Kostěnice

zpět

600 let obce Kostěnice

1998

600 let obce Kostěnice
Obsah:
Úvodní slovo starosty (Jan Udržal)
Obec Kostěnice (Ing. Hana Černíková)
Nejstarší dějiny (Ing. Hana Černíková)
Kostěnice pod správou pardubického komorního panství v létech 1560 do poloviny 19. století (Ing. Hana Černíková)
Rozvoj obce ve 2. polovině 19. století (Ing. Hana Černíková)
Rozvoj obce na počátku 20. století do roku 1938 (Ing. Hana Černíková)
Protektorát Čechy a Morava (Ing. Hana Černíková)
Konec války a naše nesplněné naděje (Ladislav Hrbek)
Demokracie podlehla diktatuře (Květoslava Udržalová)
Znovu se hlásíme k demokracii, ke svobodě a k další práci pro vlastní obec (Jan Udržal)
Výhled do budoucnosti a příštího tisíciletí (Jan Udržal)
Hospodářské, společenské a zájmové organizace (Mgr. Jiří Kučera)
Vývoj zemědělství v naší obci po skončení druhé světové války (Josef Fibich)
   Velkovýroba vepřového masa (P. Novák)
   České dráhy (Mgr. Jiří Kučera)
   Magnet Kostěnice
   Mateřská škola
   Sbor dobrovolných hasičů
   TJ Sokol Kostěnice (Jan Udržak, Bohumil Koubek)
   Sbor pro občanské záležitosti (Mgr. Jiří Kučera)
   Český červený kříž (Josef Novák)
   Český svaz žen
   Český zahrádkářský svaz
   Myslivecké sdružení
   Tiskárna Urbánek (Ivo Urbánek)
Doslov (Ladislav Hrbek)
Tabulky
Archivní prameny, literatura
 
Vydal: Obecní úřad Kostěnice
Redakce: Ladislav Hrbek Mgr. Jiří Kučera Jan Udržal st.
Fotografie: Z. Stehno (barevné) archiv Obecního úřadu Kostěnice soukromé archivy (černobílé)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/481-2/