Knihovna

Knihovna Státního okresního archivu Jičín je ve smyslu § 13 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. specializovanou knihovnou se zaměřením na obor archivnictví, pomocné vědy historické a historie. Zvláštní péči věnuje shromažďování periodických a neperiodických titulů dokládajících kulturní, historické a další činnosti v regionu. Knihovní fond čítá přes 23 000 svazků, k jeho zpracování je využíván knihovní systém CLAVIUS.

Knihovna poskytuje pouze prezenční výpůjčky do badatelny archivu, jejíž provozní doba je: pondělí, středa 8.00–17.00 hodin.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/jicin/knihovna/