200003

zpět

Státní okresní archiv Pardubice

2000

Státní okresní archiv Pardubice
Publikace seznamuje veřejnost s činností archivu v oblasti odborné i kulturní. Seznamuje s jednotlivými pracovišti, podává přehled o struktuře uložených fondů.
Tisk: Východočeská tiskárna, s. r. o., Pardubice
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Text a grafická úprava: Mgr. Ivana Švecová
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice v říjnu 2000
Náklad: 1500 ks
ISBN: 80-86487-00-8
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200003-2/