Architektonické a stavební plány Pardubicka

zpět

1999

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, která proběhla v říjnu 1999.

Předmluva

Tak jako v předchozích dvou letech se nyní dostává do rukou čtenářů publikace věnující pozornost zobrazení pardubického okresu prostřednictvím map a plánů. Tentokrát se jedná o poněkud jiný pohled, kterým chtějí autoři této trilogie ukončit cyklus Pardubicka na mapách a plánech. Jde o architektonické a stavební plány vybraných realizací v pardubickém okrese a o nejzajímavější nerealizované architektonické návrhy. Publikace, která svým obsahem i grafickým pojetím navazuje na dosud vydané Pardubicko na mapách a plánech (Státní okresní archiv Pardubice 1997) a Pardubicko na situačních a orientačních plánech (Státní okresní archiv Pardubice 1998) pojednává o architektonických formách čtyř staletí, které se na území dnešního Pardubicka v podobě plánové dokumentace dochovaly. V obrazové příloze obsahuje 21 reprodukcí zajímavých architektonických a stavebních plánů, reprezentujících zejména pardubické, ale i holické, přeloučské, bohdanečské, sezemické i jiné stavební realizace či soutěžní návrhy. Publikace je vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou státní okresní archiv připravil na podzim roku 1999, aby mohl návštěvníkům představit soubor více než dvěstě architektonických a stavebních plánů, jejichž existence je v textové části publikace také zmíněna.. Nosný text charakterizující dochované plány Pardubicka v časovém rozsahu od poslední třetiny 16. do poloviny 20. století je obohacen o medailony významných, na Pardubicku se také od poslední třetiny 19. do poloviny 20. století realizujících architektů. Poslední stať pojednává o uložení plánů pardubické provenience v jiných archivech a muzeích. Za tři roky jsme nabídli veřejnosti 63 reprodukovaných map a plánů z různých archivních i muzejních sbírek České republiky a Rakouska doprovázených textem a v předešlých případech i tabulkovými seznamy. Věříme, že se nám podařilo shromážděnými fakty i obrazovými ukázkami obohatit knihovnu příznivců map a plánů na Pardubicku a že naše tříleté úsilí spolu s dalšími již existujícími pracemi přispěje ke zlepšení kartografického i architektonického poznání našeho okresu.

Seznam reprodukcí

I. Půdorys zámku v Pardubicích (Kastelo de Pardubi[c]z u[l]timo piano) 1573, Ulrico Aostalli de Sala, Státní útřední archiv Praha
II. Axonometrie zámku v Pardubicích (Fassade von dem Kayl: Pardubitzer Schlosz) – pohled na severní průčelí cca 1726, Johann Heinrich Dinebier nebo Thomas Haffenecker (?), Archiv Pražského hradu
III. Věž zámku v Pardubicích (Pardubitzer Schloss Thurm …) 1768, Josef Lang, Státní okresní archiv Pardubice
IV. Návrh na přestavbu kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích (Sezemitzer Kirche Profil…) – podélný řez 1724, Carl Antoni Reina, Archiv Pražského hradu
V. Návrh na přestavbu kostela sv. Máří Magdaleny v Bohdanči (Der 4te Riss von der Bohdanetscher Kirchen…) – půdorys 1728, Thomas Haffenecker, Archiv Pražského hradu
VI. Pohled na průčelí kostela sv. Martina v Holicích (Holitzer Kirche) 1739, Kilián Ignác Dientzenhofer, Archiv Pražského hradu
VII. Plán stájí císařského hřebčince v Kladrubech n L.(Sigl: G. Riess von denen 2 Kladruber neuen Bestütt…) – pohledy, půdorys, řez 1722, František Maxmilián Kaňka, Archiv Pražského hradu
VIII. Plán radnice v Pardubicích (Grund Riss…) cca 1760, autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
IX. Plán rekonstrukce kláštera minoritů v Pardubicích (Zweites Project Lit A Grund Riss und Profils) cca 1787, Franz Nizz, Státní okresní archiv Pardubice
X. Plán Zelené brány v Pardubicích (Abriss des städtischen grünen Thurms…) – pohled ze západu, řez cca 1800, Jakob Kreissinger, Státní okresní archiv Pardubice
XI. Plán školy v Kojicích (Plan Litt A über ein neuzuerbauendes Schulgebaüde auf 90 bis 100 Kinder im Dorfe Kojitz…) – pohled, řez, půdorys, krov 1828, Egid Jahn, Státní oblastní archiv Zámrsk
XII. Plán rekonstrukce filiálního kostela Zvěstování Panny Marie v Živanicích (Plan zur Restauration der Filialkirche zu Živanic) – pohled,řez a půdorys věže 1866, František Schmoranz st., Státní ústřední archiv Praha
XIII. Nová synagoga v Pardubicích (Die neue Synagoge für Pardubic) – pohled ze západu 1866, František Schmoranz st., Státní okresní archiv Chrudim
XIV. Plán dřevěného mostu přes Labe v Pardubicích (Details zu Plan A…) 1866, Antonín Wendl, Státní okresní archiv Pardubice
XV. Plán Zelené brány v Pardubicích (Westliche Ansicht des Grünen Thores in Pardubitz) – pohled ze západu 1881 (?), František Schmoranz st., Státní okresní archiv Chrudim
XVI. Návrh radnice komorního města Pardubice – průčelí do náměstí 1893, Jan Vejrych, Archiv architektury NTM v Praze
XVII. Plán na přestavbu kostela sv. Bartoloměje (Návrh děkanského chrámu Páně v Pardubicích) – pohled z jihu 1899 – 1901, Boža Dvořák, Státní okresní archiv Pardubice
XVIII. Sbor evangelické církve v Přelouči (nerealizovaná alternativa) 1903, Rudolf Kříženecký, Archiv architektury NTM v Praze
XIX. Krematorium v Pardubicích (nerealizovaný soutěžní návrh) 1919, Pavel Janák, Státní okresní archiv Pardubice
XX. Návrh na regulaci okolí Zelené brány (nerealizovaná alternativa) 1923, Josef Gočár, Archiv architektury NTM v Praze
XXI. Průčelí budovy bývalého ředitelství pošt a telegrafů (nyní Okresního úřadu v Pardubicích) – pohled ze západu 1923, Ladislav Machoň, Archiv architektury NTM v Praze
 
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Autoři: PhDr. Vladimír Hrubý Markéta Netušilová Mgr. Pavel Panoch Mgr. Jana Poddaná
Překlad: Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (N) Agentura – P překladatelské a tlumočnické služby (A)
Metrologické převody: Ing. Jan Machač
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Litografie a tisk: Východočeská tiskárna, s. r. o. v Pardubicích
Grafická úprava: Mgr. Lubomír Netušil
Náklad: 800 výtisků
Repro obal: Zelená brána v Pardubicích, restaurační návrh 1884 (Das grüne Thor in Pardubic…) Josef Mocker Státní okresní archiv Pardubice
ISBN 80-902581-3-1
Copyright © Státní okresní archiv Pardubice Poslední aktualizace: 13. října 1999

zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/199903-2/