Badatelna

Badatelská činnost

 

Naše badatelna Vám umožní nahlédnout do archivního materiálu, který je uložen v SOkA Pardubice za podmínek stanovených badatelským řádem.

 

 

 

 Provoz badatelny
Pondělí 9–18 hodin
Středa 9–18 hodin
Pátek 9–15 hodin
 
 

V příjemném prostředí archivní badatelny lze nahlédnout do archiválií a písemností ve stáří od 16. století až po současnost. Nejvíce jsou badateli vyhledávány a žádány fondy archivů měst a obcí, okresního úřadu, farních úřadů, spolků, škol a družstev, ale též periodika a dokumenty zařazené do sbírky soudobé dokumentace, jež obsahuje dobové fotografie, soubor plakátů, kartotéku významných osobností a událostí. Veřejnosti je často předkládán též soubor stavebních plánů historicky významných stavebních památek a budov, především historické části města a památkové rezervace, a soubor katastrálních a polohopisných map přibližně v rozmezí 18.–20. století.

Tímto však služby archivu obyvatelstvu nekončí. Tým pracovníků zde vyřizuje žádosti o vyhledání nejrůznějších dokladů (v minulosti např. záležitosti restitucí a rehabilitací), spolupracuje i s okresním soudem a zastupitelstvím, dále vyhledává potvrzení o státním občanství, pořizuje fotokopie kupních smluv, ale i fotokopie vysvědčení ze základních i středních škol v rámci pardubického okresu, to vše včetně platného ověření těchto dokladů.

Archiv spolupracuje s vědeckými a zájmovými institucemi, z nichž můžeme jmenovat například Východočeské muzeum, Krajskou knihovnu v Pardubicích, Českou archivní společnost, některá pracoviště vysokých škol, Klub přátel Pardubicka a další.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/badatelna/

Badatelský řád

Zpět  Badatelský řád