Archivy zvláštního významu

zpět

Archivy zvláštního významu

Adresa Telefon Fax E-mail Webové stránky
Masarykův ústav
Archiv AV CR, v.v.i.,
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8
   284680150
www.archiv.cas.cz
archivní soubor Ústavu T.G. Masaryka 286010135,286010136   bilek@mua.cas.cz  
archivní soubor Akademie věd 286010110,284680150   sekretariat@mua.cas.cz  
   
Archiv a programové fondy České televize
Na hřebenech II – Kavčí hory V8
140 70 Praha 4
261136650 (vedoucí),
261136651 (Spisovy archiv APF),
261131111 (spojovatelka)
261212885 vit.charous@czech-tv.cz nemá
   
Archiv České národní banky
Na příkopě 28
115 03 Praha 1
224413779, 224412596   archiv@cnb.cz http://www.cnb.cz/cs/verejnost/archiv_cnb/
   
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
120 99 Praha 2
221553303, 221553310 (badatelna) 221553304 jaroslava.novakova@cro.cz nemá
   
Archiv Českého vysokého učení technického
Šolínova 7
160 35 Praha 6
233333237, 224353551   tayerlov@vc.cvut.cz nemá
   
Archiv DIAMO
DIAMO s. p., odštěpný závod
Správa uranových ložisek Příbram
ul. 28. října 184
261 13 Příbram
318628835 318628835 karas@diamo.cz nemá
   
Kancelář prezidenta republiky
Archiv kanceláře prezidenta ČR
119 08 Praha 1 – Hrad
224373367,
224373304,
224373682
  archivkpr@hrad.cz nemá
   
Archiv Masarykovy univerzity v Brně
Veveří 70
611 80 Brno
541214853, 541559207 541213162 archiv@rect.muni.cz nemá
   
Archiv Ministerstva vnitra
Na struze 3
110 00 Praha 1
(Archiv STB)
974824447 (badatelna),
974824411 (sekretariát),
974824421 (ředitelka)
974824013 archiv@mvcr.cz http://www.abscr.czhttp://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/struktur/struktur.html
pobočka Kanice 545227302 545227563 aka@mvcr.cz  
         
Archiv Národní galerie
zámek Zbraslav, Bartoňova 2
156 00 Praha 5
257922617, 257921638-9 257923174 ng.archiv@volny.cz nemá
   
První adresa je pro písemnou korespondenci.  
Archiv Národní knihovny
Klementinum 190
110 00 Praha 1
   
nemá
centrální depozitář
Štěrboholská 55
Praha 10 – Hostivař
281013315, 281013111 281013107 Katerina.Hekrdlova@nkp.cz  
   
Archiv Národního muzea
Na Zátorách 6
170 00 Praha 7 – Holešovice
220802530 220877863 archivnm@nm.cz http://www.nm.cz/historicke-muzeum/archiv.php
   
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
257174131-5 257174140 ruzkovae@psp.cz nemá
pracoviště
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
224227511, 224219926 224227511 garnotova@psp.cz  
   
Kancelář prezidenta republiky
Archiv Pražského hradu
119 08 Praha 1 – Hrad
224373165, 234303165 224373257, 234303257 archivph@hrad.cz nemá
   
Archiv Vysokého učení technického v Brně
Antonínská 1
601 90 Brno
541145118 542211309 krejci@ro.vutbr.cz nemá
   
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Strahovské nádvoří 132
118 38 Praha 1
220516657, 220516695 (ústředna) 220517277 (sekretariát PNP) post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
depozitář Staré Hrady 493598680      
   
Ministerstvo zahraničních věcí
Archivně-dokumentační odbor – archiv
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
224182220 (sekretariát),
224182701 (studovna),
224182538 (vedoucí)
224182031   nemá
   
Národní filmový archiv Praha
Malešická 12
130 00 Praha 3
271770502-3, 271770509,
271770500 (sekretariát ředitele)
271770501 nfa@nfa.cz www.nfa.cz
   
Ústav dějin Univerzity Karlovy
a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
224228104 224491670 blanka.sachova@ruk.cuni.cz nemá
         
Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nam. 1
771 11 Olomouc
585631039   pavel.urbasek@upol.cz  
   
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru
Pod sídlištěm 9
182 11 Praha 8
284041681 284041416 miroslav.kronus@cuzk.cz http://www.geoportal.cuzk.cz/isar
   
Vojenský ústřední archiv
Sokolovská 136
186 00 Praha 8 – Karlín
973206101 (badatelna),
973206126 (sekretariát)
973206129 Konarikj@army.cz http://www.army.cz/acr/vuapraha/index.htm
   
Všeodborový archiv ČMKOS
Náměstí W. Churchila 2
113 59 Praha 3
234462727, 234462720,
234462732 (studijní knihovna)
  pokorny.jiri@cmkos.cz nemá
   

zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/archivy-zvlastniho-vyznamu/