Knihovna

Knihovna Státního okresního archivu Náchod

 

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/nachod/knihovna/

Knihovní řád knihovny

Knihovní řád knihovny Státního okresního archivu Náchod vydaný na základě služebního předpisu č. 4 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 17. května 2017, kterým se upravuje správa knihoven v podmínkách Státního oblastního archivu v Zámrsku (SSP/4/2017, čj. SOAZ-ZA/2017-643-5) Čl. 1 Statut knihovny Knihovna je v souladu s § 49 odst. 2 písm. f) …