Kniha o městě Pardubice

Zpět

Kniha o městě Pardubice

1999

Kniha o městě Pardubice
Obsah: Místo úvodu (Dagmar Broncová) Slovo primátora města (Ing. Jiří Stříteský) Historie Krátce z dějin Pardubic (Petr Borovec) Význační pardubičtí starostové (Miroslav Klimpl) Stránky z kultury O divadle (Bohuslav Novotný) Kouzlo stříbrného plátna (Miroslav Hanuš) Pět století hudby (Miroslav Hanuš) Z písemnictví (Dana Bošková a Martina Zlatohlávková) Východočeské muzeum (František Šebek) Toulky Procházka starým městem (Jiří Paleček) Co v průvodcích nenajdeme aneb Za hranicemi starého města (Jiří Paleček) Gočár a jeho stavby (Pavel Panoch) Kde bydlí múzy (Pavel Panoch) Machoňova Pasáž (Pavel Panoch) Pamětní desky (Miloslav Huňáček) Kunětická hora (Jiří Paleček) Příroda (Jan Linhart) Ze společnosti Nezapomenutelná událost, jíž Pardubice vstoupily do 20. století (Ludmila Ladýřová) Výstava tělesné výchovy a sportu (Radovan Brož) Patriae et Müsis aneb Život spolkový (Jana Poddaná a Ivana Švecová) Evropský spolkový dům (Jana Broulíková) Spolek textilních chemiků a koloristů (Vladimír Kočvara) Pod sokolským praporem (Oskar Balatka) Ve znaku skautská lilie (Ota Müller) Ze školních škamen (Miloslav Huňáček a Dagmar Broncová) Moudrost je lepší než zlato… (Valerie Wágnerová) Zemská donucovací pracovna a věznice (Jan Uhlík) Nemocnice (Miroslav Vostatek) Čestní občané města Pardubic (Miroslav Klimpl) Klub přátel Pardubicka (Jiří Kotyk) Město v barvách Po kolejích i vzduchem Železnice (Ladislav Podivín) Po silnici (Ladislav Podivín) Labská vodní cesta (Jiří Paleček) Mekka české aviatiky (Pavel Sviták) Město sportu Devadesát let královny (Radovan Brož) Na silnici i dráze (Radovan Brož) Zlatá přilba (Radovan Brož) Vzhůru do hor (Radovan Brož) Pod děravými koši (Radovan Brož) Následovníci vodních trampů (Radovan Brož) Na lodích s vesly (Radovan Brož) Dynamo, Dynamo! (Radovan Brož) Fotbal slaví sto let (Radovan Brož) Od barona k tisícům (Radovan Brož) Velká pardubická (Radovan Brož) Svět práce Cechy (Petr Borovec) Kde se vařívalo pivo (Petr Borovec) Epocha průmyslu (Petr Borovec) Hotel Grand (Jiří Paleček a Dagmar Broncová) Stará lékárna s novým posláním (Jiří Paleček) Zemní plyn – naděje pro přírodu Zlatý dealer Škoda Návštěva v Globusu Co znamená KOMEL Aby se lidé slyšeli Továrny mlýnských strojů Renesance velkého stavebnictví Mozaika Geologická kronika (Václav Cílek) Miniaturní galerie (Miroslav Vostatek) Zámeček (Jiří Kotyk) O první hvězdárně (Marcel Grün) Z pověstí (Jiří Kotyk) Hrst vzpomínek (Připravili Jiří Klicpera, Marie Chudá, Václav Metelka, Karel Gutwirth, Bohuslav Novotný) Medailonky Žili mezi námi František Červenka, historiograf (Miroslav Klimpl) Lékař a ornitolog František Hromádko (Miroslav Klimpl) Astronom a propagátor sportů (Miroslav Klimpl) Fotograf (Lubomír Netušil) Egyptolog (Miroslav Klimpl) Slepecký pracovník Karel Emanuel Macan (Miroslav Klimpl) Lékař a buditel (Miroslav Klimpl) F. K. Potěšil, řídící učitel, klasik pardubické vlasivědy (Miroslav Klimpl) Autor bílé pohádky (Markéta Netušilová) O význačném lékaři a esperantistovi (Miroslav Klimpl) Architekt Boža Dvořák (Pavel Panoch) Poslední rozhovor (Bohuslav Novotný) Pardubice jsem si vybojovala (Blanka Kovaříková) Přes kanál (Dagmar Broncová) Slavní bratři (Dagmar Broncová) Jolana je z Rybitví (Blanka Kovaříková) Byl jsem pardubický rošťák (Michaela Matušíková) Angažmá, jež mě ovlivnilo na celý život (Michaela Matušíková) Má klukovská léta a dospívání (Dagmar Broncová) Resumé (Přeložily A – E. Pavlátová, N – J. Klicperová, F – H. Krátká) Kniha o městě Pardubice Edičně připravila Dagmar Broncová Publikace vychází v ediční řadě Knihy o českých městech Redakce Jitřenka Klicperová, Dominika Šolcová, Stanislava Peričová Inzertní část Ivo Bronec Fotografie Ing. Milan Polák, Miloslav Huňáček, Ing. Jiří Klicpera, CSc., Dagmar Broncová, Ing. Ladislav Podivín, RNDr. Miroslav Vostatek, Věroslav Sixt, PhDr. Jiří Kotyk, Miroslav Klimpl, J. Janiš, archiv Lubomíra Netušila, archiv Oldřicha Čížka, archiv Dopravního podniku města Pardubice, Státní okresní archiv, Východočeské muzeum Pardubice, archiv nakladatelství Pohlednice pocházejí ze sbírek Karla Pikla, Východočeského muzea Pardubice, Dagmar Dopitové a archivu nakladatelství Obálka Jan Augusta a Petr Hernych Grafická úprava Dagmar Broncová a Petr Hernych Vydalo MILPO MEDIA s.r.o. ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím MILPO, Husinecká 29, Praha 3, Praha 1999 Studio MAXIM, Bořivojova 100, Praha 3 Tisk PB TISK, nám. Hynka Kličky 219, Příbram VI ISBN 80-86098-12-5 Doporučená prodejní cena 186,- Kč    

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/kniha-o-meste-pardubice/