Česká krásná kniha XX. století

Česká krásná kniha XX. století

vydavatelé, edice,umělci

1999

Česká krásná kniha XX. století
Obsah: Textová část Obrazová příloha Seznam vystavených exponátů
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Autor: Mgr. Lubomír Netušil
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Počítačová sazba: Ivana Dočkalová Ing. Tomáš Číhař
Tisk: Tiskárna Univerzity Pardubice
Náklad: 500 výtisků
ISBN 80-902581-2-3

 zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/ceska-krasna-kniha-xx-stoleti/