Prodej publikací

zpět

 

Publikace si můžete zakoupit přímo v badatelně archivu nebo objednat telefonicky (466 009 611), případně e-mailem (archiv.pce@archivpu.cz). V případě zaslání poštou je třeba připočítat poštovné.

 
Ceny publikací jsou následující:

 

  Pod hvězdou Davidovou                                                  121 Kč           
  Kunětická hora v proměnách času (brožura) 28 Kč
  Pardubická zastavení (brožura) 28 Kč
  Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába 20 Kč
  Státní okresní archiv Pardubice 20 Kč
  Faksimile listiny Viléma z Pernštejna 30 Kč
  Kniha jako objekt (3 díly) 30 Kč (celek)
  Východočeský sborník historický 8 rozebráno
  Východočeský sborník historický 9 20 Kč
  Architektonické a stavební plány Pardubicka 50 Kč
  Česká krásná kniha XX. století 20 Kč
  Pardubicko na situačních a orientačních plánech 50 Kč
  Soupis kronik okresu Pardubice 50 Kč
  Východočeský sborník historický 7 rozebráno
  Pamětní sborník k novému odhalení sochy TGM 20 Kč
  Compendium memorabilií k. k. města Pardubic 30 Kč
  Východočeský sborník historický 4 rozebráno
  Východočeský sborník historický 3 20 Kč
  Bojovali již pardubičtí Sokoli… 20 Kč
  Východočeský sborník historický 2 20 Kč
   Poklady státních archivù východních Čech – nejstarší písemné a sfragistické památky do roku 1526  48 Kč
  Poklady státních archivů východních Čech – písemné, kartografické a sfragistické památky od 1526 do 1918, 48 Kč
 

Poklady státních archivů východních Čech – po roce 1918

Archiválie seriózní i kuriózní v archivech východních Čech

48 Kč

55 Kč

  Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a zlomová období česko-slovenských dějin  (+ CD) 96 kč

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/291-2/