200002

Faksimile listiny Viléma z Pernštejna

2000

Faksimile listiny Viléma z Pernštejna
Edice Pergamenové listiny Státního okresního archivu Pardubice Listina I
Datum a místo vzniku: 1512, červen 18., Pardubice
Vydavatel: Vilém z Pernštejna a na Helfštejně, nejvyšší hofmistr království českého
Uložení: Státní okresní archiv Pardubice, Archiv města Pardubice, listina č. 5
Originál pergamen, česky, 63 x 35,5 – 11,5 cm
pečeť průměru 2,80 cm, zachovalá, barva červená, ve voskové misce přivěšená na pergamenovém proužku
Vilém z Pernštejna udílí obyvatelům Pardubic stejná práva, kterými se řídí města královská. Zmiňuje péči o vdovy a sirotky, udílí pravomoci konšelům a převádí na pevný plat robotní povinnosti. Usměrňuje šenk vína, odvody desátek a důchodů.
 
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Tisk: Východočeská tiskárna s. r. o. v Pardubicích
Redakce a paleografická transkripce: Jana Poddaná s využitím Listináře pana Viléma z Pernštejna, k vydání připraveného Františkem Dvorským, Archiv český, díl XVII, s. 154
Reprodukce listiny v 90% originální velikosti
Grafická úprava: Mgr. Lubomír Netušil
Náklad: 800 výtisků
ISBN: 80-902581-9-0

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200002-2/