200001

Kniha jako objekt

2000


Kniha jako objekt Jan a Jarmila Sobotovi

Jan a Jarmila Sobotovi
 
Koncepce a příprava výstavy: Státní okresní archiv Pardubice Mgr. Lubomír Netušil
Grafická úprava katalogu: Mgr. Lubomír Netušil
Text a fotografie: Jan a Jarmila Sobotovi
Repro: Luděk Vojtěchovský
Počítačová sazba: Státní okresní archiv Pardubice
Tisk: Tiskárna Univerzity Pardubice
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice v květnu 2000
Náklad: 400 ks
ISBN: 80-902581-5-8

Kniha jako objekt Ladislav R. Haňka – grafika

Ladislav R. Haňka - grafika
 
Redakční příprava a grafická úprava katalogu: Mgr. Lubomír Netušil
Texty: Ladislav R. Haňka, Gregory Waskowsky
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Počítačová sazba: Ing. Tomáš Číhař
Tisk: Tiskárna Univerzity Pardubice
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice v květnu 2000
Náklad: 250 ks
ISBN: 80-902581-6-6

Kniha jako objekt Hana Wanková a její žáci výtvarného oboru ZUŠ Pardubice-Polabiny

Hana Wanková a její žáci
 
Redakční příprava katalogu: Mgr. H. Wanková, Mgr. Lubomír Netušil
Grafická úprava katalogu: Mgr. Lubomír Netušil
Texty: Mgr. H. Wanková, Mgr. J. Pavlík
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Počítačová sazba: Š. Hladíková
Tisk: Tiskárna Univerzity Pardubice
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice v květnu 2000
Náklad: 250 výtisků
ISBN 80-902581-7-4

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200001-2/