Chvojno

Zpět

Chvojno 860 let

1999

Chvojno. 860 let
Obsah:
Úvod
Část historická do roku 1939
1. Obec Vysoké Chvojno (Ing. Hana Černíková)
2. Z nejstarších dějin obce (Ing. Hana Černíková)
3. Dějiny obce od třicetileté války do roku 1850 (Ing. Hana Černíková)
4. Život obce ve 2. polovině 19. století (Ing. Hana Černíková)
5. Přehled starostů (Mgr. Ivana Švecová)
6. Rozvoj obce od počátku 20. století do roku 1939 (Ing. Hana Černíková)
7. Soupis hospodářů podle urbářů z let 1506 a 1563 (Mgr. Ivana Švecová)
8. Tabulkové přehledy obyvatel (Mgr. Ivana Švecová)
9. Přehled duchovních, představitelů obce a učitelů (Mgr. Ivana Švecová)
10. Vývoj počtu obyvatel a domů (Ing. Hana Černíková)
11. Časový přehled vlastníků domů č.p. 1 až 59 (Mgr. Ivana Švecová)
Část válečná a poválečná
12. Vysoké Chvojno od roku 1939 do roku 1954 (Bedřich Centner)
13. Vysoké Chvojno od roku 1954 do současnosti (Bedřich Centner)
14. Chvojnovská nejstarší příjmení (Mgr. Ivana Švecová, Bedřich Centner)
15. Přehled představitelů obce od roku 1945 (Bedřich Centner)
16. Soběslav I. český kníže (Bedřich Centner)
 
Vydal: Obecní úřad Vysoké Chvojno
Grafická úprava a DTP: KVARTET studio, s. r. o., Pardubice
Tisk: Tiskárna URBÁNEK, Kostěnice

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/chvojno/