava Svatoňová, Petr Zimmermann

Válka 1866 na Královéhradecku pohledem současníků

Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu

Vydal Státní okresní archiv v Hradci Králové, 1991

1. vydání, náklad 3000, 152 s.


Nechanická aféra 1947
Zdeněk Jirásek

Zdeněk Jirásek

Nechanická aféra 1947

Sborník dokumentů z let 1968 – 1970

Vydal Státní okresní archiv v Hradci Králové, 1992

1. vydání, náklad 2000, 164 stran


Radnice v Hradci králové
Její reprezentanti a jejich činnost v letech 1850-1998 Petr Zimmermann a kol.

Petr Zimmermann a kol.

Radnice v Hradci králové

Její reprezentanti a jejich činnost v letech 1850-1998

Vydala nadace HISTORICA v Hradci Králové, 1998

1. vydání, 120 s.

ISBN 80-901805-9-0

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/publikacnicinnost/