Aktuality

  • Výrazné omezení provozu archivu! Podle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ze dne 15. 3. 2020 k opatřením v souvislosti s organizací výkonu státní služby a práce ve vztahu k riziku šíření onemocnění COVID 19 a zajištění akceschopnosti útvarů sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy a podřízených organizací bude provoz archivu výrazně omezen:
  • 1. Badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk jsou uzavřeny na neurčito a také jiná přítomnost veřejnosti na pracovištích archivu musí být minimalizována.
  • 2. Zrušena jsou veškerá jednání a služební cesty, které lze odložit.
  • 3. Bude výrazně omezen počet zaměstnanců na pracovištích, takže bude zajištěn jen základní provoz budov a nejnutnější administrativa.
  • 4. Podání učiněná klasickou poštou nebo elektronicky budou přijímána, nelze však zaručit jejich vyřízení v obvyklých lhůtách. Nejaktuálnější informace naleznete na této stránce. Děkujeme za pochopení.
2. 12. 2019 byla výstava „Oheň ve Městě“ ukončena.   STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE VE SPOLUPRÁCI S HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM PARDUBICKÉHO KRAJE POŘÁDÁ VÝSTAVU OHEŇ VE MĚSTĚ     9. 12. 2018 byla výstava „Orličky dolů“ ukončena.    
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 byla v rámci celého archivu sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem nese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). 
      4. 12. 2016 byla výstava „Jak se v Pardubicích vyučovalo“ ukončena. pozvanka_2016   FOTO Z VERNISÁŽE DSC_3494 DSC_3498 DSC_3500 DSC_3512 DSC_3513 DSC_3517 DSC_3527 DSC_3532     I Masaryk poznal, zač je v Pardubicích perník aneb z historie návštěv prezidentů.

S různými dary odjížděli v minulosti z našeho kraje českoslovenští a čeští prezidenti. Například Tomáš Garrigue Masaryk dostal klasicky perník, Ludvík Svoboda magnetofon. V souvislosti s aktuální návštěvou Miloše Zemana mluvil o těch historických vedoucí oddělení Státního okresního archivu Pardubice Ladislav Hloušek.

 
 SPUSTIT : Záznam rozhovoru v Českém rozhlase Pardubice
 .
.
.
.
.
 
SOkA Pardubice vydal publikaci Pod hvězdou Davidovou.
 
H_David

Publikace v pevné vazbě o rozsahu 178 stran je výběrovým katalogem ke stejnojmenné výstavě uspořádané ve Státním okresním archivu Pardubice v roce 2012. Dvojjazyčné kapitoly (v češtině a angličtině) jsou doplněny obrazovým materiálem, který mapuje počátky Židů na pardubickém panství, rozvoj židovských komunit v průběhu staletí i tragický osud židovských rodin v období druhé světové války. Historickou zkušenost přibližují též vzpomínky a příběhy těch, kteří perzekuce a následné deportace do koncentračních táborů přežili.

 
 
 
 
 
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/