Dašice

Zpět

Dašice Historie města I.

2001

Dašice. Historie města I.
PhDr. Vít Vokolek Pravěké osídlení Dašic
Mgr. Ivana Švecová Dašice od nejstarších dob do poloviny 19. století
Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. Dějiny obce od poloviny 19. století do počátku 20. století
 
Vydal: Městský úřad Dašice, 2001
Náklad: 1000 kusů
Foto na obálce: © Petr Prášil
Grafická úprava a DTP: Kvartet studio, s. r. o. Pardubice
Tisk: Tiskárna Urbánek Kostěnice

Zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/dasice/