200103

Kunětická hora v proměnách času

2001

Kunětická hora v proměnách času
Obrazový soubor 6 fotografií k výstavě Kunětická hora v proměnách času.

Seznam reprodukcí

Pardubice Jan Willenberg, 1602 (výřez), perokresba 18,5 × 73 cm Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově Kunětická hora Antonín Pucherna, 1797, kolorovaný lept 17 × 20,7 cm Kreslená předloha Alexander Pařízek Vydáno v Historisch malerische Darstellungen aus Böhmen von A. G. Meissner, Praha 1798 Soukromá sbírka Pardubice Grundriss der Burgruine Kunětická hora Dle F. A. Hebera (1847) ryl F. Höhne, rytina 14,7 × 18,9 cm Vydal C. W. Medau v Praze Soukromá sbírka Pardubice Ruinen der Kuneburg auf dem kunietitzer Berge C. W. Arldt, litografie 18 × 24 cm Soukromá sbírka Pardubice Kunětická hora Josef Pírka, 90. léta 19. století, skleněná deska 20 × 25 cm Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů Nádvoří hradu Kunětická hora Autor neznámý, konec 20. let 20. století, originál foto 11,9 × 16,3 cm Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice, 2001
Texty: Mgr. Jana Poddaná Ph.D., Mgr. Lubomír Netušil
Grafická úprava: Mgr. Lubomír Netušil
Fotografie ze skleněné desky: Josef Pírka
Vytiskla: Východočeská tiskárna, s. r. o., Pardubice
Náklad: 1000 výtisků
ISBN: 80-86487-02-4
 

zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200103-2/