Badatelna

Upozornění pro badatelskou veřejnost
 • Badatelna pro přestěhované podnikové fondy ze SOA Zámrsk do Hradce Králové je otevřena každý pátek od 7:30 do 13:30. Předkládání je archiválií je zajištěno na badatelně SOkA Hradec Králové.
 • Poznámka: Badatelské dotazy a žádosti týkající se matrik  nezasílejte prosím na níže zmíněné adresy, ale na adresu Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk, tj. podatelna.ooa@ahapa.cz.
 • Ke konci roku 2017 byla přestěhována podstatná většina podnikových fondů do nového depozitáře v Hradci Králové. V této souvislosti jsou od 2. ledna 2018 částečně zpřístupněny podnikové fondy za níže uvedených podmínek.
 1. Vždy je potřeba si telefonicky (495 402 617, 465 503 120) nebo e-mailem (josef.kindl@ahapa.cz, alexandr.borovec@ahapa.cz) ověřit, kde se požadovaný fond aktuálně nachází a zda je možné jej zpřístupnit.
 2. Pokud bude ještě uložen v Zámrsku, je možné se obrátit přímo na badatelnu v Zámrsku (Viz Badatelna.) (tel.: 465 503 135), která zprostředkuje jeho předložení.
 1. Pokud fond bude již přestěhován do Hradce Králové, je možné kontaktovat pracovníka Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové (tel.: 495 402 617) a domluvit se na návštěvě badatelny.
 2. Pro studium podnikových fondů v Hradci Králové bude dočasně vyhrazen každý pracovní pátek v době od 7:30 do 13:30 hodin, po domluvě i v dalších badatelských dnech.
 3. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit předkládání podnikových fondů uložených v Zámrsku v badatelně v Hradci Králové a naopak, je nutné si vždy místo uložení ověřit.
 4. Pro zpřístupňování fondů platí standardní předpisy, zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a badatelský řád příslušné badatelny.
 5. Sporné případy je potřeba řešit s vedoucí Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů (podatelna.oam@ahapa.cz, tel.: 495 402 615, 731 607 347).
 6. Kompletní přestěhování podnikových fondů se předpokládá na jaře roku 2018.
V Hradci Králové, 15. prosince 2017 Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Vedoucí oddělení