Knihovna

Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové nedisponuje vlastní odbornou knihovnou.

K dispozici je ON-LINE KATALOG knihovny SOA v Zámrsku.

Ke knihovnám ostatních oddělení viz odkazy Knihovna na jejich stránkách.

Aktualizace 2016-10-05