Aktuality

 • Provoz archivu v době opatření proti onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Podrobné informace najdete zde.

 • 4. 9. 2020 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 21. 10. 2020 bude Státní okresní archiv Náchod pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  23. 06. 2020 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 3.8.2020 a 5.8.2020 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu čerpání dovolených pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  23. 06. 2020 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 15.7.2020 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu stavebních úprav objektu pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  22.11.2019 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  24.10.2019 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve středu dne 6.11.2019 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu ohlášeného výpadku elektřiny pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  17.06.2019 V pátek 7. června 2019 v rámci Mezinárodního dne archivů proběhla akce s názvem „Školy za císaře pána a první republiky aneb Ze školních archiválií náchodského okresu“. Mezinárodní den archivů
  30.05.2019 Státní okresní archiv Náchod vás zve na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 7. června 2019 v rámci Mezinárodního dne archivů. Letošní akce je koncipována pod názvem: Školy za císaře pána a první republiky aneb Ze školních archiválií náchodského okresu. Připomeneme si – alespoň stručným výběrem – obsáhlou a rozmanitou činnost triviálních, obecních, měšťanských, středních a odborných škol náchodského okresu za časové období od konce 18. století až do školního roku 1938/1939. Náš archiv bude tradičně prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny ve svém sídle, Náchod, Dobenínská ulice čp. 96, v době od 9.00 do 17.00 hod. Těšíme se na Vaši početnou návštěvu. Za kolektiv pracovníků Státního okresního archivu Náchod v úctě PhDr. Jaroslav Čáp. Mezinárodní den archivů
  01.04.2019 Oznamujeme, že v pondělí dne 8.4.2019 budou prováděny technické práce na telefonní lince 491428294 a dojde tedy k výpadku služby. Do SOkA Náchod nebude možné se dovolat. Děkujeme za pochopení.
  SDN 16 06.03.2019 Dovolujeme si upozornit na nově vydanou publikaci Státního okresního archivu Náchod Stopami dějin Náchodska 16. Publikaci je možné zakoupit v archivu, její cena je 100 Kč. Po domluvě je možné publikaci zaslat i poštou, v tom případě bude cena navýšena o poštovné. Více o publikaci se dozvíte pod záložkou Publikace archivu.
  06.12.2018 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 19.12. – 31.12.2018 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  21.05.2018 Upozornění pro badatele Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR. Tomuto nařízení podléhá i česká legislativa, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a i oborový zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Konkrétní postup stanoví interní pokyn Státního oblastního archivu v Zámrsku. Z výše uvedeného důvodu byly dosud umístěné digitalizáty obecních a městských kronik, které obsahovaly historické události pokrývající období mladší 105 let, staženy z těchto webových stránek. Pro opětovné zveřejnění digitalizátů je nutná jejich úprava v podobě anonymizace osobních údajů, tj. dohledání výskytu osobních údajů žijících osob a jejich znečitelnění. Tato úprava digitalizátů je ale časově velmi náročná, protože se týká několika desítek tisíc stran. Podle časových možností archivu budou digitalizáty postupně upraveny a znovu zveřejněny. Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici svým původcům, tj. úředně pověřeným zástupcům měst a obcí (např. kronikářům), které tyto kroniky v minulosti vedly. Předložení těchto kronik v badatelně v badatelských dnech je rovněž omezeno z výše uvedených důvodů. Je nutné počítat s delší dobou při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Náhradou je možné využít služby placené jednoduché rešerše. Děkujeme za pochopení. Za Státní okresní archiv Náchod: PhDr. Jaroslav Čáp, vedoucí archivu.
  15.05.2018 V pátek 8. června 2018, kdy se připomíná Mezinárodní den archivů, jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu v Náchodě. Letošní akce se bude konat pod názvem: Rok 1918 a další osmičková výročí v okrese Náchod Těšíme se na vaši návštěvu. Mezinárodní den archivů
  13.04.2018 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 7.5.2018 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  01.12.2017 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 27.12. – 29.12.2017 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  16. 11. 2017 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:
  • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
  • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky budou zrušeny,
  • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.
  Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci. Předem děkujeme za pochopení
  19.09.2017 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v pátek dne 29.09.2017 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  23.06.2017 Dne 9. 6. 2017 tradičně pořádal Státní okresní archiv Náchod Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivu. Letošní akce byla tematicky zaměřena k 30. výročí od stěhování archivu do jeho novostavby na Brance, dnešního sídla archivu Náchod, Dobenínská 96. Za tím účelem byly návštěvníkům (a též některým pamětníkům) prezentovány dokumenty připomínající vznik okresního archivu jako instituce, stavbu čp. 96 a činnost archivu z nedávné doby. Atraktivním doplňkem se jistě stala výstavka zajímavých archiválií z fondů a sbírek archivu. Jen zcela výjimečně a bezpečnostního opatření byla vystavena nejstarší archiválie okresu Náchod, jímž je pergamenová listina českého mladšího krále Přemysla Otakara II. z 6. 9. 1253, kterou známý panovník povolil benediktínům přemístit své sídlo z Provodova do Police n. Met. Pro obě lokality to jsou nejstarší písemné zmínky, dochované v originále. Dále tu byly vystaveny mj. nejstarší městské knihy pro Broumov (1407), Náchod (1442) a Nové Město n. Met. (1505), smolná kniha městečka Stárkova (1573), listiny známé rakouské panovnice – císařovny Marie Terezie, které připomínaly její letošní jubileum – 300 let od narození, dále typáře města Jaroměře a poslední velmi zajímavý přírůstek – dosud nejstarší typář městečka České Skalice (pocházející z r. 1603 a do našeho archivu delimitován v květnu letošního roku ze sbírek SOkA Kutná Hora). Zvědaví návštěvníci si též mohli projít určenou trasu v depozitářích archivu, aby poznali, jaké překážky musí archiváři překonávat při donášce archivního materiálu do badatelny. Celodenní akci navštívilo celkem 51 zapsaných návštěvníků. Foto zde.
  26.05.2017 V pátek 9. června 2017, kdy se připomíná Mezinárodní den archivů, jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě, Dobenínské ulici čp. 96. Letošní akce se bude konat pod názvem: Poznáváme archiv u příležitosti 30. výročí od stěhování archivu do nové archivní budovy. Za tím účelem bude náš archiv prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek a zároveň nabídne mimořádné prohlídky svých prostor včetně depozitářů, které se budou konat vždy každou hodinu – od 9.00 až do 16.00 hod. V případě zájmu větších skupin (nad 10 osob) se nahlaste předem do středy 7. 6. 2017. Těšíme se na vaši návštěvu. Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp Mezinárodní den archivů
  29.11.2016 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 27.12.-30.12.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  27.10.2016 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v úterý 15.11.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  08.06.2016 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v pondělí 13.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  23.05.2016 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 1.6.2016 a 8.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu ohlášeného výpadku elektřiny pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  23.05.2016 Náchodský okresní archiv představí zajímavé dokumenty z období prusko-rakouské války 1866 na Náchodsku a k výročí Karla IV.: Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek. U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil regionální téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní rok sedmistého výročí narození Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina z r. 1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku. Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8 – 17 hodin v badatelně archivu. Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp Mezinárodní den archivů
  06.04.2016 Vážení badatelé, technické úpravy úložiště digitalizačních dat jsou ukončeny a E-badatelna je plně funkční.
  30.03.2016 Upozorňujeme badatele, že od čtvrtka 31.3.2016 začnou probíhat technické úpravy úložiště digitalizačních dat. Tyto úpravy budou způsobovat výpadky a s tím spojenou nedostupnost digitalizátů SOkA Náchod v E-badatelně. O ukončení prací na úložišti digitalizačních dat budeme informovat zde, v aktualitách našich webových stránek.
  30.11.2015 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 23.12.2015 – 31.12.2015 bude Státní okresní archiv Náchod pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  21.10.2015 V úterý dne 27.10.2015 proběhne výluka telefonní sítě firmy O2. V důsledku této výluky nepůjde ve Státním okresním archivu Náchod v době 7:30 – 15:00 hodin pevná linka ani fax.
  SDN 14 15.06.2015 Dovolujeme si upozornit na nově vydanou publikaci Státního okresního archivu Náchod Stopami dějin Náchodska 15. Publikaci je možné zakoupit v archivu, její cena je 72 Kč. Po domluvě je možné publikaci zaslat i poštou, v tom případě bude cena navýšena o poštovné. Více o publikaci se dozvíte pod záložkou Publikace archivu.

  12.06.2015

  Doporučujeme k přečtení článek o MDA 2015 na stránkách Deník.cz „Dokumenty o konci 2. světové války lákaly do archivu řadu lidí“.


  21.05.2015

  Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 8.6.2015 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů otevřen pouze v době 8:00 – 14:00 hodin a dne 10.6.2015 pouze v době 14:00 – 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.


  30.04.2015

  Srdečně vás zveme na akci pořádanou SOkA Náchod: Mezinárodní den archivů


  04.02.2015

  Upozorňujeme badatele, že všechny sčítací operáty uložené v našem archivu, budou v digitalizované podobě zpřístupněny během následujících měsíců. Vzhledem k technickým problémům s dodávkou digitalizátů je nelze publikovat. Po jejich obdržení bude ještě nutné provést některé úpravy. O zveřejnění budeme informovat na našich webových stránkách. Seznam sčítacích operátů, které jsou v našem archivu k dispozici: 1880 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod 1890 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod 1900 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod 1910 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod, město Jaroměř 1921 – soudní okresy Broumov, Police n. Met., Teplice n. Met., soudní okresy Česká Skalice, Náchod, soudní okresy Nové Město n. Met., Opočno

  Pro lepší orientaci přidáváme soupisy: Soupis z let 1880-1910 Soupis z roku 1921
  12.01.2015 Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšené „Upozornění pro žadatele o informace“.
  11.12.2014 Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 31.12.2014 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  29.10.2014 Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšený „Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“.

  Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/