200101

Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába

2001

Sborník pøíspìvkù vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába
Jana Poddaná Jubileum Vladimíra Kalába
Jana Poddaná, Ladislav Hloušek, Ivana Švecová, Martina Hloušková Oslavenec očima současných kolegù
Jindřich Francek Vladimír Kaláb – dělník archivu
Oldøich Turèín Vzpomínka na Státní oblastní archiv v Zámrsku
Ivan Štarha Znak a další symboly Nového Města na Moravě
Karel Müller Matriky jako heraldický pramen
Jindøich Francek Kati a pohodní v Pardubicích
Marie Macková Ze života Emiliána Troldy
Lydia Baštecká F. K. Zachoval, Náchodské listy a studium dějin Náchodska
Zlatuše Kukánová Co se do učebnic dějepisu a vlastivědných příruček nevešlo aneb zábavné a kratochvilné čtení z církevních dějin
Vladimír Hrubý Neznámý exemplář rukopisné mapy sporných hranic choltického a heřmanoměsteckého panství z roku 1659
Bohumír Smutný Pozoruhodný projekt na plavení dřeva z Vysočiny po Svratce do Brna z roku 1758
Ivo Navrátil Zpropadená lotynka
Milena Lenderová Prostituce v Čechách císařských a republikánských (1852-1922)
 
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice, leden 2001
Redakce: Jana Poddaná
Počítačová sazba: Tomáš Číhař
Grafická úprava: Státní okresní archiv Pardubice
Tisk: Tiskárna Univerzity Pardubice
Náklad: 200 ks
ISBN: 80-902581-8-2

 zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200101-2/