Matriky

   
1. Archiv hlavního města Prahy                     http://www.ahmp.cz
2. SOA v Praze                                              http://www.soapraha.cz
3. SOA v Zámrsku                                          http://www.vychodoceskearchivy.cz
4. SOA v Opavě                                             http://www.archives.cz
5. Moravský zemský archiv v Brně                 http://www.mza.cz
6. SOA v Třeboni                                            http://www.ceskearchivy.cz
7. SOA v Plzni                                                http://www.soaplzen.cz
8. SOA v Litoměřicích                                     http://www.soalitomerice.cz

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/matriky-na-internetu/