Historie archivu

K vytvoření městského archivu jako odborného zařízení, které všestranně pečuje o archiválie, došlo v Jičíně roku 1939. Tehdy byl na doporučení profesora Václava Vojtíška jmenován archivářem a kronikářem PhC. Jaroslav Sommerschuh. Když byl pro odbojovou činnost zatčen v listopadu 1940 a následně vězněn, ujala se archivu jeho manželka Jana Sommerschuhová. V roce 1945 manželé Sommerschuhovi, kteří se přejmenovali na Somešovi, odešli do Prahy a místo archiváře zůstalo neobsazeno. Archiválie byly deponovány na dvou místech, jednak v městské registratuře na radnici, jednak v prostorách muzejního spolku. Teprve v roce 1952 byly soustředěny do zámku, kde o ně svědomitě pečoval správce muzea Oldřich Turčín za pomoci Karla Kazbundy a Václava Buchara. Okresní archiv vznikl k 1. lednu 1956 proměnou městského archivu. Do jeho čela byl postaven Oldřich Turčín, jehož po půl roce vystřídal učitel Václav Sál. Nicméně po několika měsících se stal archivářem Antonín Kastl (1956-1960). Pod dohled okresního archivu náležely místní archivy v Kopidlně, Libáni, Rožďalovicích a Železnici. Tehdejší okresní archiv v Hořicích mě 4 (Cerekvice nad Bystřicí, Miletín, Mlázovice, Ostroměř) a okresní archiv v Nové Pace 2 pobočky (Lázně Bělohrad, Pecka). Po územní reorganizaci (1960) vznikl nový okresní archiv sloučením okresních archivů v Jičíně, Hořicích, Nové Pace a městského archivu v Sobotce, jenž do té doby patřil k okresu Mnichovo Hradiště. Současně byly Rožďalovice připojeny k nymburskému okresu. Vedoucím jičínského archivu se stal Josef Trejbal (1960-1963), kterého vystřídal Karol Bílek, prom. hist. (1964-1970). Po nich stáli v čele této instituce Antonín Husák (1971-1981), Bohuslav Šmatolán (1982-1988), Jiří Šedivý (1988-1991) a PhDr. Jindřich Francek (1991-2008). Od roku 2008 je ředitelem okresního archivu Mgr. Karel Chutný. Jičínský archiv zápasil od svých počátků s nedostatkem prostoru a s jeho nevhodnými fyzickými podmínkami. Do roku 1964 byl umístěn v zadním traktu jičínského zámku v místnostech po zemědělsko-lesnickém archivu, který byl po začlenění do státního archivu přestěhován do Zámrsku. Poté byl přemístěn do zrušené školy ve Hřmeníně a od podzimních měsíců 1966 sídlil v zámku Jeřice na okraji okresu, kam byly soustředěny i archiválie z postupně rušených poboček. Poněvadž tento objekt převzala restitucí dědička původního majitele, usiloval okresní úřad o získání jiné budovy. Zkušenosti z minulých let zřetelně ukázaly, že optimálním řešením může být pouze přemístění do okresního města. V polovině devadesátých let okresní úřad zakoupil pro archiv část nedostavěného vojenského objektu v Raisově ulici. V září 1995 zahájila její účelovou rekonstrukci firma DOMEC Pardubice podle projektu ing. Jaroslava Pechmana (CODE, spol. s r. o. Pardubice) a ukončila ji v červnu 1996. V letních měsících (17. 6. – 13. 8.) završil okresní archiv své putování jičínským regionem. Od svých počátků byl tento archiv odborným zařízením okresního národního výboru a posléze okresního úřadu. V rámci reformy veřejné správy se stal v srpnu 2002 součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/jicin/historiearchivu/