200401

Poklady státních archivů východních Čech písemné, kartografické a  sfragistické památky

od roku 1527 do roku 1918

2004

Katalog, představující archiválie z cyklu výstav Poklady státních archivů východních Čech, obsahuje ve své druhé části písemné sfragistické a kartografické památky spadající do časového období vlády Habsburků na českém trůně. Mezi představované písemné materiály patří privilegia panovnická, či šlechtická, listiny vydávané městy, gruntovní knihy, hrdelní manuály, urbáře, či písemnosti církevní. Zajímavou skupinu specifických trojrozměrných pramenů tvoří typáře měst a cechů a pozornost vzbudí i pečetě přivěšené nebo přitištěné na panovnických, šlechtických či církevních listinách. V katalogu je též bližší pozornost věnována kartografickým památkám. Početnou skupinu zde tvoří tištěné mapy, rukopisné mapy, stavební a architektonické plány, situační plánky či veduty. Vybrané archiválie zapůjčily: Státní okresní archivy v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Svitavách, Trutnově, Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv v Zámrsku. Autoři katalogu:   Jana Poddaná Zlatuše Kukánová Vladimír Hrubý Realizační tým výstavy a příprava katalogu: Lydia Baštecká, Radim Dušek, Jindřich Francek, Ladislav Hloušek, Karel Chutný, Luděk Jirásek, Josef Juza, Jiří Kuba, Linda Kučerová, Zlatuše Kukánová, Oldřich Pakosta, Jana Poddaná, Radek Pokorný, Roman Reil, Renáta Růžičková, Tereza Siglová, Ivo Šulc Realizace katalogu: Linda Kučerová Ladislav Hloušek Grafická úprava:     Lubomír Netušil Fotografie:            Vilém Maryška Překlad:                Šárka Žandovská (NJ), Vladimír Svědiroh (AJ) Vydal:                  Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv v Pardubicích v říjnu 2004 Náklad:                1000 výtisků Tisk:                    Východočeská tiskárna Pardubice, s. s r. o. ISBN 80-86487-04-0 Cena: 48,– Kč

zpět

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/200401-2/