200301

Poklady státních archivů východních Čech nejstarší písemné a sfragistické památky do roku 1526

2003

První katalog z trilogie Poklady státních archivů východních Čech představuje výběr písemných a sfragistických památek nacházejících se ve fondech okresních archivů východních Čech a Státního oblastního archivu v Zámrsku. Jedná se především o písemnosti městské a vrchnostenské správy východočeských a přilehlých moravských měst a městeček. Početnou skupinu vybraných archiválií tvoří privilegia, jež slouží jako nejstarší prameny ke studiu dějin měst, dále pak městské knihy, písemnosti církevní či velmi cenné materiály z rodových fondů Piccolominiů, či Šliků. Vybrané archiválie zapůjčily: Státní okresní archivy v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Svitavách, Trutnově, Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv v Zámrsku. Autoři katalogu: Jana Poddaná Zlatuše Kukánová Realizační tým výstavy a příprava katalogu: Lydia Baštecká, Radim Dušek, Jindřich Francek, Ladislav Hloušek, Linda Kučerová, Zlatuše Kukánová, Josef Juza, Jiří Kuba, Oldřich Pakosta, Jana Poddaná, Radek Pokorný, Roman Reil, Ranáta Růžičková, Tomáš Šimek, Ivo Šulc, Petr Zimmermann Grafická úprava: Lubomír Netušil Fotografie:        Luděk Vojtěchovský, Ilona Vodstrčilová Překlad:            Jaroslav Teplá (NJ), Vladimír Svědiroh (AJ) Vydal:              Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv v Pardubicích v říjnu 2003 Náklad:             1000 ks Tisk:                Východočeská tiskárna Pardubice, s. s r. o. ISBN 80-86487-03-2 Cena: 48,– Kč

zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200301-2/