Pardubicko na mapách a plánech

Zpět

1997

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, která proběhla v říjnu 1997.

Předmluva

V roce 1995 došlo ve Státním okresním archivu v Pardubicích k reinventarizaci mapové sbírky. Byl vypracován katalog o sedmi stech položkách a sbírka byla zpřístupněna badatelům. Při této příležitosti dozrála v pracovnících archivu myšlenka seznámit s mapovým bohatstvím zde uloženým širší veřejnost prostřednictvím výstavy či publikace. K realizaci tohoto záměru dochází nyní, po dvou letech, ovšem v podstatně širším rozsahu. Zájemcům není představen jen mapový materiál Státního okresního archivu v Pardubicích, ale i dalších archivů a muzeí České republiky. Po spojení s dalšími odborníky – kartografy, historiky a historiky umění – byla vytvořena koncepce výstavy a stejnojmenné publikace, jejíž výsledné zpracování právě držíte v ruce. Její autoři chtějí seznámit zájemce o kartografii a regionální historii s kartografickou produkcí dochovanou v oblasti, kterou dnes nazýváme Pardubicko (zahrnuje také území Přeloučska a Holicka, sídel bývalých okresních úřadů). Publikace se skládá ze dvou částí – obrazové a textové. Výběr reprodukcí byl veden snahou přiblížit čtenáři nejzajímavější díla a zároveň seznámit s územním vývojem dnešního Pardubicka. V textové části je kromě pojednání o vývoji mapování se zřetelem na Pardubicko, popisu map pardubické provenience a pasáže o územně-správním vývoji ve zkrácené citaci předložen výběr nejzajímavějších map a plánů Pardubicka, uložených v archivech a muzeích celé České republiky. Výběr registruje mapy a plány od nejstarších exemplářů po práce z poloviny 19. století, kdy již dochází k příliš velkému nárůstu kartografické produkce. Mohl být zhotoven díky ochotě pracovníků českých archivů a muzeí, kteří nám poskytli informace o mapách pardubické provenience (i negativní) uložených v jejich fondech. Souhrn získaných dat doplnili svým studiem pracovníci pardubického archivu. Veškeré podklady získané z této soupisové akce i údaje o ostatních mapách a plánech, které zde nebyly citovány, nalezne zájemce v katalogu map a plánů Státního okresního archivu v Pardubicích. Věříme, že další průzkumy archivních a muzejních fondů zatím nám známý souhrn map a plánů ještě rozšíří. Publikace byla vydána u příležitosti výstavy Pardubicko na mapách a plánech, kde byla také většina citovaných exponátů vystavena. Představuje první část projektu, který bude v druhé etapě shrnovat další velký soubor kartografických dokumentů, zejména situačních a stavebních plánů.

Seznam reprodukcí

I. Mapa Čech 1712, P. Mořic Vogt, Historický ústav AV ČR
II. Mapa Čech – chrudimský kraj, orig. 1720, tisk Homannovi dědici 1772, Jan Kryštof Müller, Historický ústav AV ČR
III. Mapa diecéze královéhradecké 1790, Jan Venuto, Státní okresní archiv Chrudim
IV. Mapa panství pardubického a kunětickohorského, pol. 17. století (?), Neznámý autor, Státní ústřední archiv Praha
V. Panství pardubické 1688, Jiří Matouš Vischer, Faksimile Státní mapové sbírky UK v Praze
VI. Panství pardubické, kolem 1780 (neúplné), Autor neznámý, Státní okresní archiv Pardubice
VII. Panství Pardubice, pol. 19. století, Josef Urban, Státní oblastní archiv Zámrsk
VIII. Hraniční mapa mezi panstvím Choltice a Heřmanův Městec 1659, Samuel Globic z Bučiny, Státní ústřední archiv Praha
IX. Mapka sporných hranic mezi panstvím pardubickým a mezi grunty města Hradec Králové 1718, Ondřej Bernard Klauser (?), Státní ústřední archiv Praha
X. Mapa pozemků v okolí města Bohdaneč, díl A, 1816, Jan Ignác Harrach, Státní okresní archiv Pardubice
XI. Plán silnice mezi Hradcem Králové a Chrudimí… (v úseku za Hrobicemi) 1805, František Ledvina, Státní okresní archiv Chrudim
XII. Situační plán kutnohorské silnice…(v úseku Hradec Králové – Břehy), kolem 1828, Boržitsky, Josef Rudolph, Státní ústřední archiv Praha
XIII. Situační plán Labe v okolí Kladrub 1828 (výřez), (Egid) Jahn, Státní oblastní archiv Zámrsk
XIV. Holice 1839 (výřez), Císařský povinný otisk stabilního katastru, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru v Praze
XV. Horní Jelení 1839, Císařský povinný otisk stabilního katastru, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru v Praze
XVI. Přelouč 1839, Císařský povinný otisk stabilního katastru, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru v Praze
XVII. Sezemice 1839, Císařský povinný otisk stabilního katastru, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru v Praze
XVIII. Plán města Pardubic 1848, Antonín Schwarz, Státní okresní archiv Pardubice
XIX. Pardubický kraj 1852, František Novák, Státní ústřední archiv Praha
XX. Kraj pardubický 1949, Státní okresní archiv Pardubice
XXI. Kubeškova podrobná mapa okresních politických správ 1921, Antonín Šimek, Státní okresní archiv Pardubice
 
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice
Autoři: RNDr. Václav Hovorka PhDr. Vladimír Hrubý Mgr. Jana Poddaná
Recenze: PhDr. Eva Semotanová
Odbor. spolupráce: RNDr. Jiří Mojdl PhDr. Tomáš Šimek Mgr. Vladimír Kaláb
Překlad: RNDr. Vladimír Svědiroh (A) Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (N)
Fotografie: Luděk Vojtěchovský
Tisk: Katastrální úřad v Pardubicích (obrazová část) Tiskárna Grafion v Pardubicích (textová část) Východočeská tiskárna s. r. o. v Pardubicích (obálka)
Litografie: Východočeská tiskárna s. r. o. v Pardubicích
Grafická úprava: Mgr. Lubomír Netušil
Náklad: 1 000 výtisků
   
 

Zpět

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/pardubicko-na-mapach-a-planech/