Kontakty


Oblastní útvary
Ředitelství Státního oblastního archivu v Zámrsku
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice
Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové
Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk (badatelna)
Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk

Státní okresní archivy
Státní okresní archiv Hradec Králové
Státní okresní archiv Chrudim
Státní okresní archiv Jičín
Státní okresní archiv Náchod
Státní okresní archiv Pardubice
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Státní okresní archiv Trutnov
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
Ředitelství Státního oblastního archivu v Zámrsku


Adresa pracoviště v Pardubicích: Karla IV. 42, P. O. Box C34, 530 01 Pardubice
Telefon: 466 799 011 (pracoviště Pardubice)
Fax: 466 799 012 (pracoviště Pardubice)
Email: podatelna.soa@ahapa.cz
  Poznámka: Badatelské dotazy, žádosti o zpřístupnění nebo reprodukování archiválií uložených v Zámrsku nezasílejte prosím na adresu podatelna.soa@ahapa.cz, ale na adresu Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk, tj. podatelna.ooa@ahapa.cz.

ID datové schránky SOA v Zámrsku: 6msaiwp
  Poznámka: Některé organizační útvary mají své samostatné datové schránky (ID schránek viz níže). Zásilky určené přímo organizačním útvarům směřujte prosím do jejich datových schránek, nikoli do schránky oblastního archivu.

IČ (oblastního archivu): 70979201
ředitel – Mgr. Ivo Šulc, OEČ 707 301
telefon: 466 799 010 (pracoviště Pardubice), mobilní telefon 731 417 122
e-mail: reditel.soa@ahapa.cz

Strukturovaný profesní životopis ředitele SOA podle usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2015 č. 1057 a čj. MV-20873-33/OMB-2016
  Poznámka: Žádosti o zpřístupnění nebo reprodukování archiválií uložených v Zámrsku nezasílejte prosím na adresu reditel.soa@ahapa.cz, ale obracejte se na oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví (viz oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk).

zástupce ředitele – Mgr. Radek Pokorný, OEČ 707 314
telefon: 495 402 628, mobilní telefon 605 226 085
e-mail: vedouci.hk@ahapa.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Email: poverenec@ahapa.cz
Poštovní adresa:
Pověřenec GDPR SOA v Zámrsku
Karla IV. 42, P. O. Box C34
530 01 Pardubice

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-14:00
Úterý 08:00-14:00
Středa 08:00-14:00
Čtvrtek 08:00-14:00
Pátek 08:00-14:00
Fakturační údaje
Kudy k nám (Zámrsk)
Kudy k nám (Pardubice)
(návrat zpět na obsah)


Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice


Adresa: Karla IV. 42, P. O. Box C34, 530 01 Pardubice
Telefon: 466 799 011
Fax: 466 799 012
Email: podatelna.epo@ahapa.cz
ID datové schránky: 7ncf6pj

ID datové schránky pro zasílání faktur: 6msaiwp
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Ing. Jiří Bureš, OEČ 694 155 telefon: 466 799 013
e-mail: vedouci.epo@ahapa.cz
Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-14:00
Úterý 08:00-14:00
Středa 08:00-14:00
Čtvrtek 08:00-14:00
Pátek 08:00-14:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)


Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové


Adresa hlavního pracoviště: Škroupova 695, 500 02 Hradec Králové
Adresa pracoviště v Zámrsku: Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
Adresa pracoviště v Pardubicích: Bělobranské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Adresa pracoviště v Hradci Králové: Kovová 1096, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Telefon:
495 402 615 – 617 (Škroupova)
495 000 200 (Kovová)
Email: podatelna.oam@ahapa.cz
ID datové schránky: qxjf6a2
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D., OEČ 675 479, pracoviště Hradec Králové
telefon: 495 402 615
e-mail: vedouci.oam@ahapa.cz
Úřední hodiny na hlavním pracovišti:
Pondělí 08:00-16:30
Úterý ———-
Středa 08:00-16:30
Čtvrtek ———-
Pátek ———-
Fakturační údaje
Kudy k nám (Hradec Králové, Škroupova) Kudy k nám (Zámrsk) Kudy k nám (Pardubice) Kudy k nám (Hradec Králové, Kovová)
(návrat zpět na obsah)


Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk (badatelna)


Adresa pracoviště: Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
Telefon:
465 503 101 (sekretariát – spojovatelka)
465 503 122 (badatelna)
465 503 121 (knihovna)
465 503 136 (evidence Národního archivního dědictví)
465 503 137 (restaurátorská dílna)
465 503 133 (informatik pracoviště)
465 503 105 (ostraha – stálá služba)
Email: podatelna.ooa@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Michal Štorek, OEČ 609 818
telefon: 465 503 133
e-mail: vedouci.ooa@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk


Adresa pracoviště: Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
Telefon:
465 503 101 (sekretariát – spojovatelka)

Email: podatelna.osa@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Jiří Kuba, OEČ 675 469
telefon: 465 503 103
e-mail: vedouci.osa@ahapa.cz
Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-13:00
Pátek 08:00-13:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Hradec Králové


Adresa pracoviště: Škroupova 695, 500 02 Hradec Králové 2
Telefon:
495 402 611 (pracoviště Škroupova)
495 402 623 (badatelna)
495 447 042 (depozitář Třesovice)
Email: podatelna.hk@ahapa.cz
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Státním okresním archivem Hradec Králové
ID datové schránky: sk4f6wv
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení, zástupce ředitele SOA v Zámrsku – Mgr. Radek Pokorný, OEČ 707 314
telefon: 495 402 628, mobilní telefon 605 226 085
e-mail: vedouci.hk@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 07:30-17:00
Úterý 07:00-14:00
Středa 07:30-17:00
Čtvrtek 07:00-14:00
Pátek 07:00-14:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Chrudim


Adresa pracoviště: Filištínská 37, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 660 411
Fax: 469 660 409
Email: podatelna.cr@ahapa.cz
ID datové schránky: 47bf6rg
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Petr Boček, OEČ 611 305
telefon: 469 660 410
e-mail: vedouci.cr@ahapa.cz
Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Jičín


Adresa pracoviště: Raisova 533, 506 01 Jičín
Telefon:
491 401 051 (sekretariát)
491 401 056 (badatelna)
Fax: 491 401 058
Email: podatelna.ji@ahapa.cz
ID datové schránky: bhjf6u7
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Karel Chutný, OEČ 707 336
telefon: 491 401 050
e-mail: vedouci.ji@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-13:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-13:00
Pátek 08:00-13:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Náchod


Adresa pracoviště: Dobenínská 96, 547 01 Náchod
Telefon: 491 428 294
Fax: 491 422 766
Email: podatelna.na@ahapa.cz
ID datové schránky: wu3f6pq
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – PhDr. Jaroslav Čáp, OEČ 707 342
telefon: 491 428 294
e-mail: vedouci.na@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-15:00
Úterý 08:00-14:00
Středa 08:00-15:00
Čtvrtek 08:00-14:00
Pátek 08:00-12:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Pardubice


Adresa pracoviště: Bělobranské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 009 611
Fax: 466 009 610
Email: podatelna.pu@ahapa.cz
ID datové schránky: jkrf6rs
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Ladislav Hloušek, OEČ 707 399
telefon: 466 009 601
e-mail: vedouci.pu@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 09:00-18:00
Úterý ———-
Středa 09:00-18:00
Čtvrtek ———-
Pátek 09:00-15:00

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-16:00
Úterý 08:00-13:00
Středa 08:00-16:00
Čtvrtek 08:00-13:00
Pátek 08:00-13:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou


Adresa pracoviště: Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494 535 595
Fax: 494 535 595
Email: podatelna.rk@ahapa.cz
ID datové schránky: iz3f5ve
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Lucie Morávková, OEČ 707 369
telefon: 494 535 595
e-mail: vedouci.rk@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-15:00
Pátek 08:00-14:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli


Adresa pracoviště: Jiráskovo nám. 270, 570 01 Litomyšl
Telefon: 461 614 810 (spojovatelka)
Fax: 461 612 939
Email: podatelna.sy@ahapa.cz
ID datové schránky: f6af6a6
IČ (oblastního archivu): 70979201
Zaměstnanci oddělení: vedoucí oddělení – Mgr. Oldřich Pakosta, OEČ 707 304
telefon: 461 614 810
e-mail: vedouci.sy@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 07:15-17:00
Úterý ———-
Středa 07:15-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek 07:15-14:00

Úřední hodiny:
Pondělí 07:15-17:00
Úterý 07:15-15:00
Středa 07:15-17:00
Čtvrtek 07:15-15:00
Pátek 07:15-14:00
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Trutnov


Adresa pracoviště: Komenského 128, 541 01 Trutnov 1
Telefon: 499 829 411
Fax: 499 829 410
Email: podatelna.tu@ahapa.cz
ID datové schránky: 2qaf6td
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Roman Reil, OEČ 707 305
telefon: 499 829 422
e-mail: vedouci.tu@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-17:00 (výdej archiválií 08:00-11:00 12:30-16:30)
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00 (výdej archiválií 08:00-11:00 12:30-16:30)
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí


Adresa pracoviště: Pivovarská 137/II, 562 03 Ústí nad Orlicí
Telefon:
465 519 870 (archiv)
465 519 871 (sekretariát)
465 519 875 (badatelna)
Mobilní telefon:
605 226 079
Email: podatelna.uo@ahapa.cz
ID datové schránky: ud2f6rn
IČ (oblastního archivu): 70979201
vedoucí oddělení – Mgr. Radim Dušek, OEČ 707 306
telefon: 465 519 874
e-mail: vedouci.uo@ahapa.cz
Úřední hodiny badatelny:
Pondělí 08:00-16:30
Úterý ———-
Středa 08:00-16:30
Čtvrtek ———-
Pátek ———-

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00-17:00
Úterý ———-
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek ———-
Pátek ———-
Fakturační údaje
Kudy k nám
(návrat zpět na obsah)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/kontakty3/