Compendium

Zpět

Compendium memorabilií královského komorního města Pardubic (Edice rukopisu Františka Červenky z roku 1811) svazek I.

1996

Compendium memorabilií k. k. města Pardubic
Obsah:
Úvod
Edice Červenkova rukopisu, sv. I.
Ukázka rukopisu Františka Červenky
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Rejstřík věcný
Rejstřík chronologický
Přehled použité literatury
Seznam použitých zkratek
 
Vydali: Historický klub – pobočka Pardubice Státní okresní archiv Pardubice
Autor: PhDr. Dagmar Vorlová
Náklad: 300 výtisků
Tisk: Univerzita Pardubice
ISBN 80-86046-04-4

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/compendium/