Return to Předarchivní péče

Nejčastější dotazy

1. Kdo musí předkládat skartační návrhy?

Kdo musí předkládat skartační návrhy

Vzor skartačního návrhu


2. Lze provést elektronické skartační řízení? Ano. Dle platné legislativy mají původci, kteří vedou spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (dále „eSSL“), povinnost sestavovat přílohu skartačního návrhu z evidence dokumentů a spisů vedené v eSSL. Tento seznam je tvořen datovými soubory podle přílohy 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Povinnost se vztahuje na elektronické i analogové dokumenty a spisy EVIDOVANÉ v eSSL. Podklady pro skartační návrh a převzetí SIP archivem jsou realizovány prostřednictvím národního archivního portálu. O jeho použití bude každý původce poučen pracovníky pečujícího archivu. Podrobněji viz pokyny k provádění elektronického skartačního řízení. Národní archivní portál Příručka pro původce k použití Národního archivního portálu.(PDF, 12,2 MB) Validace SIP (aplikace pro kontrolu datové struktury XML výstupů z elektronických systémů spisové služby podle příloh 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby na stránkách NDA)
Validace PDF/A (stránky NDA) 
 

3. Co je potřeba pro získání potvrzení o zabezpečení dokumentů zanikajícího původce pro účely výmazu z obchodního rejstříku?

Vzhledem ke změně obchodního a občanského zákoníku by již soudy po likvidátorech, konkursních a insolvenčních správcích neměly vyžadovat potvrzení územně příslušného státního archivu o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce v případě, že vstoupil do likvidace po 1. 1. 2014.

Pokud je původce v likvidaci od dřívějšího data, platí původní postupy a lze použít níže uvedené formuláře.

Vzor žádosti v případě dochovaných dokumentů – likvidace

Vzor žádost v případě dochovaných dokumentů – insolvence

Vzor žádosti v případě nedochovaných dokumentů

Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.


4. Kde hledat doklady o zaměstnání?

Zaměstnanecké doklady


5. Kam uložit dokumenty, kterým dosud neprošly skartační lhůty?

Přehled komerčních spisoven


6. Musí mít firma vydaný a schválený spisový řád?

Spisové a skartační řády


 
Aktualizace 2017-05-30