sborník 1

Zpět

Východočeský sborník historický 1

1991

Vč. sborník historický 1
František Šebek: Kostel sv. Václava na Chlumku u Pardubic v listině z roku 1295
Jaroslav Teplý: Heřmanoměstecký statek koncem 14. století
Petr Vorel: Česká léna olomouckého biskupství ve 12.-16. století
Elvie Žandová: Počet domů a obyvatel v Pardubicích v první polovině 16. století
Ctirad Beneš: Zbroj Vratislava z Pernštejna
Tomáš Šimek: Správa pardubického komorního velkostatku v předbělohorském období
Vlastimil Zikmunda: Pardubice v šedesátých letech 19. století
Zdeněk Bičík: Letecké nálety na Pardubice v roce 1944 (souhrnný přehled)
Jaroslav Šůla: Opovědný list hradecké chudiny z roku 1589
Josef Svátek: K minoritům ve východních Čechách roku 1786
Jan Němeček: Příslušníci pardubického gestapa (1. část: Hubert Hanauske)
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pob. Pardubice Muzejní spolek Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Návrh obálky: Jiří Vašica
Náklad: 300 výtisků
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-1/