Badatelna

Úvodem

Posláním badatelny je zpřístupňování archiválií veřejnosti. Základní podmínky zpřístupňování archiválií jsou upraveny zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a badatelským řádem. Nahlížení do archiválií je zdarma, další reprografické a rešeršní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku služeb a úkonů.  

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/jicin/badatelna/

Badatelský řád

BADATELSKÝ ŘÁD   Badatelský řád Státního okresního archivu Jičín vydaný na základě § 34 odst. 2 a § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů:   Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Nahlížet do archiválií lze jen po …